RINO Senior Certified Coach

De modulaire opleidingsroute  ‘RINO Senior Certified Coach’, is sinds maart 2012 geaccrediteerd door de ICF. Na succesvolle afronding van de gehele route kun je je laten registeren als PCC (Professional Certified Coach) bij de ICF. Bij het verzoek tot registratie bij het ICF als PCC moet je  kunnen aantonen dat je 750 uren gecoacht hebt, de zogenoemde ‘vlieguren’. En je hebt ook twee aanbevelingsbrieven nodig.

Een specifieke ICF-eis is dat je zes individuele sessies, waarbij je zelf als coach optreedt, ter beoordeling kunt voorleggen. De RINO organiseert drie sessies binnen de leergang Coachen als professie en drie binnen de module Mentor coaching. De opleidingsroute wordt afgesloten met een examen.

De 1ste stap
De opleidingsroute start met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Bekijk de brochure over de opleiding.

Overgangsregeling
Heb je al eerder de Coachen als professie I gevolgd? Dan is er een overgangsregeling. Op basis van een persoonlijk studieadvies kun je de aanvullende onderdelen alsnog volgen en daarna examen doen. Vul om een studieadvies of examen aan te vragen het formulier in.

Kosten
De actuele kosten staan vermeld in de de cursusbeschrijving. Wanneer je alle opleidingsonderdelen bij de RINO volgt, is deelname aan het examen gratis. Heb je vrijstellingen voor eerder verworven competenties (EVC’s) dan betaal je naar rato  een deel van de examenkosten zelf.

De opleidingsroute RINO Senior Certified Coach bestaat uit de volgende modules:

1. Basiscursus

De meeste cursisten starten de route tot RINO Senior Certified Coach met de 12-daagse opleiding Coachen als professie I. Na voltooiing van deze opleiding en het online ACC examen van het ICF, kun je je registreren bij de ICF als ACC (Associate Certified Coach).
Deze opleidng gaat plaatsvinden vanaf het najaar 2020, de data volgen. Inschrijven is vrijblijvend.
(12-daagse opleiding)
302.20.01
7 accreditaties
Contact