Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

effectief voor de behandeling van PTSS

driedaagse cursus en tussentijdse supervisie
Startdata
- (gestart)
036.24.01
€ 1.695,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 07 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 08 maart 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 14 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 18 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 19 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 20 punten
herregistratie 23 punten
behandeling 17 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
extra literatuur 20 punten
diagnostiek 6 punten
herregistratie 23 punten
behandeling 17 punten
Vereniging EMDR Nederland Toegekend  
herregistratie 18 punten
-
036.24.02
€ 1.695,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 26 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 27 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Donderdag 26 juni 2025 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 18 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 19 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 20 punten
herregistratie 23 punten
behandeling 17 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
extra literatuur 20 punten
diagnostiek 6 punten
herregistratie 23 punten
behandeling 17 punten
Vereniging EMDR Nederland Toegekend  
herregistratie 18 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is een geprotocolleerd behandelprogramma ontwikkeld door Cohen, Mannarino en Deblinger in 2006. Het is op basis van o.a. een Nederlands onderzoek gekwalificeerd als bewezen effectieve behandeling van PTSS. In diverse richtlijnen wordt het zelfs beschreven als de meest effectieve behandeling van PTSS bij kinderen en adolescenten. In 2008 is het protocol vertaald naar het Nederlands in opdracht van Levvel en de onderzoeksafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC (www.tfcbt.nl).

TF-CBT is samengesteld is uit verschillende modules. Deze hebben een logische volgorde en bouwen op elkaar voort. In de modules worden verschillende cognitieve en gedragstherapeutische vaardigheden aangeleerd. Het doel van de behandeling is dat het kind/de jongere het verhaal van de kerntraumatische gebeurtenis opschrijft, waarna cognitieve herstructurering volgt om de klachten te doen verdwijnen. Vervolgens deelt het kind het verhaal met de ouder(s), zodat er binnen het gezin beter over de gebeurtenis(sen) gecommuniceerd kan worden. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. Het programma is geschikt voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar.

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Een e-learning module die volledig moet worden gevolgd voor de start van de training. Deze module duurt 10 uur en kan in eigen tempo gevolgd worden. (Kosten: 35 dollar.)
 2. Drie trainingsdagen waarbij geoefend wordt met de technieken aan de hand van (zelf-meegenomen) casuïstiek. Let op; er zal al vanaf de eerste lesdag met deze eigen casuïstiek gewerkt worden.
 3. Zes telefonische groepsconsultatie sessies.

doelgroep

Cognitief Gedragstherapeuten, GZ-psychologen, Klinisch(neuro)psychologen, Orthopedagoog-Generalisten NVO, Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, en psychiaters. Ook zij die minstens een jaar in opleiding zijn tot een van genoemde registraties.

inhoud

De cursus behandelt het behandelprogramma TF-CBT, bestaande uit de volgende modules:

Traumatische stress:

 • psycho-educatie over trauma, PTSS en behandeling;
 • relaxatie;
 • emotieregulatie;
 • cognities;
 • traumaverhaal;
 • combinatiesessies met ouder en jeugdige;
 • in vivo controle over situaties die herinneren aan de gebeurtenis;
 • en nu naar de toekomst

Traumatische rouw:

 • psycho-educatie over rouw;
 • rouwen om het verlies en omgaan met ambivalente gevoelens;
 • positieve herinneringen bewaren;
 • en nu naar de toekomst.

werkwijze

Deze cursus is een blended cursus. De cursus bestaat uit een e-learning module, 3 praktijkdagen en telefonische consultatiesessies. Verdere werkwijze:

 • literatuurstudie en literatuurbespreking;
 • theoretische uitleg en demonstratie in vivo door de docenten;
 • oefenen in subgroepen aan de hand van casuïstiek;
 • presenteren van casus met beeldmateriaal door de cursisten.

literatuur

 • Cohen, J.A., Mannarino, A.P. & Deblinger, E. (2021). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Met de methode Trauma Gerichte Cognitieve Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Werkboeken ‘Verwerken en versterken’ voor ouders, kinderen en therapeuten.

N.B. De werkboeken ‘Verwerken en versterken’ zijn bij de cursusprijs inbegrepen. Over het boek van Cohen, Mannarino en Deblinger dient u zelf te kunnen beschikken.