Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.


Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen: de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt.
 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

In de stichting participeren

Opleiding GZ-psycholoog

 • Mevrouw prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog
 • Mevrouw Marjolein Koementas MSc, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog

 

Opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut

 • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoofopleider opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut
 • Mevrouw dr. Loes Marquenie, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding klinisch psycholoog
 • Mevrouw dr. Willemijn Scholten, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding psychotherapeut

 

 

Voor de vergrote versie klik hier

 

 

RINO amsterdam

 • mw dr. L.M. Pondman, directeur|bestuurder
 • dhr drs. D. Blekman,  directeur|bestuurder
 • dhr drs. M. Lamberts, hoofd BIG-opleidingen
 • mw drs. A.C. van Wees, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw drs. F.J. Troupin, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw A.M. Wisman MA , coördinator GZ-opleiding Volwassenen
 • mw drs. F.J.E. van Renswoude, coördinator GZ-opleiding K&J
 • mw drs. S.N. van Kooten, coördinator GZ-opleiding Ouderen
 • mw F. Spelbos MSc, coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw drs. W. Werkman, coördinator opleiding Klinisch Psycholoog
 • mw R. Oudakker MSc, coördinator opleiding Psychotherapeut
 • mw W. Dijkink MSc, coördinator Visitaties en Erkenningen
 • mw N.K. van Eick MSc, Planning en Docentmanagement
 • mw C.L. van Donkersgoed MA, coördinator opleiding Psychotherapeut

Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam

Namens de Vrije Universiteit:

 • De heer drs. Martin van Aken RC MBA (penningmeester, lid DB)
 • Mevrouw dr. Leonore de Wit


Namens de Universiteit van Amsterdam:

 • De heer prof. dr. Arnoud Arntz (voorzitter, lid DB)
 • De heer prof. dr. Jan Henk Kamphuis


Namens de praktijkinstellingen:

 • Mevrouw dr. Christine Brouwer–Dudok de Wit
 • Mevrouw drs. Elsbeth de Ruijter
 • De heer drs. Paul de Bot
 • De heer dr. Chaim Huyser

 

Namens RINO amsterdam:

 • De heer drs. Davy Blekman (lid DB)

De zes stichtingen overleggen regelmatig met elkaar in vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg van GGZ Opleidingen).

 

Bekijk de examenreglementen en andere voorwaarden.

Contact