Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

tweedaagse cursus
208.19.01
€ 475,-

Inclusief lunch

.
2 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO Amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Vaak zitten hulpverlener en patiënt op één lijn. Vaak ook ziet de hulpverlener precies wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gesprekvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn, waaronder de generalistische basis GGZ en de basiszorg (POH GGZ).
Na afloop van deze cursus kennen de deelnemers de kernprincipes van motiverende gespreksvoering. Men kan omgaan met weerstand, directieve en non-directieve technieken hanteren en is in staat een cliëntvriendelijke niet-moraliserende houding te laten zien.

inzicht in wat mensen motiveert

In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn. Deze workshop geeft inzicht in de wat mensen motiveert. Daarnaast krijgt de cursist praktische handvatten hoe je daar als hulpverlener het beste bij aan kan sluiten, met een grotere kans dat de patiënt tot gedragsverandering komt.

Een aantal voorbeelden van situaties waarin je motiverende gespreksvoering kunt inzetten:
De patiënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet.
Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft.
*Een patiënt moet geopereerd worden, maar blijft maar twijfelen.

doelstelling

Na afloop van de workshop:

  • kent u de kernprincipes van motiverende gespreksvoering;
  • bent u in staat de juiste, cliëntvriendelijke, niet-moraliserende en niet-confronterende houding te laten zien;
  • kunt u non-directieve technieken hanteren: open vragen, bevestigen, reflectief luisteren en samenvatten;
  • kunt u directieve technieken hanteren, waarmee verander- en vertrouwenstaal ontlokt worden;
  • kunt u omgaan met weerstand.

inhoud

De inhoud van de training gebaseerd op de theorie zoals die beschreven is in de Nederlandse vertaling van het werk van W.R. Miller & S. Rollnick (2005): #Motiverende Gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en - bespreking, praktische oefeningen, rollenspel, schriftelijke oefeningen.

aanbevolen literatuur

Miller W.R. & Rollnick S. (2014): #Motiverende Gespreksvoering, mensen helpen veranderen, (3e editie), Ekklesia; Gorinchem; ISBN: 9789075569704 (paperback).

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Registerpleintoegekend20 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 118579469

Thera Koetsier is GZ-psycholoog,/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), teamvoorzitter Den Helder bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact