Systeemtherapeutisch Werker (STW)

eenjarige opleiding tot STW conform register NVRG

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

In de opleiding Systeemtherapeutisch Werker (STW) komen de basisprincipes van het systemisch denken aan bod en de principes van de hulpverlening van aanmelding, intake behandeling en afsluiten van een behandeling. De opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, psychiatrische problemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling en verslavingsproblematiek.

Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Na een relevante HBO of WO bachelor opleiding, als vooropleiding, kan gestart worden met de opleiding STW. De deelnemer zal minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar deze de het sociale systeem kan betrekken en begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Vooropleidingseisen:

  • Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding op hbo- of universitair niveau gericht op de zorg- of welzijnssector.
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector. In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging

De éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De STWer heeft minimaal een HBO vooropleiding. De STW’er kan werkzaam zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

De STW’er staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

De STWer zoekt de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij een hulpvraag. Gezamenlijk wordt er gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt er gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

totstandkoming opleiding STW

In 2014 heeft de NVRG haar toelatingscriteria voor de opleiding tot systeem therapeut aangescherpt. Vanaf dat moment is een afgeronde Master opleiding op hbo-en universitair niveau in de sociale en/of gedrags wetenschappen of in de geneeskunde nodig om een door de NVRG erkende systeemtherapeut te worden.

Voor HBO studenten is sinds 2015 een geheel nieuwe opleiding Systeem Therapeutisch Werker ontwikkeld. In deze verkorte opleiding krijgt een HBO en WO student afgestudeerd met een Bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtegoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. Je kunt hierbij denken aan functies zoals wijkcoach en regisseur betrokken bij de wijkteams binnen een gemeente, maar ook een SPVer binnen een zorgprogramma, maatschappelijk werker, een POHggz, een gezinsvoogd, enz.

Binnen deze settingen zal een STWer in staat zijn om het sociale systeem te betrekken en te begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Het uitvoeren van systemische interventies behoren tot belangrijke werkzaamheden van een systeem therapeutisch werker. Deze werkzaamheden moeten voor minimaal 2 dagdelen per week worden uitgevoerd.

opleiders van de Systeemtherapeutisch Werker

De hoofdopleider van de STW opleiding is Erik van de Kraats, erkend opleider en supervisor van de NVRG. Tevens is Mirjam Jansen, ook erkend opleider en supervisor NVRG, als docent verbonden aan de STW opleiding. De docenten zijn bevlogen mensen met veel ervaring met de verschillende doelgroepen in diverse werksettingen binnen de kind-jeugd- en volwassenzorg

programma van de opleiding STW

De opleiding bestaat uit een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie bijeenkomsten. De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 24 uur groepssupervisie.

Er zijn zeventien lesdagen van half tien tot vier uur, met een half uur pauze tussen de middag. Vanaf de vijfde lesdag vindt er twaalf keer, aansluitend, een groepssupervisie plaats, van half vijf tot half zeven. Aan een supervisiegroep nemen steeds vier cursisten deel.

Five minutes of fame Op de laatste dag, geeft elke cursist een eindpresentatie gebaseerd van de eigen leerontwikkeling. In deze Five minutes of Fame laat de cursist iets zien wat hem of haar aanspreekt, waar hij of zij blij mee is en/of trots op is. Bekijk een voorbeeld van een eindpresentatie gemaakt door cursist Patricia Aarts, die de opleiding in oktober 2019 heeft afgerond.

erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies, bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren bij de NVRG. De supervisie kan bij één van de hoofddocenten van de opleiding worden gevolgd of bij een andere door de NVRG erkende supervisor.

Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.

literatuur

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken die je zelf dient aan te schaffen:

  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2014 ); Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij
  • Jessurun, N., Warring, R. (2018); Verschillen omarmen. Transcultureel systemisch werken. Bussum: Uitgeverij Coutinho
  • Madsen, W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant
  • Pont, S. (2013) Er zit systeem in. Amsterdam: Pont, compagnon in communicatie. Daarnaast is er aanvullende literatuur beschikbaar via de digitale leeromgeving mijnmateriaal.

informatie opleiding

Wilt u meer informatie over de opleiding, dan kunt u mailen naar yvonnevangerven@rino.nl. Zij kan u op de hoogte houden van informatie-bijeenkomsten en ook in contact brengen met de docenten. Aan de hand van uw CV en een korte motivatie wordt bepaald of je tot de opleiding wordt toegelaten. Deze kunt u insturen via bovenstaand mailadres.

informatie NVRG

Voor meer informatie over beide opleidingsroutes (ST en STW) kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: NVRG. Het opleidingsreglement kunt u vinden op NVRGopleidingsreglement.

Ervaringen van cursisten

Colette: Maatschappelijk werker 52 jaar "Ik heb in de STW opleiding handvatten aangereikt gekregen om in gesprek met cliënten middels vraagstellingstechnieken (beter)te kunnen exploreren. (…) Als er helderheid ontstaat over het probleem, kan ik samen met cliënten zoeken naar hoe dat probleem opgelost kan worden en wie daaraan bij kunnen dragen."

Manon: Gezinswerker 29 jaar "Ik heb erg veel geleerd van deze opleiding en ben heel erg blij met de persoonlijke ontwikkeling/groei die ik afgelopen jaar heb doorgemaakt. Waarvan ik in het begin van de opleiding dacht dat al deze nieuwe informatie nooit zou gaan landen, kan ik nu zeggen dat ik weet waar het systemisch denken en handelen over gaat en wat er van een systeem therapeutisch werker verwacht wordt."

Marja: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 58 jaar “Ik denk dat ik mij goed op de kaart gezet hebt als STW binnen mijn eigen instelling. Ik wordt steeds vaker gevraagd voor systeemgesprekken. En ik maak deel uit van het systeemteam.”