Een Eigen Praktijk

ondersteuning voor startende ondernemers in de GGZ

tweedaagse cursus
Startdata
-
857.24.02
€ 535,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 25 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 14 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De gezondheidszorg kent een groeiend aantal eigen ondernemingen. Het klimaat is daar met de komst van de Zorgverzekeringswet ook in de GGZ rijp voor. We zien een toenemend aantal vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden, spv'en en anderen.

Binnen de vrijgevestigde praktijk kan laagdrempelig hooggekwalificeerde hulp worden geboden. Deze workshop helpt bij het opzetten van een eigen praktijk en het formuleren van een eigen ondernemingsplan, toegesneden op de eigen wensen en mogelijkheden, en heeft als doel deelnemers wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap.

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ die overwegen een eigen praktijk te beginnen of daar al mee begonnen zijn.

Toelichting

De zich opvolgende fusie- en reorganisatiegolven hebben professionals doen bedenken of ze binnen instellingen nog wel tot hun recht komen. De vrijheid van behandelen is ingeperkt alsmede de vrije keuze voor een behandelaar. Binnen de vrijgevestigde praktijk kan laagdrempelig hooggekwalificeerde hulp worden geboden. Cliënten wenden zich dan ook in toenemende mate tot vrijgevestigden. Sinds 2008 is de hulp door een aantal BIG-geregistreerde professionals opgenomen in de basisverzekering. Gebleken is dat zorgverzekeraars graag contracten aangaan met vrijgevestigden, maar ook zonder contract of zonder vergoeding bestaat er een groeiende markt voor vrijgevestigden met een eigen praktijk.

Inhoud

Bouwstenen voor de start van een eigen praktijk, in de vorm van informatie over overheidsbeleid, de zorgverzekeringswet, het ZPM, contracten en vergoedingen, worden aangeleverd. Ook komen samenwerking, het opbouwen en onderhouden van netwerken, juridische en fiscale, alsmede verzekeringstechnische en logistieke aspecten, zoals praktijkautomatisering aan de orde. De workshop wordt afgesloten met het maken van een folder of website van de eigen praktijk.

Doelstelling

Deze workshop helpt je bij het opzetten van een eigen praktijk en het formuleren van je eigen ondernemingsplan, toegesneden op je eigen wensen en mogelijkheden, en heeft als doel je wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap.

Toetsing

De toets van deze cursus bestaat uit het maken van een huiswerkopdracht tussen de twee cursusdagen in.

Literatuur

Aan te schaffen en van te voren te bestuderen literatuur:

  • Bouman, Dick., De ondernemende psychotherapeut. Handboek voor zelfstandigen, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036810067.

Accreditatie

Deelname aan deze cursus kunnen klinisch psychologen zelf in het herregistratiedossier vermelden. De scholing kan toegevoegd worden onder het kopje “Andere bij- en nascholing”. Na toezenden van een kopie van het certificaat aan de FGzP en een programma-overzicht wordt de scholing beoordeeld door de commissie.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden