Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Arkin heeft opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog met differentiatie volwassenen.

Opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog
differentiatie volwassenen
 

Reageren kan tot 19 augustus 2019

De praktijkinstelling Arkin heeft:

 • Per januari 2020 opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Amsterdam RINO amsterdam & Utrecht RINOgroep (36 uur per week)
 • Per april 2020  opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Amsterdam RINO amsterdam (36 uur per week)
 • Per september 2020 opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Amsterdam RINO amsterdam (36 uur per week)

De organisatie
Arkin is een vooraanstaande instelling op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Binnen Arkin worden ruim 25.000 cliënten behandeld op het gebied van de curatieve psychiatrie, forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidzorg. Dat doen we met ruim 3.500 medewerkers op diverse locaties in Amsterdam, Utrecht en omstreken. Arkin is een overkoepelende stichting die elf merken omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Sinai, Arkin BasisGGz, Arkin Jeugd & Gezin en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk merk heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.arkin.nl.

Als praktijkinstelling biedt Arkin de mogelijkheid leerervaring op te doen in een breed spectrum van GGZ- en verslavingsproblematiek. De PioG doorloopt gedurende de praktijkopleiding 2 verschillende afdelingen.
De PioG zal participeren in een multidisciplinair behandelteam. Uiteraard zal de PioG ondanks de koppeling aan een team diverse stoornissen leren behandelen.

De voornaamste werkzaamheden

 • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling
 • Het verrichten van kortdurende behandelinterventies
 • Deelname aan behandeloverleg, intervisie en andere overlegvormen
 • Deelname aan interne deskundigheidsbevordering

Wij vragen
Kandidaten die zowel in hun doctoraal/master- fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Tevens heeft de kandidaat al enige postacademische praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ.

Nadere informatie en reactie
Nadere informatie kunt u inwinnen bij:
Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin
Tel: 020 590 4931 (maandag, dinsdag & donderdag) E-mail: p-opleidingen@Arkin.nl

Uw sollicitatiebrief met CV en officiële LOGO verklaring kunt u tot 19 augustus 2019 sturen naar: SollicitatieP-opleidingen@Arkin.nl, t.a.v. mw. drs. M. el Boushy, P-opleider stichting Arkin.   

Arkin heeft één GZ-opleidingsplaats voor GZ-psycholoog met accent ouderen.

GZ-opleidingsplaats voor GZ-psycholoog met accent ouderen

Reageren kan tot 2 september 2019

De praktijkinstelling Arkin heeft:
•    Per januari 2020 één opleidingsplaats voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog accent ouderen (36 uur per week)

De organisatie
Arkin is een vooraanstaande instelling op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Binnen Arkin worden ruim 25.000 cliënten behandeld op het gebied van de curatieve psychiatrie, forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidzorg. Dat doen we met ruim 3.500 medewerkers op diverse locaties in Amsterdam, Utrecht en omstreken. Arkin is een overkoepelende stichting die elf merken omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Sinai, Arkin BasisGGz, Arkin Jeugd & Gezin en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk merk heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.arkin.nl

De voornaamste werkzaamheden
-    Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling
-    Het verrichten van kortdurende behandelinterventies
-    Het participeren in de geheugenpoli
-    Deelname aan behandeloverleg, intervisie en andere overlegvormen
-    Deelname aan interne deskundigheidsbevordering

Wij vragen
Kandidaten die zowel in hun doctoraal/master- fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder voor ouderenzorg. Tevens heeft de kandidaat al enige postacademische praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ voor ouderen, met name op het gebeid van neuropsychologisch onderzoek.

Nadere informatie en reactie
Nadere informatie kunt u inwinnen bij:
Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin
Tel: 020 590 4931 (maandag, dinsdag & donderdag) E-mail: p-opleidingen@Arkin.nl

Uw sollicitatiebrief met CV en officiële LOGO verklaring kunt u
tot 2 september 2019 sturen naar: SollicitatieP-opleidingen@Arkin.nl, t.a.v. mw. drs. M. el Boushy, P-opleider stichting Arkin.   

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog GGZ Noord-Holland-Noord

(Interne en externe kandidaten kunnen op deze plek reageren)

opleidingsplaats in regioteam Frailty (voorheen Ouderenpsychiatrie) op de locatie Hoorn

Januari 2020– december 2021

Sluitingsdatum 21 augustus 2019

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is goed ingebed in de organisatie. Het werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Wij bieden:

Vanaf januari 2020 bieden wij een opleidingsplaats aan in regioteam Frailty (voorheen Ouderenpsychiatrie) op de locatie Hoorn. Frailty wil zeggen dat er sprake is van een hoge mate van kwetsbaarheid op vier gebieden: op lichamelijk gebied, cognitief gebied, sensorisch gebied en op psychosociaal gebied. Een hogere mate van kwetsbaarheid voorspelt vaak verminderde zelfstandigheid, sociale isolatie, verminderde mobiliteit, meer medicijngebruik, een grotere zorgbehoefte en een hogere sterftekans. Regioteam Frailty heeft in de diagnostiek en behandeling grote aandacht voor deze problematiek en zijn hiervoor in het bijzonder opgeleid. Het behandelaanbod bestaat uit ambulante behandeling en begeleiding, groepsbehandeling, (crisis)opname en langdurige zorg. De ambitie is om de expertise in te zetten daar waar de patiënten wonen en leven. Zo wordt intensief samengewerkt met verpleeg- en verzorgingshuizen en algemene ziekenhuizen.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werkt in het ambulante team en de acute opnamekliniek van regioteam Frailty. De werkzaamheden bestaan uit (neuro-)psychologische diagnostiek en behandeling bij veel voorkomende psychische problemen bij ouderen en volwassenen. Binnen de praktijkopleiding is naast werkbegeleiding door een ervaren GZ-psycholoog en supervisie, ook specifieke begeleiding mogelijk, gericht op een bepaalde doelgroep en/of behandelmethodiek, zoals groepsbehandeling.

Bij elke opleidingsplaats binnen GGZ Noord-Holland-Noord:

 • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan e-health, groepstherapie en individuele therapie);
 • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;
 • Werken meerdere GZ-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
 • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren GZ-psycholoog;
 • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
 • Is een externe supervisor beschikbaar, een supervisor binnen de GGZ-NHN die niet verbonden is aan de werkplek van de opleideling en werkzaam is in een ander organisatieonderdeel;
 • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
 • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
 • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
 • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
 • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;
 • Het is mogelijk dat de PIOG in het tweede opleidingsjaar voor een deel van de praktijkopleiding in de Generalistische Basis GGZ wordt geplaatst;
 • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
 • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
 • Is de functie ingedeeld in schaal FWG 59 3.

Uw reactie

U kunt solliciteren via de website van GGZ Noord-Holland-Noord.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen. De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats zullen plaatsvinden op 12 september 2019. Sluitingsdatum 21 augustus 2019

Contact

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Marjolein Koementas (praktijkopleider GZ, 06 – 12 17 26 13) of Judith Ligthart (P-opleider, 06 – 23 52 53 22).

Let op!

Alleen brieven met een pasfoto en logoverklaring worden meegenomen. Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog GGZ Noord-Holland-Noord

(Interne en externe kandidaten kunnen op deze plek reageren)

opleidingsplaats in het Forensisch ACT team

Januari 2020– december 2021

Sluitingsdatum 21 augustus 2019

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is goed ingebed in de organisatie. Het werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Wij bieden:

Vanaf januari 2020 bieden wij een opleidingsplaats aan in het Forensisch ACT team. Het Forensisch ACT-team biedt behandeling en begeleiding aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De psychiatrische stoornis en co-morbiditeit (o.a. zwakbegaafdheid, verslaving en agressieproblematiek) werken op complexe wijze op elkaar in bij het ontstaan van het delict of delict risico. Ongeveer de helft van de patiënten heeft een strafrechtelijke titel of civielrechtelijke maatregel opgelegd gekregen vanwege het plegen van één of meerdere (ernstige) delicten gerelateerd aan het lijden aan een psychiatrische stoornis. Een groot deel van de forensische patiënten is daarnaast baan, huisvesting en sociaal steunsysteem kwijtgeraakt. Motivatie voor behandeling is vaak ambivalent of ronduit zorg mijdend. De doelstelling van het Forensisch ACT is tweeledig: het structureel verlagen van het delict risico en het verminderen van de psychische klachten.

Het Forensisch ACT-team werkt met een ‘shared caseload’ en bestaat uit een Gz-psycholoog, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, IPS, sociaal juridisch dienstverlener en een psychiater die veel ervaring hebben met deze doelgroep.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in het Forensisch ACT team komen werken onder begeleiding van een ervaren Gz-psycholoog waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek en behandeling bij deze doelgroep

Bij elke opleidingsplaats binnen GGZ Noord-Holland-Noord:

 • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan e-health, groepstherapie en individuele therapie);
 • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;
 • Werken meerdere GZ-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
 • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren GZ-psycholoog;
 • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
 • Is een externe supervisor beschikbaar, een supervisor binnen de GGZ-NHN die niet verbonden is aan de werkplek van de opleideling en werkzaam is in een ander organisatieonderdeel;
 • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
 • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
 • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
 • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
 • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;
 • Het is mogelijk dat de PIOG in het tweede opleidingsjaar voor een deel van de praktijkopleiding in de Generalistische Basis GGZ wordt geplaatst;
 • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
 • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
 • Is de functie ingedeeld in schaal FWG 59 3.

Uw reactie

U kunt solliciteren via de website van GGZ Noord-Holland-Noord.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen. De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats zullen plaatsvinden op woensdag 11 september 2019. Sluitingsdatum 21 augustus 2019.

Contact

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Marjolein Koementas (praktijkopleider GZ, 06 – 12 17 26 13) of Judith Ligthart (P-opleider, 06 – 23 52 53 22).

Let op!

Alleen brieven met een pasfoto en logoverklaring worden meegenomen. Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

Contact