Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

tweedaagse online cursus
208.21.01
€ 455,-
2 maandagen online van 9.30 - 16.30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Online | Onderwijs | ZOOM

Vaak zitten hulpverlener en patiënt op één lijn. Vaak ook ziet de hulpverlener precies wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gesprekvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn, waaronder de generalistische basis GGZ en de basiszorg (POH GGZ).

inzicht in wat mensen motiveert

In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn. Deze workshop geeft inzicht in de wat mensen motiveert. Daarnaast krijgt de cursist praktische handvatten hoe je daar als hulpverlener het beste bij aan kan sluiten, met een grotere kans dat de patiënt tot gedragsverandering komt.

Een aantal voorbeelden van situaties waarin je motiverende gespreksvoering kunt inzetten:

 • De patiënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet.
 • Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft.
 • Een patiënt moet geopereerd worden, maar blijft maar twijfelen.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, POH’s-GGZ, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, POH ggz en andere hulpverleners.

doelstelling

Na afloop van deze cursus kennen de deelnemers de kernprincipes van motiverende gespreksvoering. Men kan omgaan met weerstand, directieve en non-directieve technieken hanteren en is in staat een cliëntvriendelijke niet-moraliserende houding te laten zien.

Na afloop van de workshop:

 • kent u de kernprincipes van motiverende gespreksvoering.
 • bent u in staat de juiste, cliëntvriendelijke, niet-moraliserende en niet-confronterende houding te laten zien.
 • bent u in staat de basistechnieken van motiverende gespreksvoering toe te passen, te weten:
  • de non-directieve technieken: open vragen, bevestigen, reflectief luisteren en samenvatten;
  • directieve technieken waarmee verander- en vertrouwenstaal ontlokt worden;
  • omgaan met weerstand.

inhoud

De inhoud van de training gebaseerd op de theorie zoals die beschreven is in de Nederlandse vertaling van het werk van W.R. Miller & S. Rollnick (2005): Motiverende Gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • uitgangspunten en principes van motiverende gespreksvoering;
 • de cirkel van Prochaska en Di Clemente;
 • voorwaarden voor motivatie tot gedragsverandering;
 • verschillende non-directieve gesprekstechnieken;
 • verschillende directieve gesprekstechnieken;
 • het omgaan met weerstand;
 • het inzetten van de gesprekstechnieken ten behoeve van de opbouw van motivatie tot gedragsverandering.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en - bespreking, praktische oefeningen, rollenspel, schriftelijke oefeningen.

aanbevolen literatuur

Miller W.R. & Rollnick S. (2014): Motiverende Gespreksvoering, mensen helpen veranderen, (3e editie), Ekklesia; Gorinchem; ISBN: 9789075569704 (paperback).

Accreditaties

K&J - NIP herregistratiein aanvraag
K&J NIPin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag
Register Vaktherapietoegekend15 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 1380555291

Thera Koetsier is klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en werkzaam bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Nienke van Haaster is direct na de HBO-V gaan werken als casemanager in een FACT-team van GGZ Noord-Holland Noord en heeft de internet FACT-opleiding gedaan. Na 2,5 jaar gewerkt te hebben als casemanager is zij in 2009 gestart met de Verpleegkundig Specialisten opleiding in Utrecht.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact