Leergang eetstoornissen

diagnostiek en behandeling

zesdaagse cursus
Startdata
- (gestart)
193.24.01
€ 1.495,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 31 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 28 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 27 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 24 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 03 juli 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 23 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 36 punten
behandeling 29 punten
diagnostiek 7 punten
extra literatuur 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 36 punten
behandeling 29 punten
diagnostiek 7 punten
extra literatuur 12 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 36 punten
ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici Toegekend  
herregistratie 45 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Behandelaren merken vaak in de praktijk dat hun therapeutische basiskennis tekortschiet bij het behandelen van eetstoornissen. De behandeling van cliënten met eetstoornissen vraagt immers om specialistische kennis en vaardigheden, zowel op het gebied van indicatiestelling en diagnostiek, als op het gebied van behandeling, terugvalpreventie en nazorg. In aanvulling op de specialistische centra voor mensen met eetstoornissen is er een duidelijke behoefte aan behandelaren van eetstoornissen in de algemene GGZ en in de vrijgevestigde praktijken.
Deze leergang eetstoornissen is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, de Zorgstandaard Eetstoornissen en evidence based onderzoek naar de diagnostiek & behandeling van eetstoornissen.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen. Bijvoorbeeld eerstelijnspsychologen, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, basispsychologen, vaktherapeuten of sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen.
Basiskennis van cognitieve gedragstherapie dient aanwezig te zijn.

Doelstelling

Na afloop van de leergang heeft de deelnemer meer kennis en vaardigheden t.a.v.
•    de meest bruikbare meetinstrumenten op het gebied van eetgedrag en lichaamsbeleving;
•    de diversiteit aan eetstoornissen en classificatie volgens de DSM 5;
•    het motivatiemodel van Proschaska en Di Clemente (1992) toegespitst op de behandeling van eetstoornissen;
•    het belang van psycho-educatie;
•    de negatieve lichaamsbeleving en de mate waarin de lichaamsbeleving wel of niet verstoord is, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek op dit gebied;
•    behandelmogelijkheden lichaamsbeleving waaronder het behandelprotocol Positieve lichaamsbeleving (Rekkers & Van Gulik, 2018);
•    de fysieke gevolgen/oorzaken van een verstoord eet- en beweeggedrag;
•    de meest voorkomende vormen van co-morbiditeit bij eetstoornissen (waaronder ASS & trauma) en diens valkuilen in de behandeling;
•    de risico’s van terugval en het belang van nazorg.

Inhoud

Het theoretische kader van deze leergang is de cognitieve gedragstherapie. Het behandelprotocol CBT-E van Fairburn (2008) zal een terugkerende rode draad zijn. Daarnaast zal ook een behandelprotocol op het gebied van lichaamsbeleving aan bod komen (Rekkers & Van Gulik, 2018). Qua opbouw zal de cursus als volgt gestructureerd zijn:
•    signalering en indicatiestelling;
•    classificatie volgens de DSM 5;
•    meetinstrumenten op het gebied van eetgedrag en lichaamsbeleving;
•    motivatiefasen en psycho-educatie;
•    eetgedrag: eetmanagement en lichamelijke conditie;
•    lichaamsbeleving: behandelprotocol positieve lichaamsbeleving
•    co-morbiditeit: ASS & trauma
•    terugvalpreventie en nazorginterventies.

Men is in staat om:

•    eetstoornissen beter te signaleren bij intakes en lopende behandelingen;
•    differentiaal te diagnosticeren t.a.v. de belangrijkste voedings- en eetstoornissen (AN, BN, BED, ARFID);
•    adequaat te interveniëren bij symptomen van een eetstoornis: irreële cognities rondom eten, lichaam en gewicht op te sporen, uit te dagen en te veranderen;
•    in de behandeling aan te sluiten bij de motivatiefase waarin de cliënt zich bevindt;
•    psycho-educatieve interventies toe te passen;
•    verstoord eetgedrag te herkennen en gebruik te maken van diverse technieken om het verstoorde eetgedrag samen met de client te registreren en te analyseren;
•    de co-morbiditeit bij eetstoornissen (m.n. trauma en ASS) te onderkennen en adequate behandelinterventies hiervoor in te zetten;
•    technieken van terugvalpreventie toe te passen in de laatste fase van een eetstoornisbehandeling.

Werkwijze

Theorie zal afgewisseld worden met demonstratie van technieken (soms met behulp van video), het zelf oefenen van praktische vaardigheden en het inbrengen van eigen casuïstiek. Er zal gebruik worden gemaakt van gastdocenten, die specialist zijn op bepaalde deelgebieden.

Literatuur

Door cursist zelf aan te schaffen:
•    Noordenbos, G., & Elburg, A. van (2018). Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij. (Derde herziene druk)
•    Fairburn, C. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. London: The Guilford Press
•    Rekkers, M. & Gulik, S. van (2018). Protocol Positieve lichaamsbeleving. Amsterdam: Boom uitgevers
De overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving ‘mijn RINO’ gedeeld.

Docenten

De docenten van deze leergang zijn Marlies Rekkers, GZ-psycholoog/ Lichaamsgericht werkend psycholoog /psychomotorisch therapeut/onderzoeker, en Annick Parker Brady, GZ-psycholoog / psychotherapeut.
Voor verscheidene thema's zullen gastdocenten langskomen, te weten: * psychiater Anjelies Windt (medische en lichamelijke oorzaken en gevolgen van eetstoornissen); psychiater Christel van der Meer (co-morbiditeit: Trauma en ES); klinisch psycholoog Annelies Spek (co-morbiditeit: ASS en ES), diëtiste Elke van der Pol (voeding). Daarnaast zullen in de laatste bijeenkomst ervaringsdeskundigen als gastdocent aanwezig zijn.