Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

Tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur.
Dag 1 is online via Zoom en dag 2 is offline
Startdata
- (gestart)
364.23.01
€ 410,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 08 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 29 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 24 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 4 punten
overig 2 punten
extra literatuur 12 punten
herregistratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 24 punten
herregistratie 12 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 4 punten
overig 2 punten
extra literatuur 12 punten
Registerplein toegekend 17 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Als jongeren met autisme of een verwante contactstoornis in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Vrijwel altijd hebben zij al eerder een ontwikkelingscrisis meegemaakt, rond de start van de basisschool. Hoewel deze tweede crisis misschien mede hierdoor logisch en voorspelbaar is, geeft het henzelf, ouders, scholen, leerplicht en regelmatig ook behandelaren een machteloos gevoel.

comorbide problematiek

Bij de overgang naar middelbaar onderwijs en jongvolwassenheid moet de puber zich heroriënteren ten aanzien van positie in het gezin, op school en daarbuiten. Dit gaat vaak gepaard met moeilijkheden die niet alleen met autisme te maken hebben, maar ook met puberteit en oplaaiende comorbide problematiek.

Deze cursus biedt behandelaren handvatten om deze cliënten te begeleiden bij de complexe ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan het aanpakken van de problemen op een manier die past bij jongeren die om structuur en stabiliteit van hun omgeving vragen, maar die in deze levensfase juist de taak hebben regie over hun eigen leven te krijgen en angstig zijn deze regie te verliezen.

doelgroep doelstelling

De workshop is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkenden en anderen die met jongeren met aanverwant autisme in de levensfase van de puberteit werken.

Cursisten kunnen na deze cursus beter stilstaan bij hun positie als behandelaar. Ze zijn in staat ruimte te creëren om na te denken en behandel(on)mogelijkheden te overwegen, daar waar de jongeren en hun omgeving vaak schreeuwen om een snelle verbetering.

inhoud

Onderwerpen die onder meer aan bod komen in de cursus, zijn:

 • motivatie;
 • verwerkingsproblemen;
 • aanpassen in de nieuwe rol;
 • oplaaiende angst;
 • schoolweigering;
 • stemmingsproblemen;
 • emotieregulatieproblemen;
 • toename van dwang;
 • trauma;
 • gedragsproblemen;
 • psychotische kenmerken;
 • samenwerken met gezinnen en instanties.

werkwijze

Aan de hand van sprekende voorbeelden van (niet) geslaagde interventies, ook van de deelnemers, wordt aan alle cursusdagen vorm gegeven.