POH-GGZ

Bij de RINO in Amsterdam kunt u het RINO POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingstraject. Dit houdt in dat u 120 uur (20 dagen) cursorisch onderwijs volgt, bestaande uit de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules, gericht op de competenties van de POH-GGZ (een keuze uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugdigen).

De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in de functiebeschrijving gepubliceerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging in 2014 en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Geaccrediteerde opleiding

De RINO heeft een instellingsaccreditatie van de landelijke vereniging POH-GGZ.

 Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan het opleidingstraject POH-GGZ is het van belang dat u een relevante vooropleiding heeft afgerond (op HBO- of WO-niveau). De volgende vooropleidingen worden op dit moment door de verzekeringen erkend:

  • WO master Psychologie (bij voorkeur Klinische Psychologie of Ontwikkelingspsychologie)
  • WO master Orthopedagogiek
  • HBO Toegepaste Psychologie (richting GGZ)
  • SPH
  • SPV
  • Maatschappelijk Werk
  • B-Verpleegkundige met GGZ ervaring

Relevante GGZ werkervaring is van belang.

Aanmeldingsprocedure Opleidingstraject

Om u aan te melden voor het opleidingstraject POH GGZ stuurt u uw cv en motivatie naar pohggz@rino.nl. Hierna zal de opleidingscommissie uw aanvraag beoordelen en een studieadvies afgeven.

Indien u aantoonbaar beschikt over eerder verworven competenties die overlappen met onderdelen in het opleidingstraject dan kunt u hiervoor vrijstelling voor krijgen. De opleidingscommissie kan hiervoor certificaten  opvragen a.d.h.v. uw cv.

Praktijkstage

Naast het cursorisch onderwijs dat door de RINO wordt verzorgd, moeten deelnemers ook gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) stage lopen in een huisartsenpraktijk. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van praktijkervaring (stage of werk). Deze stage moet aan een aantal regels voldoen. Zo organiseert de deelnemer bijvoorbeeld werkbegeleiding in de huisartsenpraktijk, en is hij/zij aanwezig bij een aantal intervisie- en/of supervisiebijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat ze deelnemers zo veel mogelijk uit hun stage periode kunnen halen, organiseert de RINO één keer per kwartaal een intervisiebijeenkomst met gastcollege; het zogenaamde POH-GGZ café.

Voor meer informatie en/of een individueel studieadvies kunt u contact opnemen met pohggz@rino.nl en meldt u aan voor de RINO POH-GGZ LinkedIn groep.

U kunt ook bellen voor meer informatie. Op dinsdag tussen 12.30 en 13.30 is altijd één van de coördinatoren van de opleiding aanwezig en bereikbaar voor vragen over de opleiding POH-GGZ. Schikt dit moment u niet, dan kunt u uiteraard op een ander moment bellen en kijken of één van de coördinatoren bereikbaar is.

1. Basis

De eerste helft van de opleiding bestaat uit de basismodules. De basismodules zijn verplichte modules waarin de kerncompetenties voor de POH-GGZ aan bod komen. De basismodules beslaan in totaal 66 uur (11 dagen) en hoeven niet in een strikte volgorde gevolgd te worden. Wanneer u aantoonbaar over competenties beschikt die aan bod komen tijdens de kernmodules kun u hiervoor vrijstelling aan vragen door uw cv te sturen naar: pohggz@rino.nl. N.B. Voor de mensen die de POH GGZ route Kinderen en Jeugd volgen gelden andere bepalingen. Neem in dat geval contact op met bovenstaand e-mailadres als u vragen heeft over uw opleidingsroute.
21 Sep 2017 - 21 Sep 2017
(eendaagse cursus)
042.17.02
1 accreditatie
6 plaatsen beschikbaar.
28 Sep 2017 - 28 Sep 2017
(eendaagse cursus)
048.17.02
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
07 Sep 2017 - 14 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
139.17.02
3 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
06 Okt 2017 - 20 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
985.17.02
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
05 Sep 2017 - 19 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
411.17.01
4 accreditaties
6 plaatsen beschikbaar.
16 Nov 2017 - 30 Nov 2017
(twee dagdelen)
726.17.02
2 accreditaties
6 plaatsen beschikbaar.
10 Okt 2017 - 31 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
249.17.03
5 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
Basismodules K&J
02 Nov 2017 - 03 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
220.17.02
8 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.

2a. Verdieping verplicht

De tweede helft van de opleiding bestaat uit een 54 uur (9 dagen) verplichte verdieping en vrije keuze verdieping. De verplichte modules gaan dieper in op de veel voorkomende problematiek en technieken binnen de praktijk. De vrije keuze modules richten zich op specifieke problematiek die u naar inzicht kunt kiezen in overleg met de huisarts.
05 Okt 2017 - 05 Okt 2017
(eendaagse workshop)
979.17.02
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
04 Okt 2017 - 04 Okt 2017
(eendaagse cursus)
334.17.01
1 accreditatie
10 plaatsen beschikbaar.
06 Nov 2017 - 06 Nov 2017
(eendaagse cursus)
018.17.02
1 accreditatie
10 plaatsen beschikbaar.
14 Nov 2017 - 28 Nov 2017
(cursus van twee middagen)
723.17.02
3 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
07 Nov 2017 - 07 Nov 2017
(eendaagse cursus)
063.17.02
7 accreditaties
7 plaatsen beschikbaar.
Of
17 Nov 2017 - 01 Dec 2017
(tweedaagse cursus)
286.17.02
7 accreditaties
9 plaatsen beschikbaar.

2b. Verdieping keuzemodules

29 Sep 2017 - 29 Sep 2017
(eendaagse cursus)
971.17.02
4 accreditaties
8 plaatsen beschikbaar.
11 Dec 2017 - 11 Dec 2017
(eendaagse cursus)
060.17.02
2 accreditaties
16 plaatsen beschikbaar.
23 Okt 2017 - 23 Okt 2017
(eendaagse nazomerRINO workshop)
026.17.03
4 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.
06 Nov 2017 - 04 Dec 2017
(driedaagse cursus)
727.17.01
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
23 Sep 2017 - 23 Sep 2017
(eendaagse cursus)
758.17.02
7 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
04 Sep 2017 - 04 Sep 2017
(eendaagse cursus)
129.17.02
4 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud
09 Okt 2017 - 09 Okt 2017
(eendaagse cursus)
837.17.02
2 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
18 Okt 2017 - 18 Okt 2017
(eendaagse cursus)
040.17.01
1 accreditatie
13 plaatsen beschikbaar.
02 Nov 2017 - 14 Dec 2017
(vierdaagse cursus)
055.17.03
9 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud
10 Nov 2017 - 11 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
066.17.01
2 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
10 Okt 2017 - 31 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
083.17.02
5 accreditaties
5 plaatsen beschikbaar.

2c. Verdieping K en J

De tweede helft van de opleiding bestaat uit een 48 uurs verdieping bestaande uit verdiepende modules over een bepaald klachtgebied of een leeftijdscategorie. U kunt in overleg met de huisarts waarmee u samenwerkt een selectie maken. Belangrijk hierbij is wel dat u in totaal 20 dagen onderwijs volgt. Graag ontvangt de commissie een overzicht van uw keuze. N.B. De verdiepingsmodules mogen tegelijkertijd met de basismodules worden gevolgd.
09 Nov 2017 - 23 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
551.17.02
9 accreditaties
Nog enkele plaatsen beschikbaar.
01 Nov 2017 - 01 Jan 2018
(eendaagse train-de-trainer)
845.17.03
2 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
12 Sep 2017 - 13 Sep 2017
(tweedaagse cursus)
797.17.02
9 accreditaties
Inschrijven onder voorbehoud
10 Nov 2017 - 24 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
981.17.02
2 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.
26 Sep 2017 - 10 Okt 2017
(tweedaagse cursus)
568.17.02
9 accreditaties
6 plaatsen beschikbaar.
06 Nov 2017 - 18 Dec 2017
(vierdaagse cursus)
543.17.02
6 accreditaties
12 plaatsen beschikbaar.
01 Nov 2017 - 31 Dec 2017
(tweedaagse cursus)
165.17.02
7 accreditaties
13 plaatsen beschikbaar.

4. Nascholing

Alle modules uit de route zijn ook als nascholingscursus te volgen. Hieronder vindt u nog een aantal aanvullende nascholingscursussen.
03 Apr 2018 - 17 Apr 2018
(tweedaagse cursus)
722.18.01
2 accreditaties
14 plaatsen beschikbaar.

RINO POH-GGZ cafe (intervisie)

Om ervoor te zorgen dat ze deelnemers zo veel mogelijk uit hun stage periode kunnen halen, organiseert de RINO één keer per kwartaal een intervisiebijeenkomst met gastcollege; het zogenaamde POH-GGZ café. Het is de bedoeling dat cursisten twee maal deelnemen aan het POH-café en daarnaast nog twee maal intervisie zelf organiseren.
26 Sep 2017 - 26 Sep 2017
897.17.02
11 plaatsen beschikbaar.
Contact