Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog (GZ). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Vanaf 2020 zal GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) gaan starten met het opleiden van GZ-psychologen in een samenwerkingsverband.

Vanaf maart 2020 biedt GGZ NHN een parttime GZ-opleidingsplaats voor 28 u/week waarbij je ervaring opdoet binnen GGZ Noord Holland Noord en Abate.

Reageer uiterlijk 5 december via de website van GGZ Noord Holland Noord.

Proeftuin GZ Noord-Holland (GZ NH)

Vanaf 2020 zal GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) gaan starten met het opleiden van GZ-psychologen in een samenwerkingsverband. Dit op initiatief van TOP Opleidingsplaatsen (www.TOP-opleidingsplaatsen.nl) die heeft aangegeven dat zij wil gaan werken met een aantal proeftuinen voor het opleiden van GZ-psychologen in een samenwerkingsverband. Elke proeftuin heeft een grote instelling als trekker en heeft een volume van tenminste 10 instroomplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Per 1 januari 2020 zal GGZ NHN als trekker met verschillende samenwerkingspartners in de regio gaan starten met de Proeftuin GZ Noord-Holland (GZ NH).

Praktisch zal dit betekenen dat Psychologen in Opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) de mogelijkheid krijgen om tijdens hun opleidingstraject bij twee verschillende aanbieders hun GZ-opleiding te volgen. De missie is om in de regio Noord-Holland GZ-psychologen breed op te leiden, die voldoen aan het beroepsprofiel GZ-psycholoog, maar bovenal nog beter toegerust zijn om optimale psychologische zorg te leveren met aandacht voor cliënt(systeem) en zijn omgeving, kwaliteit, efficiëntie en de mogelijkheden en grenzen van het vakgebied van de GZ-psycholoog. De toekomstig GZ-psycholoog zal zo een brede helikopterview ontwikkelen over de geestelijke gezondheidszorg. Kernwaarden hierbij zijn het aanbieden van diversiteit, een optimaal leerklimaat en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

De opleidingsplaats

Vanaf maart 2020 bieden wij een parttime GZ-opleidingsplaats voor 28 u/week (per week 24 praktijkuren en 4 uur cursorisch onderwijs in werktijd) waarbij de gekozen kandidaat de kans krijgt om bij twee praktijkplekken ervaring op te doen:
- Van maart 2020-juni 2021 bij GGZ-team Enkhuizen van GGZ NHN;
- Van juli 2021 – oktober 2022 bij Abate in Enkhuizen.

Procedure

Er zal een sollicitatieronde bij GGZ NHN plaatsvinden, waarbij Abate betrokken is.

De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats zullen plaatsvinden op 20 december 2019.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen bij uw sollicitatie.

GGZ Noord Holland Noord

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ-team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio. Bij cliënten kan sprake zijn van stoornissen op het gebied van psychose, stemming, angst, trauma en autisme. Co-morbiditeit is eerder regel dan uitzondering. De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in het GGZ-team Enkhuizen komen werken onder begeleiding van een ervaren GZ-psycholoog waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin.

Abate

Abate expertisecentrum angst en trauma is een praktijk in Enkhuizen die behandeling biedt aan volwassenen in zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ. Het is een groeiende onderneming met korte lijnen en erkend als opleidingsinstelling voor GZ-psychologen. Bij Abate is veel kennis en ervaring in huis én is er ruimte voor eigen initiatieven. De PioG werkt in deze functie nauw samen met collega’s in een fijne werkomgeving. De hoofdtaken bestaan onder andere uit het uitvoeren van holistische diagnostiek en afname van meetinstrumenten voor specifieke deelgebieden, verrichten van individuele traumagerichte behandelingen, en groeps-of individuele behandelingen voor angst- en stemmingsstoornissen.

Bij de opleidingsplaats

 • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan e-health, groepstherapie en individuele therapie);
 • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;
 • Werken meerdere GZ-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
 • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren GZ-psycholoog;
 • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
 • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
 • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
 • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
 • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
 • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;
 • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
 • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
 • Is de functie ingedeeld in FWG 60. Inschaling is op basis van opleiding en ervaring.

Sluitingsdatum

Reageer uiterlijk 5 december via de website van GGZ Noord Holland Noord.

Let op! Alleen brieven met een pasfoto, logoverklaring en waarbij het nummer van de vacature is aangegeven, worden meegenomen. Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

Contact