BIG-opleidingen

Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen:

Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt!

 • Stichting

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

  In de stichting participeren

  Participantenraad

  In 2023 hebben Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam en RINO amsterdam een Participantenraad opgericht. Deze Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende praktijk- en opleidingsinstellingen in Nederland die opleidelingen onderbrengen bij de BIG opleidingen die RINO amsterdam uitvoert voor Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De Participantenraad vertegenwoordigt hiermee een groot deel van de instellingen en GGZ-beroepsgroepen waarvoor wij bij RINO amsterdam de professionals van de toekomst opleiden.

  De Participantenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de BIG opleidingen in Amsterdam. De inbreng en het advies van de Participantenraad zorgt er onder meer voor dat de BIG opleidingen bij RINO amsterdam beter aansluiten op de praktijk en tijdig inspelen op toekomstige behoeften.

  In de Participantenraad zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • Abate
  • Arkin Jeugd & Gezin
  • Arkin Novarum
  • GGZ inGeest | Prezens
  • GGZ Noord-Holland Noord
  • HSK
  • Levvel
  • Parnassia Groep
 • Hoofdopleiders

  Opleiding GZ-psycholoog

  • Mevrouw dr. Els van der Ven hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog
  • Mevrouw Marjolein Koementas – de Vos MSc, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog K&J
  • Mevrouw. dr. Dorine van Driel, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog Ouderen

  Opleiding orthopedagoog-generalist

  • Mevrouw prof. dr. Helma Koomen, hoofdopleider orthopedagoog-generalist
  • Mevrouw drs. Liesbeth Luycx, hoofdopleider orthopedagoog-generalist

  Opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut

  • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoofdopleider klinisch psycholoog en psychotherapeut
  • Mevrouw dr. Loes Marquenie, plaatsvervangend hoofdopleider klinisch psycholoog
  • De heer dr. Jeroen Knipscheer, plaatsvervangend hoofdopleider psychotherapeut
 • Organisatie contactroute

   

  Contactroute

  Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

  RINO amsterdam

  • mw. dr. K. Hendriks, directeur
  • dhr drs. M. Lamberts, hoofd BIG-opleidingen
  • mw. drs. S.N. van Kooten en mw drs. A.C. van Wees, manager GZ Kind en Jeugd
  • mw drs. A.C. van Wees, manager GZ Volwassenen
  • mw drs. S.N. van Kooten, manager GZ Ouderen
  • mw F. Spelbos MSc, manager KP en PT
  • mw R. Oudakker MSc, manager OG

   

 • Samenstelling algemeen bestuur

  Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam*

  Dagelijks Bestuur:

  • Prof. dr. Arnoud Arntz (UvA; voorzitter)
  • Drs. Martin van Aken (VU; penningmeester)
  • Dr. Karin Hendriks (RINO amsterdam)

  Overige leden; Algemeen Bestuur:

  • Dr. Sascha Struijs (VU)
  • Drs. Elsbeth de Ruijter (GGZ-NHN)
  • Dr. Chaim Huyser (Levvel)
  • Prof. dr. Bram Orobio de Castro (UvA; ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding namens de universiteiten; adviserend bestuurslid)
  • Dr. Maarten Merkx (HSK)
  • Drs. Ingrid Jans (Parnassia)
  • Jaap Lancee, PhD (UvA)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding namens de praktijkinstellingen; adviserend bestuurslid)

  *) Officiële/statutaire naam: Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam

 • Examencommissie

  De Examencommissie van de BIG-opleidingen is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

  Voorzitter
  Dhr. drs. H.H. Horsman 

  Secretaris
  Mevr. drs. F.J.E. van Renswoude

  Leden
  Mevr. drs. Y. Rijns
  Dhr. N. Suboticki MSc
  Mevr. drs. M.C. Wijnekus

  Voor het indienen van bezwaar: bigexamencommissie@rino.nl

  Voor het instellen van beroep op een besluit van de Examencommissie: vLOGO | Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidzorg Opleidingsinstellingen.

  De Examencommissie is bereikbaar via bigexamencommissie@rino.nl

  Bekijk hier het Examencommissie BIG opleidingen jaarverslag 2021
  Bekijk hier het Examencommissie BIG opleidingen Jaarverslag 2022

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER):