Vacature Orthopedagoog – Generalist

Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (OG). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

 • Opleiding Orthopedagoog Generalist | GGZ Noord-Holland-Noord divisie jeugd & gezin

  januari 2023 – december 2024

  GGZ Noord-Holland-Noord, divisie jeugd & gezin heeft één opleidingsplaats voor een Orthopedagoog Generalist in opleiding voor 36 uur per week voor de locatie in Alkmaar.

  Over GGZ-NHN
  De missie van GGZ NHN is ‘Beter worden doe je thuis’ waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van het maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat er gewerkt wordt in GGZ-teams waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, maatschappelijk & specialistisch, acuut & forensisch en jeugd & gezin. In nauwe samenwerking met huisartsen, scholen, medische en maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan.

  GGZ NHN, divisie jeugd & gezin 
  GGZ NHN, divisie jeugd & gezin biedt vanuit een aantal (poli)klinieken verspreid over Noord-Holland ambulante specialistische GGZ-hulp aan kinderen van 0-18 jaar en hun ouders. De multidisciplinaire teams die binnen de poliklinieken werkzaam zijn voorzien zowel in diagnostiek, diverse vormen van individuele behandeling, groepsbehandeling, gezinsbehandeling als ouderbegeleiding. De teams bestaan o.a. uit psychiaters, (klinisch en GZ) psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, arts, systeemtherapeuten, agogen en op de locatie Alkmaar twee orthopedagoog generalisten. Gedreven teams die dagelijks alles uit de kast halen om de beste zorg te leveren aan een bijzondere en kwetsbare doelgroep. Het werkgebied van GGZ NHN bestaat uit Noord Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland, Zaanstreek Waterland, Kennemerland en de Haarlemmermeer. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog en opleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding tot Orthopedagoog Generalist is nieuw maar zal vanaf de start goed ingebed zijn in de organisatie van de P-opleiding.

  Wie ben jij?
  Als onze nieuwe Orthopedagoog Generalist in opleiding heb je ervaring en affiniteit met het werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Je bent meer dan gemiddeld ambitieus. Je bent digitaal vaardig en kan goed plannen en organiseren. Je hebt overzicht, en bent cognitief flexibel. Je bent bereid tot zelfreflectie en kritisch naar eigen handelen voelen en denken te kijken. Tot slot ben je assertief en hebt lef!

  Bij de opleidingsplaats bij GGZ NHN:

  • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan E-Health, groepstherapie en individuele therapie);
  • Krijgt de orthopedagoog generalist in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren orthopedagoog generalisten werkzaam zijn;
  • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren orthopedagoog generalist;
  • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
  • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
  • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
  • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
  • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
  • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;      
  • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
  • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald (er kan gebruik gemaakt worden van een terugbetalingsregeling);
  • Salaris: conform CAO-GGZ (cao-hoofdstuk 8, artikel 7).

  Om in aanmerking te komen voor deze functie is afgeronde universitaire opleiding pedagogie of psychologie, inclusief LOGO verklaring vereist evenals een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. We vragen je om de LOGO-verklaring bij je sollicitatie toe te voegen.

  Meer informatie
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Wansink, P- opleider GGZ NHN, divisie jeugd & gezin (06 – 82645239)

  Solliciteren!
  Stuur met je motivatiebrief en cv ook je LOGO-verklaring mee. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 20 oktober 2022. De gesprekken vinden plaats op een van de locaties van GGZ NHN. Reserveer je deze datum ook alvast in jouw agenda?

  Sluitingsdatum: 6 oktober 2022

   

  Solliciteer direct >