Opleiding IMH Specialist

Bij de RINO Amsterdam kunt u de tweejarige opleiding Infant Mental Health volgen.

In de tweejarige opleiding Infant Mental Health van de RINO wordt aan alle fasen aandacht besteed, van conceptie tot en met de kleuterleeftijd. Binnen de opleiding komen zowel actuele ontwikkelingen in de theorievorming aan de orde als ook klinische vaardigheden. Centraal staat het op een systematische manier leren kijken naar baby’s in relatie met hun ouders/gezin. De hiervoor gebruikte methodiek is de baby-observatie: het wekelijks observeren van een baby in de thuissituatie. De eigen attitude en beleving van de observator zijn een belangrijke factor in het observatieproces.
De opleiding Infant Mental Health sluit aan bij de meest recente internationale inzichten én bij de Nederlandse organisatie van het zorgaanbod voor ouders en jonge kinderen. Om die reden wordt de opleiding ook steeds doorontwikkeld en geactualiseerd. De opleiding is erkend door de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot het specialistisch lidmaatschap van deze vereniging.

Meer informatie over de opleiding Infant Mental Health


 

 

 

   Nascholing

Nascholing IMH

Naast de specialistische opleiding IMH opleiding, biedt RINO Amsterdam verschillende cursussen aan op het gebied van IMH:

 

     

Resultaten 1-10 van de 16

Infant Mental Health - Aruba - Module 1

tweejarige specialistische opleiding 0 - 5 jaar

21 Mrt 2017 - 01 Jun 2018
(tweejarige opleiding)
Deze cursus is reeds gestart.

Infant Mental Health: de opleiding

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
23 Mrt 2018
01 Jun 2018 - 06 Jul 2018
(5 vrijdagen)
15 plaatsen beschikbaar.

De psychopathologie van (zeer) jonge kinderen komt in deze cursus uitgebreid aan de orde.

Infant Mental Health - introductie

introductie workshop

16 Jun 2018 - 30 Jun 2018
(tweedaagse workshop)
11 plaatsen beschikbaar.

In deze workshop maken de deelnemers kennis met het vakgebied van Infant Mental Health.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij jonge kinderen

vroegdiagnostiek van 0 tot 4 jaar

06 Mrt 2018 - 03 Apr 2018
(driedaagse cursus)
16 plaatsen beschikbaar.

Hoe kunnen autismespectrumstoornissen gediagnosticeerd worden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Infant Mental Health

tweejarige specialistische opleiding 0 - 5 jaar

17 Jun 2016 - 19 Mei 2018
(tweejarige opleiding)
Deze cursus is reeds gestart.

Infant Mental Health: de opleiding

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
23 Mrt 2018

Diagnostiek met FEAS

bij kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders

02 Jun 2018 - 23 Jun 2018
(driedaagse cursus)
7 plaatsen beschikbaar.

In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten.

Cursus wordt gepland in Najaar 2018
(5 vrijdagen)
15 plaatsen beschikbaar.

Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext.

27 Mrt 2018 - 24 Apr 2018
(driedaagse cursus)
6 plaatsen beschikbaar.

De opbouw van een breed referentiekader van waaruit druk en impulsief gedrag begrepen kan worden en behandeld. Het kunnen begrijpen van de problemen van kinderen met druk gedrag en hun ouders vanuit een perspectief waarin ook betekenisgeving en relationele ervaringen mee betrokken worden: een...

Gestructureerde speldiagnostiek

bij kinderen tussen 3 en 12 jaar

09 Mei 2018 - 05 Jun 2018
(driedaagse cursus)
6 plaatsen beschikbaar.

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat de GOrS als diagnostisch instrument zelfstandig uit te voeren, een observatieverslag te maken en speldiagnostische gegevens te benutten in de behandeling van het kind en de begeleiding van de ouders.

Infant Mental Health

tweejarige specialistische opleiding 0 - 5 jaar

23 Mrt 2018 - 14 Mrt 2020
(tweejarige opleiding)
Inschrijven onder voorbehoud

Infant Mental Health: de opleiding

Contact