NVRG Systeemtherapie opleiding

De RINO amsterdam biedt verschillende opleidingen aan die onderdeel vormen van de registratietrajecten van de NVRG 

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties:

Als je over een HBO-of WO Master beschikt, kun je de opleidingsroute tot systeemtherapeut volgen. 

Op de site van de NVRG kan je lezen hoe deze opleidingsroute is opgebouwd. De RINO amsterdam biedt alle onderdelen van het opleidingstraject aan. 

De Inleiding en Verdieping zijn op elkaar afgestemd en worden vaak aanéén sluitend gevolgd, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden vanuit onze wens zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Docenten uit Inleiding en Verdieping vormen samen een team waarin ieders eigen expertise een plek heeft gekregen.

Heb je een hbo bachelor afgerond? Dan kun je terecht bij de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker


Nascholing voor herregistratie

Na het voltooien van een systeemtherapie opleiding is het belangrijk om de ontwikkelingen op het vakgebied bij te houden én tegelijkertijd aan de eisen voor herregistratie voldoen. Dat kan door het volgen van een cursus systeemtherapie bij RINO amsterdam. Bekijk het overzicht van onze geaccrediteerde nascholingscursussen opleidingen tot systeemtherapeut (NVRG erkend).


Meer informatie over de opleiding tot systeemtherapeut

De systeemtherapie opleiding kent een aantal stappen. Na het succesvol doorlopen van deze stappen ontvang je een registratie als Systeemtherapeut NVRG. Het is belangrijk dat je de stappen in de juiste volgorde volgt. Om in te stromen moet je voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:

 • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- én masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen: 
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Psychopathologie, domein volwassenen
  • Gespreksvaardigheden
 • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector

1.1 Basismodules
Het basisgedeelte van de registratieroute bestaat uit 3 cursussen systeemtherapie die inhoudelijk op elkaar aansluiten en in totaal 132 uur beslaan:

 • Inleiding – 60 uur
  • Als je tijdens de BIG opleiding al 30 uur systeemonderwijs gehad hebt erkend door de NVRG dan kom je in aanmerking om de aanvullende 30 uur van de inleiding te volgen in de cursus Systeemtherapie: Inleiding deel II. Dit vormt dan samen een gehele inleidende cursus van 60 uur.
 • Verdieping – 60 uur
 • WiO – 12 uur

De cursus 'Wetenschap in Opleiding' kunt u ook later in het traject volgen.

2.2 Specialistische modules
Het vervolggedeelte van de route beslaat minimaal 80 uur. Daarvoor kunt u een keuze maken uit onderstaand aanbod van specialistische vervolgcursussen. Als u deze 80 uur hebt voltooid bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot Systeemtherapeut NVRG. Na succesvolle registratie kunt u door middel van NVRG erkende nascholingscursussen aan de eisen voor herregistratie voldoen.

3. Nascholingen
Wanneer u eenmaal bent geregistreerd wilt u de ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden én aan de eisen voor herregistratie voldoen. Een groot aantal cursussen leent zich hiervoor. U kunt via www.rino.nl/accreditaties/nvrg alle geaccrediteerde nascholingscursussen vinden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

 

Het basisgedeelte van de registratieroute bestaat uit 3 cursussen systeemtherapie die inhoudelijk op elkaar aansluiten en in totaal 132 uur beslaan. De cursus 'Wetenschap in Opleiding' kunt u ook later in het traject volgen.

Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

60-uurs cursus NVRG

Ben je gevallen voor de charmes van Systeemtherapie, maar weet je niet waar te beginnen?

- (gestart)
451.24.01
€ 2.450,00
Of als je in je BIG opleiding als 30 uur inleiding hebt gehad

Systeemtherapie: Inleiding (deel 2)

vijfdaagse cursus

In deze cursus ga je kennis en ervaring opdoen met verschillende systemische concepten, begrippen en perspectieven en het uitvoeren van enkele daartoe behorende technieken.

- (gestart)
1498.24.03
€ 1.250,00
en

Systeemtherapie: verdieping

Verbreden, Vertragen, Verdiepen en Verbinden

60-uurs cursus NVRG
In deze verdiepingscursus wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop het systeem en de therapeut betekenis geven aan problemen.
- (gestart)
452.24.01
€ 2.450,00
-
452.24.02
€ 2.450,00
en

Wetenschap in Opleiding (WiO)

kritisch begrijpen en beoordelen
12-uurs cursus NVRG

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen.
-
450.24.02
€ 450,00

Het vervolggedeelte van de route beslaat minimaal 80 uur. Daarvoor kunt u een keuze maken uit onderstaand aanbod van specialistische vervolgcursussen. Als u deze 80 uur hebt voltooid bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot Systeemtherapeut NVRG. Na succesvolle registratie kunt u door middel van NVRG erkende nascholingscursussen aan de eisen voor herregistratie voldoen.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

relatietherapie voor paren, vastgelopen in conflictpatronen 40-uurs specialistische cursus NVRG

zesdaagse cursus
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie, ontworpen door Sue Johnson. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten. Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt paren zich bewust te worden van de gevoelens en verlangens die onder dit patroon liggen, zodat dit doorbroken kan worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.
- (vol)
022.24.03
€ 1.995,00
- (gestart)
022.24.02
€ 1.995,00
-
022.24.04
€ 2.125,00
Of

Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie 40-uurs specialistische cursus NVRG

zevendaagse cursus

Partner Relatie Therapie is onderdeel van het systemische gedachtengoed, want bij een PRT spreek je als therapeut met meerdere mensen in je kamer. Vroeger werd gesproken over ‘Huwelijkstherapie’, tegenwoordig spreken we met allerlei mensen in relatie(s) met elkaar.

-
483.24.02
€ 2.160,00

Wanneer u eenmaal bent geregistreerd wilt u de ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden én aan de eisen voor herregistratie voldoen. Een groot aantal cursussen leent zich hiervoor. U kunt via www.rino.nl/accreditaties/nvrg alle geaccrediteerde nascholingscursussen vinden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen

Tweedaagse cursus

tweedaagse- of driedaagse cursus inclusief online modules

Voor getraumatiseerde kinderen zijn er in Nederland nu evidence based traumabehandelingen beschikbaar, zoals EMDR en TF-CBT. In de literatuur en klinische praktijk valt op dat er een doelgroep kinderen is die niet goed in traumabehandeling komt.

- (vol)
1156.24.01
€ 790,00
- (vol)
1156.24.02
€ 790,00
- (vol)
1156.25.01
€ 790,00