Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Lesgeven en les krijgen

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die te maken hebben met lesgeven en les krijgen, o.a. over de mix tussen offline, online en hybride onderwijs. Kijk op www.rino.nl/corona voor een overzicht van alle informatie over Onze aanpak en onderwijs in coronatijd

Mondkapjes verplicht

Vanaf zaterdag 26 juni zijn mondkapjes niet meer verplicht. Dat betekent dat er ook bij RINO amsterdam in principe geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden.
Daar zijn de volgende opmerkingen bij te plaatsen:

 • indien er in een specifieke les situatie (oefenen / rollenspel) geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dan adviseren wij alsnog een mondkapje te dragen
 • ook in het trappenhuis hoeft er geen mondkapje te worden gedragen. Echter, als iemand er voorkeur aan geeft om in het trappenhuis wel een mondkapje te dragen, dan zullen we deze beschikbaar stellen (bij de entree)

Lees meer informatie op de pagina Coronamaatregelen bij RINO amsterdam. Op die pagina vind je ook het Protocol Veilig leren en de Veiligheidsinstructiekaarten voor docenten en bezoekers

Hoe wordt bepaald wie er les op het Leidseplein mag volgen?

RINO amsterdam bepaalt in overleg met de (hoofd)docenten en hoofdopleiders welke groepen les mogen volgen op het Leidseplein.  Vanwege de regelgeving is er beperkte beschikbaarheid van lesruimten op het Leidseplein.

Bij het BIG-onderwijs wordt deze capaciteit zo eerlijk mogelijk verdeeld en streven wij naar 1x op de 5 lesdagen een lesdag op het Leidseplein.

Bij nascholingscurussen zijn de opleidingsdoelen mede bepalend welke cursus voorrang heeft.

Zijn alle lokalen in gebruik?

We starten met drie lokalen inclusief subruimte voor oefensituaties, op drie verschillende verdiepingen. Elk lokaal is toegewezen aan een specifieke opleiding of afdeling en heeft verschillende start- en pauzetijden (zie volgende vraag). Dit is de indeling:

 • een lokaal voor de GZ-opleiding op de 5e etage
 • een lokaal voor de KP en PT-opleiding in de (nieuwe) A-vleugel
 • en een lokaal voor onze nascholingsactiviteiten op de 4e etage

In navolging van de landelijke richtlijnen handhaven we de 1.5 meter maatregel en worden er mondkapjes gedragen in de gangen en als het in een specifieke lessituatie niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te bewaren.

Veranderen mijn lestijden als het onderwijs offline plaatsvindt?

Vanwege de spreiding in het pand kan het voorkomen dat de lestijden aangepast worden. Je wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld. In beginsel geldt de onderstaande tijdsindeling:

 • GZ-opleiding in lokaal 5.7/5.8, subruimte 5.9
  • starttijd 9:00 uur - einddtijd 16:00 uur > lunchpauze 12:00 - 13:00 uur
 • Nascholingscursussen in lkaal 4.4, subruimte 4.3 en 4.1
  • starttijd 9:30 uur - einddtijd 16:30 uur > lunchpauze 12:30 - 13:30 uur
 • KP en PT-opleiding in lokaal A.2, subruimte A.3
  • Ochtend/middag programma: starttijd 10:00 uur - eindtijd 17:00  uur > lunchpauze 13:00 - 14:00 uur
  • Middag/avond programma starttijd 14:00 uur - eindtijd 21:00 uur > dinerpauze 17:00 - 18:00 uur

Hoe zijn de lokalen technisch uitgerust?

In alle beschikbare leslokalen zijn de AudioVisuele-voorzieningen aangepast aan hybride lesgeven: er is een extra laptop waarop een Zoom-meeting wordt opgestart. Deelnemers die online via Zoom de cursus/opleiding volgen zijn zichtbaar op een tv-scherm in het leslokaal. Door extra microfoons en luidsprekers zullen de online en de offline deelnemers elkaar ook goed kunnen horen.

Hoe gaan jullie met de avondklok om bij avondtrainingen, geven jullie verklaringen?

Het kabinet kondigde aan dat de avondklok vervalt op (bijna) het zelfde moment dat de lessen weer opstarten voor het hoger onderwijs (en daarmee bij RINO amsterdam). Mocht de overheid anders besluiten, dan zullen we gepaste maatregelen nemen.

Waarom hebben jullie gekozen voor een hybride lesvorm als de les offline wordt gegeven?

Ons onderwijs is, indien mogelijk binnen de geldende maatregelen en de gekozen aanpak, een mix van online en offline onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: online als basis, offline waar nodig.

We kiezen voor een hybride lesvorm geven, omdat onder de huidige maatregelen het voor kan komen dat cursisten om corona-gerelateerde redenen niet in staat zijn om hun cursus of opleiding offline op locatie Leidseplein te volgen.

Onder hybride lesgeven verstaan wij dat het grootste gedeelte van de groep fysiek op locatie aanwezig is, en dat een gedeelte van de groep dezelfde les online volgt (via Zoom). Je volgt de les online indien je: last hebt van (milde) verkoudheidsklachten, je in quarantaine zit of om een andere reden niet naar onze locatie op het Leidseplein in Amsterdam kunt komen.

Niemand is verplicht naar de locatie te komen.

Mogen wij naar het Leidseplein komen als onze docent geen hybride les wil/kan geven?

Nee. Door de schaarste aan lokalen zijn hybride lessen op het Leidseplein alleen mogelijk als de docent ook aanwezig is op het Leidseplein. 

​​​​Ben ik verplicht te komen naar het Leidseplein?

Niemand is verplicht om naar het Leidseplein te komen. Elke offline geplande les wordt hybride uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de les ook online (via Zoom) te volgen is.

Gaat de les door op het Leidseplein als er maar een kleine groep komt?

Nee, we willen de capaciteit die beschikbaar is zo efficiënt mogelijk benutten en streven we naar een bezetting van minimaal de helft van de groep.

Wanneer krijg ik te horen of mijn les online of offline zal plaatsvinden?

Op dit moment is online de standaard. Als jouw les op het Leidseplein kan plaatsvinden, geven we je dat uiterlijk een week voor de betreffende lesdag door. Landelijke ontwikkelingen en regelgeving kunnen dit doorkruisen.

De landelijke en\of regionaal geldende maatregelen opgesteld door de (Rijks)overheid zijn leidend voor de maatregelen die wij treffen en de manier waarop we ons onderwijs aanbieden. Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan dan gaan we voor een optimale mix van online en offline onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is: online als basis, offline waar nodig.

Wanneer zullen de lessen weer offline plaatsvinden?

Zolang het COVID-19 virus actief is, zal ons onderwijs bepaalde periodes volledig online zijn. Wanneer offline onderwijs conform de richtlijnen is toegestaan, kiezen we voor een optimale mix tussen online en offline onderwijs.

Is het online volgen van een face-to-face les (een hybride les) kwalitatief vergelijkbaar?

Als je thuis een fysieke les volgt (in een hybride setting) zal de ervaring niet hetzelfde zijn als een les online voor de gehele groep is georganiseerd of een fysieke les op locatie. Het is vooral bedoeld als een oplossing voor cursisten die in quarantaine zitten of die vanwege andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om naar het Leidseplein in Amsterdam te kunnen komen.  De RINO verbetert steeds de (technische) kwaliteit van de installatie op het Leidseplein en ondersteunt de docenten om de lessen zo goed mogelijk hybride te kunnen verzorgen.

Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

Wanneer moet een deelnemer, docen of medewerker een zelftest doen?

Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs.

De bedoeling is dat er op termijn voldoende zelftesten beschikbaar komen, zodat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd. Dit hangt af van de beschikbaarheid van testen.

Als studenten of medewerkers klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.

Tot wanneer wordt er gebruik gemaakt van zelftesten?

De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot start van de zomervakantie, tot en met eind december 2021.

Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die te maken hebben met lesgeven en les krijgen, o.a. over de mix tussen offline, online en hybride onderwijs.

Maatregelen in het pand

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de geldende maatregelen in ons pand. Kijk op www.rino.nl/corona voor een overzicht van alle informatie over Onze aanpak en onderwijs in coronatijd

Welke maatregelen gelden in het gebouw?

Op de pagina Coronamaatregelen vind je informatie over maatregelen die gelden als er fysiek onderwijs conform de richtlijnen mogelijk is: Coronamaatregelen bij RINO amsterdam. Op die pagina vind je ook het Protocol Veilig leren en de Veiligheidsinstructiekaarten voor docenten en bezoekers.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
We gaan ervan uit dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen in deze uitzonderlijke tijd. Dat betekent dat iedereen zich persoonlijk conformeert aan de RIVM-richtlijnen en bij gezondheidsklachten thuisblijft.

Veiligheid in het pand

Jullie trappenhuis is erg smal. Hoe hebben jullie geregeld dat ik toch veilig naar de lesruimte kan gaan?

Ons pand aan het Leidseplein heeft smalle trappenhuizen. Het is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van je voorganger en als iemand je tegemoet komt uit te wijken naar de deuropening die je op (bijna) elke verdieping vindt. 

In het trappenhuis geldt een loopschema, in het geval er offline lessen plaatsvinden. Als iedereen zich daaraan houdt is er een kleine kans dat men elkaar tegenkomt in het trappenhuis.

Is het ventilatiesysteem bij RINO amsterdam op orde?

Het algemene advies is om zoveel mogelijk verse buitenlucht toe te voeren als redelijkerwijs mogelijk is. Daarom vragen we docenten waar mogelijk zoveel mogelijk een of meerdere ramen open zetten in de lokalen, tijdens de les en/of in de pauzes. In een aantal lokalen kan dit ook met het ventilatiesysteem worden geregeld.

In alle leslokalen kan er voldoende geventileerd worden. Het is verschillend per leslokaal hoe dit is geregeld.

In lokalen 4.1, 4.3 4.4 & 5.1 zijn voldoende ramen aanwezig om op eenvoudige wijze verse lucht binnen te krijgen.

In lokalen A.2 en A.3 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om desgewenst de ramen open te zetten.

In lokalen 5.7, 5.8 & 5.9 is er mechanische ventilatie aanwezig die automatisch zorgt voor continue toevoer van verse lucht.

Voor alle leslokalen geldt dat we regelmatig testen op de toevoer van verse lucht, door middel van CO2-meters.

Mondkapjes

In ons gebouw draagt iedereen een mondkapje in de openbare ruimten. In de gangen, in het trappenhuis, bij de koffieautomaat en in gedurende bepaalde interactieve lessituaties. Alleen wanneer je op je plek zit in de lesruimte mag het mondkapje af. 

Lees meer informatie op de pagina Coronamaatregelen bij RINO amsterdam

 

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de geldende maatregelen in ons pand.

Testen bij klachten en zelftesten

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen die te maken hebben met testen bij klachten en over zelftesten voorafgaand aan onderwijs op locatie Leidseplein. Kijk op www.rino.nl/corona voor een overzicht van alle informatie over Onze aanpak en onderwijs in coronatijd

Meer info over zelftesten kun je vinden op de informatiepagina van de overheid: Zelftesten en het coronavirus.

  Ik heb gezondheidsklachten, wat nu? / Iemand uit mijn huishouden heeft gezondheidsklachten, wat nu?

  Bij klachten die passen bij het corona-virus kun je niet naar RINO amsterdam komen en blijf je thuis. Ook als iemand uit jouw huishouden ziek is. Geef dit tijdig aan ons door, liefst via mail en bij voorkeur direct aan je contactpersoon bij RINO amsterdam en/of via info@rino.nl.

  Wij vragen iedereen die klachten heeft die passen bij het corona-virus, om niet naar RINO amsterdam te komen. Ook niet als de uitslag van een eventuele test negatief is. Elke deelnemer met gezondheidsklachten krijgt de mogelijkheid om via Zoom online mee te doen met de lesdag.

  Hoe gaat RINO amsterdam om met zelftesten?

  Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Zelftesten zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. In principe gaan we er dan ook van uit dat docenten en cursisten zelf zorgdragen voor aanschaf van deze tests. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
   
  Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Het is in voorkomende gevallen ook mogelijk om via RINO amsterdam een test te ontvangen. Stuur een mail naar info@rino.nl en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

  Gaat RINO amsterdam controleren of iedereen die aanwezig is een negatieve zelftestuitslag kan tonen?

  Nee, het afnemen van de zelftest is altijd vrijwillig en het hebben van een negatief testresultaat is niet voorwaardelijk voor de individuele persoon voor toegang tot het onderwijs. Het is dus niet nodig dat deelnemers, docenten en medewerkers die aanwezig zijn op de instelling een negatieve test kunnen overleggen. Er wordt dus ook niet van instellingen verwacht dat zij hierop controleren.

  Krijg ik van RINO amsterdam een zelftest?

  Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Als je graag een zelftest ontvangt, om jezelf te testen voordat je naar het Leidseplein komt, kun je dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

  Wanneer moet een deelnemer, docent of medewerker een zelftest doen?

  Zelftesten in het onderwijs zijn op vrijwillige basis en aanvullend op de bestaande coronamaatregelen. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt. Als je klachten hebt of als nauw contact naar voren komt uit bron-en contactonderzoek moet je jezelf, net zoals voorheen, laten testen in een GGD-teststraat.
   
  Zelftesten zijn op vrijwillige basis, niemand kan verplicht worden zich te (laten) testen. Als je graag een zelftest ontvangt, om jezelf te testen voordat je naar het Leidseplein komt, kun je dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar info@rino.nl, en we sturen per omgaande een zelftest naar je huisadres.

  Tot wanneer wordt er gebruik gemaakt van zelftesten?

  De inzet van zelftesten loopt in ieder geval tot start van de zomervakantie, tot en met de maand juli 2021.

  Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen die te maken hebben met testen bij klachten en over zelftesten voorafgaand aan onderwijs op locatie Leidseplein.

  Contact