Introductie FloorPlay: e-learning + online praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben
e-learning en online lesdag

online lesdag van 9.30 - 16.30 uur
Startdata
-
1155.24.02
€ 275,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 06 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici Toegekend  
? 6 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
extra literatuur 1 punten
behandeling 9 punten
diagnostiek 3 punten
herregistratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
behandeling 9 punten
diagnostiek 3 punten
extra literatuur 1 punten
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De e-learning biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Praktijkdag.

Tijdens de online Praktijkdag wordt aan de hand van video-illustraties en oefeningen verder ingegaan op de theorie van het D.I.R. model en de praktische toepassing van FloorPlay. De Praktijkdag is bedoeld voor zowel ouders als professionals, waardoor kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
De ouder-kind relatie staat bij FloorPlay centraal. Tijdens een FloorPlay-behandeling maken ouders zich de FloorPlay methodiek gaandeweg eigen, waarbij zij ondersteund (kunnen) worden door professionals.
De Praktijkdag Introductie FloorPlay is niet bedoeld om direct advies in te winnen ten aanzien van een eigen kind. Er zal gewerkt worden met video-voorbeelden van de docenten.

Let op: geeft u de voorkeur aan een e-learning en een offline lesdag, dan vindt u de informatie daarover hier: IntroductieFloorPlay offline

Doelgroep

Deze e-learning en online praktijkdag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers. Ouders met minimaal HBO niveau kunnen ook deelnemen aan deze module.

Inhoud

  • De verschillende ‘mijlpalen’ volgens Greenspan;
  • Gebruik van de FEAS;
  • Het individueel neurobiologisch profiel;
  • Verschillende aspecten in de relatie tussen verzorger en kind;
  • De FloorPlay-spelmethode.

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

  • Heeft de deelnemer kennis van de uitgangspunten van het D.I.R. model en de plaats hiervan binnen de kinder- en jeugdpsychologie en –pathologie en gangbare denkwijzen t.a.v. ontwikkelingsstimulering en ouderbegeleiding.
  • Kan de deelnemer de theoretische concepten koppelen aan klinische observatie
  • Kan de deelnemer de opeenvolgende ontwikkelingsmijlpalen herkennen en de kenmerken benoemen
  • Is de deelnemer vertrouwd met de uitgangspunten voor de behandeling volgens het D.I.R.-model en de basisprincipes van de FloorPlay-methode.

Opleidingsroute

Deze cursus is een onderdeel van het opleidingtraject tot FloorPlay- begeleider of -specialist, maar kan ook op zichzelf staand worden gevolgd. Meer informatie over het opleidingstraject FloorPlay.

E-learning

De FloorPlay e-learning is ook los te volgen: maar is dan geen onderdeel van de opleidingsroute FloorPlay. Zie voor de e-learning module: FloorPlay e-learning