FloorPlay opleiding

De FloorPlay opleiding is bedoeld voor hulpverleners van kinderen tussen de 0 en 7 jaar die speciale aandacht nodig hebben. Kinderen met een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek, waaronder autisme spectrum stoornissen (ASS). Ouders kunnen deelnemen aan de e-learning of e-learning en praktijkdag.

De opleiding FloorPlay start - na het volgen van de Blended Introductiecursus FloorPlay - met de basisopleiding FloorPlayBekijk hier het gehele stappenplan opleidingsroute FloorPlay.

 

Wat is de FloorPlay methode?

De FloorPlay methode is een praktische methode voor het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.


Bij de keuze voor de naam FloorPlay opleiding heeft RINO amsterdam zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Met de FloorPlay opleiding heeft RINO amsterdam een eigen geïntegreerd model ontwikkeld, waarin we naast deze twee bronnen van informatie en inspiratie aansluiting zoeken bij andere theorieën en methoden. Bijvoorbeeld op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) en de nieuwste inzichten uit de neurobiologie.

Voor mogelijkheden om FloorPlay incompany te organiseren, neem contact op met RINO amsterdam.

 • Ouders: tips en uitleg

  FloorPlay is erop gericht als ouder samen met je kind te spelen op allerlei manieren in de dagelijkse situatie, om zo de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

  Als ouder heb je als rol de actieve speelkameraad voor je kind te zijn. Je treedt in het voetspoor van je kind en je volgt je kind met het spelen. Op deze manier zie je wat je kind interesseert. Je kunt dit volgen en zo stimuleer je het kind interactie met je te hebben. Soms ben je de opbouwende helper, soms een dwarsligger.

  Het spoor van het kind volgen betekent voortbouwen op zijn natuurlijke aanleg en interesses. Bijvoorbeeld: een kind gaat volkomen op in zijn spel met een speelgoedpaardje, hij gaat niet in op je uitnodiging om jouw paardje met zijn paardje te laten praten en begint in de richting van je deur te bewegen. Door bijvoorbeeld de deur met jouw paardje te blokkeren, daag je het kind uit om te onderhandelen met gebaren en/of woorden en zo een communicatie in te zetten.

  Enkele algemene adviezen:

  • Laat u leiden door het kind
  • Dring aan op het krijgen van een reactie
  • Leg uw eigen acties niet dwingend op aan het kind
  • Probeer een activiteit altijd zolang mogelijk uit te breiden
  • Onderbreek een activiteit niet zolang die gaande is
  • Leg een accent op de voortgang van het spel
  • Voel uzelf betrokken in de activiteiten
  • Verander een spel niet in een lesje

  Ouders zijn welkom om zich in te schrijven voor:

  e-learning FloorPlay

  Ouders die geïnteresseerd zijn in een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt, kunnen deelnemen aan de e-learning FloorPlay.

 • Basisliteratuur

  Image
  FloorPlay-een praktisch handboek
  Image
 • Opleiding tot FloorPlay-specialist

  De route tot FloorPlay-begeleider (voorheen coach) en de route tot professioneel FloorPlay-specialist bestaan uit een aantal stappen:

  1. Volg de FloorPlay-begeleider en FloorPlay-specialist

  De FloorPlay-begeleiders (voorheen coach) en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies. Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist leert in de FloorPlay opleiding om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren. Van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en het opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

  2. Opleiding FloorPlay-specialist

  De FloorPlay-specialist volgt naast de Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay ook de Verdiepende opleiding FloorPlay.

  3. Register FloorPlay-specialist

  De RINO houdt twee registers bij;

 • Opleiding tot FloorPlay-begeleider

  Voor hulpverleners die vooral zelf FloorPlay willen toepassen in interactie met een kind, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut) hebben we de opleiding FloorPlay-begeleider*. FloorPlay-begeleiders werken vaak samen met FloorPlay-specialisten. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel, de ontwikkeling op de mijlpalen en hierop in de interactie aan te sluiten met FloorPlay.

  Opleidingseisen FloorPlay-begeleider

  Registers FloorPlay-begeleider

  De RINO houdt twee registers bij;

   

  *De naam ‘FloorPlay-coach’ is veranderd in ‘FloorPlay-begeleider’.  Deze keuze is gemaakt omdat er veel verwarring ontstond rondom de term ‘coach’, terwijl de FloorPlay-coach in de eerste plaats FloorPlay zelf als therapeut of begeleider toepast in de interactie met een kind en niet gericht is op coaching van ouders in FloorPlay. Dat laatste is voorbehouden aan de functie van FloorPlay-specialist. De naam van het ‘register FloorPlay-coach’  is dus per 1 januari 2021 gewijzigd naar het ‘register FloorPlay-begeleider’.

 • Register FloorPlay-specialist

  De RINO houdt twee registers bij; één van FloorPlay-begeleiders (voorheen register FloorPlay-coach) en één van FloorPlay-specialisten.

  In het register FloorPlay-specialist zijn op dit moment al diegenen ingeschreven die de opleidingsroute (zoals die op deze website uitvoerig wordt beschreven) in zijn geheel hebben gevolgd.

  Vindbaarheid

  De registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar coaches/begeleiders en behandelaars op FloorPlay-gebied.

                                                        Naar register FloorPlay-specialist

  Wat is een FloorPlay-begeleider?

  Zoals toegelicht onder kopje 'Opleiding tot FloorPlay-begeleider' is de naam FloorPlay-coach aangepast naar FloorPlay-begeleider. Per 1 januari 2021 is ook de naam van het register FloorPlay-coach aangepast naar register FloorPlay-begeleider.

  De FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies.

  Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan en ouders en andere betrokkenen tips te geven in de interactie met hun kind. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

  Wat is een FloorPlay-specialist?

  Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

 • Register FloorPlay-begeleider

  De naam van Het register FloorPlay-coach is per januari 2021 gewijzigd naar: register FloorPlay-begeleider. Deze keuze is gemaakt omdat er veel verwarring ontstond rondom de term ‘coach’, terwijl de FloorPlay-coach in de eerste plaats FloorPlay zelf als therapeut of begeleider toepast in de interactie met een kind en niet gericht is op coaching van ouders in FloorPlay. Dat laatste is voorbehouden aan de functie van FloorPlay-specialist.

  Het register FloorPlay-begeleider is vooral ontwikkeld voor die hulpverleners voor wie de route tot FloorPlay specialist te lang of te omvangrijk is, maar die wél prijsstellen op een officiële registratie. Of omdat de werkgever hieraan belang hecht, of omdat men aan de ouders een kwaliteitskeurmerk wil kunnen overleggen.

  In het register FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay-coach) worden al diegenen ingeschreven die de FloorPlay introductie en de basisopleiding FloorPlay hebben gevolgd.  Het register FloorPlay-begeleider is bedoeld voor die hulpverleners die FloorPlay integreren in hun huidige begeleidings-/behandelaanbod (bijv. als vaktherapeut of groepsbegeleider) en de FloorPlay-principes toepassen in de interactie die ze zelf met het kind hebben.

  Vindbaarheid

  De registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar begeleiders/behandelaars op FloorPlay-gebied.

                                                          Naar register FloorPlay-begeleider

  Wat is het verschil tussen een FloorPlay-begeleider en een FloorPlay-specialist?

  De FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies.
  Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan en ouders en andere betrokkenen tips te geven in de interactie met hun kind. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

  Een FloorPlay-begeleider heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

 • Oorsprong & werkgroep

  Het opleidingstraject tot FloorPlay-coach/begeleider en FloorPlay-specialist is een initiatief van RINO amsterdam. De opleiding en workshops worden gegeven door ervaren FloorPlay professionals en kinder- en jeugdspecialisten.

   

  Werkgroep

  In 2009 werd een werkgroep opgericht om de FloorPlay-methode (toen nog Floortime-methode) in Nederland meer bekendheid te geven door middel van cursussen, workshops en opleidingstrajecten voor ouders, begeleiders en professionals.

  De werkgroep bestond uit:

  Om de kwaliteit van FloorPlay te kunnen waarborgen, de methodiek verder te kunnen ontwikkelen en kennis te delen met ouders en professionals, is 27 mei 2019 de Stichting FloorPlay opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Marieke van Dam, Natasja van Kollenburg, Lies Ruiter, Judith Hoevenaars en Claudine Dietz. 

   

  Aanleiding ontwikkeling FloorPlay opleiding

  In september 2006 organiseerde de RINO aan meer dan 250 deelnemers het eerste DIR/Floortime-congres by Greenspan & Wieder. Onder anderen Serena Wieder, Ruby Salazar, Sima Gerber en Rosemary White waren bij dit succesvolle congres aanwezig. Het was de eerste keer dat de methode in Europa werd gepresenteerd.

  Drie jaar later, op 28, 29 en 30 mei 2009, vond de tweede Floortime Conferentie in Amsterdam plaats. Met meer dan 150 deelnemers was ook deze conferentie een groot succes. Op de conferentie spraken onder meer Rick Solomon, Ruby Salazar, Pim van der Pol, Pim Donkersloot, Karen Dun, Marius de Vos, en Guy Couturier.

  Er werden verschillende onderwerpen en aspecten van de DIR/Floortime-methode besproken. Ook waren er workshops waar de vaak inspirerende persoonlijke verhalen van de sprekers werden verteld, en waar professionals, ouders en betrokkenen met elkaar konden praten en vragen konden stellen over hun persoonlijke situatie.

  Beide congressen waren de voorlopers van het huidige FloorPlay-opleidingstraject.