Tem je Draak

voor hulpverleners die werken met chronisch getraumatiseerde kinderen

eendaagse cursus en een groepssupervisie
Startdata
-
1447.24.02
€ 305,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 18 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
behandeling 3 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
behandeling 3 punten
SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Toegekend  
herregistratie 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Hoe kunnen we getraumatiseerde kinderen het best helpen herstellen en (opnieuw) vertrouwen geven in zichzelf en in anderen? De therapeuten die Tem Je Draak hebben bedacht, ontwikkelden een speels groepsaanbod, zodat kinderen van en met elkaar kunnen werken aan herstel.

Tem je Draak is een groepstraining voor chronisch getraumatiseerde kinderen met als doel hun veerkracht te vergroten en hen voor te bereiden op traumaverwerking. De Tem je Draak-training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar die trauma- en stress gerelateerde klachten hebben, in een pleeggezin wonen, nog niet in staat zijn om te praten over wat ze hebben meegemaakt of hierover misschien al wel kunnen praten maar nog op de wachtlijst staan voor een traumabehandeling. De training wordt gegeven in klein groepsverband, waarbij kinderen van elkaar leren en begrijpen dat zij niet de enige zijn die nare ervaringen hebben meegemaakt en niet meer thuis wonen, maar tijdelijk of definitief opgroeien in een pleeggezin. De Tem je Draak training sluit aan bij de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Coppens & Van Kregten, 2018).

De kinderen leren tijdens de training in groepsverband wat trauma is en waar je dan last van kan hebben (psycho-educatie). Ook wordt de kinderen geleerd wat zij kunnen doen wanneer gedachtes of gevoelens hen teveel worden door middel van ontspanningsoefeningen (relaxatie). Daarnaast leren de kinderen nog andere emotieregulatie vaardigheden. Tijdens de training leren de therapeuten de kinderen beter kennen en kunnen aan het einde van de training een goede inschatting maken of een kind traumabehandeling nodig heeft en zo ja, welke vorm het beste bij het kind past.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor; hulpverleners, werkzaam in de (jeugd-) GGZ/jeugdzorg, psychologen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, pleegzorgwerkers, gedragswetenschappers en systeemtherapeuten die werken met (pleeg)kinderen en zich willen bekwamen in het neerzetten van een (groeps-) therapeutisch aanbod voor kinderen die nog niet kunnen of willen praten over hetgeen zij meegemaakt hebben ter voorbereiding op eventuele traumabehandeling.

Deze cursus kan ook Incompany aangevraagd worden via incompany@rino.nl.

Inhoud

  • Theoretische achtergrond van de Tem je draak training
  • Aandacht voor de werkzame factoren van het groepstherapeutische proces
  • Oefenen met diverse onderdelen van de training zoals bijvoorbeeld; werken met het therapeutisch voorlees verhaal, ontspanningsoefeningen speciaal voor pleegkinderen aanleren, leren inzetten van verschillende metaforen waaronder het gebruik van het gereedschapskistje in de groep.
  • Opzet, implementatie en uitvoering van de gehele Tem je Draak training binnen de organisatie.
  • Bijeenkomst groepssupervisie

Doelstelling

Aan het einde van de dag weet men hoe en wanneer de Tem je Draak training ingezet kan worden, hoe de training geïmplementeerd kan worden, welke therapeutische onderdelen de training bevat en voelt men zich bekwaam om de onderdelen van de training in te zetten. Men heeft tijdens deze workshop geoefend met de verschillende therapeutische onderdelen. Na de workshop krijgt men de mogelijkheid om onderdelen van de training te oefenen op cliënten en de ervaring en mogelijke vraagstukken te bespreken in een online supervisie moment.

Werkwijze

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd tijdens deze workshop. Basiskennis van trauma gerelateerde problematiek is wenselijk voor het volgen van deze workshop, hier is niet specifiek de aandacht voor. Tijdens de workshop wordt gebruikt gemaakt van ervaringsgerichte werkvormen, rollenspellen, demonstraties door de docenten en videomateriaal.
Na het volgen van deze workshop vindt er een supervisiemoment plaats waarbij cursisten een eigen casus in kunnen brengen en gerichte vragen kunnen stellen. De Tem je Draak workshop is een eendaagse workshop met persoonlijke aandacht waarbij cursisten verdieping en handvaten krijgen om de training binnen de eigen organisatie te kunnen gaan implementeren.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur: boek versterkende groepstraining voor getraumatiseerde pleegkinderen

Zie ook:

Cursus Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen