Opleidingsroutes bij RINO amsterdam

Beroepsverenigingen in de GGZ stellen opleidingseisen voor opname in hun kwaliteitsregisters. Hierdoor ontstaan steeds meer opleidingsroutes.

Het principe van opleidingsroutes voor registratie bij een beroepsvereniging bestaat al langer. Maar de registratie bij een beroepsvereniging wordt voor hulpverleners steeds belangrijker. Net als bij de BIG-geregistreerde beroepen geeft een registratie een kwaliteitsstempel die er voor zorgt dat behandelingen vergoed worden door zorgverzekeraars. De opleidingsroutes bij RINO amsterdam zijn erkend door de beroepsverenigingen, op dezelfde manier als nascholingscursussen geaccrediteerd worden. RINO amsterdam legt cursussen voor aan de verenigingen. De verenigingen kijken dan bijvoorbeeld naar de kwalificaties van de docenten en naar de omvang en kwaliteit van het programma. Bovendien krijgen verenigingen de gelegenheid de kwaliteit te toetsen door inzage in de evaluaties.

Een opleidingsroute is meestal een bundeling van een basiscursus en een aantal verdiepende cursussen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Parallel daaraan is er dan een supervisietraject, dat gefaciliteerd wordt door de vereniging. Veel beroepsverenigingen hebben bovendien twee registers, corresponderend met een vooropleiding op universitair of HBO-niveau. Daar gelden weer andere opleidingseisen voor. Dit kan allemaal best ingewikkeld zijn. Het voordeel van een uitgestippelde route is dan ook dat cursisten precies weten wat er van ze verwacht wordt en waar ze naartoe werken.

Bekijk het overzicht van de opleidingsroutes bij RINO amsterdam. Naast de welbekende routes van de VGCt en de NVRG, vind je bij ons ook opleidingsroutes aan in aangrenzende terreinen van de GGZ, zoals bijvoorbeeld op het gebied van coachen.  Sommige routes hebben meer het karakter van een opleiding, zoals de tweejarige opleidingen tot Seksuoloog en tot Schoolpsycholoog.

 

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie VGCt BLENDED

De basiscursus CGT is nieuw opgenomen in ons aanbod. Volg jouw CGT basiscursus op Leidseplein 5 in Amsterdam! In deze 100-urige basiscursus maak je kennis met de fundamentele theoretische kennis en praktische vaardigheden. Ook wordt tijdens deze cursus een aantal basistechnieken intensief geoefend. 

Diagnostiek

Diagnostiek geeft inzicht in de oorsprong en het verloop van klachten. Het is belangrijk om te kijken wat voor impact de klachten hebben op het leven en welzijn van de patiënt. Diagnostiek gaat verder dan alleen kijken naar symptomen en richt zich op de mens als geheel, inclusief diens context en mogelijkheden. Deze benadering vereist een op maat gemaakte aanpak voor elke patiënt, waarbij samenwerking tussen de patiënt, diens naasten en de professional centraal staat.

ECTS punten voor je LOGO-verklaring

Ten behoeve van LOGO-verklaring - uitsluitend tbv een opleidingsplek - kunnen psychologen deelnemen aan onderstaande cursussen. Het behaalde certificaat kan samen met dit PDF-document bij LOGO worden ingediend. Zie ook website VLOGO.

Let op: niet elke cursus staat op korte termijn gepland of gaat door. Dit hangt af van het aantal deelnemers.

FloorPlay route

De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. 

Groepstherapie opleiding NVGP

De groepstherapie opleiding is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Het succesvol doorlopen van deze opleidingsroute heeft een registratie als groepstherapeut-NVGP als uitkomst. De opleiding tot groepstherapeut is door de NVGP geaccrediteerd en wordt uitsluitend door NVGP erkende opleiders gegeven.

Incompany en maatwerk

Ben je op zoek naar een manier om werknemers samen scholing aan te bieden? Denk dan aan het inplannen van een incompany cursus. Bijna alle cursussen uit ons aanbod zijn incompany aan te vragen. Een ideale manier om alle medewerkers tegelijkertijd te voorzien in scholing om hun vakkennis op peil te houden!  

 

Laag IQ in de GGZ, theorie en praktijk

De opleidingsroute is een modulair scholingsaanbod van RINO amsterdam en Poli+. De cursussen in de opleidingsroute 'Een laag IQ in de GGZ gaan over een groep kwetsbare patiënten. Een groep, die soms onopgemerkt in zorg is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar soms ook al op voorhand wordt doorverwezen naar specialistische centra. Het gaat om patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

Lichaamsgerichte psychologie

Lichaamsgerichte psychologie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. RINO amsterdam heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en biedt uitdagende cursussen die aansluiten op dit actuele onderwerp. Onze docenten zijn hoog gekwalificeerde professionals die jaren praktijkervaring hebben.

Bij lichaamsgerichte psychologie staat de verbinding tussen lichaam en geest centraal. Lichaamsgerichte psychologie erkent het feit dat ons fysieke en emotionele welzijn nauw met elkaar verbonden zijn.

POH-GGZ opleiding

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. Bij RINO amsterdam kun je een geaccrediteerd POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingsaanbod. 

Psyflix meets RINO amsterdam

Psyflix beschikt over een groot netwerk van (internationale) topbehandelaren. Via filmpjes, waarin zij in gesprek gaan met deze topbehandelaren, delen zij deze kennis met Psyflix-abonnees en op social media. RINO amsterdam is expert op het gebied van ontwikkelen en implementeren van scholing voor de ggz-professional en heeft ruime ervaring in het organiseren van evenementen en congressen. Een veelbelovende samenwerking dus!

RINO amsterdam coaching

Coaching neemt al jaren een vlucht en de waarde ervan voor individuen en organisaties is inmiddels erkend. Het aantal mensen die zichzelf coach noemen is daarmee ook sterk toegenomen. Rijp en groen door elkaar. Vanuit RINO amsterdam maken we ons sterk om coaches een goed fundament mee te geven. Om die reden bieden we naast opleidingen in de GGZ een aparte tak met coachopleidingen en -cursussen. We combineren daarbij onze gedegen, onderbouwde kwaliteit met de nieuwste, internationale inzichten in coaching. Neem jij de rol van coach serieus en wil je goed beslagen ten ijs komen?

Route Jeugd, gezin en onderwijs

Bij RINO amsterdam staat het bevorderen van de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen voorop. Wij bieden daarom scholing aan voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en gezinnen, met als doel om snel de juiste hulp te kunnen bieden wanneer dat nodig is. Ons scholingsaanbod is gericht op praktische oplossingen en handelingsgericht werken, en rust op drie belangrijke pijlers: zorgvuldige diagnostiek, voortdurende aandacht voor veiligheid en oog voor het belang van ouderschap en de rol van gespecialiseerde ouder- en gezinsbegeleiding.

Schoolpsychologencongres 22 maart 2024

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres. Het aankomend Schoolpsychologencongres vindt plaats op 22 maart 2024 in DeFarbique in Utrecht. Het jaarlijks evenement is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie.

STAP-budget

Het kabinet heeft besloten om het STAP-budget volgend jaar te beëindigen. Er is nog geen zekerheid over de aanvraagperiodes die voor dit jaar ingepland staan. Bij RINO amsterdam wachten we de ontwikkelingen vanuit de overheid af. Hierom vind je momenteel nog geen nieuw STAP aanbod voor de eerstvolgende aanvraagperiode op 4 september. We houden je via onze website en in de nieuwsbrief op de hoogte.

 

Studieroute na het behalen van je master Psychologie

Studeer je Psychologie aan de universiteit? Dan is het goed om alvast wat ideeën op te doen voor jouw volgende stap! Op deze pagina vind je een aantal studiemogelijkheden binnen het cursusaanbod van RINO amsterdam. Heb je vragen of wil je een persoonlijk studieadvies? Neem dan contact met ons op via info@rino.nl of telefonisch via 020-625 08 03. Ook is het mogelijk om een contactformulier in te vullen op de website.