Workshop supervisie en werkbegeleiding

van GZ-psychologen in opleiding

eendaagse workshop
866.19.01
€ 270,-
1 dag van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
Begeleid je een GZ-psycholoog die in opleiding is bij de RINO Amsterdam? Dan zijn er geen kosten verbonden aan je deelname aan deze workshop.
1 dag van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
27 Mrt 2019
23 Mei 2019
11 Sep 2019

Je bent goed in je vak en je werkt al een tijdje in een praktijkinstelling. Logisch dat je gevraagd wordt om psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog te begeleiden. Het is leuk om je ervaring en kennis over te dragen, maar heb je voldoende gereedschap? In deze workshop wordt een model gepresenteerd dat behulpzaam is bij het ordenen van het begeleidingsproces. Aan de hand van dit model oefenen we de benodigde vaardigheden en leer je om de begeleiding te structureren. We besteden aandacht aan wat competentiegericht onderwijs in de praktijk betekent.

doelgroep

Werkbegeleiders, supervisoren en praktijkopleiders die psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (piog) begeleiden of dat op korte termijn zullen gaan doen.


Begeleid je een GZ-psycholoog die in opleiding is bij de RINO Amsterdam? Dan zijn er geen kosten verbonden aan je deelname aan deze workshop. Je kunt dit aangeven in het notitieveld van het aanmeldingsformulier.

Ben je psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, ben je minimaal vier jaar ingeschreven in het BIG-register en voer je minimaal acht uur per week psychotherapeutische behandelingen van cliënten of cliëntsystemen uit? Heb je aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en/of GZ-psychologen in supervisie?
Dan kan de Supervisorencursus NVP voor jou interessant zijn. Dit is een vierdaagse cursus in het kader van de registratie als supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

doelstelling

Na afloop van de workshop is men in staat om:

de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren;
met de piog een helder doel af te stemmen;
de leerdoelen te laten aansluiten op de fase en de context van de leerroute;
het leerproces planmatig aan te pakken en te evalueren;
interventies tijdens het leergesprek systematisch toe te passen;
de leerstijl van de supervisant te traceren en daarmee rekening te houden;
om te gaan met stagnering;
om te gaan met ethische dilemma's.

inhoud

leermeesters en lastpakken;
competentie gericht opleiden: competenties van de GZ-psycholoog en van het supervisiemodel van Holloway: een systemisch kader;
verschillen tussen werkbegeleiding, supervisie;
leerstijlen en de leercirkel van Kolb;
het eerste gesprek: leercontract
ordenen van verschillende leerdoelen: vaardigheden, conceptualiseren, emotionele bewustwording of reflecteren;
toepassen van verschillende interventies in het leergesprek: valideren, concretiseren, ordenen, instrueren, voordoen en confronteren;
format van een leergesprek met open inbreng.
omgaan met dilemma’s

accreditatie

Deze scholing: Workshop Supervisie en Werkbegeleiding kunnen de deelnemers zelf in hun herregistratiedossier vermelden. De scholing kan toegevoegd worden onder het kopje andere bij- en nascholing. Na het toezenden van het certificaat aan de FGzP en een programma overzicht wordt de scholing beoordeeld door de commissie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6,5 uren
K&J - NIPtoegekend3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend6 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. N.A.M. Perquin (Niek) - docenten - 2116682665

Niek Perquin is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij is werkzaam als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kinder & Jeugd bij de PDO in Amsterdam. Hij is supervisor bij de VcGP en leersupervisor bij de NVP. Niek Perquin is verbonden aan verschillende BIG-opleidingen als docent en geeft diverse nascholingscursussen, onder andere ‘omgaan met persoonlijkheidsstoornissen, ‘interculturele competenties’, ‘oplossingsgericht werken’ en ’supervisie geven’.
Daarnaast heeft hij een eigen (opleidings) praktijk

Lees verder

Maryke Wolters-Geerdink is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam als Hoofdopleider van de GZ-opleidingen Ouderen en Kinder & Jeugd bij de RINO in Amsterdam. Zij is tevens lid van de VGCt.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact