Verbindend Gezag | Geweldloos Verzet

Ouders en begeleiders grip geven bij escalaties met hun kind of client

driedaagse cursus
Startdata
-
1483.24.01
€ 750,00
Data en accreditaties

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Maandag 02 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 09 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 16 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Registerplein Toegekend  
herregistratie 51 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
extra literatuur 18 punten
behandeling 18 punten
herregistratie 18 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 18 punten
extra literatuur 18 punten
herregistratie 18 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Het gedachtengoed van Verbindend Gezag | Geweldloos Verzet kun je gebruiken bij behandeling van ernstige gedrags- of opvoedingsproblemen. Prof. Haim Omer (Tel Aviv) is de grondlegger van dit gedachtengoed. Hij combineert de hechtingstheorie, de systeemtheorie en geweldloos verzet tot een nieuwe vorm van gezag. Naast het oorspronkelijke behandelprotocol voor agressieve en zelfdestructieve kinderen zijn er behandelprotocollen voor angst, dwang, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen, diabetes en overafhankelijke volwassenen ontwikkeld en nog veel meer.

Programma’s die zijn gebaseerd op Verbindend Gezag | Geweldloos Verzet kunnen begeleiders, ouders, familieleden, vrienden, leerkrachten, leerplichtambtenaren, maatschappelijk werkers, reclasseringswerkers en ook de individuele therapeut van het kind (of de client in afhankelijkheidspositie) met elkaar op één lijn brengen. Ondertussen is deze specifieke behandeling verbreed naar een algehele opvoedingsstijl die past binnen de huidige vrije en democratische samenleving: Nieuwe Autoriteit. In deze cursus leer je hoe je dit gedachtengoed kunt toepassen in je eigen werk of omgeving.

Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot Orthopedagoog-generalist van RINO amsterdam. 

Doelgroep
Heb jij je Master pedagogische wetenschappen, psychologie en/of gezondheidswetenschappen behaald en werk je binnen de GGZ, bijvoorbeeld binnen de (L)VB en ouderenzorg, of binnen het onderwijs, Jeugdhulp of de jeugd GGZ? Dan is deze cursus geschikt voor jou.

Doelstelling
Na afloop van de cursus:

  • Weet je wat de principes zijn van het gedachtengoed Geweldloos Verzet (GV) | Verbindend Gezag (VG) en kun je belangrijke begrippen uitleggen.
  • Ben je in staat om begeleiders/ouders te begeleiden vanuit GV | VG of een GV | VG oudergroep te draaien en kun je de stappen die je moet doorlopen benoemen.
  • Ken je de basishouding in gespreksvoering en heb je geoefend met belangrijke vaardigheden als leren de-escaleren en verdragen van de stilte.
  • Ben je je bewust van de machteloosheid die ouders/begeleiders voelen als kinderen/cliënten in de knel zitten en kun je zonder oordelen ouders steunen om de regie weer op te pakken.

Werkwijze
De docent maakt gebruik van presentaties waarin beelden en voorbeelden zijn verwerkt, van filmclips, persoonlijke oefeningen, rollenspellen, reflecties, dialoog en cases. Tijdens de lessen oefen je zowel je attitude als vaardigheden door middel van rollenspel aansluitend bij de thema’s van de les.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst schrijf je een korte motivatiebrief met je leerwensen. Daarnaast denk je vast na over een casus en lees je enkele hoofdstukken. Na inschrijving volgt hierover meer informatie.

Inhoud
Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst gaan we in zijn algemeenheid in op het fundament van Geweldloos Verzet | Verbindend Gezag. Illustratie vindt plaats aan de hand van casuïstiek en diverse ingrijpende gebeurtenissen. Tijdens de derde bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op Geweldloos Verzet | Verbindend Gezag bij Angst.

Toetsing
De toets voor Geweldloos Verzet zal plaatsvinden op dag 3 van de training. Op die dag voer je een gesprek met een ouder of een kind (acteur) over een casus waarbij de principes van geweldloos verzet van toepassing zijn. Je ontvangt feedback op je gespreksvoering en reflecteert op jouw gesprekshouding, samen met de groep, de docent en de acteur.

Aan te schaffen literatuur

Omer, H. en Wiebenga, E. (2015). Geweldloos Verzet in Gezinnen, een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Tweede herziene druk. Houten, Bohn Stafleu van 
Loghum. ISBN 978.90.368.0948.1

Lebowitz, E.R. & Omer, H. (2020). De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van CGT en geweldloos verzet, een gids voor hulpverleners en ouders. Amsterdam: uitgeverij SWP