Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

Startdata
-
364.23.01
€ 410.00
meer info
Datums
Woensdag 08 maart 2023 om 09:30
Woensdag 29 maart 2023 om 09:30
Docenten

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en werkzaam bij Xperanza en in eigen praktijk. Jeroen is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autisme spectrum stoornis.

Accreditaties
NIPKJ toegekend 36 punten
registratie 6 punten
registratie 4 punten
registratie 2 punten
registratie 12 punten
herregistratie 12 punten
NVO toegekend 36 punten
herregistratie 12 punten
registratie 6 punten
registratie 4 punten
registratie 2 punten
registratie 12 punten
REGPLEIN toegekend 17 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Als jongeren met autisme of een verwante contactstoornis in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Vrijwel altijd hebben zij al eerder een ontwikkelingscrisis meegemaakt, rond de start van de basisschool. Hoewel deze tweede crisis misschien mede hierdoor logisch en voorspelbaar is, geeft het henzelf, ouders, scholen, leerplicht en regelmatig ook behandelaren een machteloos gevoel.

comorbide problematiek

Bij de overgang naar middelbaar onderwijs en jongvolwassenheid moet de puber zich heroriënteren ten aanzien van positie in het gezin, op school en daarbuiten. Dit gaat vaak gepaard met moeilijkheden die niet alleen met autisme te maken hebben, maar ook met puberteit en oplaaiende comorbide problematiek.

Deze cursus biedt behandelaren handvatten om deze cliënten te begeleiden bij de complexe ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan het aanpakken van de problemen op een manier die past bij jongeren die om structuur en stabiliteit van hun omgeving vragen, maar die in deze levensfase juist de taak hebben regie over hun eigen leven te krijgen en angstig zijn deze regie te verliezen.

doelgroep doelstelling

De workshop is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkenden en anderen die met jongeren met aanverwant autisme in de levensfase van de puberteit werken.

Cursisten kunnen na deze cursus beter stilstaan bij hun positie als behandelaar. Ze zijn in staat ruimte te creëren om na te denken en behandel(on)mogelijkheden te overwegen, daar waar de jongeren en hun omgeving vaak schreeuwen om een snelle verbetering.

inhoud

Onderwerpen die onder meer aan bod komen in de cursus, zijn:

 • motivatie;
 • verwerkingsproblemen;
 • aanpassen in de nieuwe rol;
 • oplaaiende angst;
 • schoolweigering;
 • stemmingsproblemen;
 • emotieregulatieproblemen;
 • toename van dwang;
 • trauma;
 • gedragsproblemen;
 • psychotische kenmerken;
 • samenwerken met gezinnen en instanties.

werkwijze

Aan de hand van sprekende voorbeelden van (niet) geslaagde interventies, ook van de deelnemers, wordt aan alle cursusdagen vorm gegeven.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden