Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 46

Opleiding Schoolpsycholoog

tweejarige postacademische opleiding

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs.

Transculturele behandelaspecten

transculturele gevoeligheid en de ‘condition migrante’

28 Jan 2019 - 04 Mrt 2019
(driedaagse cursus)

Transculturele gevoeligheid: kennis over verschillende culturen en de ‘condition migrante’.

Hoogbegaafdheid in onderwijs en GGZ: verdieping

begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

28 Jan 2019 - 04 Feb 2019

Help! Ik kan alles, maar het lukt niet

De vele gezichten van ADHD

bij kinderen en adolescenten

31 Okt 2018 - 28 Nov 2018
(driedaagse cursus)

Na afloop van deze cursus: heeft u actuele kennis van het wetenschappelijk theoretisch kader, ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen; weet u op welke wijzen hulp geboden kan worden aan de kinderen, ouders en verzorgden; kunt u werken met testmaterialen en...

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Cursus wordt gepland in Najaar 2018
(driedaagse cursus)

nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

08 Okt 2018 - 08 Okt 2018

Radicalisering is het proces waarbij een persoon of groep opvattingen ontwikkelt die op gespannen voet of haaks staan op de democratische rechtsorde.

Adviesgesprekken met ouders, verzorgers en leerkrachten

op motiverende wijze de vaktaal vertalen

04 Sep 2018 - 18 Sep 2018
(tweedaagse cursus)

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers onder meer in staat om effectieve adviesgesprekken te voeren met ouders/verzorgers en leerkrachten

Specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP

Interpersoonlijke groepspsychotherapie

05 Nov 2018 - 04 Feb 2019
(42-uurs cursus NVGP)

Na de cursus beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische kennis; beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische vaardigheden; is de cursist zich meer bewust van zijn eigen stijl en rol als groepstherapeut; is de cursist zich meer bewust van

Advanced PLAY

Play and Language for Autistic Youngsters

Cursus wordt gepland in Najaar 2018
(two-day workshop)

In deze workshop, verdiepend SPELEN, passen de deelnemers hun kennis over de Floortimemethode en de zes ontwikkelingsfasen toe op de casuïstiek die door de docent en de deelnemers zelf wordt ingebracht.

05 Okt 2018 - 05 Okt 2018

Psychosociale ondersteuning van vluchtelingenkinderen op school

Contact