Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot psychotherapeut (PT). Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

SPEL Gooi en Vechtstreek heeft een opleidingsplek voor GZ-psycholoog of psychiater voor de opleiding tot psychotherapeut

startdatum maart of mei 2020

Reageren kan tot uiterlijk 30 september 2019

Wil jij de psychotherapie opleiding bij RINO amsterdam volgen, én het praktijkdeel hiervan in een vrijgevestigde praktijk vormgeven? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

Wij zoeken:

  • een BIG geregistreerde gz-psycholoog of psychiater die een serieuze passie heeft ontwikkeld voor het doen van psychotherapie;
  • iemand die vanaf maart of mei 2020  gedurende drie jaar als vrijgevestigd psychotherapeut in opleiding aan de slag wil binnen onze kostenmaatschap in Hilversum voor minimaal 15 cliënt-contacten in minimaal 3 dagen per week

Werkzaamheden:

  • individuele psychotherapie met volwassenen (vanaf 18 jaar)
  • algemene praktijkwerkzaamheden

Wij bieden:

  • een door het RINO amsterdam erkende opleidingsplaats psychotherapeut (BIG)
  • een ervaren team psychotherapeuten binnen een lang bestaande en goed functionerende kostenmaatschap met een prettige onderlinge werksfeer
  • een betrouwbaar verwijsnetwerk dat een ruim en gevarieerd cliëntenaanbod oplevert
  • collegiale ondersteuning rondom alles wat er bij een eigen praktijk komt kijken
  • een marktconform financieel inkomensniveau

Eens per week hebben wij praktijkoverleg en intervisie.

Nieuwsgierig?
Kijk op www.spel55.nl voor meer informatie over onze organisatie en/of neem contact op met Suzanne Ponsioen (035-6836083) en/of mail haar op psychotherapiepraktijkponsioen@gmail.com.

Solliciteren?
Digitale sollicitaties kunt u uiterlijk 30 september 2019 richten aan Suzanne Ponsioen via psychotherapiepraktijkponsioen@gmail.com.

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een opleidingsplaats voor een GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut

GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut voor 27 - 32 uur per week
Divisie Acuut & Forensisch

Februari 2020 – februari 2023

De sluitingsdatum voor deze vacature is 4 oktober 2019

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een opleidingsplaats voor een Gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut voor 27 - 32 uur per week op de polikliniek bij de Divisie Acuut & Forensisch.

Organisatie
Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ NHN dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties.
We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan.

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ- team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio.

Het werkgebied van GGZ NHN bestaat uit Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog.

Praktijkplaats
De Forensische Polikliniek biedt behandeling en begeleiding aan mensen die grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag hebben vertoond, ten gevolge van psychische problemen. Het betreft zowel cliënten die (voorwaardelijke) strafrechtelijke titels hebben als cliënten die in een vrijwillig kader worden aangemeld. Bij deze laatste groep heeft behandeling vaak een meer preventief karakter. Het team van de polikliniek in Alkmaar bestaat uit psychologen (o.a. een klinisch psycholoog, Gz-psychologen en psychotherapeut), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater die veel ervaring hebben met deze doelgroep. De Gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut zal zich inzetten voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij deze doelgroep.

De mogelijkheid bestaat dat er gedurende het opleidingstraject gewisseld wordt van praktijkopleidingsplaats. Hierdoor kan een breed opleidingstraject gevolgd worden, waarin de Gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut ervaring opdoet met verschillende doelgroepen, behandelmethodieken en teams.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
a. Omvang van de aanstelling: 0,75 – 0.89 FTE  
b. Salarisgroep: FWG 64.3.
c. Reiskosten: vergoeding woon- / werkverkeer volgens CAO-GGZ.
d. Opleidingskosten: cursuskosten Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding worden volledig vergoed.
e. Opleidingstijd: de lestijd van de opleiding in Amsterdam valt onder werktijd.

Procedure
U kunt solliciteren als u (uiterlijk per 31 december 2019) bent geregistreerd als GZ-psycholoog.
De opleiding begint in februari 2020 en loopt t/m februari  2023.
U kunt solliciteren via onze website: www.ggz-nhn.nl/werkenbij. We zien uw motivatiebrief en CV met pasfoto graag tegemoet.

De sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor deze vacature is 4 oktober 2019. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 oktober 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke van Vliet, praktijkopleider PT (06 – 53 32 59 41) of Judith Ligthart, P-opleider (06 – 23 52 53 22).

 

Contact