NVRG Systeemtherapie opleiding

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie kent twee registraties:

 • De registratie tot Systeemtherapeutisch Werker
 • De registratie tot Systeemtherapeut

Als je over een HBO-of WO Master beschikt, kun je de opleidingsroute tot systeemtherapeut volgen. Heb je een afgeronde opleiding hbo-maatschappelijke werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie? En ben je uiterlijk 30 september 2015 begonnen met een door de NVRG erkende VO/post-hbo systeemtherapeut? In dat geval kun je ook instromen in onze systeemtherapeut opleiding.

Op de website van NVRG vind je een overzicht van erkende opleidingen. Heb je een hbo bachelor afgerond? Dan kun je terecht bij de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker.


Vooropleidingseisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- én masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Psychopathologie, domein volwassenen
  • Gespreksvaardigheden
 • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector


Nascholing voor herregistratie

Na het voltooien van een systeemtherapie opleiding is het belangrijk om de ontwikkelingen op het vakgebied bij te houden én tegelijkertijd aan de eisen voor herregistratie voldoen. Dat kan door het volgen van een cursus systeemtherapie bij RINO amsterdam. Bekijk het overzicht van onze geaccrediteerde nascholingscursussen opleidingen tot systeemtherapeut (NVRG erkend).


Opleiding tot systeemtherapeut

De systeemtherapie opleiding kent een aantal stappen. Na het succesvol doorlopen van deze stappen ontvang je een registratie als Systeemtherapeut NVRG. Het is belangrijk dat je de stappen in de juiste volgorde volgt.

1.1 Basismodules
Het basisgedeelte van de registratieroute bestaat uit 3 cursussen systeemtherapie die inhoudelijk op elkaar aansluiten en in totaal 132 uur beslaan:

 • Inleiding – 60 uur
 • Verdieping – 60 uur
 • WiO – 12 uur

De cursus 'Wetenschap in Opleiding' kunt u ook later in het traject volgen.

2.2 Specialistische modules
Het vervolggedeelte van de route beslaat minimaal 80 uur. Daarvoor kunt u een keuze maken uit onderstaand aanbod van specialistische vervolgcursussen. Als u deze 80 uur hebt voltooid bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot Systeemtherapeut NVRG. Na succesvolle registratie kunt u door middel van NVRG erkende nascholingscursussen aan de eisen voor herregistratie voldoen.

3. Nascholingen
Wanneer u eenmaal bent geregistreerd wilt u de ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden én aan de eisen voor herregistratie voldoen. Een groot aantal cursussen leent zich hiervoor. U kunt via www.rino.nl/accreditaties/nvrg alle geaccrediteerde nascholingscursussen vinden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

 

Het basisgedeelte van de registratieroute bestaat uit 3 cursussen systeemtherapie die inhoudelijk op elkaar aansluiten en in totaal 132 uur beslaan. De cursus 'Wetenschap in Opleiding' kunt u ook later in het traject volgen.

Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

10 dagen van 10.00 - 17.00 uur
In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie.
-
451.23.02
€ 2.450,00
en

Systeemtherapie: verdieping

taal en betekenisgeving
60-uurs cursus NVRG

In deze verdiepingscursus wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop het systeem en de therapeut betekenis geven aan problemen.
- (gestart)
452.23.01
€ 2.450,00
-
452.23.02
€ 2.450,00
en

Wetenschap in Opleiding (WiO)

kritisch begrijpen en beoordelen 12-uurs cursus NVRG

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er op gericht opleidelingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (cq. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen.
-
450.23.02
€ 450,00

Het vervolggedeelte van de route beslaat minimaal 80 uur. Daarvoor kunt u een keuze maken uit onderstaand aanbod van specialistische vervolgcursussen. Als u deze 80 uur hebt voltooid bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot Systeemtherapeut NVRG. Na succesvolle registratie kunt u door middel van NVRG erkende nascholingscursussen aan de eisen voor herregistratie voldoen.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

relatietherapie voor paren, vastgelopen in conflictpatronen 40-uurs specialistische cursus NVRG

6 cursusdagen van 10.30 tot 18.00 uur
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie, ontworpen door Sue Johnson. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten. Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt paren zich bewust te worden van de gevoelens en verlangens die onder dit patroon liggen, zodat dit doorbroken kan worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.
- (gestart)
022.23.01
€ 1.895,00
-
022.23.02
€ 1.895,00
-
022.23.03
€ 1.895,00

Wanneer u eenmaal bent geregistreerd wilt u de ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden én aan de eisen voor herregistratie voldoen. Een groot aantal cursussen leent zich hiervoor. U kunt via www.rino.nl/accreditaties/nvrg alle geaccrediteerde nascholingscursussen vinden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Mijn gezin en ik

een therapeutisch familiespel eendaagse workshop

Aan het eind van de dag weet men hoe en wanneer het spel ingezet kan worden, welke therapeutische houding de professional/behandelaar het beste kan aannemen tijdens het spelen van het spel en hoe men eventuele problemen die zich bij het spelen van het spel kunnen voordoen kan oplossen. Tevens heeft men zicht op de werkzame elementen van het spel. Men heeft geoefend met de vragen van het spel en weet welke werkwijze met het spel het best bij hem of haar past.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.