Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

tweedaagse cursus
Startdata
-
364.25.01
€ 485,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 28 februari 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 14 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 6 punten
diagnostiek 4 punten
overig 2 punten
extra literatuur 12 punten
herregistratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 4 punten
overig 2 punten
extra literatuur 12 punten
Registerplein Toegekend  
? 17 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Als jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Bij de overgang naar middelbaar onderwijs en jongvolwassenheid moet de puber zich heroriënteren ten aanzien van positie in het gezin, op school en daarbuiten. Dit gaat vaak gepaard met moeilijkheden die niet alleen met autisme te maken hebben, maar ook met de puberteit en oplaaiende bijkomende problematiek. Dit kan leiden tot gevoelens van forse onmacht bij henzelf, ouders, scholen én ook bij behandelaren. Deze cursus biedt, aan de hand van verschillende werkvormen en talrijke voorbeelden uit de klinische praktijk, behandelaren praktische handvatten om jongeren met autisme (en hun omgeving) te begeleiden bij deze complexe ontwikkeling.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkenden en anderen die met jongeren met autisme en een (boven) gemiddelde intelligentie werken. De cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende behandelaren.

Inhoud 

In deze praktijkgerichte cursus gaan de deelnemers aan de slag met (eigen) casuïstiek en oefenen zij onder andere met het voeren van een adviesgesprek. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de jarenlange klinische ervaring van de docenten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Motivatieproblemen  
 • Angstklachten 
 • Schoolweigering 
 • Stemmingsproblemen 
 • Emotieregulatieproblemen 
 • Toename van dwang 
 • Trauma 
 • Gedragsproblemen 
 • Psychotische kenmerken 
 • Samenwerken met gezinnen en instanties.  

Dag 1

 • Autismespectrumstoornissen, theorie/stand van zaken, waar staan we nu?
 • Praktische oefeningen (o.a. adviesgesprek)
 • Intervisieoefening
 • Versterken van zelfregulatie, mindfulness/ACT-technieken bij jongeren met autisme

Dag 2

 • Jongeren met autisme en samenwerken met de omgeving
 • Oefenen met eigen casuïstiek (vervolg intervisie met docent + andere werkvormen)
 • De behandeling van bijkomende problematiek (o.a. dwang, psychose, suïcidaliteit)

Doelstelling

Cursisten kunnen na deze cursus beter stilstaan bij hun positie als behandelaar. Ze zijn in staat ruimte te creëren om na te denken en behandel(on)mogelijkheden te overwegen, daar waar de jongeren en hun omgeving vaak schreeuwen om een snelle verbetering.

Literatuur

Enkele recente artikelen.