De leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog.
De modulaire leergang 'Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ' gaat over een groep kwetsbare patiënten die - soms onopgemerkt - in zorg zijn binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg, maar soms ook al op voorhand worden doorverwezen naar specialistische centra; patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid en/of een verstandelijke beperking, LVB). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben.
De route tot geregistreerd FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Alle cursussen zijn uiteraard ook los te volgen, als nascholingscursus. Meer informatie over FloorPlay: www.rino.nl/FloorPlay.
De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties: De registratie tot Systeemtherapeutisch Werker De registratie tot Systeemtherapeut Om de opleidingsroute tot systeemtherapeut te kunnen volgen moet u beschikken over een HBO-of WO Master of een afgeronde, door de NVRG erkende, VO of post-HBO opleiding. Mensen met een HBO bachelor kunnen terecht bij de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker.
Bij de RINO in Amsterdam kunt u het RINO POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingstraject. Dit houdt in dat u 120 uur (20 dagen) cursorisch onderwijs volgt, bestaande uit de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules, gericht op de competenties van de POH-GGZ (een keuze uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugdigen).
De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft per 2013 het certificaat Psychotraumatherapeut in het leven geroepen. Het opvangen, begeleiden en behandelen van mensen die schokkende ervaringen hebben meegemaakt, vraagt specifieke competenties van de dienstverlener. Het doel van de certificering is de kwaliteit van de professionele hulpverlening aan cliënten te verhogen bij de opvang, begeleiding en behandeling bij schokkende gebeurtenissen en trauma.
Het modulaire opleidingstraject dat de RINO onder de titel ‘RINO Senior Certified Coach’ heeft ontwikkeld, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Na succesvolle afronding van het gehele traject kunnen de deelnemers als PCC (Professional Certified Coach) worden geregistreerd bij de ICF.
De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie kent twee registraties: De registratie tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt De registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt
Contact