Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Opleidingen Eetstoornissen

RINO amsterdam biedt opleiding en inspiratie aan GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen kunnen bij ons terecht. Bekijk het aanbod!

Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-6 van de 6

Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie

herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie

21 Sep 2022 - 05 Okt 2022
(tweedaagse cursus)

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers op de hoogte van de recente wetenschappelijke evidentie voor de relaties van autonomiegehechtheid met allerlei typen psychische stoornissen, met name angst en depressie.

Werken met de DSM-5

toepassing in de eigen werksetting

06 Okt 2022 - 03 Nov 2022
(vierdaagse cursus)

Opbouw en hantering van het DSM-5 systeem en vergelijking met de DSM-IV.

Leergang eetstoornissen

Diagnostiek en behandeling

18 Jan 2023 - 21 Jun 2023
(6-daagse cursus )

De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen.

Basiscursus Psychopathologie

psychopathologische taal begrijpen en toepassen

Start begin 2023, inschrijving is vrijblijvend zonder verplichtingen.
(vijfdaagse cursus)

Het begrijpen en toepassen van de taal der psychopathologie.

30 Aug 2022 - 20 Dec 2022
(48-uurs VGCt cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

In deze post HBO cursus verwerft men de kennis en leert men de gedragstherapeutische vaardigheden, die nodig zijn om als gedragstherapeutisch medewerker te functioneren, conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

Begin 2023. Inschrijven is mogelijk o.v.b. data (hier zijn geen kosten aan verbonden).
(vijfdaagse cursus)

Aan het eind van de cursus Kinder- en jeugdpsychopathologie zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen.

Contact