BIG-opleidingen

Bij RINO amsterdam kun je verschillende BIG-opleidingen volgen:

Bij elke opleiding zijn er verschillende varianten, differentiaties en uitvoeringen. Kijk in het menu welke opleidingen RINO amsterdam aanbiedt!

 • Stichting

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam is één van de zes opleidingsinstellingen die door de minister is aangewezen voor het opleiden van GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

  In de stichting participeren

 • Hoofdopleiders

  Opleiding GZ-psycholoog

  • Mevrouw prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog
  • Mevrouw Marjolein Koementas – de Vos MSc, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog K&J
  • Mevrouw. dr. Dorine van Driel, plaatsvervangend hoofdopleider opleiding GZ-psycholoog Ouderen

   

  Opleiding orthopedagoog-generalist

  • Mevrouw prof. dr. Helma Koomen, hoofdopleider orthopedagoog-generalist
  • Mevrouw drs. Liesbeth Luycx, hoofdopleider orthopedagoog-generalist

   

  Opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut

  • Mevrouw prof. dr. Marleen Rijkeboer, hoofdopleider opleiding klinisch psycholoog en opleiding psychotherapeut
  • Mevrouw dr. Loes Marquenie, opleiding klinisch psycholoog
  • Mevrouw dr. Willemijn Scholten, opleiding psychotherapeut
 • Organisatie contactroute

  Contactroute BIG opleidingen

   

  RINO amsterdam

  • dhr drs. D. Blekman,  directeur | bestuurder
  • dhr drs. M. Lamberts, hoofd BIG-opleidingen
  • mw drs. A.C. van Wees, coördinator GZ-opleiding Volwassenen
  • mw drs. F.J.E. van Renswoude, coördinator GZ-opleiding Kind&Jeugd
  • mw drs. S.N. van Kooten, coördinator GZ-opleiding Ouderen
  • mw F. Spelbos MSc, coördinator KP- en PT-opleiding
  • mw R. Oudakker MSc, coördinator OG-opleiding
  • mw W. Dijkink MSc, coördinator Visitaties & Erkenningen
  • mw N.K. van Eick MSc, Planning & Docentmanagement

   

 • Samenstelling

  Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam*

   

  Dagelijks Bestuur:

  • Prof. dr. Arnoud Arntz (UvA; voorzitter)
  • Drs. Martin van Aken (VU; penningmeester)
  • Drs. Davy Blekman (RINO amsterdam)

   

  Overige leden; Algemeen Bestuur:

  • Dorian Kemperman (Parnassiagroep)
  • Prof. dr. Jan Henk Kamphuis (UvA)
  • Drs. Elsbeth de Ruijter (GGZ-NHN)
  • Dr. Leonore de Wit (VU)
  • Dr. Chaim Huyser (De Bascule)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de kleine(re) praktijkinstellingen)
  • Prof. dr. Bram Orobio de Castro (UvA; ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding; adviserend bestuurslid)
  • Vacature (ter vertegenwoordiging van de OG-opleiding namens de praktijkinstellingen; adviserend bestuurslid)

   

  *) Officiële/statutaire naam: Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam