Systeemtherapie: verdieping

taal en betekenisgeving

Startdata
-
452.22.02
€ 2450.00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 01 september 2022 om 10:00
Donderdag 15 september 2022 om 10:00
Donderdag 29 september 2022 om 10:00
Donderdag 13 oktober 2022 om 10:00
Donderdag 03 november 2022 om 10:00
Donderdag 17 november 2022 om 10:00
Donderdag 01 december 2022 om 10:00
Donderdag 15 december 2022 om 10:00
Donderdag 12 januari 2023 om 10:00
Donderdag 26 januari 2023 om 10:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie toegekend 60 uren
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 60 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 180 punten
registratie 40 punten
registratie 20 punten
registratie 60 punten
herregistratie 60 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 180 punten
herregistratie 60 punten
registratie 40 punten
registratie 20 punten
registratie 60 punten
-
452.23.01
€ 2450.00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 02 februari 2023 om 10:00
Donderdag 16 februari 2023 om 10:00
Donderdag 09 maart 2023 om 10:00
Donderdag 23 maart 2023 om 10:00
Donderdag 06 april 2023 om 10:00
Donderdag 13 april 2023 om 10:00
Donderdag 11 mei 2023 om 10:00
Donderdag 25 mei 2023 om 10:00
Donderdag 15 juni 2023 om 10:00
Donderdag 29 juni 2023 om 10:00
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 60 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 180 punten
registratie 40 punten
registratie 20 punten
registratie 60 punten
herregistratie 60 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 180 punten
herregistratie 60 punten
registratie 40 punten
registratie 20 punten
registratie 60 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie toegekend 40 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

STAPDoor het spelen met taal en betekenisgeving leert de cursist zichzelf en de cliënt te inspireren zodat er ruimte komt voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Deze verdiepingscursus vormt samen met de inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie (60 uur) de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie). Cursisten worden geacht een erkende inleidingscursus NVRG afgerond te hebben.

docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Rommy de Goeij (hoofddocent) en Indra Bimmel (co-docent), gegeven met verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden. Dit zijn Ineke Rood, Lenny Rodenburg, Wilbert Kok en Selma ter Avest.

ervaring van cursist

De inleiding tot de systeemtherapie heb ik incompany binnen mijn werkomgeving gevolgd. Na overleg met de hoofddocent, kon ik aansluiten bij RINO amsterdam voor de verdiepingscursus. De opbouw van de lessen zit goed in elkaar. De literatuur, opdrachten en lesinhoud zorgen ervoor dat de verschillende systeemtherapeutische perspectieven helder en de technieken uitvoerbaar worden. Docenten zijn deskundig, inspirerend en zorgvuldig. Ik beveel deze verdiepingscursus zeker aan.

doelgroep

Hulpverleners/systeemtherapeuten, die zich na een inleiding in de systeemtherapie verder willen verdiepen, werkzaam in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

voorkennis

Een erkende inleiding systeemtherapie van 60 uur.

doelstelling

Na afloop van deze verdiepingscursus hebben de cursisten geleerd om op verschillende manieren een systeem in beweging te krijgen en nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden. Cursisten hebben zich verdiept in het hechtings-, narratief-, dialogisch- en transcultureel perspectief, geoefend met bijbehorende vaardigheden en attitude en een start gemaakt met integratie van zowel moderne als postmoderne perspectieven. Ook hebben ze kennis opgedaan over gender, etniciteit, (seksuele) identiteit en maatschappelijke inbedding als belangrijke contexten.

inhoud

In deze cursus zal aan de volgende thema's specifiek aandacht worden besteed:

 • Gezinnen met adolescenten/jong-volwassenen;
 • Gezinnen met symptomen/psychiatrische stoornissen;
 • Eén-oudergezinnen en opnieuw samengestelde gezinnen;
 • Met één cliënt individueel systeemgericht werken;
 • Veel voorkomende echtpaarproblemen;
 • De relatie tussen het gezin en grotere systemen;
 • Specifieke methodieken bij consultatie en verwijzing.

werkwijze

Inleidingen door de docenten, literatuurstudie en literatuurbespreking, analyse van videomateriaal, rollenspelen en oefeningen, casuïstiekbesprekingen en huiswerkopdrachten.

aan te schaffen literatuur

 • Johnson, S. (2021). Veilig Verbinden, handboek voor Emotionally Focused Therapy. Stichting EFT.
 • Madsen, W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Uitgeverij Garant.
 • Rober, P. (2017). Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Pelckmans Uitgevers.
 • Savenije, A., van Lawick, M.J. & Reimers, E.T.M. (2014). Handboek Systeemtherapie. De Tijdstroom. (reeds in bezit van cursisten vanuit de Inleiding)
 • Tjin A Djie, K. en Zwaan, I. (2016) Beschermjassen, transculturele hulp aan families. Van Gorcum.

opleiding tot systeem therapeut

Deze cursus vormt samen met Systeemtherapie: inleiding de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijk voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.