Opleidingsroutes bij RINO amsterdam

Beroepsverenigingen in de GGZ stellen opleidingseisen voor opname in hun kwaliteitsregisters. Hierdoor ontstaan steeds meer opleidingsroutes.

Het principe van opleidingsroutes voor registratie bij een beroepsvereniging bestaat al langer. Maar de registratie bij een beroepsvereniging wordt voor hulpverleners steeds belangrijker. Net als bij de BIG-geregistreerde beroepen geeft een registratie een kwaliteitsstempel die er voor zorgt dat behandelingen vergoed worden door zorgverzekeraars. De opleidingsroutes bij RINO amsterdam zijn erkend door de beroepsverenigingen, op dezelfde manier als nascholingscursussen geaccrediteerd worden. RINO amsterdam legt cursussen voor aan de verenigingen. De verenigingen kijken dan bijvoorbeeld naar de kwalificaties van de docenten en naar de omvang en kwaliteit van het programma. Bovendien krijgen verenigingen de gelegenheid de kwaliteit te toetsen door inzage in de evaluaties.

Een opleidingsroute is meestal een bundeling van een basiscursus en een aantal verdiepende cursussen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Parallel daaraan is er dan een supervisietraject, dat gefaciliteerd wordt door de vereniging. Veel beroepsverenigingen hebben bovendien twee registers, corresponderend met een vooropleiding op universitair of HBO-niveau. Daar gelden weer andere opleidingseisen voor. Dit kan allemaal best ingewikkeld zijn. Het voordeel van een uitgestippelde route is dan ook dat cursisten precies weten wat er van ze verwacht wordt en waar ze naartoe werken.

Bekijk het overzicht van de opleidingsroutes bij RINO amsterdam. Naast de welbekende routes van de VGCt en de NVRG, vind je bij ons ook opleidingsroutes aan in aangrenzende terreinen van de GGZ, zoals bijvoorbeeld op het gebied van coachen.  Sommige routes hebben meer het karakter van een opleiding, zoals de tweejarige opleidingen tot Seksuoloog en tot Schoolpsycholoog.

 

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie VGCt BLENDED

De basiscursus CGT is nieuw opgenomen in ons aanbod. Volg jouw CGT basiscursus op Leidseplein 5 in Amsterdam! In deze 100-urige basiscursus maak je kennis met de fundamentele theoretische kennis en praktische vaardigheden. Ook wordt tijdens deze cursus een aantal basistechnieken intensief geoefend. 

ECTS punten voor je LOGO-verklaring

Ten behoeve van LOGO-verklaring - uitsluitend tbv een opleidingsplek - kunnen psychologen deelnemen aan onderstaande cursussen. Het behaalde certificaat kan samen met dit PDF-document bij LOGO worden ingediend. Zie ook website VLOGO.

Let op: niet elke cursus staat op korte gepland of gaat door. Hangt af van het aantal deelnemers.

FloorPlay route

De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. 

Groepstherapie opleiding NVGP

De groepstherapie opleiding is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Het succesvol doorlopen van deze opleidingsroute heeft een registratie als groepstherapeut-NVGP als uitkomst. De opleiding tot groepstherapeut is door de NVGP geaccrediteerd en wordt uitsluitend door NVGP erkende opleiders gegeven.

Laag IQ in de GGZ, theorie en praktijk

De opleidingsroute is een modulair scholingsaanbod van RINO amsterdam en Poli+. De cursussen in de opleidingsroute 'Een laag IQ in de GGZ gaan over een groep kwetsbare patiënten. Een groep, die soms onopgemerkt in zorg is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Maar soms ook al op voorhand wordt doorverwezen naar specialistische centra. Het gaat om patiënten met psychische klachten en een laag IQ (zwakbegaafdheid). Een aantal van hen zal hoog gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

NVRG Systeemtherapie opleiding

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties:

  • De registratie tot Systeemtherapeutisch Werker
  • De registratie tot Systeemtherapeut

Als je over een HBO-of WO Master beschikt, kun je de opleidingsroute tot systeemtherapeut volgen. Heb je een afgeronde opleiding hbo-maatschappelijke werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie?

POH-GGZ opleiding

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. Bij RINO amsterdam kun je een geaccrediteerd POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingsaanbod. 

Psyflix meets RINO amsterdam

Psyflix beschikt over een groot netwerk van (internationale) topbehandelaren. Via filmpjes, waarin zij in gesprek gaan met deze topbehandelaren, delen zij deze kennis met Psyflix abonnees en op social media. RINO amsterdam is expert op het gebied van ontwikkelen en implementeren van scholing voor de ggz professional en heeft ruime ervaring in het organiseren van evenementen en congressen. Een veelbelovende samenwerking dus!

 

RINO Senior Certified Coach ICF

De modulaire opleidingsroute ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF als een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief de proeve van bekwaamheid) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF-certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF en geldt wereldwijd als keurmerk voor professioneel coachen.

Route Jeugd, gezin en onderwijs

Bij RINO amsterdam staat het bevorderen van de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen voorop. Wij bieden daarom scholing aan voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en gezinnen, met als doel om snel de juiste hulp te kunnen bieden wanneer dat nodig is. Ons scholingsaanbod is gericht op praktische oplossingen en handelingsgericht werken, en rust op drie belangrijke pijlers: zorgvuldige diagnostiek, voortdurende aandacht voor veiligheid en oog voor het belang van ouderschap en de rol van gespecialiseerde ouder- en gezinsbegeleiding.

Schoolpsychologencongres

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres in Hotel CASA in Amsterdam. Het jaarlijks evenement is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie.

STAP-budget

Het kabinet heeft besloten om het STAP-budget volgend jaar te beëindigen. Er is nog geen zekerheid over de aanvraagperiodes die voor dit jaar ingepland staan. Bij RINO amsterdam wachten we de ontwikkelingen vanuit de overheid af. Hierom vind je momenteel nog geen nieuw STAP aanbod voor de eerstvolgende aanvraagperiode op 4 september. We houden je via onze website en in de nieuwsbrief op de hoogte.

 

Studieroute na het behalen van je master Psychologie

Studeer je Psychologie aan de universiteit? Dan is het goed om alvast wat ideeën op te doen voor jouw volgende stap! Op deze pagina vind je een aantal studiemogelijkheden binnen het cursusaanbod van RINO amsterdam. Heb je vragen of wil je een persoonlijk studieadvies? Neem dan contact met ons op via info@rino.nl of telefonisch via 020-625 08 03. Ook is het mogelijk om een contactformulier in te vullen op de website.