POH-GGZ

Opleidingsroute POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg)

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. Bij de RINO in Amsterdam kun je een geaccrediteerd POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingsaanbod. De opleidingsroute bestaat uit 120 uur (20 dagen) cursorisch onderwijs: de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules (uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugd), gericht op de competenties van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk GGZ / POH-GGZ.)

De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in de functiebeschrijving gepubliceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging in 2014 en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Informatieavond opleidingsroute POH-GGZ

Ben je geïnteresseerd in de functie POH-GGZ, maar wil je nog wat meer weten over de opleidingsroute en hoe alles in zijn werk gaat in de praktijk? Meld je dan aan voor de Informatieavond: www.rino.nl/1003.

Geaccrediteerde opleiding

De RINO heeft een instellingsaccreditatie van de landelijke vereniging POH-GGZ.

Vooropleiding praktijkondersteuner huisarts GGZ

Voorwaarde om deel te nemen aan de opleidingsroute POH-GGZ is een relevante afgeronde vooropleiding  (op HBO- of WO-niveau). Toelaatbaar tot de opleiding POH-GGZ zijn:

1. Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO-Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel
2. Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
3. Maatschappelijk Werkenden (MW)
4. Psychologen (universitair + hbo opgeleid)
5. Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH)
6. Verpleegkundig specialisten GGZ
7. Orthopedagogen

Tenminste 2 jaar relevante GGZ werkervaring is van groot belang.  Zie voor de meest recente instroomeisen de website van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Aanmeldingsprocedure opleidingsroute POH-GGZ

Om je aan te melden voor het opleidingstraject POH-GGZ stuur je je cv en motivatie naar pohggz@rino.nl. De opleidingscommissie beoordeelt je aanvraag en geeft een vrijblijvend schriftelijk studieadvies. Dit studieadvies is een jaar geldig. Kun je op basis van behaalde certificaten aantonen dat je beschikt over competenties, die overlappen met onderdelen in het opleidingstraject? Stuur dan een kopie van deze certificaten mee sturen met je CV en motivatie. Mogelijk kan je voor bepaalde modules van de opleiding  vrijstellingen krijgen. 

Je kan starten met de opleiding wanneer je een positief studieadvies hebt ontvangen en je een stage- of werkplek als POH-GGZ hebt die voldoet aan de voorwaarden. Je kan je aanmelding bevestigen door een mail naar ons te sturen en je aan te melden voor de startmodule 'Werken in de huisartsenpraktijk'. Voor de overige modules kan je je aanmelden via een formulier dat je van de opleidingscoordinatoren na je aanmelding zult ontvangen.

Als je wordt aangenomen in de opleidingsroute POH-GGZ krijg je 10% korting per module binnen het traject. De prijs voor het gehele traject ligt tussen de €4000,- en €4500,- afhankelijk van vrijstellingen en gekozen keuzemodules.

Praktijkervaring tijdens opleiding

De RINO verzorgt het cursorisch onderwijs. De deelnemers zelf dragen zorg voor het opdoen van de verplichte praktijkervaring gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) in een huisartsenpraktijk. Deze praktijkervaring moet aan een aantal regels voldoen. In de startmodule van de opleiding POH-GGZ wordt aandacht besteed aan de integratie van de opleiding en de praktijk.

Nascholingscursussen POH-GGZ

Alle modules uit de opleidingsroute zijn ook als nascholingscursus te volgen. Bekijk het volledige aanbod aan geaccrediteerde nascholingscursussen.

Meer weten over de opleidingsroute POH-GGZ?

Bekijk in onderstaand overzicht alle stappen uit de opleidingsroute. Voor meer informatie en/of een individueel studieadvies kun je contact opnemen met de coördinatoren door een mail te sturen aan pohggz@rino.nl . U kunt ook bellen voor meer informatie. Op dinsdag tussen 12.30 en 13.30 uur is altijd één van de coördinatoren van de opleiding aanwezig en bereikbaar via 020 6250803. Schikt dit moment je niet, dan kun je uiteraard op een ander moment bellen en kijken of één van de coördinatoren bereikbaar is.

 

 

1. Basis

Het eerste en tevens grootste gedeelte de opleiding bestaat uit de basismodules. De basismodules zijn verplichte modules waarin de kerncompetenties voor de POH-GGZ aan bod komen. Nadat je bent begonnen met de module Werken in de Huisartsenpraktijk en Psychopathologie en Psychofarmacologie, hoeven de basismodules niet in een strikte volgorde gevolgd te worden. Je kan zelf bepalen welke module je wanneer doet, zolang het gehele traject niet langer dan 2 jaar beslaat.
 
De totale opleiding (zonder vrijstellingen) duurt 20 dagen: 17 dagen verplichte basismodules (inclusief de startmodule Werken in de huisartsenpraktijk) waarin de kerncompetenties van de POH-GGZ aan bod komen én 3 dagen keuzemodules.

POH-GGZ Kind & Jeugd

Cursisten die werkzaam zijn als POH-GGZ Kind en Jeugd volgen de module Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model (in plaats van KOP - Kortdurende psychologische interventies) en de module Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten. De modules EPA en Ondersteunen thuiswonende ouderen hoeven de POH-GGZ Kind & Jeugd niet te volgen. De verplichte modules voor de POH-GGZ Kind & Jeugd bestaan dus uit 16 dagen verplichte basismodules (inclusief de startmodules) en 4 dagen keuzemodules.
Startmodules
09 Jan 2020 - 28 Mei 2020
(vierdaagse module)
019.20.01
23 Jan 2020 - 05 Mrt 2020
(tweedaagse cursus)
1050.20.01
2 accreditaties
Verplichte modules algemeen
03 Okt 2019 - 03 Okt 2019
(eendaagse workshop)
979.19.02
2 accreditaties
08 Okt 2019 - 29 Okt 2019
(tweedaagse cursus)
139.19.03
2 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
27 Nov 2019 - 27 Nov 2019
(eendaagse cursus)
334.19.04
1 accreditatie
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
06 Apr 2020 - 20 Apr 2020
(tweedaagse cursus)
411.20.01
3 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud
Verplichte modules POH-GGZ reguliere route
01 Okt 2019 - 01 Okt 2019
(eendaagse cursus)
723.19.02
3 accreditaties
16 Okt 2019 - 30 Okt 2019
(tweedaagse cursus)
249.19.03
3 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
06 Mrt 2020 - 20 Mrt 2020
(tweedaagse cursus)
985.20.01
3 accreditaties
Verplichte modules POH-GGZ Kind en Jeugd
Wordt gepland 1e helft 2020 Inschrijven is vrijblijvend.
(tweedaagse cursus)
286.20.01
9 accreditaties
07 Mei 2020 - 08 Mei 2020
(tweedaagse cursus)
220.20.01
8 accreditaties
Contact