Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de visitaties van een praktijk(opleidings)instelling. 

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog moet uw instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld door het College Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog en Psychoterhapeut (CSGP) en de Commissie Registratie en Toezicht (CRT). U kunt de voorwaarden terug vinden op de website van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) onder "Besluiten". Voor een uitwerking van de eisen die gesteld worden aan de opleiding kunt u de informatie bestuderen in:

Let op! Doet u mee voor de subsidie-aanvraag (beschikbaarheidsbijdrage)? Dan ontvangen wij uiterlijk vóór 15 januari van elk jaar de aanvraag met alle documenten binnen. Ontbreken er documenten of vraagt u een erkenning aan na 15 januari, dan kunnen wij uw praktijkinstelling niet meer meenemen voor de subsidie-aanvraag voor het komende jaar. Uiteraard kunt u - ongesubsidieerd - het hele jaar door een erkenningsaanvraag indienen. 


Let op! Deze voorwaarden gelden niet voor de opleiding Orthopedagoog-Generalist. Deze opleiding kent haar eigen eisen en desiderata. Voor meer informatie over de opleiding: neem contact op met de opleidingscoördinator van de OG Rozemarijn Oudakker.


Hoe doet u mee?

Voldoet u aan de voorwaarden die zijn gesteld? Perfect! U kunt overgaan tot het invullen van de documenten voor de opleiding tot GZ-psycholoog / Psychotherapeut/ Klinisch Psycholoog of Orthopedaag-Generalist. We verzoeken u de onderstaande documenten te sturen naar wietskedijkink@rino.nl, of naar het volgende postadres:
Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
T.a.v. W. Dijkink
Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

Het is belangrijk dat u de volgende formulieren aanlevert bij uw erkenningsaanvraag:

 • Motivatie om op te leiden
 • Omschrijving van de instelling
 • Naam voorgedragen kandidaat (indien bekend)
 • Opleidingsbeleidsnotitie (wilt u een concreet voorbeeld van de opleidingsbeleidsnotitie? Mail naar wietskedijkink@rino.nl)

Documenten GZ-psycholoog:

 1. Organorgram van de organisatie
 2. Leerarbeidsovereenkomst opleideling(en)
 3. Eventuele samenwerkingsovereenkomst en detacheringsovereenkomst


Documenten Psychotherapeut:

 1. Organorgram van de organisatie
 2. Leerarbeidsovereenkomst opleideling(en)
 3. Eventuele samenwerkingsovereenkomst en detacheringsovereenkomst


Documenten Klinisch Psycholoog

 1. Organogram van de organisatie
 2. Leerarbeidsovereenkomst opleideling(en)
 3. Eventuele samenwerkingsovereenkomst en detacheringsovereenkomst

 

Documenten Orthopedagoog-Generalist

 

Hoe verloopt de procedure?

Op basis van de gestuurde documenten beoordeelt de hoofdopleider of er voldoende basis is voor het inplannen van een erkenningsvisitatie. Beoordeelt de hoofdopleider de erkenningsvisitatie als positief, dan wordt de CRT geadviseerd uw praktijkopleidingsinstelling te erkennen tot een praktijkopleidingsinstelling. U mag gaan opleiden!
Vervolgens vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de voorgedragen kandidaat. Indien dit gesprek ook positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding. 

Kosten

De kosten voor een erkenningsvisitatie bedragen €600 en worden alleen in rekening gebracht bij een daadwerkelijke erkenning.

Extra Informatie

Binnen uiterlijk 12 maanden na de start van de eerste opleideling(en) vindt een beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie van de opleideling(en) en een zelfevaluatie van de praktijkopleidingsplaats door de praktijkopleider. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de visitatiecommissie, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en). Is het beoordelingsmoment positief beoordeeld? Dan is de eerstvolgende periodieke praktijkvisitatie over maximaal 5 jaar. Is het beoordelingsmoment negatief beoordeeld? Dan is er een mogelijkheid om de periodieke praktijkvisitatie te vervroegen. Zie voor informatie over de periodieke visitatie het volgende tabblad op deze pagina.

Voor het beoordelingsmoment vragen wij u de volgende documenten in te vullen en op te sturen naar wietskedijkink@rino.nl, of naar het volgende postadres:
Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
t.a.v. W. Dijkink
Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

Het Formulier Eerste Beoordelingsmoment dient ingevuld te worden door de praktijkopleider. Het Formulier Opleideling door de opleideling met de vraag of zij deze rechtstreeks terug willen sturen naar wietskedijkink@rino.nl

Documenten GZ:

 1. (rechtstreeks terugsturen naar Wietskedijkink@rino.nl)

Documenten PT:

 1. (rechtstreeks terugsturen naar Wietskedijkink@rino.nl)

Documenten KP:

 1.  (rechtstreeks terugsturen naar Wietskedijkink@rino.nl)

 

Kosten
De kosten voor het beoordelingsmoment bedragen €1.350.

Bij een periodieke visitatie wordt aan de hand van erkenningseisen vastgesteld of een praktijkopleidingsinstelling haar erkenning kan behouden. Deze periodieke visitatie wordt uitgevoerd door een daartoe ingestelde visitatiecommissie en vindt plaats bij de praktijkopleidingsinstelling op basis van de erkenningseisen. Minimaal één keer in de vijf jaar wordt een praktijkopleidingsinstelling gevisiteerd.

Voor aanvang van een periodieke visitatie vragen wij de praktijkopleidingsinstelling de volgende documenten in te vullen en te mailen naar wietskedijkink@rino.nl, of naar het volgende postadres: 

Stichting Postacademische (G)GZ-Opledingen Amsterdam
T.a.v. W. Dijkink, MSc
Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

! LET OP: deze documenten dienen - compleet - 4 weken voor aanvang van de periodieke praktijkvisitatie teruggestuurd te worden.

Documenten GZ


Documenten PT


Documenten KP

 

Kosten

Contact