RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Hieronder vind je vacatures voor de opleiding tot klinisch psycholoog (KP). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures. Kijk vóór je solliciteert ook op de pagina aanmelden voor informatie over de procedure.

Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog m/v

In het Rode Kruis Ziekenhuis ontstaat per 1-1-2021 een opleidingsplaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog.

Sluitingsdatum: 8 juni 2020

Het Rode Kruis Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland met een opnamecapaciteit voor 375 patiënten. Het brandwondencentrum maakt deel uit van het ziekenhuis. Het Rode Kruis Ziekenhuis biedt een breed pakket aan specialismen en onderzoeksmogelijkheden om een goede patiëntenzorg te realiseren.

In het Rode Kruis Ziekenhuis ontstaat per 1-1-2021 een opleidingsplaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Aangezien we al vele Gios-sen hebben opgeleid, is er een ruime ervaring in het begeleiden van GIOS-sen.
Werken bij het Rode Kruis Ziekenhuis betekent werken in een ziekenhuis waar aandacht is voor de patiënten en voor de medewerkers. De sfeer is informeel, persoonlijk en betrokken.

Beeld van de afdeling Medische psychologie
De vakgroep Medische Psychologie bestaat uit 2 klinisch psychologen, 2 kinder- en jeugdpsychologen, 3 gezondheidszorgpsychologen en 2 psychodiagnostisch werkenden.
De psychologen verrichten diagnostiek en behandelen patiënten verwezen door diverse somatische specialismen binnen het ziekenhuis. De afdeling Medische Psychologie neemt deel aan het revalidatieteam, verzorgt de PEP module en is consulteerbaar voor de in het ziekenhuis aanwezige specialismen. De GIOS zal tevens consulten verzorgen voor het brandwondencentrum.


Beeld van de afdeling Psychiatrie
De afdeling Psychiatrie heeft o.a. 4 deeltijdbehandelingen voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, een SOLK deeltijd, mindfulness- en VERS-training, poliklinische behandelingen en een opnameafdeling met 18 plaatsen. De afdeling psychiatrie biedt, na uitgebreide diagnostiek, onder andere groepspsychotherapie in deeltijd volgens het AFT-model aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Er is ook een intensieve behandeling voor mensen met SOLK. Aan de afdeling psychiatrie zijn o.a. een klinisch psycholoog een psychotherapeut, een GZ-psycholoog psychiaters en vaktherapeuten verbonden.

Beeld van het 4-jarige opleidingstraject
Wij werken in een zogenoemde ’dakpanconstructie’ dat wil zeggen; we hebben steeds 2 klinisch psychologen in opleiding in huis. De startende GIOS werkt de eerste twee jaar bij de vakgroep medische psychologie en de GIOS die zijn/haar derde en vierde jaar in gaat, is werkzaam bij de vakgroep psychiatrie. Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis kan worden aangesloten bij wetenschappelijk onderzoek m.b.t brandwonden op psychosociaal terrein. Binnen de organisatie is ook ruimte voor deelname aan activiteiten op het gebied van management en beleid.

Ontwikkelmogelijkheden
Er kan in vier jaar een breed scala aan vaardigheden en competenties ontwikkeld worden, waaronder:

 • (neuro)psychodiagnostisch onderzoek, kennis hierover strekt tot aanbeveling.
 • individuele psychotherapie
 • (poli)klinische consulten in het algemeen ziekenhuis
 • groepspsychotherapie (in deeltijdverband en ambulante groepen voor mensen met gevarieerde psychiatrische problematiek) en systeemgesprekken

Wij bieden een aanstelling (0,75 fte) voor de duur van 4 jaar op basis van een arbeidsleerovereenkomst. Arbeidsvoorwaarden zijn conform afspraken binnen het consortium opleidingen ziekenhuizen te Noord Holland, waarbij de opleidingseisen van de RINO Amsterdam in acht worden gehouden. Inschaling vindt plaats in schaal 65.

Sollicitatiegesprekken:
Er zullen 2 sollicitatiegesprekken direct na elkaar plaatsvinden.

Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 16 juni. Deze gesprekken zijn niet te verzetten.

Gesprek 1 
Mw. Drs. S. Hammink, klinisch psycholoog afdeling medische psychologie tevens praktijkopleider;
Mw. Drs. C. Ros, klinisch psycholoog afdeling medische psychologie.


Gesprek 2
Mw. Drs. E. Spierenburg, psychotherapeut afdeling psychiatrie;
Mw. Drs. J. Goede, senior GZ-psycholoog en medisch manager afdeling medische psychologie.

Na deze gesprekken wordt de door ons geselecteerde kandidaat, voorgedragen aan de RINO ter verdere selectie.

Solliciteren
Let op! Alleen brieven voorzien van een pasfoto, motivatiebrief en CV worden in behandeling genomen. Solliciteren op deze vacature kan uiterlijk tot en met 8 juni 2020 via website van Rode Kruis Ziekenhuis

Mocht er een prangende vraag zijn dan kunt u een email sturen aan:
Mw. S. Hammink, klinisch psycholoog en praktijkopleider per email shammink@rkz.nl

Wij vragen aan jou

Opleiding: 

Je hebt een afgeronde GZ opleiding en een BIG registratie GZ psycholoog.

Ervaring: 

Je beschikt over werkervaring als GZ psycholoog. Ervaring met neuropsychologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Eigenschappen:

 • Je wil klinisch psycholoog worden
 • Je wil graag leren
 • Je bent zelfkritisch en reflectief
 • Je durft taken op te pakken
 • Je vraagt hulp indien nodig
 • Je bent pragmatisch
 • Je bent in staat een plan van aanpak voor de opleiding te maken en structureren in de tijd
 • Je hebt interesse in de combi van diagnostiek, behandelen, onderzoek en management

Parnassia Groep heeft beschikbaar per januari 2021

KP opleidingsplaatsen differentiatie V&O

Reageren kan tot en met maandag 1 juni

Bekijk de vacature op de site van Parnassia Groep en solliciteer direct digitaal.

Dit ga je doen
Ten behoeve van de postmaster opleiding tot klinisch psycholoog zoeken wij gemotiveerde kandidaten. Er zijn per januari 2021 7 praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar in de diverse regio’s van de Parnassia Groep. Het betreft vierjarige KP opleidingsplekken.

De 7 opleidingsplaatsen zijn beschikbaar bij de volgende zorgbedrijven:
Regio Haaglanden

 • Brijder Zoutkeetsingel
 • PsyQ Den Haag (Edit)
 • PsyQ Den Haag (Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek)

Regio Noord-Holland

 • PsyQ Amsterdam
 • PsyQ Haarlem

Regio Rijnmond

 • Antes
 • PsyQ

Binnen deze praktijkopleidingsplaatsen zal na het eerste of tweede jaar van de opleiding gerouleerd worden naar één van de andere opleidingsplaatsen om op een voldoende breed terrein ervaring te kunnen opdoen.
Kandidaten kunnen bovenaan hun brief een voorkeur aangeven voor een opleidingsplaats/regio.

Opleiding Gedragswetenschappen, onderdeel van de Parnassia Groep Academie, zal na de sollicitatiegesprekken de routes vaststellen en voor elke route een kandidaat selecteren.

Inhoud van de opleiding:

 • Het opdoen van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheidszorg, diagnostiek, behandeling (waaronder psychotherapie), onderzoek en innovatie.
 • Het opdoen van kennis en ervaring van management en de organisatie van zorginstellingen.
 • Specialistische diagnostiek, met name persoonlijkheidsdiagnostiek en neuro-diagnostiek.
 • Psychologische behandeling van complexe problematiek, waaronder psychotherapie.
 • Ontwikkeling van professionele identiteit en verantwoordelijkheid als specialist (functioneren in multidisciplinaire teams, aansturen van teams, participeren in beleid, management en opleiden van professionals).
 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gericht op kwaliteit en innovatie van diagnostiek en behandeling en de organisatie van de zorg.

Dit ben jij

 • Vakkennis op academisch niveau (psychologie opleiding).
 • Registratie Gezondheidszorg Psycholoog
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en management.
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring na de GZ-registratie.

Wij zoeken met nadruk kandidaten die de ambitie hebben om zich binnen de organisatie
te profileren als voortrekker op een of meer van de deskundigheidsgebieden van de klinisch psycholoog.

De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen aan de hoofdopleider. Na toetsing van verschillende competenties is de hoofdopleider verantwoordelijk voor de uiteindelijke toelating. Deze toetsing vindt plaats na de zomervakantie.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

KP-opleidingsplaatsen zijn ingeschaald in FWG 64/65, afhankelijk van werkervaring. Bij alle vacante opleidingsplaatsen gaat het om een dienstverband van 27 uur. Er wordt een leerarbeidsovereenkomst geboden voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleiding. Het cursorisch deel van de opleiding én de studietijd is eigen tijd. Het collegegeld wordt volledig vergoed door de werkgever.
 
Werken bij Parnassia Groep
Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden.

Parnassia Groep Academie is het opleidings-, onderzoeks- en kennisinstituut van de Parnassia Groep. De Parnassia Groep Academie verzorgt de werving, selectie, plaatsing en begeleiding van opleidelingen.

 
Interesse?
Voor algemene informatie omtrent de KP opleiding verwijzen wij naar de volgende websites:
Rino Groep in Utrecht, voor opleidingsplaatsen in regio Haaglanden en Rijnmond.
Rino Amsterdam, voor opleidingsplaatsen in regio Noord-Holland.
Voor uitgebreide informatie over de zorgbedrijven verwijzen we naar de websites Antes, Brijder, PsyQ.


Voor overige informatie kun je terecht bij de ondersteuners van Opleiding Gedragswetenschappen via mailbox gedragswetenschappen@parnassiagroep.nl of via telefoon 088-3570250.

Solliciteer direct

Er kan alleen digitaal worden gesolliciteerd via de knop “solliciteer direct” op de pagina waarop de vacature staat op de website van Parnassia Groep.

 

NB

 • Brieven kunnen worden gericht aan de “selectiecommissie”
 • Kandidaten kunnen bovenaan hun brief een voorkeur aangeven voor een opleidingsplaats/regio
 • Sollicitaties kunnen uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend
 • Uiterlijk 19 juni 2020 ontvang je nader bericht
 • De sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 27 en 28

 

Contact