Kinderen/jongeren met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

een integratief behandelmodel

tweedaagse cursus
Startdata
-
286.25.01
€ 595,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 11 februari 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 07 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Aangevraagd  
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Kinderen/jongeren kunnen lichamelijke klachten hebben zonder duidelijke oorzaak. Deze kunnen veel invloed hebben op hun dagelijkse leven. Dit kan leiden tot langdurig schoolverzuim, de hele dag op bed liggen en veel minder contact met leeftijdgenootjes. Vaak zijn al meerdere medische en psychologische onderzoeken en behandelingen geprobeerd, zonder enig effect. Wat nu?

De cursus geeft handvatten om uitleg te kunnen geven over 'onbegrepen' klachten, en om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen te kunnen voeren.

Er wordt bij de cursus gebruik gemaakt van meerdere neurobiologische modellen. Daarnaast verkrijgt de cursist inzicht in eigen handelen met betrekking tot  Aanhoudende Lichamelijke klachten (ALK).

NALK | Van SOLK naar ALK

Toelichting

In het Spaarne Gasthuis Hoofddorp/Haarlem worden kinderen/jongeren gezien met ernstige ALK, waarbij sprake is van ernstige invalidatie. Dit is opgezet naar het voorbeeld van de Psy Med Unit die jaren geleden is opgericht in het AUMC in samenwerking met destijds de Bascule. Het betreft een speciale poli waar kinderen met ernstige 'onbegrepen' lichamelijke klachten vanuit een integratief model behandeld worden. Vanaf de intake, door een kinderarts en psycholoog, wordt gewerkt aan het opheffen van de dichotomie tussen lichaam en geest (hersenen) en wordt een verklaringsmodel geboden waarbij gebruik wordt gemaakt van recente neurobiologische kennis. De behandelwijze, waarbij ook de ouders nauw betrokken worden, is zeer succesvol gebleken. De integratieve werkwijze staat centraal in deze cursus.

Doelgroep

GZ-psychologen K&J, orthopedagogen, klinisch psychologen K&J, kinderpsychotherapeuten, kinderpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen en ziekenhuispsychologen.

Inhoud

  • ALK bij kinderen: zoals buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, pijnstoornissen, duizeligheid en flauwvallen;
  • Inzicht in het eigen handelen met betrekking tot ALK;
  • De neurobiologie van ALK;
  • Uitleg van het integratieve model aan de patiënt en ouders; Hoe maken we 'onbegrepen' klachten begrepen.
  • Bruikbaarheid van het integratieve model in de praktijk van de deelnemers;

Doelstelling

De deelnemers beschikken na afloop van de cursus over voldoende handvatten om de vaak complexe gesprekken met ouders en kinderen aan te gaan en het integratieve model in hun eigen behandelpraktijk van kinderen en hun ouders toe te passen.

Werkwijze

De deelnemers gaan zelf aan de gang met casuïstiek, zowel die van de docenten als die van henzelf, en maken dan al doende kennis met het diagnostische- en behandelmodel dat binnen de Psy med Unit destijds ontwikkeld is. Dit model gaat uit van de eenheid van lichaam en geest en zoekt de oplossingen voor de langdurige en ernstige problematiek van de kinderen niet langer in óf een medische behandeling óf een psychotherapeutische. Ook zullen de nieuwste inzichten op het gebied van de neurobiologie, die dit integratieve model ondersteunen, uitgebreid aan de orde komen.

Accreditatie

Ter info voor Medisch Specialisten KNMG: De meeste geneeskundige specialisten kunnen vanaf 1 mei 2016 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op een ander vakgebied. Artsen mogen in de pilotperiode maximaal 25% accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie. Zie ook www.knmg.nl