Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

Startdata
-
595.22.02
€ 640.00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 10 november 2022 om 10:00
Donderdag 24 november 2022 om 10:00
Donderdag 08 december 2022 om 10:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie toegekend 16 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 44 punten
registratie 12 punten
registratie 2 punten
registratie 2 punten
herregistratie 16 punten
registratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 44 punten
registratie 12 punten
registratie 2 punten
registratie 2 punten
herregistratie 16 punten
registratie 12 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden in aanvraag 6 punten
-
595.22.31 BIG OG
€ 500.00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 05 oktober 2022 om 09:30
Woensdag 12 oktober 2022 om 09:30
Woensdag 09 november 2022 om 09:30
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie toegekend 16 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 44 punten
registratie 12 punten
registratie 2 punten
registratie 2 punten
herregistratie 16 punten
registratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 44 punten
registratie 12 punten
registratie 2 punten
registratie 2 punten
herregistratie 16 punten
registratie 12 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden in aanvraag 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.

De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid. Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook groepsbegeleiders en therapeuten gewelddadige, zichzelf of anderen beschadigende, of anderszins ontspoorde (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) pubers en adolescenten weer op het goede spoor kunnen krijgen.

doelgroep

GZ-psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en andere hulpverleners in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

doelstelling

De cursus biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie en zij krijgen een duidelijke handleiding hoe zij ouders en opvoeders die zich machteloos voelen kunnen coachen. Hetzelfde gedachtegoed is ook heel bruikbaar in het onderwijs. Na afloop zijn de cursisten in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen. Cursisten die werken met gezinnen en ouders maar ook die residentieel of in het onderwijs werken met jongeren leren verschillende interventies introduceren.

inhoud

  • geweld en overheersing is noch gewoon, noch ziek;
  • verschillende vormen van escalatie;
  • de harde en de zachte lijn;
  • het belang van mediators en openbaarheid;
  • het motiveren van ouders om een andere aanpak te kiezen;
  • hoe ouders aanwezig kunnen zijn zonder tot (enige vorm van) geweld over te gaan;
  • verschillende technieken zoals: de uitgestelde reactie, de aankondiging, de 'sit-in', het principe van 'tailing', het weigeren van opdrachten en het gebruik van verzoeningshandelingen.

werkwijze

Literatuurbespreking, korte theoretische uiteenzettingen, bespreken van de eigen praktijksituatie, rollenspel en het oefenen van enkele interventies. De deelnemers krijgen een paar huiswerkopdrachten mee om in de eigen praktijksituatie te oefenen.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Geweldloos Verzet in Gezinnen, Haim Omer en Eliane Wiebenga, Uitg. BohnStafleu vanLoghum, 2e herziene druk, nov. 2015, ISBN 9789036809481.