Lichaamsgerichte psychologie

Lichaamsgerichte psychologie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. RINO amsterdam heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en biedt uitdagende cursussen die aansluiten op dit actuele onderwerp. Onze docenten zijn hoog gekwalificeerde professionals die jaren praktijkervaring hebben.

Bij lichaamsgerichte psychologie staat de verbinding tussen lichaam en geest centraal. Lichaamsgerichte psychologie erkent het feit dat ons fysieke en emotionele welzijn nauw met elkaar verbonden zijn.

Door bewustzijn te ontwikkelen over lichaamssensaties en bewegingspatronen kunnen individuen dieper inzicht krijgen in onderliggende emotionele patronen en traumatische ervaringen. Het verkennen van lichamelijke sensaties met de juiste begeleiding kan leiden tot heling en groei.

Door middel van deze benaderingen kunnen cliënten leren om beter in contact te komen met hun lichaamssignalen, spanning los te laten en vastzittende emoties ruimte te geven. Lichaamsgerichte therapieën kunnen effectief zijn bij het behandelen van verschillende psychologische aandoeningen, zoals angst, depressie en PTSS.

Het doel van lichaamsgerichte psychologie is niet alleen symptomatische verlichting, maar ook het bevorderen van duurzaam herstel. Door de integratie van lichaam en geest kunnen mensen een dieper gevoel van welzijn, zelfbewustzijn en veerkracht ontwikkelen. Lichaamsgerichte benaderingen bieden een holistische kijk op de mens en dragen bij aan het creëren van evenwicht en vitaliteit op zowel lichamelijk als psychologisch niveau.

''We leren mensen oefeningen die ze met anderen kunnen doen om zich bewust te worden van dat ze een lijf hebben. Dan doen we nog niet zo veel therapie. Het is echt puur oefenen om in verbinding te komen met het lichaam. Heel veel mensen zijn niet verbonden met hun lichaam, die zitten in hun hoofd.''
- Docent Arnoud van Buuren

Bekijk hieronder ons aanbod:
 

Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 1

module 1: de basis, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

achtdaagse cursus en drie intervisiebijeenkomsten

In veel psychotherapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experientiële en externaliserende technieken meer onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire.

- (vol)
1487.24.01
€ 2.025,00

Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 2

module 2: de therapie, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

achtdaagse cursus
Tijdens deze module ervaren en leren de deelnemers werken met microtracking (getuigefiguur en stemmen) en andere externalisaties. De opbouw van een structure (lichaamsgerichte therapie sessie) individueel en in een groep komt ook aan bod.
-
1120.24.01
€ 1.950,00

Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 3

module 3: verdieping, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

zesdaagse cursus
Tijdens deze module ervaren, herkennen en trainen de deelnemers de techniek van ‘holes in roles’ in, ze maken corrigerende symbolische filmpjes en oefenen met structure-technieken bij ontwikkelingstrauma.
-
1121.24.01
€ 1.465,00

Lichaamsgerichte interventies basis

voor psychotherapeutisch werkende behandelaren

driedaagse cursus

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met het waarnemen van fysieke verschijnselen die zich bij de cliënt voordoen en hebben zij geleerd díe vragen te stellen die het proces van ‘belichaming’ bij de cliënt versterken. Zij hebben ervaren hoe deze aanvullende wijze van kijken en werken de effectiviteit van hun verbale behandeling verdiept.
- (vol)
988.24.02
€ 825,00
- (vol)
988.24.03
€ 825,00
-
988.24.04
€ 825,00
- (vol)
988.24.05
€ 825,00

Lichaamsgerichte Interventies Verdieping

voor psychotherapeutisch werkende behandelaren

driedaagse cursus
Deze vervolg cursus biedt een theoretische verdieping van de onderliggende uitgangspunten en meer zicht op wat te doen in welke situatie.
- (gestart)
1106.24.01
€ 825,00
-
1106.25.01
€ 825,00

Polyvagaaltheorie in de spreekkamer

driedaagse cursus


Er is steeds meer interesse voor de Polyvagaaltheorie. In deze driedaagse training krijg je meer kennis over en vaardigheid in de Polyvagaaltheorie en de toepassing in de hulpverleningspraktijk.

-
1477.24.01
€ 890,00

Lichaamstaal in psychotherapie

non-verbale communicatie in het therapeutische proces

driedaagse cursus

In deze ervaringsgerichte cursus staat de lichaamstaal van de client en therapeut centraal en wordt het belang van aandacht voor non-verbale communicatie in het therapeutisch proces onderstreept.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.