Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

behandeling PTSS bij kinderen en adolescenten, i.s.m. de Bascule

3 daagse blended opleiding met consultatie
036.19.02
€ 1.295,-

inclusief consultatie sessies, werkboeken en lunches (exclusief e-learning a 35 euro)

.
Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag een half jaar later (de terugkomdag is nu nog onder voorbehoud). De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
23 Apr 2020

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is een geprotocolleerd behandelprogramma ontwikkeld door Cohen, Mannarino en Deblinger in 2006. Het is op basis van o.a. een Nederlandse RCT gekwalificeerd als bewezen effectief voor de behandeling van PTSS. In diverse richtlijnen wordt het zelfs beschreven als de meest effectieve behandeling van PTSS bij kinderen en adolescenten. In 2008 is het protocol vertaald naar het Nederlands in opdracht van de Bascule en de onderzoeksafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC.

TF-CBT is samengesteld is uit verschillende modules. Deze hebben een logische volgorde en bouwen op elkaar voort. In de modules worden verschillende cognitieve en gedragstherapeutische vaardigheden aangeleerd. Het doel van de behandeling is dat het kind/de jongere het verhaal van de kerntraumatische gebeurtenis opschrijft, waarna cognitieve herstructurering volgt om de klachten te doen verdwijnen. Vervolgens deelt het kind het verhaal met de ouder(s), zodat er binnen het gezin beter over de gebeurtenis(sen) gecommuniceerd kan worden. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. Het programma is geschikt voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar.

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Een e-learning module die volledig moet worden gevolgd voor de start van de training. Deze module duurt 10 uur en kan in eigen tempo gevolgd worden. (Kosten: 35 dollar.)
 2. Drie trainingsdagen waarbij geoefend wordt met de technieken aan de hand van (zelf-meegenomen) casuïstiek. Let op; er zal al vanaf de eerste lesdag met deze eigen casuïstiek gewerkt worden.
 3. Zes telefonische groepsconsultatie sessies.

doelgroep

Cognitief Gedragstherapeuten, GZ-psychologen, Klinisch(neuro)psychologen, Orthopedagoog-Generalisten NVO, Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, en Kinder- en Jeugdpsychiaters. Ook zij die minstens een jaar in opleiding zijn tot een van genoemde registraties.

inhoud

De cursus behandelt het behandelprogramma TF-CBT, bestaande uit de volgende modules:

Traumatische stress:

 • psycho-educatie over trauma, PTSS en behandeling;
 • relaxatie;
 • emotieregulatie;
 • cognities;
 • traumaverhaal;
 • combinatiesessies met ouder en jeugdige;
 • in vivo controle over situaties die herinneren aan de gebeurtenis;
 • en nu naar de toekomst

Traumatische rouw:

 • psycho-educatie over rouw;
 • rouwen om het verlies en omgaan met ambivalente gevoelens;
 • positieve herinneringen bewaren;
 • en nu naar de toekomst.

werkwijze

Deze cursus is een blended cursus. De cursus bestaat uit een e-learning module, 3 praktijkdagen en telefonische consultatiesessies.
Verdere werkwijze:

 • literatuurstudie en literatuurbespreking;
 • theoretische uitleg en demonstratie in vivo door de docenten;
 • oefenen in subgroepen aan de hand van casuïstiek;
 • presenteren van casus met beeldmateriaal door de cursisten.

literatuur

 • Cohen, J.A., Mannarino, A.P. & Deblinger, E. (2008). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Met de methode Trauma Gerichte Cognitieve Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Werkboeken ‘Verwerken en versterken’ voor ouders, kinderen en therapeuten.

N.B. De werkboeken ‘Verwerken en versterken’ zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Over het boek van Cohen, Mannarino en Deblinger dient u zelf te kunnen beschikken.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend18 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
K&J NIPtoegekend18 punten
behandeling 17 punten
diagnostiek 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 punten
behandeling 17 punten
diagnostiek 1 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend18 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. R. Beer (Renée) - docenten - 1148966165

Mevrouw drs. Renée Beer is Klinisch psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut, Gecertificeerd trainer EMDR bij k&j en TFCBT en supervisor voor VGCt en VEN.

Lees verder
Mw. drs. N.E.F. Schlattmann (Nathalie) - docenten - 44660538

Nathalie Schlattmann is GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en psychotherapeut BIG.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact