Visitaties

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de visitaties van een praktijk(opleidings)instelling. 

 

Erkenningsvisitatie

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist moet jouw instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de CSGP en de CRT. De voorwaarden kun je terugvinden op de site van de FGzPt.
Voor de uitwerking van deze eisen kun je het Kwaliteits- en Erkenningskader raadplegen.

 • ​​​​​​​Aanvraag starten met opleiden

  Voldoet jouw instelling aan de voorwaarden die zijn gesteld? Perfect!
  Je kunt overgaan tot het invullen van de documenten voor de opleiding tot GZ-psycholoog / Psychotherapeut/ Klinisch Psycholoog of Orthopedaag-Generalist. We verzoeken je de onderstaande documenten te sturen naar visitaties@rino.nl, of naar het volgende postadres:

  Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
  T.a.v. visitaties
  Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

  Documenten GZ-psycholoog:

  1. Criteria & Desiderata
  2. Opleidingsbeleidsnotitie


  Documenten Psychotherapeut:

  1. Criteria & Desiderata
  2. Opleidingsbeleidsnotitie


  Documenten Klinisch Psycholoog

  1. Criteria & Desiderata
  2. Opleidingsbeleidsnotitie
    

  Documenten Orthopedagoog-Generalist

  1. Eisen & Desiderata
  2. Opleidingsbeleidsnotitie
  3. AMvB
  4. Taken en Verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG
    

  Hoe verloopt de procedure?
  Op basis van de gestuurde documenten beoordeelt de hoofdopleider of er voldoende basis is voor het inplannen van een erkenningsvisitatie. Beoordeelt de hoofdopleider de erkenningsvisitatie als positief, dan wordt de CRT geadviseerd jouw praktijkopleidingsinstelling te erkennen tot een praktijkopleidingsinstelling. Je mag gaan opleiden!
  Vervolgens vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de voorgedragen kandidaat. Indien dit gesprek ook positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding.

  Kosten
  De kosten voor een erkenningsvisitatie bedragen €600,- en worden alleen in rekening gebracht bij een daadwerkelijke erkenning.

  Subsidie*
  Doe je mee voor de subsidie-aanvraag (beschikbaarheidbijdrage)? Dan ontvangen wij uiterlijk vóór 15 december van elk jaar de aanvraag met alle documenten binnen. Ontbreken er documenten of vraag je een erkenning aan na 15 december, dan kunnen wij jou niet garanderen dat de aanvraag wordt meegenomen. Uiteraard kun je - ongesubsidieerd - het hele jaar door een erkenningsaanvraag indienen. 

  Wil je meer informatie over de beschikbaarheidbijdrage, bekijk dan het volgende filmpje van de NZA.


   

  Extra Informatie

   

  *Deze voorwaarden gelden niet voor de opleiding Orthopedagoog-Generalist. Deze opleiding kent haar eigen eisen en desiderata en hebben vooralsnog geen subsidieregeling. Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator Rozemarijn Oudakker.

 • Eerste Beoordelingsmoment

  Binnen uiterlijk 12 maanden na de start van de eerste opleideling(en) vindt een beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie van de opleideling(en) en een zelfevaluatie van de praktijkopleidingsplaats door de praktijkopleider. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de visitatiecommissie, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en). Is het beoordelingsmoment positief beoordeeld? Dan is de eerstvolgende periodieke praktijkvisitatie over maximaal 5 jaar. Is het beoordelingsmoment negatief beoordeeld? Dan is er een mogelijkheid om de periodieke praktijkvisitatie te vervroegen. Zie voor informatie over de periodieke visitatie het volgende tabblad op deze pagina.

   

 • Periodieke visitatie

  Bij een periodieke visitatie wordt aan de hand van erkenningseisen vastgesteld of een praktijkopleidingsinstelling haar erkenning kan behouden. Deze periodieke visitatie wordt uitgevoerd door een daartoe ingestelde visitatiecommissie en vindt plaats bij de praktijkopleidingsinstelling op basis van de erkenningseisen. Minimaal één keer in de vijf jaar wordt een praktijkopleidingsinstelling gevisiteerd.

  Digitaal Visitatieprotocol
  Per 1 maart 2022 is de vLOGO applicatie voor de voorbereiding en uitvoering van periodieke praktijkvisitaties in gebruik genomen. De applicatie faciliteert visitaties van praktijkopleidingsinstellingen (POI) voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Praktijkvisitaties die vanaf maart 2022 worden aangekondigd door de opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij vLOGO kunnen via de applicatie worden voorbereid.

 • Animatiefilm Digitaal Visitatieprotocol vLOGO

  Namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) zijn de hoofdopleiders van de BIG-opleidingen verantwoordelijk voor de uitvoering van erkenningsvisitaties en periodieke visitaties van praktijkopleidingsinstellingen. Om de kwaliteit, efficiency en uniformiteit van deze visitaties te borgen, werken de vijf opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij de vLOGO (RINO amsterdam, RINO Groep, RINO zuid, RCSW en PPO) aan een nieuw digitaal visitatieprotocol. Dit protocol en de applicatie worden in 2022 landelijk geïmplementeerd. De basis voor de digitale vragenlijsten vormen de Besluiten GZ, PT, KP en KNP van de FGzPt en het Kwaliteits- en Erkenningskader (KEK) van de vLOGO.

  Vanaf 2022 zal de uitvoering van alle erkennings- en praktijkvisitaties van de praktijkopleidingsinstellingen die samenwerken met de bovengenoemde opleidingsinstellingen door het nieuwe digitale visitatieprotocol worden gefaciliteerd. We verwachten hiermee zowel voor de praktijkopleidingsinstellingen als voor de opleidingsinstellingen een belangrijke kwaliteits- en efficiencyslag te slaan.

  Ben je nieuwsgierig geworden hoe de website eruit ziet? Krijg dan alvast een inkijkje via de animatievideo (demo versie).