Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren

tweedaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 551

Interesselijst

Volwassenen vinden het vaak moeilijk om met kinderen over de dood te praten. Ze willen hen beschermen en gunnen het hen om vrij en onbezorgd te kunnen leven. Helaas krijgen veel kinderen te maken met de harde kant van het leven zoals het overlijden van een dierbare. Zij hebben dan volwassenen nodig die hen leren hiermee om te gaan. Wanneer volwassenen om hen heen minder beschikbaar zijn omdat ze zelf in rouw zijn, kan dit leiden tot (ontwikkelings)problemen.

Hoe kunnen ouders de kinderen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling? En, hoe kunnen hulpverleners zowel de kinderen als hun ouders hierbij ondersteunen en begeleiden?

Tijdens deze cursus wordt niet alleen theorie over rouw besproken maar wordt ook geoefend met verschillende methodieken om ouders en kinderen te ondersteunen. De cursus is ervaringsgericht omdat kinderen en jongeren gevoelig zijn voor hoe anderen naar hun verhaal luisteren.

doelgroep

(GZ)-psychologen, (ortho)pedagogen, kinderartsen, kinderpsychiaters, consultatiebureauartsen, jeugdartsen, medewerkers in het (speciaal) onderwijs, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ en hulpverleners in de klinische jeugdzorg.

voorkennis

Kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt aanwezig geacht.

doelstelling

In deze tweedaagse cursus leren de deelnemers hoe kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen de dood begrijpen. De deelnemers leren wat normale’ en ‘persisterende complexe’ rouw bij kinderen inhoudt en er wordt stil gestaan bij hun reacties en verschillende factoren die daarop van invloed zijn.  Praktische richtlijnen en methodieken worden besproken en er wordt geoefend in het kader van verschillende visies over rouw.

inhoud

Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

Dag 1:

 • theorie over rouw en verlies bij kinderen en jongeren;
 • de belangrijkste reacties van kinderen in rouw;
 • rouwtaken
 • het duale procesmodel
 • het begeleiden van kinderen bij verlies;
 • stagneren van rouw
 • kenmerken persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) en het onderscheidt met andere stoornissen;
 • coping strategieën;
 • psycho-educatie.

dag 2:

 • verdieping van de visies op rouw;
 • oefenen met verschillende methodieken gekoppeld aan de verschillende visies op rouw;
 • uitnodiging om eigen ideeën en beleving over de dood te onderzoeken.

 

werkwijze

 • literatuurbespreking;
 • inleidingen door de docenten;
 • analyse van videomateriaal;
 • huiswerkopdrachten;
 • actief praktisch oefenen van methodieken, zowel plenair als in kleine groepjes.

Deze docenten verzorgen ook de cursus Ernstige somatische ziekte in het gezin.