Gevolgen van vroegkinderlijk trauma bij volwassenen die op zwakbegaafd niveau functioneren

CPTSS en persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met zwakbegaafdheid

tweedaagse cursus
Startdata
-
1435.24.01
€ 595,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 13 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 27 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
-
1435.24.02
€ 595,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 04 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 18 november 2024 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

(Langdurige) blootstelling aan traumatische gebeurtenissen laat vaak sporen na, zeker wanneer we het hebben over vroegkinderlijk trauma. Een scala aan psychische klachten kan hiermee in verband gebracht worden, waaronder (complexe) PTSS-klachten en sommige vormen van persoonlijkheidsproblematiek. Als tevens sprake is van zwakbegaafdheid, dan is er altijd sprake van interferentie van de psychische aspecten en de zwakbegaafdheid.  Het gaat om duizenden mensen in Nederland.
In deze tweedaagse cursus gaan we in op de diagnostiek, de classificatie in DSM-5-TR en vooral ook gaan we in op de behandelmogelijkheden en de implicaties voor de begeleiding.  

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten, werkzaam in de GGZ of binnen behandelcentra binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Deze cursus sluit naadloos aan op onze basiscursus “de behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ”. Heb je die cursus nog niet gevolgd maar ben je van mening voldoende kennis te hebben over de basis dan kun je deze cursus toch ook volgen. 

Doelstelling 

Vergroten van kennis, versterken van het gevoel ‘bewust bekwaam’ te zijn om de klachten bij deze groep patiënten effectief te kunnen behandelen.  

Inhoud 

In de cursus verbinden we voortdurend de literatuur over evidence based behandelen met de praktijk van het afstemmen van de behandeling op de zwakbegaafheid. We zoomen in op traumabehandeling en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, wetend dat blootstelling aan vroegkinderlijk traumatische omstandigheden tot bredere klachten kan leiden.
We baseren ons daarbij op de relevante zorgstandaarden (persoonlijkheidsstoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/persoonlijkheidsstoornissen-zorgstandaard-2017/introductie  )  
en trauma en stressor gerelateerde stoornissen 
 (  https://www.ggzstandaarden.nl/artikelen/43/nieuwe-zorgstandaard-psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen-gepubliceerd   ) 
en de generieke module psychische stoornissen en zwakbegaafdheid 
(    https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychische-stoornissen-en-zwakbegaafdheid-zb-of-lichte-verstandelijke-beperking-lvb/introductie  ).  

We staan stil bij de prevalentie, bespreken het belang van een multidimensionele aanpak bij het proces van diagnostiek, classificatie en het opstellen van een beschrijvende diagnose. Verschillende behandelmogelijkheden worden aangestipt, zowel met trauma in de hoofdrol (EMDR, Exposure,NET) als met persoonlijkheidsproblematiek en emotieregulatie-problemen in de hoofdrol. Daarbij staat centraal welke gevolgen de zwakbegaafdheid kan hebben voor het inzetten van deze beschreven behandelprotocollen. Tenslotte is er aandacht voor de implicaties voor begeleiding en bejegening.  

Werkwijze 

Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld. Cursisten wordt gevraagd eigen casuïstiek in te brengen. Tussen lesdag 1 en 2 wordt een opdracht meegegeven die betrekking heeft op de eigen casuïstiek. Deze opdracht fungeert tevens als toetsing.   

Literatuur 

(kan nog uitgebreid worden) Algemeen: 

Route laag IQ in de GGZ

Zie verder voor meer modules: Opleidingsroute Laag IQ in de GGZ