Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Ben ik verplicht te komen naar het Leidseplein?

Alle BIG-opleidingsgroepen volgen fysiek onderwijs op onze locatie aan het Leidseplein. Indien je wegens Covid-gerelateerde overmacht (zoals milde klachten) niet in de gelegenheid bent om naar onze locatie te komen, dan kun je voor een korte periode de les online volgen – mits je daartoe in staat bent. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met je opleidingscoördinator.

Voor al onze cursussen van de afdeling Nascholing & Opleiding blijven we streven naar een optimale mix tussen offline & online lessen. We informeren je per mail en/of Mijn.RINO.nl over de planning van jouw opleiding of cursus. 

Alle BIG-opleidingsgroepen volgen fysiek onderwijs op onze locatie aan het Leidseplein.

Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs.

Geldt de 1,5 meter maatregel nog?

Ons onderwijs is kleinschaliger dan dat op de universiteiten. Daarom blijven wij, waar mogelijk , de anderhalve meter maatregel handhaven. Het kan, en is veiliger. We doen opnieuw een beroep op iedereen om deze maatregel zoveel mogelijk in acht te nemen.

 

Ons onderwijs is kleinschaliger dan dat op de universiteiten. Daarom blijven wij, waar mogelijk , de anderhalve meter maatregel handhaven. Het kan, en is veiliger.

Hoe gaat RINO amsterdam om met zelftesten?

Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. De bedoeling is dat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Het uitvoeren van preventieve zelftesten is de verantwoordelijkheid van de student en/of medewerker. De zelftests zijn te koop bij supermarkten, drogisterijen en apotheken.

Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot en met eind december 2021.

Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. De bedoeling is dat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis b

Hoe is de veiligheid in het pand geregeld?

Ons pand aan het Leidseplein heeft smalle trappenhuizen. Wij adviseren om 1,5 meter afstand te houden van je voorganger en als iemand je tegemoet komt uit te wijken naar de deuropening die je op (bijna) elke verdieping vindt. Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen in ons pand vind je op Corona-maatregelen.

 

Ons pand aan het Leidseplein heeft smalle trappenhuizen.

Hoe zijn de lokalen technisch uitgerust?

In de leslokalen zijn de AudioVisuele-voorzieningen aangepast aan online en/of hybride lesgeven: indien nodig is er een extra laptop waarop een Zoom-meeting wordt opgestart. Deelnemers die online via Zoom de cursus/opleiding volgen zijn zichtbaar op een tv-scherm in het leslokaal. Door extra microfoons en luidsprekers zullen de online en de offline deelnemers elkaar ook goed kunnen horen.

In de leslokalen zijn de AudioVisuele-voorzieningen aangepast aan online en/of hybride lesgeven: indien nodig is er een extra laptop waarop een Zoom-meeting wordt opgestart.

Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes?

Wanneer je je verplaatst in ons pand draag je een mondkapje. Tijdens de les, in het leslokaal mag jouw mondkapje weer af. RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree.

Lees meer informatie op de pagina Coronamaatregelen bij RINO amsterdam. Op die pagina vind je ook het Protocol Veilig leren en de Veiligheidsinstructiekaarten voor docenten en bezoekers.

Wanneer je je verplaatst in ons pand draag je een mondkapje. Tijdens de les, in het leslokaal mag jouw mondkapje weer af. RINO amsterdam stelt mondkapjes beschikbaar bij de entree.

Ik / Iemand uit mijn huishouden heeft gezondheidsklachten, wat nu?

Bij klachten die passen bij het corona-virus kun je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is. Geef dit tijdig aan ons door, bij voorkeur via mail en direct aan je contactpersoon bij RINO amsterdam, en/of via info@rino.nl.

 

Wij vragen iedereen die klachten heeft die passen bij het coronavirus, om niet naar RINO amsterdam te komen. Ook niet als de uitslag van een eventuele test negatief is. Elke deelnemer met Corona-gerelateerde gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

 

Bij klachten die passen bij het corona-virus kun je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is.

Is het online volgen van een face-to-face les (een hybride les) kwalitatief vergelijkbaar?

Als je thuis een fysieke les volgt (in een hybride setting) zal de ervaring niet hetzelfde zijn als een les online voor de gehele groep is georganiseerd of een fysieke les op locatie. Het is vooral bedoeld als een oplossing voor cursisten die in quarantaine zitten of die vanwege andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om naar het Leidseplein in Amsterdam te kunnen komen.  RINO amsterdam verbetert continu de (technische) kwaliteit van de installatie op het Leidseplein en ondersteunt de docenten om de lessen zo goed mogelijk hybride te kunnen verzorgen.

Als je thuis een fysieke les volgt (in een hybride setting) zal de ervaring niet hetzelfde zijn als een les online voor de gehele groep is georganiseerd of een fysieke les op locatie.

Is het ventilatiesysteem bij RINO amsterdam op orde?

Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten, waar mogelijk, een of meerdere ramen open zetten in de lokalen tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld. In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

 

  • In lokalen 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden. 
  • In lokalen A.2, A.3 en A.4 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.
  • In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er in deze lokalen een extra mobiele luchtreiniger geplaatst om de luchtkwaliteit optimaal te houden.

 

Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is.

Contact