Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

RINO amsterdam biedt opleiding en inspiratie aan GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen kunnen bij ons terecht. RINO amsterdam heeft drie afdelingen.

De afdeling Nascholing & Opleidingen, ontwikkelt, organiseert en administreert kortdurende nascholingscursussen, specialistische opleidingen en opleidingsroutes.

Bij de afdeling BIG-opleidingen leidt een team van medewerkers en coördinatoren het onderwijs voor alle BIG-opleidingsgroepen in goede banen en onderhoudt het contact met de deelnemers en met praktijkinstellingen in de regio.

De afdeling ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen, met verschillende administratieve en organisatorische diensten. Van ledenadministratie tot het beheren van een beroepsregister en het organiseren van congressen. Deze afdeling heeft een eigen website: www.zonderzorg.nl

De cursussen van RINO amsterdam worden gegeven door een grote groep enthousiaste en professionele docenten. In de meeste gevallen zijn ze, naast hun docentschap voor RINO amsterdam, ook verbonden aan (of eigenaar van) een beroepspraktijk in de GGZ, of zijn ze verbonden aan een universiteit.

Alle docenten zijn experts op hun vakgebied en hebben jarenlange praktijkervaring als hulpverlener. Meestal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere (psychotherapeutische) beroepsverenigingen. Dit is een waarborg voor de kwaliteit van de cursus en de praktische toepasbaarheid van de lesstof. RINO amsterdam zorgt voor onderwijskundige nascholing van haar docenten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden.

RINO amsterdam volgt de ontwikkelingen binnen de GGZ op de voet en speelt hierop in met nieuwe cursussen en methodieken.

De RINO werd in 1986 opgericht als een van de zeven Regionale Instellingen voor Nascholing en Opleiding (RINO) in de GGZ. Niet veel later boden de RINO’s ook buiten de regiogrenzen hun expertise aan.

Dertig jaar later is RINO amsterdam uitgegroeid tot een landelijk werkend opleidingsinstituut met honderden cursussen en opleidingen, een grote groep enthousiaste docenten en cursisten uit het hele land.

Naast RINO amsterdam zijn er nog twee RINO’s actief: de RINO Zuid in Eindhoven (voorheen Maastricht) en de RINO-groep in Utrecht. Het woord groep in die naam verwijst naar de fusie van enige jaren geleden tussen de RINO’s in Utrecht, Nijmegen en Rotterdam. De RINO’s hebben gedeeltelijk een overlappend aanbod, maar ze onderscheiden zich ook op belangrijke punten. Zo heeft RINO amsterdam bijvoorbeeld een aantal duidelijke speerpunten, zoals diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders, en het brede gebied van de ouderenzorg.

Hoewel het cursusaanbod breder en groter is geworden en accenten zijn verlegd, blijven de functie en doelstelling van RINO amsterdam hetzelfde. De missie van RINO amsterdam luidt:

‘Het verhogen van de kwaliteit van het professioneel functioneren van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en in aangrenzende (zorg)terreinen, door middel van opleidingen en nascholingstrajecten.’

Deze missie zal RINO amsterdam ook in de toekomst blijven vertalen in een rijk en gevarieerd aanbod van opleidings- en nascholingsactiviteiten.

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Bekijk onze vacatures op www.rino.nl/werken-bij-RINO-amsterdam.

Ben je op zoek naar een opleidingsplek voor een te starten opleiding tot GZ-psycholoog (GZ), psychotherapeut (PT) en klinisch psycholoog (KP)? Op de pagina RINO BIG vacatures staan de vacatures bij verschillende GZ-instellingen uit Amsterdam en omstreken.

Leslocatie

De RINO-cursussen vinden plaats op de locatie op het Leidseplein 5. Een bijzonder centraal gelegen plek die met elke vorm van vervoer goed bereikbaar is. Bekijk voor meer informatie over de bereikbaarheid de routebeschrijving naar RINO amsterdam.

Lesruimtes

De RINO beschikt hier over 13 ruime lesruimtes en verschillende subruimtes. Voor een indruk van onze lesruimtes hebben we 360-foto’s laten maken door C360.
Bekijk een lesruimte met cursisten en docent (ruimte 5.8).
Bekijk een lege lesuimte (ruimte 4.4).

De invulling van het cursusmateriaal is afhankelijk van de docent. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Het cursusmateriaal is beschikbaar via een persoonlijke digitale leeromgeving. Bij de cursusbeschrijving staat vermeld of en welke boeken cursisten zelf dienen aan te schaffen.

Naast de gebruikelijke flipovers en whiteboards, is in elk lokaal van de RINO standaard alle denkbare AV-apparatuur aanwezig:

 • Video- en dvd-spelers
 • Beamers
 • Dia-projectoren
 • Videocamera’s
 • Laptops

Uiteraard is overal toegang tot internet.

Zaalhuur

Incidenteel is het huren van cursusruimte bij de RINO mogelijk. Neem hiervoor contact op met de medewerker algemene zaken. In alle cursusruimten zijn de volgende audiovisuele middelen standaard aanwezig: flip-over, overhead projector, whiteboard, laptop en beamer. Bekijk de informatie over zaalverhuur voor het maximaal aantal personen voor alle lokalen.

RINO amsterdam is een stichting. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Directie | bestuur

 •     dr.   Lisette Pondman  directeur | bestuurder
 •     drs. Davy Blekman directeur | bestuurder

Raad van Toezicht (RvT)

 •     drs. Arnoud van Buuren (voorzitter)
 •     mr. Mieke Dudok van Heel
 •     drs. Bart Brouwer
 •     vacature
Contact