Al dertig jaar biedt de RINO een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk. De RINO richt zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGZ-instellingen en in een eigen praktijk: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar uiteraard kunnen ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen bij ons terecht.

De RINO is gevestigd op het Leidseplein 5 te Amsterdam, een bijzonder centraal gelegen plek die met elke vorm van vervoer goed bereikbaar is. Vanaf het Centraal Station bent u er met de tram in 20 minuten. Komt u met de auto, dan zijn er parkeergarages op loopafstand.

Let op: komt u op de fiets naar het Leidseplein? Er gelden strenge regels voor het parkeren van uw fiets! Parkeren kan alleen in de daartoe aangegeven vakken. Fout geparkeerde fietsen worden bij regelmatige controles weggehaald, waarna u deze bij het fietsdepot enkele kilometers verderop kunt terughalen. Om dit te voorkomen adviseren wij alle cursisten van de RINO gebruik te maken van de fietsvakken. Meer weten over het parkeren van uw fiets in Amsterdam?

Zie ook de routebeschrijving naar RINO amsterdam.
Op de website van gemeente Amsterdam vind je alle Parkeren + Reizen (P+R) locaties.

De cursussen van de RINO worden gegeven door een grote groep enthousiaste en professionele docenten. In de meeste gevallen hebben zij naast de RINO een beroepspraktijk in de GGZ, of zijn ze verbonden aan een universiteit.

Alle RINO-docenten zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange praktijkervaring als hulpverlener. Meestal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere (psychotherapeutische) beroepsverenigingen. Dit is een waarborg voor de kwaliteit van de cursus en de praktische toepasbaarheid van de lesstof. De RINO zorgt voor onderwijskundige nascholing van zijn docenten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden.

De RINO-organisatie zelf volgt de ontwikkelingen binnen de GGZ op de voet en speelt hierop in met nieuwe cursussen en methodieken.

De RINO werd in 1986 opgericht als een van de zeven Regionale Instellingen voor Nascholing en Opleiding (RINO) in de GGZ. Niet veel later boden de RINO’s ook buiten de regiogrenzen hun expertise aan.

Dertig jaar later is de RINO uitgegroeid tot een landelijk werkend opleidingsinstituut met honderden cursussen en opleidingen, een grote groep enthousiaste docenten en cursisten uit het hele land.

Naast de RINO zijn er nog twee RINO’s actief: de RINO Zuid in Eindhoven (voorheen Maastricht) en de RINO-groep in Utrecht. Het woord groep in die naam verwijst naar de fusie van enige jaren geleden tussen de RINO’s in Utrecht, Nijmegen en Rotterdam. De RINO’s hebben gedeeltelijk een overlappend aanbod, maar ze onderscheiden zich ook op belangrijke punten. Zo heeft de RINO bijvoorbeeld een aantal duidelijke speerpunten, zoals diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders, en het brede gebied van de ouderenzorg.

Hoewel het cursusaanbod breder en groter is geworden en accenten zijn verlegd, blijven de functie en doelstelling van de RINO hetzelfde. De missie van de RINO luidt:

‘Het verhogen van de kwaliteit van het professioneel functioneren van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en in aangrenzende (zorg)terreinen, door middel van opleidingen en nascholingstrajecten.’

Deze missie zal de RINO ook in de toekomst blijven vertalen in een rijk en gevarieerd aanbod van opleidings- en nascholingsactiviteiten.

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Bekijk onze vacatures op www.rino.nl/vacature.

Ben je op zoek naar een opleidingsplek voor een te starten opleidingen tot GZ-psycholoog (GZ), psychotherapeut (PT) en klinisch psycholoog (KP)? Op de pagina RINO BIG vacatures staan de vacatures bij verschillende GZ-instellingen uit Amsterdam en omstreken.

Lokalen

De RINO-cursussen vinden plaats op de locatie op het Leidseplein 5. De RINO beschikt hier over tien ruime leslokalen met bijbehorende subruimtes. Voor een indruk van onze leslokalen hebben we 360-foto’s laten maken door C360.
Bekijk een leslokaal met cursisten en docent (lokaal 5.8)
Bekijk een leeg leslokaal (lokaal 4.4)

De invulling van het cursusmateriaal is afhankelijk van de docent. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Voor de meeste cursussen geldt dat cursisten een literatuurklapper ontvangen. Voor een aantal cursussen dienen cursisten zelf boeken aan te schaffen. Dit staat per cursus beschreven in het cursusaanbod.

Naast de gebruikelijke flipovers en whiteboards, is in elk lokaal van de RINO standaard alle denkbare AV-apparatuur aanwezig:

  • Video- en dvd-spelers
  • Beamers
  • Dia-projectoren
  • Videocamera’s
  • Laptops

Uiteraard is overal toegang tot internet.

Zaalhuur

Incidenteel is het huren van cursusruimte bij de RINO mogelijk. Neem hiervoor contact op met de medewerker algemene zaken. In alle cursusruimten zijn de volgende audiovisuele middelen standaard aanwezig: flip-over, overhead projector, whiteboard, laptop en beamer. Klik hier voor het maximaal aantal personen voor alle lokalen.

Contact