Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog (GZ). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Praktijkinstelling ARKIN heeft:

Opleidingsplaatsen GZ psycholoog

per 1 september

 

Sluitingsdatum: 16 mei 2021

ARKIN Jeugd en Gezin heeft per 1 september 2021 opleidingsplaatsen voor een psycholoog i.o. tot GZ psycholoog (36 uur per week incl. 4 uur theoretische les), kinder- en jeugdvariant.

De organisatie

Arkin is een grote Amsterdamse GGZ-instelling.

Als praktijkinstelling biedt Arkin de mogelijkheid leerervaring op te doen in een breed spectrum van GGZ- en verslavingsproblematiek. De psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog wordt geplaatst binnen het onderdeel Arkin, jeugd en gezin. Hij/zij zal participeren in een multidisciplinair behandelteam. Zie voor meer algemene informatie www.arkin.nl

Voornaamste werkzaamheden (eerste jaar):

  • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen.
  • Het verrichten van met name kortdurende en geprotocolleerde behandelinterventies.
  • Deelname aan indicatieoverleg, behandeloverleg, intervisie en supervisie.
  • Consultverlening aan verwijzers, huisartsen en scholen.
  • Deelname aan interne deskundigheidsbevordering.

Voornaamste werkzaamheden (tweede jaar):

  • Stage bij een outreachend team van Arkin Jeugd en Gezin
  • Uitruil stage Ouder- Kind team (OKT)

Wij vragen

Kandidaten die zowel in hun master fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder de specialisatie jeugd. Tevens heeft de kandidaat al enige -postacademische- praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ.

Nadere informatie en reageren

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin

Tel: 020-590 4931 (maandag, dinsdag en donderdag) E-mail: p-opleidingen@arkin.nl

Uw sollicitatiebrief met CV en Logo verklaring kunt u mailen aan: SollicitatieP-opleidingen@arkin.nl

t.a.v. drs. M. el Boushy, P-opleider

Sluitingsdatum: 16 mei 2021

Contact