Systeemtherapie: verdieping

Verbreden, Vertragen, Verdiepen en Verbinden

60-uurs cursus NVRG
Startdata
- (gestart)
452.24.01
€ 2.450,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 01 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 29 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 14 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 28 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 11 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 25 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 16 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 30 mei 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 06 juni 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 27 juni 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 60 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
behandeling 40 punten
diagnostiek 20 punten
extra literatuur 60 punten
herregistratie 60 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 60 punten
behandeling 40 punten
extra literatuur 20 punten
diagnostiek 60 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie ?
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 40 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 55 punten
-
452.24.02
€ 2.450,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 05 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 12 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 26 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 10 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 07 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 21 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 05 december 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 19 december 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 09 januari 2025 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 23 januari 2025 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie ?
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 40 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 55 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Wij, de docenten en de RINO amsterdam, willen iedereen die een, door de NVRG erkende, Inleiding Systeemtherapie heeft afgerond van harte welkom heten om hun leerproces tot systeemtherapeut bij ons voort te zetten.

Je hebt kennis gemaakt met de basis van systeemtherapie en gaat je nu verder bekwamen in dit prachtige vak vanuit de overtuiging dat steunende en begripvolle relaties een onmisbaar medicijn zijn wanneer er lijden is en/of er zorgen zijn bij een stel, in een gezin en/of in de bredere context.

Je wilt, wanneer er ook andere hulpverleners betrokken zijn, met hen samen een goed op elkaar afgestemd hulpverleningssysteem vormen en onderzoeken wat jouw bijdrage daar aan kan zijn. We weten hoe complex het leven kan zijn, hoe complex de realiteit van ons werk, maar ook hoe verschrikkelijk belonend het is wanneer gezinnen of stellen of andere belangrijke relatievormen er met jouw begeleiding in slagen om patronen te veranderen, elkaar (weer) toe te laten en zich gesteund en begrepen door elkaar te voelen.

Wij, op onze beurt, willen je graag begeleiden in jouw ontwikkeling om deze weg samen met meer zelfvertrouwen, kennis en kunde in te gaan!

Deze verdiepingscursus vormt samen met de inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie (60 uur) de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie). Er wordt verwacht dat je een erkende inleidingscursus NVRG van 60 uur afgerond hebt.

Doelgroep

Cursisten die de Inleiding Systeemtherapie (60 uur, of 2x 30 uur) hebben afgerond.

Inleiding (60 uur), Verdieping (60 uur) en Wetenschap in opleiding (12 uur) vormen samen de basiscursus, de Theoretische Technische Cursus van de NVRG.

Inhoud

 • Toename van kennis en vaardigheden van postmoderne systeemperspectieven (hechtings-, narratieve-, dialogsiche- en transculturele perspectief) en de integratie hiervan met de moderne perspectieven.
 • Verdieping: zich verder eigen maken van systemische leidraden, zoals het Systemisch Kompas en die die passen bij de verschillende systeemperspectieven.
 • Doorontwikkelen van de attitude van systeemtherapeut als procesbegeleider met een eigen stijl en ontwikkeling.
 • Omgang met blokkades.
 • Gezinnen met kinderen, adolescenten en jong volwassenen
 • Partnerrelatietherapie
 • Individuele Systeemtherapie
 • Gezinnen met emotionele- en mentale ontregelingen
 • Relaties in grotere systemen (b.v. vrienden, hulpverlening, werk, school/opleiding)

Doelstelling

Na afloop van deze verdiepingscursus heb je geleerd om op verschillende manieren een systeem in beweging te krijgen en nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden. Je hebt je verdiept in het hechtings-, narratief-, dialogisch- en transcultureel perspectief, geoefend met bijbehorende vaardigheden en attitude en een start gemaakt met integratie van zowel moderne als postmoderne perspectieven. 

Werkwijze

Inleidingen door de docenten, literatuurstudie en literatuurbespreking, analyse van videomateriaal, rollenspelen en oefeningen, casuïstiekbesprekingen en huiswerkopdrachten.

Literatuur

 • Johnson, S. (2021). Veilig Verbinden, handboek voor Emotionally Focused Therapy. Stichting EFT.
 • Madsen, W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Uitgeverij Garant.
 • Rober, P. (2017). Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Pelckmans Uitgevers.
 • Savenije, A., van Lawick, M.J. & Reimers, E.T.M. (2014). Handboek Systeemtherapie. De Tijdstroom. (reeds in bezit van cursisten vanuit de Inleiding)
 • Tjin A Djie, K. en Zwaan, I. (2016) Beschermjassen, transculturele hulp aan families. Van Gorcum.

Review

De inleiding tot de systeemtherapie heb ik incompany binnen mijn werkomgeving gevolgd. Na overleg met de hoofddocent, kon ik aansluiten bij RINO amsterdam voor de verdiepingscursus. De opbouw van de lessen zit goed in elkaar. De literatuur, opdrachten en lesinhoud zorgen ervoor dat de verschillende systeemtherapeutische perspectieven helder en de technieken uitvoerbaar worden. Docenten zijn deskundig, inspirerend en zorgvuldig. Ik beveel deze verdiepingscursus zeker aan.

Docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Rommy de Goeij (hoofddocent) en Indra Bimmel (co-docent), gegeven met verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden. Dit zijn Lenny Rodenburg, Chris van den Brink en Selma ter Avest.

Elke lesdag wordt verzorgd door twee docenten. Dit zorgt voor betere en intensievere begeleiding in de les en meer invalshoeken en ervaring. Hiermee wordt hoge kwaliteit en de beste leerervaring nagestreefd.

Opleiding tot systeem therapeut

Deze cursus vormt samen met Systeemtherapie: inleiding de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijk voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.