FAQ

 • Ben ik verplicht om naar het Leidseplein te komen?

  Niemand is verplicht om naar het Leidseplein te komen bij corona gerelateerde klachten. Elke geplande fysieke les wordt hybride uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de les ook online (via Zoom) te volgen is bij coronagerelateerde onmogelijkheid om naar het Leidseplein te komen. 

 • Gaat de les door op het Leidseplein als er maar een kleine groep komt?

  Nee, we willen de capaciteit die beschikbaar is zo efficiënt mogelijk benutten en streven we naar een bezetting van minimaal de helft van de groep. Wanneer de groep kleiner is, wordt de les verplaatst naar een later tijdstip.

 • Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

  Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren. Wij verwachten dat medewerkers, docenten en cursisten zich houden aan de geldende veiligheidsmaatregelen.

 • Geldt de 1,5 meter maatregel nog?

  Op onze locatie geldt voor al onze bezoekers om voldoende afstand te houden. 

  Om er ook tijdens de les voor te zorgen dat iedereen rekening kan houden met elkaar houden we bij de opstelling van het lokaal de volgende indeling aan:

  • We houden de ruime schoolopstelling.
 • Hoe gaan jullie om met cursisten die regelmatig werken met kwetsbare groepen?

  Wij realiseren ons dat een deel van onze opleidelingen regelmatig werkt met kwetsbare groepen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat deze kwetsbare groepen, zoals ouderen die woonachtig zijn binnen een instituut, beschermd blijven. Werk je met een kwetsbare doelgroep of ben je zelf kwetsbaar? Dan kun je er altijd voor kiezen om de les online te volgen.

 • Hoe gaat RINO amsterdam om met zelftesten?

  Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. De bedoeling is dat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Het uitvoeren van preventieve zelftesten is de verantwoordelijkheid van de student en/of medewerker. De zelftests zijn te koop bij supermarkten, drogisterijen en apotheken.

  Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

  De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot en met eind december 2021.

 • Hoe is de veiligheid in het pand geregeld?

  Op dit moment is de regel dat we overal 1,5 meter afstand houden van elkaar. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle ruimten van ons pand. Wanneer je plaatsneemt in het lokaal kan het mondkapje weer af. Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen in ons pand vind je op Corona-maatregelen.

   

 • Hoe zijn de lokalen technisch uitgerust?

  In de leslokalen zijn de AudioVisuele-voorzieningen aangepast aan online en/of hybride lesgeven: indien nodig is er een extra laptop waarop een Zoom-meeting wordt opgestart. Deelnemers die online via Zoom de cursus/opleiding volgen zijn zichtbaar op een tv-scherm in het leslokaal. Door extra microfoons en luidsprekers zullen de online en de offline deelnemers elkaar ook goed kunnen horen.

 • Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes?

  De gangen in het pand zijn smal. Hierom adviseren we al onze bezoekers om een mondkapje te dragen in de algemene ruimten. Zo zorgen we ervoor dat alle lessen op een veilige manier doorgang kunnen vinden. RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree en via de receptie op de 2e etage.

  Lees meer informatie op de pagina Coronamaatregelen bij RINO amsterdam. Op die pagina vind je ook het Protocol Veilig leren en de Veiligheidsinstructiekaarten voor docenten en bezoekers.

 • Ik heb gezondheidsklachten, wat nu?

  Alleen indien je positief test op het virus kun je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. In dit geval volg je ons onderwijs online vanuit huis.

   

   

   

 • Is het online volgen van een face-to-face les (een hybride les) kwalitatief vergelijkbaar?

  Als je een online les volgt (in een hybride setting) zal de ervaring anders zijn dan een les die voor de gehele groep online wordt aangeboden of een les die fysiek plaatsvindt op de leslocatie. De hybride online les is vooral bedoeld als een oplossing voor cursisten die in quarantaine zitten of die vanwege andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om naar het Leidseplein in Amsterdam te kunnen komen.  De RINO verbetert steeds de (technische) kwaliteit van de installatie op het Leidseplein en ondersteunt de docenten om de lessen zo goed mogelijk hybride te kunnen verzorgen.

 • Is het ventilatiesysteem bij RINO amsterdam op orde?

  Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten bij het geven van fysiek onderwijs, waar mogelijk, een of meerdere ramen open zetten in de lokalen tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld. In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

   

  • In lokalen 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden. 
  • In lokalen A.2, A.3 en A.4 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  • In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden.

   

  Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

 • Kan het gebeuren dat een cursus wordt geannuleerd?

  Wanneer door geldende maatregelen vanuit de overheid een cursus online moet worden gegeven, dan kan het in enkele gevallen gebeuren dat de cursus wordt geannuleerd gezien de aard van de cursus, In dat geval wordt de cursus verplaatst naar een later tijdstip. 

 • Krijg ik het cursusbedrag retour indien de cursus van fysiek naar online gaat?

  Bij een onverhoopte verandering van fysiek naar online onderwijs blijven onze annuleringsvoorwaarden van toepassing (www.rino.nl/voorwaarden). Dat betekent dat je niet je geld terug krijgt.

  Een fysieke cursus die zich niet leent voor een online variant, kan vanuit RINO amsterdam worden verplaatst naar een later moment. 
   

 • Lesgeven en les krijgen

  Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die te maken hebben met lesgeven en les krijgen, o.a. over de mix tussen offline, online en hybride onderwijs. Kijk op www.rino.nl/corona voor een overzicht van alle informatie over Onze aanpak en onderwijs in coronatijd.

  Na de persconferentie op 18 december is onze leslocatie op het Leidseplein gesloten tot 10 januari 2022. De geplande lessen worden momenteel online aangeboden.

  Mondkapjes verplicht (indien fysiek onderwijs mogelijk is)

  In het gehele pand is het dragen van een mondkapje voor alle bezoekers verplicht. Mondkapjes worden beschikbaar gesteld in de entreeruimte en bij de receptie op de 2e etage. Als je plaatsneemt in het leslokaal kun je het mondkapje weer af doen.
  Lees meer informatie op de pagina Coronamaatregelen bij RINO amsterdam. Op die pagina vind je ook het Protocol Veilig leren en de Veiligheidsinstructiekaarten voor docenten en bezoekers

  Zijn alle lokalen in gebruik? (Let op: tot 10 januari 2022 is onze leslocatie aan het Leidseplein gesloten. De geplande lessen worden online aangeboden)

  Indien fysiek onderwijs mogelijk is: We starten met drie lokalen inclusief subruimte voor oefensituaties, op drie verschillende verdiepingen. Elk lokaal is toegewezen aan een specifieke opleiding of afdeling en heeft verschillende start- en pauzetijden (zie volgende vraag). Dit is de indeling:

  • een lokaal voor de GZ-opleiding op de 5e etage
  • een lokaal voor de KP en PT-opleiding in de (nieuwe) A-vleugel
  • en een lokaal voor onze nascholingsactiviteiten op de 4e etage

  In navolging van de landelijke richtlijnen handhaven we de 1.5 meter maatregel en worden er mondkapjes gedragen in de gangen en als het in een specifieke lessituatie niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te bewaren.

  Veranderen mijn lestijden als het onderwijs fysiek plaatsvindt?

  Vanwege de spreiding in het pand kan het voorkomen dat de lestijden aangepast worden. Je wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld. In beginsel geldt de onderstaande tijdsindeling:

  • GZ-opleiding in lokaal 5.7/5.8, subruimte 5.9
   • starttijd 9:00 uur - einddtijd 16:00 uur > lunchpauze 12:00 - 13:00 uur
  • Nascholingscursussen in lkaal 4.4, subruimte 4.3 en 4.1
   • starttijd 9:30 uur - einddtijd 16:30 uur > lunchpauze 12:30 - 13:30 uur
  • KP en PT-opleiding in lokaal A.2, subruimte A.3
   • Ochtend/middag programma: starttijd 10:00 uur - eindtijd 17:00  uur > lunchpauze 13:00 - 14:00 uur
   • Middag/avond programma starttijd 14:00 uur - eindtijd 21:00 uur > dinerpauze 17:00 - 18:00 uur


  Hoe zijn de lokalen technisch uitgerust?

  In alle beschikbare leslokalen zijn de AudioVisuele-voorzieningen aangepast aan hybride lesgeven: er is een extra laptop waarop een Zoom-meeting wordt opgestart. Deelnemers die online via Zoom de cursus/opleiding volgen zijn zichtbaar op een tv-scherm in het leslokaal. Door extra microfoons en luidsprekers zullen de online en de offline deelnemers elkaar ook goed kunnen horen.

  ​​​​Gaat de les door op het Leidseplein als er maar een kleine groep komt bij de mogelijkheid tot fysiek onderwijs?

  Nee, we willen de capaciteit die beschikbaar is zo efficiënt mogelijk benutten en streven we naar een bezetting van minimaal de helft van de groep.

  Wanneer krijg ik te horen of mijn les online of offline zal plaatsvinden?

  Na de persconferentie op 18 december 2021 is onze leslocatie op het Leidseplein gesloten tot 10 januari 2022. De geplande lessen worden online aangeboden. Als jouw les weer op het Leidseplein kan plaatsvinden, geven we je dat uiterlijk een week voor de betreffende lesdag door. Landelijke ontwikkelingen en regelgeving kunnen dit doorkruisen.

  De landelijke en\of regionaal geldende maatregelen opgesteld door de (Rijks)overheid zijn leidend voor de maatregelen die wij treffen en de manier waarop we ons onderwijs aanbieden. Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan dan gaan we voor een optimale mix van online en offline onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: online als basis, offline waar nodig.

  Wanneer zullen de lessen weer offline plaatsvinden?

  Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan, kiezen we voor een optimale mix tussen online en offline onderwijs.

  Is het online volgen van een face-to-face les (een hybride les) kwalitatief vergelijkbaar?

  Als je thuis een fysieke les volgt (in een hybride setting) zal de ervaring niet hetzelfde zijn als een les online voor de gehele groep is georganiseerd of een fysieke les op locatie. Het is vooral bedoeld als een oplossing voor cursisten die in quarantaine zitten of die vanwege andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om naar het Leidseplein in Amsterdam te kunnen komen.  De RINO verbetert steeds de (technische) kwaliteit van de installatie op het Leidseplein en ondersteunt de docenten om de lessen zo goed mogelijk hybride te kunnen verzorgen.

  Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

  Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

  Wanneer moet een deelnemer, docent of medewerker een zelftest doen?

  Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

  De bedoeling is dat er op termijn voldoende zelftesten beschikbaar komen, zodat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Dit hangt af van de beschikbaarheid van testen.

  Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

  Tot wanneer wordt er gebruik gemaakt van zelftesten?

  De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot start van de zomervakantie, tot en met eind december 2021.

 • Testen bij klachten en zelftesten

  Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen die te maken hebben met testen bij klachten en over zelftesten voorafgaand aan onderwijs op locatie Leidseplein. Kijk op www.rino.nl/corona voor een overzicht van alle informatie over Onze aanpak en onderwijs in coronatijd

  Meer info over zelftesten kun je vinden op de informatiepagina van de overheid: Zelftesten en het coronavirus.

   Ik heb gezondheidsklachten, wat nu? / Iemand uit mijn huishouden heeft gezondheidsklachten, wat nu?

   Bij klachten die passen bij het corona-virus kun je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is. Geef dit tijdig aan ons door, liefst via mail en bij voorkeur direct aan je contactpersoon bij RINO amsterdam en/of via info@rino.nl.

   Wij vragen iedereen die klachten heeft die passen bij het corona-virus, om niet naar RINO amsterdam te komen. Ook niet als de uitslag van een eventuele test negatief is. Elke deelnemer met gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

   Hoe gaat RINO amsterdam om met zelftesten?

   Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
    
   Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen. Stuur een mail naar info@rino.nl en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

   Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

   Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

   Krijg ik van RINO amsterdam een zelftest?

   Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Als je graag een zelftest ontvangt, om jezelf te testen voordat je naar het Leidseplein komt, kun je dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

   Wanneer moet een deelnemer, docent of medewerker een zelftest doen?

   Zelftesten in het onderwijs zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
    
   Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Als je graag een zelftest ontvangt, om jezelf te testen voordat je naar het Leidseplein komt, kun je dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

   Tot wanneer wordt er gebruik gemaakt van zelftesten?

   De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot start van de zomervakantie, tot en met de maand juli 2021.

  • Tot wanneer wordt er gebruik gemaakt van zelftesten?

   De inzet van zelftesten wordt nog steeds geadviseerd. Het is mogelijk om een zelftest aan te vragen bij RINO amsterdam via coronahelpdesk@rino.nl 

  • Veranderen mijn lestijden als het onderwijs offline plaatsvindt?

   Momenteel gelden de reguliere start-, pauze- en eindtijden voor zowel BIG als Nascholing & Opleiding. Bij wijzigingen informeren wij jou voor aanvang van de les per mail en/of via Mijn.RINO.nl.

  • Waar kan ik met mijn vraag over de coronamaatregelen terecht?

   Voor vragen kun je contact opnemen met de coronahelpdesk via coronahelpdesk@rino.nl 
   Heb je na het weekend les en heb je een dringende vraag? Ook dan kun je contact opnemen met de helpdesk. Medewerkers van de corona helpdesk beantwoorden de binnengekomen vragen op:

   •    Ma t/m do: 8.30 – 21.30 uur
   •    Vrij: 8.30 – 17.00 uur
   •    Za: 9.00 – 17.00 uur
   •    Zo: 12.00 – 17.00 uur

  • Waarom hebben jullie gekozen voor een hybride lesvorm als de les fysiek wordt gegeven?

   Ons onderwijs is, indien mogelijk binnen de geldende maatregelen en de gekozen aanpak, een mix van fysiek en online onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: fysiek als basis, online waar nodig.
   We kiezen voor een hybride lesvorm geven, omdat onder de huidige maatregelen het voor kan komen dat cursisten om corona-gerelateerde redenen niet in staat zijn om hun cursus of opleiding fysiek op locatie Leidseplein te volgen.
   Onder hybride lesgeven verstaan wij dat het grootste gedeelte van de groep fysiek op locatie aanwezig is, en dat een gedeelte van de groep dezelfde les online volgt (via Zoom). Je volgt de les online indien je in quarantaine zit.
    

  • Wanneer krijg ik te horen of mijn les online of fysiek zal plaatsvinden?

   Voor de BIG-opleidingen geldt Hybride onderwijs als het kan, online onderwijs als het nodig is; wij informeren je steeds per mail en/of mijn.RINO.nl of (via de groepsvertegenwoordiger van jouw BIG-opleidingsgroep) over de actuele planning van jouw cursus of opleiding.  Als jouw les niet op het Leidseplein kan plaatsvinden, geven we je dat uiterlijk een week voor de betreffende lesdag door. Onder voorbehoud van landelijke ontwikkelingen en regelgeving.

   Alle nascholingsactiviteiten bieden we hybride aan. Dit betekent dat je de les op het Leidseplein in Amsterdam kunt bijwonen. Indien je vanwege coronagerelateerde redenen niet in staat bent om naar onze locatie te komen, bieden we je de mogelijkheid om de les online vanuit huis te volgen. Dit hoor je uiterlijk een week van tevoren.
   Indien er geen leslokaal beschikbaar is waar 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd, wijken we uit naar volledig online onderwijs op de desbetreffende cursusdag. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd.

  • Wanneer moet een deelnemer, docent of medewerker een zelftest doen?

   Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

   Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek kunnen zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

  • Wanneer zullen de lessen weer fysiek plaatsvinden?

   Op dit moment is fysiek onderwijs mogelijk. Zolang het COVID-19 virus actief is zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen die op dat moment gelden. De omstandigheden en richtlijnen bepalen welke vorm van onderwijs geboden wordt om de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. 

  • Wat gebeurt er als de docent een positieve testuitslag heeft?

   Wanneer een docent een positieve testuitslag heeft, en dat kan ook vlak voor de les bekend worden, dan overleggen we met de docent wat de best passende oplossing is. Het kan zijn dat de docent online is en de groep fysiek of dat de lesdag wordt verplaatst naar een later tijdstip.

  • Wat wordt van mij verwacht?

   We gaan ervan uit dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen in deze uitzonderlijke tijd. Dat betekent dat iedereen zich persoonlijk conformeert aan de RIVM-richtlijnen en bij gezondheidsklachten thuisblijft.

    

  • Welke maatregelen gelden in het gebouw?

   Op de pagina Coronamaatregelen vind je informatie over maatregelen die gelden als er fysiek onderwijs conform de richtlijnen mogelijk is: Coronamaatregelen bij RINO amsterdam.