Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

FloorPlay

De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. Lees meer informatie over FloorPlay.

Stap 1: blended introductiecursus

De FloorPlay route voor zowel de FloorPlay-begeleider als de FloorPlay-specialist start met een blended introductiecursus. Een combinatie van een online module en een cursusdag in het klaslokaal. De blended introductiecursus is geschikt voor beginnende professionals en ook voor ouders met kinderen in het autistisch spectrum of met andere problemen in de ontwikkeling. Na afloop van deze blended cursus kun je verder gaan met stap 2.

Stap 2. Basisopleiding FloorPlay

De opleiding FloorPlay bestaat uit een basisopleiding en een verdiepende opleiding. Iedereen start met de basisopleiding waarin het accent ligt op het verwerven van kennis over het DIR model van Greenspan en het zelf leren toepassen van FloorPlay in de begeleiding van kinderen. De opleiding bestaat uit een aantal lesdagen (fysiek of online), en groepssupervisie waarbij de cursist eigen casuïstiek via ingebrachte videobeelden bespreekt.

Stap 3. Verdiepende opleiding FloorPlay

Voor die hulpverleners die zich na de basisopleiding verder willen bekwamen in het gedachtegoed van Greenspan en met name ouders of begeleiders willen gaan coachen in FloorPlay, bestaat de verdiepende opleiding.

Een FloorPlay-specialist leert zich niet alleen te verplaatsen in de wereld van het kind maar vooral ook in de wereld van ouders en in het ouderschap. De FloorPlay-specialist is in staat aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind maar leert ook de mogelijkheden bij de ouders te herkennen en hierbij aan te sluiten. Zij/hij verdiept zich in diverse culturele contexten.

Afname van de FEAS is onderdeel van deze opleiding. Er is aandacht voor attitude ontwikkeling aansluitend bij de visie van IMH (Infant Mental Health) waarbij de relatie tussen ouders en kind centraal staat, en een open, speelse en nieuwsgierige houding van de hulpverlener wordt verwacht.

De FloorPlay-specialist zoekt naar de ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind, zelfs als de stapjes klein zijn, ondanks de beperkingen bij het kind en/of de directe omgeving. Zij/hij leert een geïntegreerd FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren en het behandelproces te bewaken waarbij voortdurend afgestemd wordt met ouders zodat verwachtingen overeenstemmen.
Er wordt geoefend met verschillende vormen van coaching (videofeedback, modelling, live coaching of mondelinge en/of schriftelijke toelichting).

Overgangsregeling FloorPlay route

Voor alle cursisten die tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2021 één of meerdere cursussen binnen de ‘huidige stijl’ van de opleiding FloorPlay hebben gevolgd, geldt er een overgangsregeling als zij het certificaat ‘FloorPlay-begeleider’ of ‘FloorPlay-specialist’ willen behalen. Mocht een cursist gebruik willen maken van de overgangsregeling, dan kan deze dit kenbaar maken middels een retourformulier dat voor 5 december 2020 teruggemaild dient te worden.

Elke cursist ontvangt vervolgens een beschrijving van het scholingsaanbod dat hij/zij nog dient te volgen om de opleiding tot FloorPlay-begeleider of FloorPlay-specialist op een kwalitatief goede manier af te kunnen ronden. De (DIR) cursussen die voorheen onderdeel uitmaakte van de route tot FloorPlay coach en FloorPlay specialist staan hieronder vermeld. Mogelijk zal een of meer van deze cursussen onderdeel uit maken van je scholingsaanbod in het kader van de overgangsregeling.

Het formulier voor de overgangsregeling kunt u zelf downloaden en invullen: Formulier aanmelden overgangsregeling

Bekijk de Veelgestelde vragen over de overgangsregeling.

 

Stap 1. Introductie

De FloorPlay route voor zowel de FloorPlay-begeleider als de FloorPlay-specialist start met een blended introductiecursus. Een combinatie van een online module en een cursusdag in het klaslokaal.
Continue
(online module)
499.21.01
en
Je kan je als belangstellend inschrijven voor de FloorPlay praktijkdag die in 2022 zal gaan plaats vinden. Let op! Deze inschrijving biedt geen garantie op een plek!
(introductiedag)
500.22.01
6 accreditaties
Contact