Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren

tweedaagse ONLINE cursus
551.20.02
€ 445,-
2 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Kinderen en jongeren rouwen even krachtig als volwassenen maar uiten dat vaak op een andere manier. Hoe kan men hen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling?

De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen.
Na afloop weten de deelnemers hoe kinderen en jongeren binnen de verschillende ontwikkelingsfases de dood een plek kunnen geven in hun leven en beschikken ze over handvatten om met kinderen te communiceren over de dood.

doelgroep

(GZ)-psychologen, (ortho)pedagogen, kinderartsen, kinderpsychiaters, consultatiebureauartsen, jeugdartsen, medewerkers in het (speciaal) onderwijs, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ en hulpverleners in de klinische jeugdzorg.

voorkennis

Kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt aanwezig geacht.

doelstelling

Na afloop weten de deelnemers hoe kinderen en jongeren binnen de verschillende ontwikkelingsfases de dood een plek kunnen geven in hun leven en beschikken ze over handvatten om met kinderen te communiceren over de dood. Daarbij kunnen zij een aantal praktische werkmethoden toepassen.

inhoud

De eerste dag biedt een algemene oriëntatie met een theoretisch gedeelte over rouw en verlies bij kinderen en jongeren waarin aandacht besteed wordt aan hoe kinderen de dood zien, hoe je hen als hulpverlener kunt begeleiden bij verlies en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw.
Dag twee bestaat uit een praktische training in de verschillende methodieken, aan de hand van de vier rouwtaken, zoals die geformuleerd zijn door J.W. Worden in zijn boek Grief Counseling and Grief Therapy, 1991, New York. (boek hoeft niet aangeschaft te worden)

werkwijze

  • literatuurbespreking;
  • inleidingen door de docenten;
  • analyse van videomateriaal;
  • huiswerkopdrachten;
  • actief praktisch oefenen van methodieken, zowel plenair als in kleine groepjes.

Deze docenten verzorgen ook de cursus Ernstige somatische ziekte in het gezin.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 8 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend15 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 8 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Registerpleintoegekend16 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.J. Kappeyne van de Coppello (Carine) - docenten - 378535081

Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Lees verder
Mw. drs. P.A. Penning (Petra) - docenten - 1177814776

Petra Penning is orthopedagoog/GZ-psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact