Hieronder vind je vacatures voor de opleiding tot klinisch psycholoog (KP). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures. Kijk vóór je solliciteert ook op de pagina 'aanmelden' voor informatie over de procedure.

Opleiding Klinisch psycholoog GGZ Noord-Holland-Noord


januari 2019 – augustus 2022

GGZ Noord-Holland-Noord heeft meerdere opleidingsplaatsen voor een klinisch psycholoog in opleiding voor 27 uur per week voor de verschillende afdelingen van GGZ Noord-Holland-Noord.

Organisatie

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ NHN dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties.

We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan.

Beter worden doe je thuis

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ- team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio.

Werkgebied

Het werkgebied van GGZ NHN bestaat uit Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog. De opleiding tot klinisch psycholoog is goed ingebed in de organisatie.

Praktijkplaatsen

Diversiteit en ervaring opdoen in verschillende onderdelen is de basis van de praktijkopleiding bij GGZ NHN. Er wordt gedurende de opleiding gemiddeld drie keer gewisseld van praktijkopleidingsplaats. Hierdoor kan een breed opleidingstraject gevolgd worden, waarin de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist ervaring opdoet met verschillende doelgroepen en behandelmethodieken.

De praktijkopleiding kan plaats vinden in onderstaande onderdelen van GGZ NHN:
- GGZ team
- Forensische Polikliniek
- Regioteam Persoonlijkheidsstoornissen, Eetstoornissen en ADHD
- Regioteam Frailty (voorheen Ouderenpsychiatrie)
- Regioteam Psyche en Soma

De onderwerpen voor wetenschappelijk onderzoek en voor beleid, innovatie en management worden in overleg met de divisiedirecties en de P-opleider gemaakt. Het is mogelijk aan te sluiten bij lopend onderzoek, actuele beleidsontwikkeling of een eigen onderwerp te kiezen. Bij de keuze wordt rekening gehouden met de relevantie voor de praktijk van GGZ NHN.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:
a. Omvang van de aanstelling: 0,75 FTE
b. Salarisgroep: aanloopschaal 64 behorende bij FWG 65
c. Reiskosten: vergoeding woon- / werkverkeer volgens CAO-GGZ
d. Opleidingskosten: cursuskosten Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding worden volledig vergoed
e. Opleidingstijd: de lestijd van de opleiding in Amsterdam valt onder werktijd

Procedure
U kunt solliciteren als u (uiterlijk per 31 december 2018) bent geregistreerd als GZ-psycholoog.
De opleiding begint in januari 2019 en loopt t/m december 2022.

U kunt solliciteren via onze website: www.ggz-nhn.nl/vacatures. We zien uw motivatiebrief en CV met pasfoto graag tegemoet.

De sluitingsdatum
11 mei 2018

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12, 14 en 21 juni


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Ligthart, P-opleider, via 06 – 23 52 53 22.

 

Contact