Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Opleiding Consulent Infant Mental Health (IMH)

focus op het jonge kind in context

opleiding van 20 woensdagen
1081.21.01
€ 5.500,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boeken en lunch. Betaling kan via automatische incasso: ineens, in 2, 4 of 12 termijnen.

.
20 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Waarom IMH?
Infant Mental Health heeft betrekking op onderzoek en zorg voor zeer jonge kinderen en zijn/haar ouders of verzorgers (vanaf de zwangerschap of zwangerschapswens tot 6 jaar).
De laatste jaren heeft onderzoek naar risico’s en kansen die de vroege ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden een enorme vlucht genomen. Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken. De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat en stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

doelstelling

Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

doelgroep

De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, (jeugd)arts, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

inhoud

De opleiding Consulent IMH bestaat uit 20 dagen verspreid over een jaar. Tijdens deze dagen is er naast de theorie veel aandacht voor klinische vaardigheden en supervisie. Naast de lesdagen doet u een baby-, peuter- en kleuterobservatie en moet u rekening houden met zelfstudie.

  • IMH concepten en theorieën;
  • normale en deviante ontwikkeling herkennen en classificeren volgens DC 0-5;
  • normale en deviante ontwikkeling: somatiek, zindelijkheid, motoriek, taal, cognitie;
  • zwangerschap, ontwikkeling van ouderschap en de ouder-kindrelatie;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling, prikkelverwerking en observatie vaardigheden;
  • cultuur, stressoren binnen de context en pathologie bij ouders;
  • leren observeren van a-typisch oudergedrag;
  • gespreksvoering: taal geven aan wat je ziet, hoort en denkt;
  • vertalen en omzetten van IMH concepten naar de eigen werksetting.

aanmelding

Wilt u bij uw aanmelding een motivatiebrief en CV sturen naarHein Lautenbag. Naar aanleiding van uw motivatiebrief en CV zal contact met u opgenomen worden door een van de hoofddocenten.

accreditatie DAIMH

De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH- consulent DAIMH.
Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)in aanvraag? punten
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? punten
K&J NIPin aanvraag? punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. prof.dr. H.J.A. van Bakel (Hedwig) - docenten - 937838034

Hedwig van Bakel is GZ-psycholoog. Zij werkt als universitair hoofddocent en onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, afdeling Ontwikkelingspsychologie.

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 735532669

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder
Mw. drs. Ch.J.A. Schenning (Charlotte) - docenten - 1874168688

Charlotte Schenning is IMH-specialist, kinderneuropsycholoog, logopedist en is geregistreerd als GZ-psycholoog en K&J-psycholoog NIP.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact