RINO Senior Certified Coach

De modulaire opleidingsroute  ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Het RINO Senior Certified Coach programma is een door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerde opleiding, een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Na succesvolle afsluiting (inclusief het examen) voldoe je aan alle opleidingseisen voor de ICF certificatie als Professional Certified Coach (PCC). Dit is het tweede niveau van certificatie van de ICF.

Afbeelding verwijderd.

Het RINO certificaat is natuurlijk op zich al een document waarmee je kunt laten zien dat je een gedegen coachopleiding hebt gevolgd. Wanneer je na afronding van ons programma ook de PCC certificatie bij de ICF wilt behalen, dan moet je nog een schriftelijke kennistoets bij de ICF doen en zelf 500 cliëntenuren kunnen aantonen. Deze laatste tellen vanaf de start van je eerste coachopleiding. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan je bij de ICF je certificering als PCC aanvragen.

Meer informatie?
Op deze pagina staat de opleidingsroute stap voor stap beschreven. Bekijk meer informatie over de opleiding tot RINO Senior Certified Coach op de pagina  Coach & Organisatieadviseur. 

De 1ste stap
De opleidingsroute start met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Bekijk de brochure over de opleiding.

Overgangsregeling
Heb je al eerder de Coachen als professie I gevolgd? Dan is er een overgangsregeling. Op basis van een persoonlijk studieadvies kun je de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Vul om een studieadvies of examen aan te vragen het formulier in.

Kosten
De actuele kosten staan vermeld in de de cursusbeschrijving. Wanneer je alle opleidingsonderdelen bij de RINO volgt, is deelname aan het examen gratis. Heb je vrijstellingen voor eerder verworven competenties (EVC’s) dan betaal je naar rato  een deel van de examenkosten zelf.

De opleidingsroute RINO Senior Certified Coach bestaat uit de volgende modules:

De meeste cursisten starten de route tot RINO Senior Certified Coach met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Na voltooiing van deze opleiding en het online ACC examen van het ICF, kun je je registreren bij de ICF als ACC (Associate Certified Coach).

Na de 12-daagse opleiding Coachen als professie I volg je een drietal cursussen, in volgorde naar keuze:

3 modules in 1
of de losse modules 2, 3 en 4

Het traject wordt afgesloten met een individueel examen. Wil je je bij de ICF als PCC laten registreren? Zorg dan dat je 750 uren gecoacht hebt, de zogenaamde 'vlieguren' en dat je 2 aanbevelingsbrieven hebt.