Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

tweedaagse cursus
208.19.01
€ 475,-
Inclusief lunch.
2 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO Amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

De patiënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet. Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft. Een patiënt moet geopereerd worden, maar blijft maar twijfelen.
Hulpverleners gaan ervan uit dat patiënten in de (G)GZ hulp zoeken omdat ze lichamelijke en/of psychische problemen ervaren en daar verandering in willen. Vaak zitten de hulpverlener en de patiënt op één lijn. Maar het komt ook regelmatig voor dat de hulpverlener precies ziet wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn.
Deze workshop geeft inzicht in de wat mensen motiveert. Daarnaast krijgt de cursist praktische handvatten hoe je daar als hulpverlener het beste bij aan kan sluiten, met een grotere kans dat de patiënt tot gedragsverandering komt.

doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, POH’s-GGZ, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, POH ggz en andere hulpverleners.

doelstelling

Na afloop van de workshop:

kent u de kernprincipes van motiverende gespreksvoering.
bent u in staat de juiste, cliëntvriendelijke, niet-moraliserende en niet-confronterende houding te laten zien.
bent u in staat de basistechnieken van motiverende gespreksvoering toe te passen, te weten:

o de non-directieve technieken: open vragen, bevestigen, reflectief luisteren en samenvatten;
o directieve technieken waarmee verander- en vertrouwenstaal ontlokt worden;
o omgaan met weerstand.

inhoud

De inhoud van de training gebaseerd op de theorie zoals die beschreven is in de Nederlandse vertaling van het werk van W.R. Miller & S. Rollnick (2005): Motiverende Gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

uitgangspunten en principes van motiverende gespreksvoering;
de cirkel van Prochaska en Di Clemente;
voorwaarden voor motivatie tot gedragsverandering;
verschillende non-directieve gesprekstechnieken;
verschillende directieve gesprekstechnieken;
het omgaan met weerstand;
het inzetten van de gesprekstechnieken ten behoeve van de opbouw van motivatie tot gedragsverandering.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en - bespreking, praktische oefeningen, rollenspel, schriftelijke oefeningen.

aanbevolen literatuur

Miller W.R. & Rollnick S. (2014): Motiverende Gespreksvoering, mensen helpen veranderen, (3e editie), Ekklesia; Gorinchem; ISBN: 9789075569704 (paperback).


Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 77961263

Thera Koetsier is GZ-psycholoog,/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), teamvoorzitter Den Helder bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact