Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

vierdaagse cursus
595.19.01
€ 595,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boek.
4 donderdagen van 13.00 - 17.00 uur, de laatste dag tot 17.30 uur.
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Wordt gepland in het najaar 2019, inschrijven is vrijblijvend.

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid. Deze aanpak gaat verder dan een simpele pedagogische instructie: opvoeders bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen.
Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook leraren of groepsbegeleiders en therapeuten gewelddadige, zichzelf of anderen beschadigende, of anderszins ontspoorde (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) pubers en adolescenten weer op het goede spoor kunnen krijgen.

doelgroep

GZ-psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en andere hulpverleners in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

doelstelling

De cursus biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie en zij krijgen een duidelijke handleiding hoe zij ouders en opvoeders die zich machteloos voelen kunnen coachen. Hetzelfde gedachtegoed is ook heel bruikbaar in het onderwijs. Na afloop zijn de cursisten in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen. Cursisten die werken met gezinnen en ouders maar ook die residentieel of in het onderwijs werken met jongeren leren verschillende interventies introduceren.

inhoud

Verschillende vormen van escalatie:

het dilemma van de harde en de zachte lijn
het belang van mediators en openbaarheid
het belang van een netwerk
motiveren van ouders/opvoeders een andere aanpak te kiezen
ouderlijke aanwezigheid zonder in een machtsstrijd te geraken
het ontwikkelen van een vorm van nieuwe autoriteit


Het hanteren van verschillende technieken zoals:

De uitgestelde reactie
De aankondiging
De 'sit-in'
Principe van 'tailing'
Ouderstaking
Het gebruik van verzoeningsgebaren

werkwijze

Literatuurbespreking, korte theoretische uiteenzettingen, bespreken van de eigen praktijksituatie, rollenspel en het oefenen van enkele interventies. De deelnemers krijgen een paar huiswerkopdrachten mee om in de eigen praktijksituatie te oefenen.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Geweldloos Verzet in Gezinnen, Haim Omer en Eliane Wiebenga, Uitg. BohnStafleu vanLoghum, 2e herziene druk, nov. 2015, ISBN 9789036809481.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend24,5 uren
diagnostiek 5 uren
behandeling 17 uren
overig 2,5 uren
K&J - NIPtoegekend16 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 2 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend16 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend16 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend16 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 2 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend16,5 uren
Registerpleintoegekend6 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend21,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. F.A. Duintjer (Frans) - docenten - 823956252

Frans Duintjer is GZ-psycholoog en systeemtherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact