Opleiding Consulent Infant Mental Health (IMH)

focus op het jonge kind in context

20 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Startdata
- (gestart)
1081.23.01
€ 5.625,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 18 januari 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 01 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 15 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 01 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 15 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 29 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 12 april 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 10 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 24 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 07 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 21 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 juli 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 04 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 25 oktober 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 08 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 22 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 150 punten
herregistratie 100 punten
behandeling 50 punten
diagnostiek 50 punten
extra literatuur 50 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 150 punten
herregistratie 100 punten
behandeling 50 punten
diagnostiek 50 punten
extra literatuur 50 punten
DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health toegekend 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Waarom IMH? Infant Mental Health heeft betrekking op onderzoek en zorg voor zeer jonge kinderen en zijn/haar ouders of verzorgers (vanaf de zwangerschap of zwangerschapswens tot 6 jaar). De laatste jaren heeft onderzoek naar risico’s en kansen die de vroege ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden een enorme vlucht genomen. Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken. De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat en stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

doelstelling

Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

doelgroep

De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, (jeugd)arts, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

inhoud

De opleiding Consulent IMH bestaat uit 20 dagen verspreid over een jaar. Tijdens deze dagen is er naast de theorie veel aandacht voor klinische vaardigheden en supervisie. Naast de lesdagen doet u een baby-, peuter- en kleuterobservatie en moet u rekening houden met zelfstudie.

  • IMH concepten en theorieën;
  • normale en deviante ontwikkeling herkennen en classificeren volgens DC 0-5;
  • normale en deviante ontwikkeling: somatiek, zindelijkheid, motoriek, taal, cognitie;
  • zwangerschap, ontwikkeling van ouderschap en de ouder-kindrelatie;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling, prikkelverwerking en observatie vaardigheden;
  • cultuur, stressoren binnen de context en pathologie bij ouders;
  • leren observeren van a-typisch oudergedrag;
  • gespreksvoering: taal geven aan wat je ziet, hoort en denkt;
  • vertalen en omzetten van IMH concepten naar de eigen werksetting.

aanmelding

Wilt u bij uw aanmelding een motivatiebrief en CV sturen naar Hein Lautenbag. Naar aanleiding van uw motivatiebrief en CV zal contact met u opgenomen worden door een van de hoofddocenten.

accreditatie DAIMH

De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH- consulent DAIMH. Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.