BIG-opleidingen


Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen: de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en orthopedagoog-generalist. Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt.
 

 • Stichting

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

  In de stichting participeren

 • Hoofdopleiders

  Opleiding GZ-psycholoog

   

  Opleiding orthopedagoog-generalist

  • Mevrouw prof. dr. Helma Koomen, hoofdopleider orthopedagoog-generalist
  • Mervouw drs. Liesbeth Luycx, hoofdopleider orthopedagoog-generalist

   

  Opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut

  • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoofopleider opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut
  • Mevrouw dr. Loes Marquenie, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding klinisch psycholoog
  • Mevrouw dr. Willemijn Scholten, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding psychotherapeut
 • Organisatie

  Image

   

  Voor de vergrote versie klik hier

   

  RINO amsterdam

  • dhr drs. D. Blekman,  directeur|bestuurder
  • dhr drs. M. Lamberts, hoofd BIG-opleidingen
  • mw drs. A.C. van Wees, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
  • mw drs. F.J.E. van Renswoude, coördinator GZ-opleiding Kind&Jeugd
  • mw drs. S.N. van Kooten, coördinator GZ-opleiding Ouderen
  • mw F. Spelbos MSc, coördinator KP- en PT-opleiding
  • mw R. Oudakker MSc, coördinator OG-opleiding
  • mw W. Dijkink MSc, coördinator Visitaties & Erkenningen
  • mw N.K. van Eick MSc, Planning & Docentmanagement

   

 • Samenstelling

  Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam

  Namens de Vrije Universiteit:

  • De heer drs. Martin van Aken RC MBA (penningmeester, lid DB)
  • Mevrouw dr. Leonore de Wit


  Namens de Universiteit van Amsterdam:

  • De heer prof. dr. Arnoud Arntz (voorzitter, lid DB)
  • De heer prof. dr. Jan Henk Kamphuis


  Namens de praktijkinstellingen:

  • Mevrouw dr. Christine Brouwer–Dudok de Wit
  • Mevrouw drs. Elsbeth de Ruijter
  • De heer drs. Paul de Bot
  • De heer dr. Chaim Huyser

   

  Namens RINO amsterdam:

  • De heer drs. Davy Blekman (lid DB)

  De zes stichtingen overleggen regelmatig met elkaar in vLOGO (Vereniging Landelijk Overleg van GGZ Opleidingen).

   

  Bekijk de examenreglementen en andere voorwaarden.