Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Veel mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, zijn bezig met het behalen of continueren van een (BIG-)registratie of het lidmaatschap van een specialistische vereniging. RINO amsterdam biedt verschillende cursussen aan die voor deze registraties geaccrediteerd zijn. Op deze pagina vind je een overzicht van deze geaccrediteerde cursussen per (her)registratie.

 

Heb je vragen of wil je meer informatie over accreditaties? Neem dan contact op met Pieter Hageman.

 

Herregistreren als Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

De Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam verzorgt de opleidingen die leiden tot een BIG-registratie tot GZ-Psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. Herregistratie is van belang als je wil blijven werken in het beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. De herregistratie vindt eens per 5 jaar plaats. De onderstaande informatie over eisen voor herregistratie BIG-register hebben we overgenomen van www.bigregister.nl.

 

Werkervaringseis

Een manier om je inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In een periode van 5 jaar moet je 3120 uur werken als gezondheidszorgpsycholoog.

 

Scholingseis

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die behoren tot de kern van het beroep, de zogeheten kerncompetenties. Deze moet je beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

Het scholingstraject voor de arts, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut is in ontwikkeling. Het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (LOGO) ontwikkelt een landelijk scholingsmodel dat de basis vormt voor het scholingstraject.

 

PE-Online

RINO amsterdam werkt met PE-online voor het aanvragen en verwerken van toegekende en behaalde accreditaties. We werken hierin samen met veel beroepsverenigingen, waaronder de KNMG (de belangenorganisatie voor artsen, medisch specialisten en studenten geneeskunde), de FGZP (herregistratie klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen), de VGCT (cognitief gedragstherapeuten), de NIP (eerstelijnspsychologen en kinder- en jeugdpsychologen), de NVO (registratie en herregistratie orthopedagogen-generalist) de NVRG (systeemtherapeuten) en nog veel andere beroepsverenigingen.

 

(BIG-)registratienummers doorgeven
Voor jou als cursist betekent het dat je de behaalde accreditatiepunten automatisch kunt ophalen in je eigen elektronisch dossier nadat jouw presentie door de opleidingsinstelling is ingevoerd in PE-online. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat je bij de inschrijving voor een cursus, jouw BIG-registratienummer en/of registratienummer van je beroepsvereniging aan ons doorgeeft.

 

Omdat wij alle accreditatieaanvragen voor de deelnemende verenigingen via dit systeem indienen, kun je in PE-online al onze cursussen in de bij- en nascholingsagenda van je beroepsvereniging kunt terugvinden. Bekijk meer informatie en demonstraties over PE online.

Contact