Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog (GZ). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog kind en jeugd.
Proeftuin plek: GGZ NHN divisie Triversum Hoorn en Levvel

September 2022 – september 2024


Proeftuin GZ Noord-Holland (GZ NH)

Vanaf 2020 is GGZ NHN gestart met het opleiden van GZ-psychologen in een samenwerkingsverband met partners uit verschillende sectoren in de regio, de Proeftuin GZ Noord-Holland. GGZ NHN is de regiehouder van de Proeftuin GZ NH.
Praktisch betekent dit dat Psychologen in Opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) de mogelijkheid krijgen om tijdens hun opleidingstraject bij twee verschillende aanbieders hun GZ-opleiding te volgen. De missie is om in de regio Noord-Holland GZ-psychologen breed op te leiden, die voldoen aan het beroepsprofiel GZ-psycholoog, maar bovenal nog beter toegerust zijn om optimale psychologische zorg te leveren met aandacht voor cliënt(systeem) en zijn omgeving, kwaliteit, efficiëntie en de mogelijkheden en grenzen van het vakgebied van de GZ-psycholoog. De toekomstig GZ-psycholoog zal zo een brede helikopterview ontwikkelen over de geestelijke gezondheidszorg. Kernwaarden hierbij zijn het aanbieden van diversiteit, een optimaal leerklimaat en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

De opleidingsplaats

Per september 2022 bieden wij een 2-jarige opleidingsplaats aan die in het eerste jaar volledig bij GGZ NHN divisie Triversum, polikliniek Hoorn zal plaatsvinden en het tweede jaar bij Levvel.

GGZ NHN- Triversum polikliniek Hoorn
De missie van GGZ NHN is “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van het maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Triversum, de kind- en jeugddivisie van GGZ Noord-Holland-Noord, biedt vanuit een aantal (poli)klinieken verspreid over Noord-Holland ambulante specialistische GGZ-hulp aan kinderen van 0-18 jaar en hun ouders. De multidisciplinaire teams die binnen de poliklinieken werkzaam zijn voorzien zowel in diagnostiek, diverse vormen van individuele behandeling, groepsbehandeling, gezinsbehandeling als ouderbegeleiding. De teams bestaan o.a. uit psychiaters, (klinisch en GZ) psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en autisme-hometrainers. Stuk voor stuk zeer gedreven teams die dagelijks alles uit de kast halen om de beste zorg te leveren aan een bijzondere en kwetsbare doelgroep. Het werkgebied van GGZ NHN bestaat uit Alkmaar, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland, Kennemerland en de Haarlemmermeer. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog. De opleiding tot GZ-psycholoog is goed ingebed in de organisatie.

Levvel

Met onze kernwaarden Samen, Aandacht, Verdiepend en Lef als uitgangspunt bieden wij kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen op meerdere leefgebieden opvoedondersteuning en psychiatrische hulp. De Bascule en Spirit werken vanuit de overtuiging dat samenwerking en afstemming van deze hulp leidt tot meer impact en kwaliteit. Door verder te gaan als één organisatie hebben we straks alle hulp onder één dak. Zo bieden we als Levvel de hulp die nodig is: van opvoedondersteuning tot hoog complexe psychiatrische zorg.

Wie ben jij?

Als onze nieuwe PioG heb je ervaring en affiniteit met de verschillende werkplekken. Je bent meer dan gemiddeld ambitieus. Je bent digitaal vaardig en kan goed plannen en organiseren.. Je hebt overzicht, en bent cognitief flexibel. Je bent bereid tot zelfreflectie en kritisch naar eigen handelen voelen en denken te kijken. Tot slot ben je assertief en hebt lef!

Bij de opleidingsplaats bij GGZ NHN:

 • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan E-Health, groepstherapie en individuele therapie);
 • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen werkzaam zijn;
 • Werken meerdere GZ-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
 • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren GZ-psycholoog;
 • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
 • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
 • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
 • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
 • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
 • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;
 • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
 • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
 • Salaris: conform CAO-GGZ.


Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. We vragen je om de LOGO-verklaring bij je sollicitatie toe te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Wansink, P- opleider Jeugd (06 – 82645239)

De sollicitatieronde vindt plaats bij GGZ NH en Levvel is hier direct bij betrokken. De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandagochtend 2 mei en vinden plaats op de polikliniek van GGZ-NHN, divisie Triversum in Hoofddorp (Spaarnepoort 5, 2134 TM Hoofddorp)
Bij de gesprekken zijn in ieder geval aanwezig de praktijkopleiders en de werkbegeleider. Reserveer jij de datum ook alvast in jouw agenda?

Direct solliciteren >

Contact