NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog

NIPIn de Jeugdwet staat dat een beroepsregistratie verplicht is voor het leveren van verantwoorde zorg. Alle psychologen werkzaam in het jeugddomein moeten daarom geregistreerd zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd. Als je een registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP hebt, sta je automatisch in het Kwaliteitsregister Jeugd. Hieronder lees je meer over de registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Voor de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) volg je een tweejarig postmastertraject. Die bestaat uit werkervaring, supervisie, scholing en casusverslagen. Het niveau van de registratie is vergelijkbaar met de eisen voor het BIG-register voor gz-psychologen. Deze is gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met cliënten. Inschrijving in het NIP register geeft recht op het voeren van de merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP / Kinder- & Jeugd. Om je kennis en vaardigheden actueel te houden moet je je elke vijf jaar herregistreren.

Je kunt een postmasteropleiding volgen of kiezen voor een individueel registratietraject. Heb je een relevante erkende postmasteropleiding of ben je orthopedagoog-generalist BIG-geregistreerd? Dan kun je vrijstellingen krijgen.

Bekijk de website van NIP >

Geaccrediteerde cursussen