Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Kenter Jeugdhulp zoekt een PIOG (psycholoog/pedagoog) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, accent Kinderen en Jeugdigen voor 24 uur - 32 uur per week.

Opleidingsplaats tot GZ-psycholoog per 1 september 2020
met accent Kinderen en Jeugdigen
 

Reageer op deze vacature uiterlijk tot 24 april 2019 via de vacaturesite van Kenter Jeugdhulp.

Kenter Jeugdhulp biedt in alle regio’s waar zij werkzaam is integrale jeugdhulp in ambulante Kindteams en Jongerenteams. Een Kindteam werkt vooral voor cliënten tot 12 jaar, en een Jongerenteam voor jongeren van 12 jaar en ouder, waarbij altijd ouders/verzorgers betrokken worden en rekening gehouden wordt met het hele gezin. In deze teams werken professionals samen vanuit allerlei vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. Zowel GGZ hulpverleners, GZ-psychologen, psychiaters, klinisch psychologen en masterpsychologen, als ook medewerkers uit de jeugd- en opvoedhulp, ambulant werkers, pedagogische coaches en gedragswetenschappers/orthopedagogen, voeren gezamenlijk een breed scala uit van vormen van onderzoek en behandeling 

De opleiding

Het theoretische deel van de opleiding wordt verzorgd door de Stichting Postacademische GGZ opleidingen Amsterdam (in samenwerking met de RINO Amsterdam).
Het praktijkdeel vindt plaats bij Kenter Jeugdhulp, waarbij de opleideling tijdens de opleiding in diverse onderdelen van de organisatie zal werken (roulatie). Voor interne kandidaten geldt dat zij zullen starten in een ander team dan waar zij tot dan toe werkzaam waren.

De functie

De PIOG verricht de gebruikelijke werkzaamheden binnen het betreffende team, waarbij de eisen van de opleiding zowel kwalitatief als kwantitatief leidraad zijn.
De PIOG zal zich bekwamen in psychodiagnostiek en indicatiestelling op grond van diverse diagnostische methoden en theorieën, in psychologische en pedagogische behandelingsmethoden en behandelingen met gebruikmaking van psychotherapeutische deeltechnieken. De caseload zal gedifferentieerd zijn, zowel wat betreft psychopathologie, leeftijdscategorieën als maatschappelijke problemen waaronder cultuurgebonden problematiek. Vormen van co-therapie kunnen onderdeel uitmaken van het opleidingspakket, evenals vormen van consultatie en mediatie.

Meer informatie en sollicteren

Bekijk de volledige vacaturetekst op de vacaturesite van Kenter Jeugdhulp. Voor nadere informatie en vragen kun je contact opnemen met Lidwien Geertjens, P-opleider, telefoon 088-2434043 of lidwiengeertjens@kenterjeugdhulp.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 mei 2019.

 

 

Per september 2019 biedt Justitieel Complex Zaanstad een praktijkopleidingsplaats aan voor basispsychologen die de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (volwassenen) willen volgen.

Opleidingsplaats tot Gezondheidszorgpsycholoog
met differentiatie volwassenen

Reageer op deze vacature voor of op de sluitingsdatum 25 april 2019.

Functieomschrijving

Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) verleen je psychische zorg aan justitiabelen. Binnen de opleiding ben je werkzaam in het gevangeniswezen (Huis van Bewaring en gevangenis) en in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van Justitieel Complex Zaanstad.

Justitieel Complex Zaanstad

De werkzaamheden in Justitieel Complex Zaanstad bestaan onder andere uit het uitvoeren en interpreteren van screenend en verdiepend diagnostisch onderzoek, het uitvoeren van kortdurende (protocollaire) behandelingen en het deelnemen aan verscheidene multidisciplinaire overlegvormen (waaronder behandelplan- en  stafbesprekingen). Als PIOG ben je verbonden aan het diagnostiek- en behandelteam van JCZ waar verwijzingen voor diagnostiek en behandelingen binnenkomen vanuit zowel PPC als GW.
Een deel (25%) van de praktijkwerkzaamheden zal je uitvoeren bij  de (basis) GGZ binnen een GGZ-instelling of GGZ-praktijk.Tevens word je in de gelegenheid gesteld om diagnostiekervaring (in de vorm van een PJ-rapportage onder supervisie) bij het NIFP op te doen.

De problematiek binnen de doelgroep van JCZ wordt gekenmerkt door uiteenlopende maar vooral complexe problematiek. Er is veelal sprake van comorbiditeit (persoonlijkheidsproblematiek, verstandelijke beperking, verslaving, psychotische problematiek en psychosociale problematiek).
Behandelingen richten zich op onder andere bovenstaande problemen en kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het behandelaanbod bestaat onder andere uit:  CGT, VERS, EMDR, en ART.  

Gedurende de opleiding wordt werkbegeleiding en supervisie geboden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog. De supervisie voor diagnostiek en behandeling zal extern plaatsvinden door een GZ- dan wel Klinisch (Neuro)Psycholoog.
Het cursorisch onderwijs wordt gevolgd bij het RINO amsterdam.


Functie eisen

Je hebt een academische masteropleiding psychologie afgerond en je bent in het bezit van een LOGO verklaring. Je hebt affiniteit en bij voorkeur ook ervaring met het werken met de forensische doelgroep. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en je bent goed in staat om multidisciplinair te werken.


Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau schaal 11
 • Maandsalaris Min € 3.038 – Max. € 4.669 (bruto)
 • Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject /werkzaamheden
 • Contractduur Tot 01-09-2021
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder
meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Maarten Sickmann (afdeling HR): m.sickmann@dji.minjus.nl

Per 1 september heeft Arkin Jeugd en Gezin een vacature

2 opleidingsplaatsen voor psycholoog i.o. tot GZ - psycholoog

36 uur per week | differentiatie K&J

Reageer op deze vacature voor of op de sluitingsdatum 13 mei 2019.

De organisatie:

Arkin is een grote Amsterdamse GGZ-instelling: www.arkin.nl

Als praktijkinstelling biedt Arkin de mogelijkheid leerervaring op te doen in een breed spectrum van GGZ- en verslavingsproblematiek. De psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog wordt geplaatst binnen het onderdeel Arkin, jeugd en gezin. Hij/zij zal participeren in een multidisciplinair behandelteam.

Voornaamste werkzaamheden (eerste jaar):

 • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen.
 • Het verrichten van met name kortdurende en geprotocolleerde behandelinterventies.
 • Deelname aan indicatieoverleg, behandeloverleg, intervisie en supervisie.
 • Consultverlening aan verwijzers, huisartsen en scholen.
 • Deelname aan interne deskundigheidsbevordering.

 

Wij vragen:
Kandidaten die zowel in hun master fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder de specialisatie jeugd. Tevens heeft de kandidaat al enige -postacademische- praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ.

Nadere informatie en reactie
Nadere informatie kunt u inwinnen bij: Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin. Tel: 020-590 4931 (maandag, dinsdag en donderdag). E-mail: p-opleidingen@arkin.nl

Uw sollicitatiebrief met CV en Logo verklaring kunt u mailen aan: SollicitatieP-opleidingen@arkin.nl t.a.v. drs. M. el Boushy, P-opleider

Sluitingsdatum: 13 mei 2019

Per 1 januari 2020 heeft Sie Psychologen in samenwerking met Koninklijke Visio een opleidingsplaats tot GZ-psycholoog beschikbaar met differentiatie volwassenen.

Opleidingsplaats tot GZ-psycholoog per 1-1-2020
met differentiatie volwassenen

Reageer op deze vacature uiterlijk voor de sluitingsdatum 1 juni 2019.

Sie Psychologen is een groeiende kleinschalige praktijk in Alkmaar en Bergen (GBGGZ / volwassenen), waar samenwerking, een persoonlijke benadering en zorgkwaliteit voorop staan. Koninklijke Visio is een SGGZ instelling gericht op slechtziende en blinde mensen. De instelling heeft veel specialistische kennis en expertise in huis en werkt voortdurend aan ontwikkeling van nieuwe methodieken. Kijk voor meer informatie op SiePsychologen.nl

Wij zoeken een leergierige en stressbestendige basispsycholoog, die:

 •     Goed kan samenwerken en tevens in staat is zelfstandig te werken
 •     Aantoonbare post-academische praktijkervaring (GBGGZ) heeft
 •     Bij voorkeur en afgeronde basiscursus VCGT en basiscursus EMDR heeft
   

Voornaamste werkzaamheden

 •     Verrichten van intakes, psychologisch (test-)onderzoek en indicatiestelling
 •     Verrichten van (geprotocolleerde) behandelinterventies
 •     Deelname aan behandeloverleg, intervisie en andere overlegvormen
 •     Volgen van werkbegeleiding en supervisie

 
Arbeidsvoorwaarden

Naast de opleidingsdag bij RINO amsterdam werk je 4 dagen per week voor de duur van 2 jaar bij Sie Psychologen in Alkmaar. De stage zal bij Visio in Amsterdam zijn. Salariëring in schaal 59 van de CAO GGZ.

Nadere informatie en reactie

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 1 juni 2019 een motivatiebrief, CV en kopie logoverklaring per email naar: info@sie.zorgring.nl Voor nadere informatie kun je bellen met: 06-52620075

De selectiegesprekken voor de voordracht vinden plaats in de eerste week van juli 2019.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog GGZ Noord-Holland-Noord

Sluitingsdatum: 17 mei 2019 via de website: http://www.ggz-nhn.nl/Vacatures.html.

september 2019 – augustus 2021

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is goed ingebed in de organisatie. Het werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Opleidingsplaats GGZ-team Den Helder-Texel

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ-team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio, in dit geval Schagen Hollands Kroon Oost. Bij cliënten kan sprake zijn van stoornissen op het gebied van psychose, stemming, angst, trauma en autisme. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in een GGZ-team komen werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog, psychotherapeut of Gz-psycholoog) waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin.

Opleidingsplaats Divisie Forensische Psychiatrische Polikliniek Alkmaar

De Divisie Forensische Polikliniek biedt behandeling en begeleiding aan mensen die grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag hebben vertoond, ten gevolge van psychische problemen. Het betreft zowel cliënten die (voorwaardelijke) strafrechtelijke titels hebben als cliënten die in een vrijwillig kader worden aangemeld. Bij deze laatste groep heeft behandeling vaak een meer preventief karakter. Het team van de polikliniek in Alkmaar bestaat uit psychologen (o.a. een klinisch psycholoog, Gz-psychologen en psychotherapeut), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater die veel ervaring hebben met deze doelgroep. De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal zich inzetten voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij deze doelgroep.

Bij elke opleidingsplaats binnen GGZ Noord-Holland-Noord:

Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan e-health, groepstherapie en individuele therapie);

Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;

Werken meerdere gz-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;

Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren gz-psycholoog;

Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;

Is een externe supervisor beschikbaar, een supervisor binnen de GGZ-NHN die niet verbonden is aan de werkplek van de opleideling en werkzaam is in een ander organisatieonderdeel;

Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;

Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;

Is een up-to-date testotheek aanwezig;

Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;

Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;

Het is mogelijk dat de PIOG in het tweede opleidingsjaar voor een deel van de praktijkopleiding in de Generalistische Basis GGZ wordt geplaatst;

Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;

Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;

Is de functie ingedeeld in aanloopschaal 59.

Uw reactie

U kunt solliciteren via de website: http://www.ggz-nhn.nl/Vacatures.html. U kunt slechts op één van de vijf vacatures solliciteren.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen.

De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats GGZ-team Den Helder-Texel vinden op 5 juni 2019 plaats en voor de opleidingsplaats Divisie Forensische Psychiatrische Polikliniek Alkmaar op 6 juni 2019.

 

Let op!

Alleen brieven met een pasfoto en logoverklaring worden meegenomen.

Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

Contact