Leiding geven aan een behandelteam

versterk je professionaliteit in leiderschap en teammanagement

vijfdaagse cursus
Startdata
-
762.24.01
€ 1.450,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 14 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 28 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 10 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 25 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 17 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
extra literatuur 30 punten
overig 30 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
overig 30 punten
extra literatuur 30 punten
herregistratie 30 punten
NVGP Toegekend  
herregistratie 30 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Het sturen en coördineren van een behandelteam is een vak op zich. Naast kennis van de behandeling zijn ook andere vaardigheden nodig. Zoals het kunnen inspelen op de groepsdynamiek in teams, het leidinggeven aan professionals, kennis van en visie op het behandelbeleid en management-organisatiekunde.
Al deze facetten komen tijdens de cursus aan bod. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. Een methodische onderbouwing voor professioneel, doelmatig en makkelijk leidinggeven.

NB Deze cursus telt als 'module' bij NVGP.

doelgroep

Psychiaters (i.o.), klinisch-psychologen (i.o.),psychotherapeuten (i.o), gz-psychologen, verpleegkundig specialisten en andere professionals werkzaam in de gezondheidszorg, die als regiebehandelaar of leidinggevende een team (gaan) aansturen, en hun competentie hierin willen vergroten.

groepsprocessen in je team leren gebruiken

Interactionele processen in de samenwerking kunnen een team maken of breken. In deze cursus leer je hoe je kunt profiteren van de verschillende persoonlijkheden en hun samenwerkingsprocessen en hoe je lastige processen kunt ombuigen of begrenzen. Omdat teams die goed georganiseerd zijn, doelgerichter samenwerken, komt organisatiekunde ook aan bod. De rode draad door de cursus is leiderschap. Je brengt je eigen stijl van leidinggeven in kaart en leert je eigen mogelijkheden op dit gebied benutten en uitbreiden. Na afloop heb jij als teamleider of regiebehandelaar je leiderschap en teammanagement versterkt en kun je op methodische en professionele wijze een team opzetten en leiden.

inhoud

  • missie, visie, beleid in de teamorganisatie;
  • leidinggeven: techniek, houding en stijl;
  • bevoegdheid, mandaat en gezag;
  • autonomie en zelfsturing;
  • teamcohesie en samenwerking;
  • normen en cultuur benutten;
  • rollen in het team gebruiken;
  • optimaal vergaderen en effectieve besluitvorming;
  • teamproblemen hanteren;
  • vernieuwing teambehandeling.

opbouw cursus

De werkwijze is uitermate praktisch en gestructureerd. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. De theorie wordt meteen praktisch toepasbaar gemaakt in concrete technieken, die vervolgens worden getraind. Casuïstiek uit de teams van de deelnemers vormt het uitgangspunt en waar mogelijk worden praktijksituaties nagespeeld. Elke bijeenkomst eindigt met observatie- en oefenopdrachten die de keer daarop worden besproken. De dertig contacturen zijn verdeeld over vijf dagen van zes uur, met telkens een hoofdonderwerp voor de ochtend en één voor de middag.

aan te schaffen literatuur

de Haas, W. (2020, tweede herziene editie). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg. Boom Uitgevers Amsterdam 

 

de overige literatuur 

Te vinden op mijn RINO.