Kwaad en kwetsbaar

Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen

vijfdaagse cursus
Startdata
-
1271.25.01
€ 925,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 05 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 19 maart 2025 van 09:30 tot 12:30
Woensdag 02 april 2025 van 09:30 tot 12:30
Woensdag 16 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 07 mei 2025 van 09:30 tot 12:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
diagnostiek 9 punten
behandeling 9 punten
extra literatuur 10 punten
overig 3 punten
herregistratie 21 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
diagnostiek 9 punten
behandeling 9 punten
extra literatuur 10 punten
overig 3 punten
herregistratie 21 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn. Het zijn de jongeren die onverschillig overkomen en afhaken na één gesprek, omdat praten over problemen nutteloos is. Het zijn de jongeren die jou als hulpverlener kunnen manipuleren, alles en iedereen beschuldigen, uitstralen dat niemand te vertrouwen is, geen hulp nodig hebben en alles in hun eentje oplossen. Ouders verliezen de grip, andere volwassenen vermijden hen, scholen sturen hen weg en hulpverleners haken af. Macht en repressie vieren hoogtij in de benadering van deze jongeren. Daarna treedt vermijding en afstoting op, met grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.

Deze jongeren zijn een unieke doelgroep, waarbij juist buiten de gebaande wegen en protocollen iets te bereiken is. In de hulpverlening vraagt het om een verschuiving van een eenzijdige focus op de jongere naar een brede kijk op het systeem. Het vraagt om samenwerking tussen ouders, leeftijdgenoten, wijkgenoten, leraren, hulpverleners, buurtwerkers en politie. En het vraagt om een lange adem: volhouden vanuit ‘echtheid’ van jou als professional, het aangaan van een werkrelatie en het helpen opbouwen van een netwerk om de jongere heen.

Deze module is een onderdeel uit het gezamenlijk scholingsaanbod van RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW. Lees meer over deze samenwerking op onze website.

Doelgroep

Deze cursus is nadrukkelijk gericht op alle professionals in het jeugddomein die werken met deze jongeren (in de leeftijd van 8 tot 28 jaar). Daarbij gaat het om zowel HBO als WO opgeleide hulpverleners, psychologen en pedagogen die werkzaam zijn in de jeugd GGZ, jeugd- en opvoedhulp, jeugdreclassering, jeugdbescherming of het onderwijs.

Doelstelling

Na deze cursus:

  • Hebben de deelnemers inzicht in de gedragskenmerken en onderliggende mechanismen van jongeren met ernstige gedragsproblemen.
  • Hebben de deelnemers (uit verschillende contexten en in verschillende rollen) een gemeenschappelijke taal wat betreft gedragskenmerken, onderliggende mechanismen, diagnoses en behandelingen bij deze jongeren.
  • Hebben de deelnemers zicht op hun eigen geschiedenis, levenservaring en drijfveren om te werken met deze jongeren.
  • Zijn de deelnemers in staat om een werkrelatie op te bouwen met een jongere.
  • Zien de deelnemers het belang in van interdisciplinaire samenwerking en systeemgericht werken rondom deze jongeren en hebben ze hun eerste stappen gezet op dit gebied.

Literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

  • H. van Genderen, G. Jacob & L. Seebauer (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Uitgeverij Nieuwezijds B.V.  (200 pagina’s, aanschaffen)
  • R. Breuk, N. Khatib & E. Jongman (..). Functionele gezinstherapie: de culturele inpassing binnen een forensisch behandelcentrum (15 pagina’s)
  • E. Jongman & K. Schaafsma (2016). Gevoel is explosief materiaal. Ambulante behandeling van jonge veelplegers. Uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie. (102 pagina’s)

Docenten

Drs. Erik Jongman, psychotherapeut, supervisor en trainer bij De Waag en Levvel.

Kevin Somboogaart, hulpverlener en persoonlijk begeleider van jongeren met dubbeldiagnoses, acteur op dagdeel 5 en 6.

We vroegen Erik Jongman naar zijn ervaringen met het werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen en zijn benieuwd wat cursisten kunnen verwachten in deze cursus. Je leest het gehele interview hier.

Totaal aantal studiecontacturen

21 uur