Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren
tweedaagse cursus

Startdata
-
551.23.01
€ 520,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 01 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 15 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 24 punten
herregistratie 12 punten
behandeling 8 punten
diagnostiek 2 punten
overig 2 punten
extra literatuur 12 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 24 punten
diagnostiek 2 punten
behandeling 8 punten
extra literatuur 12 punten
overig 2 punten
herregistratie 12 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Kinderen en jongeren rouwen even krachtig als volwassenen maar uiten dat vaak op een andere manier. Hoe kan men hen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling?

De eigen visie en ervaringen van de hulpverlener met betrekking tot de dood spelen hierbij een belangrijke rol. In deze cursus leert men deze op een constructieve manier in te zetten bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen.
Na afloop weten de deelnemers hoe kinderen en jongeren binnen de verschillende ontwikkelingsfases de dood een plek kunnen geven in hun leven en beschikken ze over handvatten om met kinderen te communiceren over de dood.

doelgroep

(GZ)-psychologen, (ortho)pedagogen, kinderartsen, kinderpsychiaters, consultatiebureauartsen, jeugdartsen, medewerkers in het (speciaal) onderwijs, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ en hulpverleners in de klinische jeugdzorg.

voorkennis

Kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt aanwezig geacht.

doelstelling

Na afloop weten de deelnemers hoe kinderen en jongeren binnen de verschillende ontwikkelingsfases de dood een plek kunnen geven in hun leven en beschikken ze over handvatten om met kinderen te communiceren over de dood. Daarbij kunnen zij een aantal praktische werkmethoden toepassen.

inhoud

De eerste dag biedt een algemene oriëntatie met een theoretisch gedeelte over rouw en verlies bij kinderen en jongeren waarin aandacht besteed wordt aan hoe kinderen de dood zien, hoe je hen als hulpverlener kunt begeleiden bij verlies en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw.
Dag twee bestaat uit een praktische training in de verschillende methodieken, aan de hand van de vier rouwtaken, zoals die geformuleerd zijn door J.W. Worden in zijn boek Grief Counseling and Grief Therapy, 1991, New York. (boek hoeft niet aangeschaft te worden)

werkwijze

  • literatuurbespreking;
  • inleidingen door de docenten;
  • analyse van videomateriaal;
  • huiswerkopdrachten;
  • actief praktisch oefenen van methodieken, zowel plenair als in kleine groepjes.

Deze docenten verzorgen ook de cursus Ernstige somatische ziekte in het gezin.