Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

deels offline cursus van 1 dag en 3 middagen
595.21.02
€ 595,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boek.

.
4 donderdagen: dag 1 en 2 van 13.00 – 16.30 uur, dag 3 van 10.00 – 16.00 uur, dag 4 van 13.00 – 17.30 uur.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
28 Okt 2021

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.

De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid. Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook groepsbegeleiders en therapeuten gewelddadige, zichzelf of anderen beschadigende, of anderszins ontspoorde (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) pubers en adolescenten weer op het goede spoor kunnen krijgen.

doelgroep

GZ-psychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten en andere hulpverleners in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

doelstelling

De cursus biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie en zij krijgen een duidelijke handleiding hoe zij ouders en opvoeders die zich machteloos voelen kunnen coachen. Hetzelfde gedachtegoed is ook heel bruikbaar in het onderwijs. Na afloop zijn de cursisten in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover agressief en extreem gedrag van hun kinderen. Cursisten die werken met gezinnen en ouders maar ook die residentieel of in het onderwijs werken met jongeren leren verschillende interventies introduceren.

dagen en tijden - offline of online

dag 1: online les van 13.00 tot 16.30
dag 2: online les van 13.00 tot 16.30
dag 3: offline les (Leidseplein 5) van 10.00- 16.00
dag 4: online of offline van 13.00 tot 17.30

inhoud

  • geweld en overheersing is noch gewoon, noch ziek;
  • verschillende vormen van escalatie;
  • de harde en de zachte lijn;
  • het belang van mediators en openbaarheid;
  • het motiveren van ouders om een andere aanpak te kiezen;
  • hoe ouders aanwezig kunnen zijn zonder tot (enige vorm van) geweld over te gaan;
  • verschillende technieken zoals: de uitgestelde reactie, de aankondiging, de 'sit-in', het principe van 'tailing', het weigeren van opdrachten en het gebruik van verzoeningshandelingen.

werkwijze

Literatuurbespreking, korte theoretische uiteenzettingen, bespreken van de eigen praktijksituatie, rollenspel en het oefenen van enkele interventies. De deelnemers krijgen een paar huiswerkopdrachten mee om in de eigen praktijksituatie te oefenen.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Geweldloos Verzet in Gezinnen, Haim Omer en Eliane Wiebenga, Uitg. BohnStafleu vanLoghum, 2e herziene druk, nov. 2015, ISBN 9789036809481.

Accreditaties

K&J - NIPin aanvraag16 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 2 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag16 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratiein aanvraag? uren
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag16 uren
behandeling 12 uren
diagnostiek 2 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag16 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. F.A. Duintjer (Frans) - docenten - 1955054486

Frans Duintjer is GZ-psycholoog en systeemtherapeut.

Lees verder
Mw. M. de Cock (Mies) - docenten - 1542129962

Mies de Cock is klinisch (kinder)psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact