Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Opleidingsroute Laag IQ in de GGZ: beperkt begrepen
De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. Lees meer informatie over FloorPlay.
De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties:
Opleidingsroute POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg)
De modulaire opleidingsroute  ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Het RINO Senior Certified Coach programma is een door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerde opleiding, een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF.
Op zoek naar een VGCt opleiding? Bij RINO amsterdam kun je alle cursussen volgen die nodig zijn om geregistreerd Gedragstherapeut te worden.
Contact