Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

tweedaagse cursus
Startdata
-
208.24.02
€ 590,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 13 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 27 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Vaak zitten hulpverlener en patiënt op één lijn. Vaak ook ziet de hulpverlener precies wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gesprekvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn, waaronder de generalistische basis GGZ en de basiszorg (POH GGZ).

inzicht in wat mensen motiveert

In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn. Deze workshop geeft inzicht in de wat mensen motiveert. Daarnaast krijgt de cursist praktische handvatten hoe je daar als hulpverlener het beste bij aan kan sluiten, met een grotere kans dat de patiënt tot gedragsverandering komt.

Een aantal voorbeelden van situaties waarin je motiverende gespreksvoering kunt inzetten:

 • De patiënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet.
 • Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft.
 • Een patiënt moet geopereerd worden, maar blijft maar twijfelen.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, POH’s-GGZ, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, POH ggz en andere hulpverleners.

doelstelling

Na afloop van deze cursus kennen de deelnemers de kernprincipes van motiverende gespreksvoering. Men kan omgaan met weerstand, directieve en non-directieve technieken hanteren en is in staat een cliëntvriendelijke niet-moraliserende houding te laten zien.

Na afloop van de workshop:

 • kent u de kernprincipes van motiverende gespreksvoering.
 • bent u in staat de juiste, cliëntvriendelijke, niet-moraliserende en niet-confronterende houding te laten zien.
 • bent u in staat de basistechnieken van motiverende gespreksvoering toe te passen, te weten:
  • de non-directieve technieken: open vragen, bevestigen, reflectief luisteren en samenvatten;
  • directieve technieken waarmee verander- en vertrouwenstaal ontlokt worden;
  • omgaan met weerstand.

inhoud

De inhoud van de training gebaseerd op de theorie zoals die beschreven is in de Nederlandse vertaling van het werk van W.R. Miller & S. Rollnick (2005): Motiverende Gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • uitgangspunten en principes van motiverende gespreksvoering;
 • de cirkel van Prochaska en Di Clemente;
 • voorwaarden voor motivatie tot gedragsverandering;
 • verschillende non-directieve gesprekstechnieken;
 • verschillende directieve gesprekstechnieken;
 • het omgaan met weerstand;
 • het inzetten van de gesprekstechnieken ten behoeve van de opbouw van motivatie tot gedragsverandering.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en - bespreking, praktische oefeningen, rollenspel, schriftelijke oefeningen.

aanbevolen literatuur

Miller W.R. & Rollnick S. (2014): Motiverende Gespreksvoering, mensen helpen veranderen, (3e editie), Ekklesia; Gorinchem; ISBN: 9789075569704 (paperback).