Opleidingsroutes bij RINO amsterdam

Beroepsverenigingen in de GGZ stellen opleidingseisen voor opname in hun kwaliteitsregisters. Hierdoor ontstaan steeds meer opleidingsroutes.

Het principe van opleidingsroutes voor registratie bij een beroepsvereniging bestaat al langer. Maar de registratie bij een beroepsvereniging wordt voor hulpverleners steeds belangrijker. Net als bij de BIG-geregistreerde beroepen geeft een registratie een kwaliteitsstempel die er voor zorgt dat behandelingen vergoed worden door zorgverzekeraars. De opleidingsroutes bij RINO amsterdam zijn erkend door de beroepsverenigingen, op dezelfde manier als nascholingscursussen geaccrediteerd worden. RINO amsterdam legt cursussen voor aan de verenigingen. De verenigingen kijken dan bijvoorbeeld naar de kwalificaties van de docenten en naar de omvang en kwaliteit van het programma. Bovendien krijgen verenigingen de gelegenheid de kwaliteit te toetsen door inzage in de evaluaties.

Een opleidingsroute is meestal een bundeling van een basiscursus en een aantal verdiepende cursussen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Parallel daaraan is er dan een supervisietraject, dat gefaciliteerd wordt door de vereniging. Veel beroepsverenigingen hebben bovendien twee registers, corresponderend met een vooropleiding op universitair of HBO-niveau. Daar gelden weer andere opleidingseisen voor. Dit kan allemaal best ingewikkeld zijn. Het voordeel van een uitgestippelde route is dan ook dat cursisten precies weten wat er van ze verwacht wordt en waar ze naartoe werken.

Bekijk het overzicht van de opleidingsroutes bij RINO amsterdam. Naast de welbekende routes van de VGCt en de NVRG, vind je bij ons ook opleidingsroutes aan in aangrenzende terreinen van de GGZ, zoals bijvoorbeeld op het gebied van coachen.  Sommige routes hebben meer het karakter van een opleiding, zoals de tweejarige opleidingen tot Seksuoloog en tot Schoolpsycholoog.

 

FloorPlay route

De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. 

ICF Coach opleiding

De modulaire opleidingsroute ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Deze erkende coachopleiding is door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerd: een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF en geldt wereldwijd als keurmerk voor professioneel coachen.

Laag IQ in de GGZ, theorie en praktijk

De opleidingsroute is een modulair scholingsaanbod van RINO amsterdam en Poli+. De cursussen in de opleidingsroute 'Een laag IQ in de GGZ gaan over een groep kwetsbare patiënten. Een groep, die soms onopgemerkt in zorg is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar soms ook al op voorhand wordt doorverwezen naar specialistische centra. Het gaat om patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid en een licht verstandelijke beperking). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

NVGP

De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.

POH-GGZ

Opleidingsroute POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg)

VGCt opleiding

Op zoek naar een VGCt opleiding? Bij RINO amsterdam kun je alle cursussen volgen die nodig zijn om geregistreerd Gedragstherapeut te worden.

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een psychotherapeutische benadering, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Cognitieve gedragstherapie is een manier voor de behandeling van psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan psychische klachten zoals angststoornissen, eetstoornissen, depressies en verslavingen. Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je in staat om cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uit te voeren.