BIG-opleidingen

Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen:

Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt!

 • Stichting

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

  In de stichting participeren

 • Hoofdopleiders

  Opleiding GZ-psycholoog

  • Mevrouw prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog
  • Mevrouw Marjolein Koementas – de Vos MSc, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog K&J
  • Mevrouw. dr. Dorine van Driel, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog Ouderen

   

  Opleiding orthopedagoog-generalist

  • Mevrouw prof. dr. Helma Koomen, hoofdopleider orthopedagoog-generalist
  • Mevrouw drs. Liesbeth Luycx, hoofdopleider orthopedagoog-generalist

   

  Opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut

  • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoofdopleider klinisch psycholoog en psychotherapeut
  • Mevrouw dr. Loes Marquenie, plaatsvervangend hoofdopleider klinisch psycholoog
  • De heer dr. Jeroen Knipscheer, plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapeut
 • Organisatie contactroute

  Contactroute BIG opleidingen

  RINO amsterdam

  • mw. dr. K. Hendriks, inhoudelijk directeur
  • dhr drs. D. Blekman, zakelijk directeur
  • dhr drs. M. Lamberts, hoofd BIG-opleidingen
  • mw drs. A.C. van Wees, manager GZ Volwassenen
  • mw drs. F.J.E. van Renswoude, manager GZ Kind&Jeugd
  • mw drs. S.N. van Kooten, manager GZ Ouderen
  • mw F. Spelbos MSc, manager KP- en PT
  • mw R. Oudakker MSc, manager OG
  • mw W. Dijkink MSc, coördinator Visitaties & Erkenningen

   

 • Samenstelling

  Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam*

   

  Dagelijks Bestuur:

  • Prof. dr. Arnoud Arntz (UvA; voorzitter)
  • Drs. Martin van Aken (VU; penningmeester)
  • Dr. Karin Hendriks (RINO amsterdam)

   

  Overige leden; Algemeen Bestuur:

  • Prof. dr. Jan Henk Kamphuis (UvA)
  • Drs. Elsbeth de Ruijter (GGZ-NHN)
  • Dr. Leonore de Wit (VU)
  • Dr. Chaim Huyser (Levvel)
  • Prof. dr. Bram Orobio de Castro (UvA; ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding namens de universiteiten; adviserend bestuurslid)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de kleine(re) praktijkinstellingen)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de grote praktijkinstellingen)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding namens de praktijkinstellingen; adviserend bestuurslid)

   

  *) Officiële/statutaire naam: Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam

 • Examencommissie

  De Examencommissie van de BIG-opleidingen is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

  Voorzitter
  Dhr. drs. A. Jansen

  Leden
  Mevr. drs. E.M.J. Graafsma
  Mevr. drs. J.H.M. van den Broek
  Mevr. drs. C.J.G. Versteeg
  Dhr. N. Suboticki MSc
  Mevr. drs. M.C. Wijnekus
  Dhr. H.H. Horsman MSc

  Secretaris
  Mevr. drs. F.J.E. van Renswoude

  De Examencommissie is bereikbaar via bigexamencommissie@rino.nl

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER):