Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Leergang eetstoornissen

indicatiestelling en diagnostiek

6-daagse deels online cursus
193.21.01
€ 1.465,-

Inclusief lunch op de dagen die plaatsvinden bij de RINO amsterdam

.
6 dagen van 9.30 - 16.30 uur. Bijeenkomsten 1, 4 en 6 zullen op locatie in Amsterdam zijn (ovb van de maatregelen rondom het corona-virus). Bijeenkomsten 2, 3 en 5 zullen online via Zoom zijn.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Start voorjaar 2022

Behandelaren merken vaak in de praktijk dat hun therapeutische basiskennis tekortschiet bij het behandelen van eetstoornissen. De behandeling van cliënten met eetstoornissen vraagt immers om specialistische kennis en vaardigheden, zowel op het gebied van indicatiestelling en diagnostiek, als op het gebied van behandeling, terugvalpreventie en nazorg. In aanvulling op de specialistische centra voor mensen met eetstoornissen is er een duidelijke behoefte aan behandelaren van eetstoornissen in de algemene GGZ en in de vrijgevestigde praktijken.
Deze leergang eetstoornissen is gebaseerd op de laatste inzichten, de Multi Disciplinaire Richtlijnen Eetstoornissen (MDR) en evidence based onderzoek naar de behandeling van eetstoornissen.

doelgroep

De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen. Bijvoorbeeld eerstelijnspsychologen, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, basispsychologen, vaktherapeuten of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.
Basiskennis cognitieve gedragstherapie dient aanwezig te zijn.

doelstelling

Na afloop van de leergang heeft de deelnemer meer kennis over:

 • de meest bruikbare meetinstrumenten op het gebied van eetgedrag en lichaamsbeleving;
 • de diversiteit aan eetstoornissen en classificatie volgens de laatste DSM versie;
 • het motivatiemodel van Proschaska en Di Clemente (1992) toegespitst op de behandeling van eetstoornissen;
 • het belang van psycho-educatie;
 • de negatieve lichaamsbeleving en de mate waarin de lichaamsbeleving wel of niet verstoord is op basis van recent wetenschappelijk onderzoek op dit gebied;
 • behandelmogelijkheden lichaamsbeleving waaronder het behandelprotocol “positieve” lichaamsexposure (Rekkers, 2005);
 • de indicaties, de gevaren en andere wetenswaardigheden ten aanzien van medicatie;
 • de fysieke gevolgen/oorzaken van een verstoord eet- en beweeggedrag;
 • de meest voorkomende vormen van persoonlijkheidsdynamiek en andere vormen van comorbiditeit bij eetstoornissen en diens valkuilen in de behandeling;
 • de risico’s van terugval en het belang van nazorg.

inhoud

Het theoretische kader van deze leergang is de cognitieve gedragstherapie. Het behandelprotocol van Fairburn (2008) zal een terugkerende rode draad zijn, daarnaast zullen ook behandelprotocollen op het gebied van lichaamsbeleving en emotieregulatie aan bod komen. Qua opbouw zal de cursus als volgt gestructureerd zijn: * signalering en indicatiestelling;

 • classificatie volgens de laatste DSM versie;
 • meetinstrumenten op het gebied van eetgedrag en lichaamsbeleving;
 • motivatiefasen en psycho-educatie;
 • eetgedrag: eetmanagement en lichamelijke conditie;
 • lichaamsbeleving: behandelprotocol lichaamsexposure;
 • farmacotherapie;
 • persoonlijkheidsdynamiek: emotieregulatie, perfectionisme, zelfbeeld en comorbiditeit;
 • terugvalpreventie en nazorginterventies.

Men is in staat om: * differentiaal te diagnostiseren t.a.v. de drie belangrijkste eetstoornissen (AN, BN & BED);

 • eetstoornissen beter te signaleren bij intakes en lopende behandelingen;
 • adequaat te interveniëren bij symptomen van een eetstoornis: irreële cognities rondom eten, lichaam en gewicht op te sporen, uit te dagen en te veranderen;
 • in de behandeling aan te sluiten bij de motivatiefase waarin de cliënt zich bevindt;
 • psycho-educatieve interventies toe te passen;
 • verstoord eetgedrag te herkennen en gebruik te maken van diverse technieken om het verstoorde eetgedrag samen met de client te registreren en te analyseren;
 • de persoonlijkheidsdynamiek bij eetstoornissen te herkennen en adequate behandelmethoden hiervoor te indiceren;
 • technieken van terugvalpreventie toe te passen in de laatste fase van een eetstoornisbehandeling.

docenten

De docenten van deze leergang zijn Marlies Rekkers, GZ-psycholoog / psychomotorisch therapeut, en Annick Parker Brady, GZ-psycholoog / psychotherapeut. Voor verscheidene thema's zullen gastdocenten langskomen, te weten: * psychiater Anjelies Windt (psychofarmaca en medische en lichamelijke oorzaken en gevolgen van eetstoornissen);

 • psychiater Christel van der Meer (persoonlijkheidsdynamiek en comorbiditeit);
 • diëtiste Elke van der Pol (voeding).

werkwijze

Theorie zal afgewisseld worden met demonstratie van technieken (soms met behulp van video), het oefenen van praktische vaardigheden en het inbrengen van eigen casuïstiek. Er zal gebruik worden gemaakt van gastdocenten, die specialist zijn op bepaalde deelgebieden.

literatuur

Door cursist zelf aan te schaffen:

 • Noordenbos, G., & Elburg, A. van (2018). Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij. (Derde herziene druk)
 • Fairburn, C. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. London: The Guilford Press
 • Rekkers, M. & Gulik, S. van (2018). Protocol Positieve lichaamsbeleving. Amsterdam: Boom uitgevers

De overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving ‘mijn Materiaal’ gedeeld.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend54 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend23 punten
K&J - NIP herregistratiein aanvraag
K&J NIPin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag? uren
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.E. Rekkers (Marlies) - docenten - 1044389332

Marlies Rekkers, GZ-psycholoog met kwalificatie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP), bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut.

Lees verder

Annick Parker Brady is als psychotherapeut werkzaam in eigen praktijk in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en traumabehandeling (EMDR).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact