Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de visitaties van een praktijk(opleidings)instelling. 

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist moet uw instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de CSGP en de CRT. U kunt de voorwaarden terug vinden op de website van de FGzPt onder "Besluiten".
Voor de uitwerking van deze eisen kunt u het Kwaliteits- en Erkenningskader raadplegen.

Aanvraag starten met opleiden
Voldoet u aan de voorwaarden die zijn gesteld? Perfect! U kunt overgaan tot het invullen van de documenten voor de opleiding tot GZ-psycholoog / Psychotherapeut/ Klinisch Psycholoog of Orthopedaag-Generalist. We verzoeken u de onderstaande documenten te sturen naar wietskedijkink@rino.nl, of naar het volgende postadres:
Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
T.a.v. W. Dijkink
Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

Documenten GZ-psycholoog:

 1. Bestand Criteria & Desiderata
 2. Bestand Opleidingsbeleidsnotitie


Documenten Psychotherapeut:

 1. Microsoft Office document icon Criteria & Desiderata
 2. Bestand Opleidingsbeleidsnotitie


Documenten Klinisch Psycholoog

 1. Microsoft Office document icon Criteria & Desiderata
 2. Bestand Opleidingsbeleidsnotitie
   

Documenten Orthopedagoog-Generalist

 1. Bestand Eisen & Desiderata
 2. Bestand Opleidingsbeleidsnotitie
 3. PDF icon AMvB
 4. PDF icon Taken en Verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG
   

Hoe verloopt de procedure?
Op basis van de gestuurde documenten beoordeelt de hoofdopleider of er voldoende basis is voor het inplannen van een erkenningsvisitatie. Beoordeelt de hoofdopleider de erkenningsvisitatie als positief, dan wordt de CRT geadviseerd uw praktijkopleidingsinstelling te erkennen tot een praktijkopleidingsinstelling. U mag gaan opleiden!
Vervolgens vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de voorgedragen kandidaat. Indien dit gesprek ook positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding.

Kosten
De kosten voor een erkenningsvisitatie bedragen €600 en worden alleen in rekening gebracht bij een daadwerkelijke erkenning.

Subsidie
Doet u mee voor de subsidie-aanvraag (beschikbaarheidbijdrage)? Dan ontvangen wij uiterlijk vóór 15 december van elk jaar de aanvraag met alle documenten binnen. Ontbreken er documenten of vraagt u een erkenning aan na 15 december, dan kunnen wij uw niet garanderen dat de aanvraag wordt meegenomen. Uiteraard kunt u - ongesubsidieerd - het hele jaar door een erkenningsaanvraag indienen. 

Wilt u meer informatie over de beschikbaarheidbijdrage, bekijk dan het volgende filmpje van de NZA.
Deze voorwaarden gelden niet voor de opleiding Orthopedagoog-Generalist. Deze opleiding kent haar eigen eisen en desiderata en hebben vooralsnog geen subsidieregeling. Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator Rozemarijn Oudakker.


 

Extra Informatie

Binnen uiterlijk 12 maanden na de start van de eerste opleideling(en) vindt een beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie van de opleideling(en) en een zelfevaluatie van de praktijkopleidingsplaats door de praktijkopleider. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de visitatiecommissie, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en). Is het beoordelingsmoment positief beoordeeld? Dan is de eerstvolgende periodieke praktijkvisitatie over maximaal 5 jaar. Is het beoordelingsmoment negatief beoordeeld? Dan is er een mogelijkheid om de periodieke praktijkvisitatie te vervroegen. Zie voor informatie over de periodieke visitatie het volgende tabblad op deze pagina.

 

Bij een periodieke visitatie wordt aan de hand van erkenningseisen vastgesteld of een praktijkopleidingsinstelling haar erkenning kan behouden. Deze periodieke visitatie wordt uitgevoerd door een daartoe ingestelde visitatiecommissie en vindt plaats bij de praktijkopleidingsinstelling op basis van de erkenningseisen. Minimaal één keer in de vijf jaar wordt een praktijkopleidingsinstelling gevisiteerd.

Voor aanvang van een periodieke visitatie vragen wij de praktijkopleidingsinstelling de volgende documenten in te vullen en te mailen naar wietskedijkink@rino.nl, of naar het volgende postadres: 

Stichting Postacademische (G)GZ-Opledingen Amsterdam
T.a.v. W. Dijkink, MSc
Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

De documenten dienen door de praktijkopleider ingevuld te worden. De opleidingsbeleidsnotitie dient naar voorbeeld aangeleverd te worden. De zelfevaluatie opleidling dient door de opleideling ingevuld te worden.

! LET OP: deze documenten dienen - compleet - 4 weken voor aanvang van de periodieke praktijkvisitatie teruggestuurd te worden.

Documenten GZ

 

Documenten PT

 

Documenten KP

 

Kosten

Namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) zijn de hoofdopleiders van de BIG-opleidingen verantwoordelijk voor de uitvoering van erkenningsvisitaties en periodieke visitaties van praktijkopleidingsinstellingen. Om de kwaliteit, efficiency en uniformiteit van deze visitaties te borgen, werken de vijf opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij de vLOGO (RINO amsterdam, RINO Groep, RINO zuid, RCSW en PPO) aan een nieuw digitaal visitatieprotocol. Dit protocol en de applicatie worden in 2022 landelijk geïmplementeerd. De basis voor de digitale vragenlijsten vormen de Besluiten GZ, PT, KP en KNP van de FGzPt en het Kwaliteits- en Erkenningskader (KEK) van de vLOGO.

Vanaf 2022 zal de uitvoering van alle erkennings- en praktijkvisitaties van de praktijkopleidingsinstellingen die samenwerken met de bovengenoemde opleidingsinstellingen door het nieuwe digitale visitatieprotocol worden gefaciliteerd. We verwachten hiermee zowel voor de praktijkopleidingsinstellingen als voor de opleidingsinstellingen een belangrijke kwaliteits- en efficiencyslag te slaan.

Bent u nieuwsgierig geworden hoe de website eruit ziet? Krijg dan alvast een inkijkje via de animatievideo (demo versie).

 

 

Contact