EMDR voor ouders

Traumasensitief kijken naar ouderschap

eendaagse cursus
Startdata
-
1561.24.01
€ 320,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 22 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Wordt aangevraagd  
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Wordt aangevraagd  
SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Wordt aangevraagd  
FGzPt - Klinisch Psycholoog Wordt aangevraagd  
Vereniging EMDR Nederland Wordt aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Als kinderen traumatische ervaringen meemaken kan dat een groot effect hebben op hun welzijn en functioneren, maar ook op dat van hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de ouders van kinderen met PTSS zelf kampt met klachten van posttraumatische stress, bijvoorbeeld doordat zij zelf ook slachtoffer of getuige waren of doordat zij levendige (fantasie)beelden hebben van wat er is gebeurd. Posttraumatische stress bij ouders hangt samen met een verminderd algemeen functioneren en een verhoogd niveau van symptomen bij hun kinderen. Ook kan de eigen trauma-symptomatologie van ouders een belemmering vormen om actief betrokken te zijn bij de traumagerichte behandeling van het kind. Er zijn daarmee diverse indicaties om ouders zelf een traumagerichte behandeling aan te bieden. Maar wanneer doe je dat als ouderbegeleider (met deskundigheid in traumabehandeling) zelf, en wanneer verwijs je door? 

Traumasymptomen van kinderen kunnen daarnaast nog op andere manieren invloed hebben op de ouder en de interactie tussen ouder en kind. Ouderschap van (pleeg)kinderen met ernstige traumasymptomatologie leidt regelmatig tot situaties waarin ouders zich handelingsverlegen en machteloos voelen. De spanning die hierdoor ontstaat kan de ouder op den duur steeds verder beperken in het vermogen om op een steunende en stevige manier aanwezig te blijven op momenten van ontregeling. In deze cursus wordt een model gepresenteerd waarbij EMDR wordt ingezet in de ouderbegeleiding. Hierbij is zowel aandacht voor het behandelen van posttraumatische stress bij ouders, als voor het beïnvloeden van de interactiepatronen tussen ouder en kind.  

Doelgroep  
De primaire doelgroep van deze eendaagse cursus zijn professionals die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld (psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters). Bij interesse staat de cursus ook open voor deze professionals die primair werken met volwassenen en aandacht willen besteden aan hun functioneren als ouder.   

Voorwaarde voor deelname is minimaal een (aantoonbaar voltooide) basiscursus EMDR.  

Doelstelling 
Na deze cursus:  

  • Ben je in staat om door een trauma-sensitieve bril te kijken naar ouders, kinderen en hun onderlinge interacties.  
  • Ken je het verschil tussen ouderbehandeling en EMDR in de ouderbegeleiding en weet je wanneer EMDR in de ouderbegeleiding geïndiceerd is (en wanneer niet). 
  • Ben je in staat om tot een onderbouwde EMDR-targetselectie te komen.
  • Heb je geoefend met het inzetten van specifieke EMDR-technieken (interweaves future templates op). 

Inhoud 
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:  

Ochtend:  

  • Herkenning en screening van posttraumatische stress bij ouders 
  • Het indiceren van EMDR in de ouderbegeleiding 
  • Het maken van interactie-analyses 
  • Targetselectie, interweaves en future templates 

Middag: 

Aan de slag met casussen uit de (eigen) praktijk, casuïstiek bespreken, oefenen met specifieke vaardigheden.  

Werkwijze 
Theoretische overdracht, (eigen) casuïstiek, discussie en uitwisseling in groepjes.  

Aan te schaffen literatuur 

Schlattmann N. , van der Hoeven M., Hein, I. (2023). IGT-K Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen (eerste editie). Bohn Stafleu van Loghum (hoofdstuk 9)