Visitaties

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de visitaties van een praktijk(opleidings)instelling. 

Erkenningsvisitatie

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist moet jouw instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de CSGP en de CRT. De voorwaarden kun je terugvinden op de site van de FGzPt.
Voor de uitwerking van deze eisen kun je het Kwaliteits- en Erkenningskader raadplegen.

 • ​​​​​​​Aanvraag starten met opleiden

  Voldoet jouw instelling aan de voorwaarden die zijn gesteld? Perfect!
  De beoogd praktijkopleider kan nu overgaan op het aanvragen van een account op ea.vlogo.nl. Zodra het account is aangevraagd krijg je van ons een bevestigingsmail en is het mogelijk om de zelfevaluatie in te vullen voor de officiële erkenningsaanvraag.

  Vraag erkenning aan 

  Mocht je vragen hebben over de erkenningsaanvraag, dan kun je contact opnemen met Anneloes Klaassen, coördinator visitaties & erkenningen. Dit kan door een mail te sturen naar visitaties@rino.nl of bel naar 020-6250803.
   

  Let op: voor de aanvraag van een erkenning voor de OG-opleiding dien je de volgende documenten in te vullen en op te sturen naar rozemarijnoudakker@rino.nl

  Documenten Orthopedagoog-Generalist

  1. Eisen & Desiderata
  2. Opleidingsbeleidsnotitie
  3. AMvB
  4. Taken en Verantwoordelijkheden in de opleiding tot OG
    

  Hoe verloopt de procedure?
  Op basis van de ingevulde documenten in de applicatie beoordeelt de hoofdopleider of er voldoende basis is voor het inplannen van een erkenningsvisitatie. Beoordeelt de hoofdopleider de erkenningsvisitatie als positief, dan wordt de CRT geadviseerd jouw praktijkopleidingsinstelling te erkennen tot een praktijkopleidingsinstelling. Je mag gaan opleiden!
  Vervolgens vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de voorgedragen kandidaat. Indien dit gesprek ook positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding.

  Kosten
  De kosten voor een erkenningsvisitatie bedragen €600,-.

  Subsidie*
  Om mee te dingen voor de subsidieaanvraag (beschikbaarheidbijdrage) dienen nieuwe praktijkinstellingen voor 1 april in het POI-register te zijn opgenomen. We verzoeken je daarom tijdig een erkenningsaanvraag. Uiteraard kun je - ongesubsidieerd - het hele jaar door een erkenningsaanvraag indienen. 

  Wil je meer informatie over de beschikbaarheidbijdrage, bekijk dan het volgende filmpje van de NZA.


   

  Extra Informatie

   

  *Deze voorwaarden gelden niet voor de opleiding Orthopedagoog-Generalist. Deze opleiding kent haar eigen eisen en desiderata en hebben vooralsnog geen subsidieregeling. Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator Rozemarijn Oudakker.

 • Eerste Beoordelingsmoment

  Binnen uiterlijk 12 maanden na de start van de eerste opleideling(en) vindt een beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de visitatiecommissie, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en). Is het beoordelingsmoment positief beoordeeld? Dan is de eerstvolgende periodieke praktijkvisitatie over maximaal 5 jaar. Is het beoordelingsmoment negatief beoordeeld? Dan is er een mogelijkheid om de periodieke praktijkvisitatie te vervroegen. Zie voor informatie over de periodieke visitatie het volgende tabblad op deze pagina.

   

 • Periodieke visitatie

  Bij een periodieke visitatie wordt aan de hand van erkenningseisen vastgesteld of een praktijkopleidingsinstelling haar erkenning kan behouden. Deze periodieke visitatie wordt uitgevoerd door een daartoe ingestelde visitatiecommissie en vindt plaats bij de praktijkopleidingsinstelling op basis van de erkenningseisen. Minimaal één keer in de vijf jaar wordt een praktijkopleidingsinstelling gevisiteerd.

  Digitaal Visitatieprotocol
  Per 1 maart 2022 is de vLOGO applicatie voor de voorbereiding en uitvoering van periodieke praktijkvisitaties in gebruik genomen. De applicatie faciliteert visitaties van praktijkopleidingsinstellingen (POI) voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. 

 • Animatiefilm Digitaal Visitatieprotocol vLOGO

  Namens de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) zijn de hoofdopleiders van de BIG-opleidingen verantwoordelijk voor de uitvoering van erkenningsvisitaties en periodieke visitaties van praktijkopleidingsinstellingen. Om de kwaliteit, efficiency en uniformiteit van deze visitaties te borgen, werken de vijf opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij de vLOGO (RINO amsterdam, RINO Groep, RINO zuid, RCSW en PPO) aan een nieuw digitaal visitatieprotocol. Dit protocol en de applicatie worden in 2022 landelijk geïmplementeerd. De basis voor de digitale vragenlijsten vormen de Besluiten GZ, PT, KP en KNP van de FGzPt en het Kwaliteits- en Erkenningskader (KEK) van de vLOGO.

  Vanaf 2022 zal de uitvoering van alle erkennings- en praktijkvisitaties van de praktijkopleidingsinstellingen die samenwerken met de bovengenoemde opleidingsinstellingen door het nieuwe digitale visitatieprotocol worden gefaciliteerd. We verwachten hiermee zowel voor de praktijkopleidingsinstellingen als voor de opleidingsinstellingen een belangrijke kwaliteits- en efficiencyslag te slaan.

  Ben je nieuwsgierig geworden hoe de website eruit ziet? Krijg dan alvast een inkijkje via de animatievideo (demo versie).