Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Opleidingsroute Laag IQ in de GGZ: beperkt begrepen
De route tot geregistreerd FloorPlay-coach en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Alle cursussen zijn ook los te volgen, als nascholingscursus. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-coach als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. Lees meer informatie over FloorPlay.
De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties:
Opleidingsroute POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg)
De modulaire opleidingsroute  ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Het RINO Senior Certified Coach programma is een door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerde opleiding, een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF.
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie kent twee registraties: de registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt de registratie tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt
Contact