Hieronder vind je vacatures voor de opleiding tot klinisch psycholoog (KP). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures. Kijk vóór je solliciteert ook op de pagina 'aanmelden' voor informatie over de procedure.

Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog

In het Rode Kruis Ziekenhuis ontstaat per 1-1-2019 een opleidingsplaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Werken bij het Rode Kruis Ziekenhuis betekent werken in een ziekenhuis waar aandacht is voor de patiënten en voor de medewerkers. De sfeer is informeel, persoonlijk en betrokken.

Beeld van de afdelingen

De vakgroep Medische Psychologie bestaat uit 2 klinisch psychologen, 2 kinder- en jeugdpsychologen, 2 gezondheidszorgpsychologen, ondersteund door 2 psychologisch medewerkers. De psychologen leveren diagnostiek en behandelingen voor patiënten verwezen door somatische specialismen. De afdeling Medische Psychologie is consulteerbaar voor de in het ziekenhuis aanwezige specialismen. Het Brandwondencentrum maakt hier deel van uit.

De afdeling Psychiatrie heeft o.a. 4 deeltijdbehandelingen voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, een SOLK deeltijd, mindfulness- en VERS-training, poliklinische behandelingen en een opnameafdeling met 18 plaatsen. Aan de afdeling psychiatrie zijn een klinisch psycholoog en een psychotherapeut verbonden.

Beeld van de opleidingsplaatsen

Wij werken in een zogenoemde ’dakpanconstructie’ dat wil zeggen; we hebben steeds 2 klinisch psychologen in opleiding in huis. De startende GIOS werkt de eerste twee jaar bij de vakgroep medische psychologie en de GIOS die zijn/haar derde en vierde jaar in gaat is werkzaam op de vakgroep psychiatrie. Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis kan worden aangesloten bij wetenschappelijk onderzoek betreffende brandwonden op psychosociaal terrein. Binnen de organisatie is ook ruimte voor deelname aan activiteiten op het gebied van management en beleid.

Meer informatie en solliciteren?

Lees de volledige vacature en reageer snel!

Klinisch Psycholoog i.o. (GIOS)

De functie

Per januari 2019 is er een OPLEIDINGSPLAATS VOOR EEN GZ-PSYCHOLOOG i.o tot KLINISCH PSYCHOLOOG (36 uur per week) binnen de divisie Psychiatrie vacant . Deze plaats is gecombineerd met een onderzoeksaanstelling die leidt tot een promotie. U heeft als gezondheidszorgpsycholoog de ambitie om in een medisch academische setting opgeleid te worden tot klinisch psycholoog.

Klinisch psychologen zijn dé specialisten in de (geestelijke) gezondheidszorg. De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Hij/zij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie en zal een leidinggevende positie in de zorg gaan innemen. De klinisch psycholoog is na een universitaire studie en de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog via de specialistische opleiding verder geschoold tot expert op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg.

De deskundigheid van de klinisch psycholoog omvat vier terreinen: (1) diagnostiek en indicatiestelling, (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid en management.

  • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling.
  • Het verrichten van complexe behandelinterventies. Individueel en groepsgericht
  • Promotieonderzoek in overleg met de kandidaat.
  • Management en innovatie.
  • Supervisie, werkbegeleiding GZ opleidingen

 

De afdeling

De afdeling Psychiatrie van het AMC is een dynamische werkplek. Wij bieden academische patiëntenzorg, ontwikkelen innovatief wetenschappelijk onderzoek, leiden medisch specialisten psychiatrie, GZ-psychologen en klinisch psychologen op, en geven onderwijs aan studenten geneeskunde, psychologie en verpleegkunde. De afdeling Psychiatrie beslaat vier specialismen; Acute stoornissen, Stemmingsstoornissen, Vroege Psychose en Angststoornissen.
Binnen het multidisciplinaire team werken psychiater, klinisch psycholoog, GZ psycholoog, arts in opleiding, verpleegkundige, cognitief gedragstherapeutisch werker, PIOG en GIOS, maatschappelijk werker, dramatherapeut, ergotherapeut en psychomotorische therapeut nauw samen.

 

Wij vragen

Opleiding: Beroepsregistratie: AGB-code, BIG-registratie als GZ-psycholoog

lidmaatschap VGCT: Academische ambitie/interesse in doen van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties

Ervaring: Ruime ervaring (minimaal 3 jaar) als GZ psycholoog en Ervaring met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties

Vaardigheden: Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Gedragscriteria:

Klantgericht: gericht op wensen en behoeften van patiënten en verwijzers, gericht op goede dienstverlening en patiënttevredenheid

Samenwerken: met collega’s en verwijzers komen tot effectieve samenwerking

Academische attitude: sterke affiniteit met werken in een academische setting

Ons aanbod

Wij bieden ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing, een plek om te groeien! Werken in het AMC betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

Het salaris bedraagt maximaal € 3.937,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 11 CAO UMC)

Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding (4 jaar).

De opleidingskosten worden 100 % vergoed door het AMC. Tot de kosten van de opleiding wordt gerekend: de kosten van het cursorisch onderwijs, de supervisie en de reiskosten. Leermiddelen en boeken komen voor eigen rekening, evenals een leertherapie. Eventueel kan het ‘persoonlijk budget’ hiervoor ingezet worden.

Bovenop het salaris wordt maandelijks gespaard voor het Persoonlijk Budget (ten minste 1,55% van het salaris) wat je kunt inzetten voor scholing of persoonlijke ontwikkeling.

Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft het AMC ook voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers.

Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Het AMC draagt een groot deel van de premie bij (70%).

Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve) activiteiten en evenementen door het jaar heen.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden.

GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog (GioS) (27 uur)

Vacaturenummer: 18.0093 27 uur per week / Diverse locaties Amsterdam e.o.


Afdeling P-opleiding

GGZ inGeest is een specialistische ggz-instelling die hulp biedt aan mensen van alle leeftijden en alle culturele achtergronden. De hulp is divers en varieert van crisisopvang tot langdurige behandeling. Persoonlijke aandacht voor de patiënt staat voorop en door de vele locaties in de regio is er altijd hulp in de buurt.

Voor plaatsing op verschillende afdelingen bieden we:
Negen Opleidingsplaatsen voor de functie
GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog (GioS)
voor 75% van een fulltime dienstverband (27 uur per week)


Functieomschrijving

    klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Hij/zij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie en zal een leidinggevende positie in de zorg gaan innemen.
    Het betreft een vier jarige opleiding. Gedurende uw opleiding komt u op twee verschillende afdelingen te werken (anders dan de afdeling waar u nu werkt) zodat u kennis maakt met patiënten met een grote diversiteit aan psychische problematiek. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats bij de RINO Amsterdam.

    zorglijnen waar u komt te werken bieden "state of the art" diagnostiek en evidence based behandeling voor patiënten met uiteenlopende complexe psychische stoornissen. Binnen de diverse afdelingen wordt zowel poliklinisch als in deeltijd gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit verschillende referentiekaders binnen individuele-, groeps- en systeemtherapie. In samenwerking met de Academische Afdeling wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.

De combinatie van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, maakt GGZinGeest een perfecte plek voor de onderzoeksopdracht binnen de opleiding. De opdrachten voor innovatie en beleid worden in overleg met managers van de betrokken afdelingen en met de opleiders uitgevoerd.
- verrichten van gespecialiseerd diagnostisch onderzoek en indicatiestelling bij complexe problematiek;
- verrichten van kort- en langdurende psychotherapieën bij complexe psychische problemen. Daarbij valt te denken aan patiënten met meerdere diagnoses op As 1 of aan (comorbide) persoonlijkheidsproblematiek;
- deelname aan patiëntenbesprekingen en intervisie;
- participeren in onderzoek;
- participeren in organisatorische en innovatieve taken.

Functie-eisen

Wij zoeken BIG geregistreerde GZ-psychologen en hebben een voorkeur voor kandidaten die werkervaring hebben binnen een grote GGZ instelling. Daarnaast vragen wij aantoonbare kwaliteiten die passen bij de opleiding tot specialist, zoals een duidelijke affiniteit met het werken met complexe problematiek, interesse voor management en onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

    De aanstelling is voor 27 uur per week voor een periode van vier jaar, in de vorm van een leerarbeidsovereenkomst

    De inschaling is conform de arbeidsvoorwaarden P-opleiding

    De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg

    Opleidingskosten (theoretisch onderwijs) worden grotendeels vergoed

    Studiemateriaal is voor eigen rekening


Gaarne uw sollicitatie opsturen vóór 4 juni 2018. We streven er naar om de sollicitatiegesprekken te houden op maandag 9 juli 2018.

Informatie over de vacature

Dr. Michel Reinders

06 122 828 57

mi.reinders@ggzingeest.nl


Solliciteren

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen?

Reageer dan via het online sollicitatieformulier voor 04-06-2018.

Sollicitaties die via e-mail binnenkomen, kunnen wij helaas NIET in behandeling nemen.

Het inwinnen van referenties en het controleren van diploma's maakt onderdeel uit van de sollicitatie procedure. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

De praktijkinstelling Arkin heeft:
Per januari 2019 opleidingsplaatsen voor een GZ-psycholoog
i.o. tot specialist (32 uur per week)

De organisatie:
Arkin is een vooraanstaande instelling op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Binnen Arkin worden nu ruim 25.000 cliënten behandeld op het gebied van de curatieve psychiatrie, forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidzorg. Dat doen we met ruim 3.500 medewerkers op diverse locaties in Amsterdam en daarbuiten. Arkin bestaat uit de volgende onderdelen: Mentrum, Jellinek, PuntP, Inforsa, Sinai Centrum, Novarum, Spoedeisende Psychiatrie, Arkin BasisGGZ, Arkin Jeugd & Gezin, Roads en NPI.

De opleiding:
De GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GioS) doorloopt een aantal afdelingen waar hij zoveel mogelijk relevante ervaring kan opdoen zodat aan alle opleidingseisen voldaan kan worden. De opleiding bestaat uit diverse stages bij de volgende merken:
-    NPI
-    Sinai Centrum
-    Mentrum
-    Inforsa
Er is ook een beperkte stage mogelijkheid in samenwerking met het AMC.

De opleiding bestaat uit een combinatie van mimimaal 2 merken zodat men met diverse doelgroepen kan werken.
Op de poliklinieken wordt gewerkt met diverse behandelmodules vanuit de cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie. Het onderdeel psychodiagnostiek wordt daar grotendeels in ondergebracht.
Bij de dagklinische behandelingen wordt zowel psychodynamisch en groepsdynamisch gewerkt als via de MBT methodiek.
De GioS steekt in principe in op de lopende onderzoekslijnen; o.a. depressie, psychotische stoornissen, PTSS of persoonlijkheidsstoornissen of kan met het hoofd onderzoek overleggen over andere mogelijkheden.

Wij vragen:
Ambitieuze GZ-psychologen die op zoek zijn naar verdieping van kennis en vaardigheden en die echt voor de Klinisch Psycholoog opleiding in de volle breedte wil gaan. Daarbij is eveneens interesse in wetenschappelijk onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van GGZ van belang.

Wij bieden:
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:
•    Omvang van de aanstelling: 32 uur per week
•    Salarisgroep: aanloopschaal 64
•    Tegemoetkoming reiskosten: conform CAO
•    100% vergoeding van de opleidingskosten

Nadere informatie en reactie
Nadere informatie kunt u inwinnen bij:
Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin
Tel: 020 590 4931 (dinsdag & donderdag)
E-mail: p-opleidingen@Arkin.nl

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u mailen aan: SollicitatieP-opleidingen@Arkin.nl  t.a.v. drs. M. el Boushy, P-opleider
Sluitingsdatum: 6 augustus 2018

Contact