Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Psychodynamische therapie opleidingen

RINO amsterdam biedt opleiding en inspiratie aan GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen kunnen bij ons terecht. Bekijk het aanbod!

Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-5 van de 5

Lacan in de praktijk

psychoanalytische concepten en actuele toepassingen bij o.a. psychose

Wordt gepland najaar 2022. Inschrijven is vrijblijvend.
(eendaagse workshop)

Psychoanalyse is er niet op uit mensen in hokjes te stoppen maar biedt op theoretisch gefundeerde wijze een behandeling die elk individu toelaat een antwoord op maat te vinden.

Mentaliseren in behandelrelaties

werkrelatie, gevoelsbeleving en gedragsverandering

20 Jun 2022 - 04 Jul 2022
(driedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

In deze cursus komt aan bod wat mentaliseren inhoudt en hoe mentalisatie bij kan dragen aan het opbouwen van een goede werkrelatie, een andere gevoelsbeleving en gedragsverandering

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

behandelen naar het model van McCullough

Wordt gepland najaar 2023. Inschrijven is vrijblijvend.
(cursus van negen dagen)

Angst voor gevoelens

28 Sep 2022 - 13 Okt 2022
(tweedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens AFT-principes en uitgedaagd om op basis van een affectfobie therapiekader vaktherapeutische interventies toe te passen.

Affectfobietherapie (AFT) in groepstherapie

interpersoonlijke interactie en groepsdynamiek

26 Mei 2023 - 26 Jun 2023
(driedaagse cursus)

De interpersoonlijke aard van het Affectfobietherapie model, maakt AFT geschikt om toe te passen in groepstherapie. De groepsdynamiek kan patiënten met sterke vermijdingspatronen helpen om hun affectfobie te overwinnen. Leer hoe je een AFT-groepstherapie opzet en uitvoert.

Contact