Systeemtherapeutisch Werker (STW)

eenjarige opleiding tot STW conform register NVRG 100 uurs-cursus inclusief supervisie

zeventiendaagse cursus
Startdata
- (gestart)
376.24.01
€ 4.575,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 02 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
Zaterdag 03 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 16 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 01 maart 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 22 maart 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 05 april 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 19 april 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 17 mei 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 31 mei 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 21 juni 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 05 juli 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 06 september 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 20 september 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 04 oktober 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 18 oktober 2024 van 09:30 tot 20:00
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:00
Accreditaties
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie ?
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie ?
SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Aangevraagd  
-
376.25.01
€ 4.575,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 31 januari 2025 van 09:30 tot 16:00
Zaterdag 01 februari 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 14 februari 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 07 maart 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 21 maart 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 04 april 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 18 april 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 09 mei 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 23 mei 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 20 juni 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 04 juli 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 05 september 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 19 september 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 03 oktober 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 31 oktober 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 14 november 2025 van 09:30 tot 16:00
Vrijdag 28 november 2025 van 09:30 tot 16:00
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie ?
SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In de hulpverlening wordt steeds meer erkend hoe belangrijk het is om systemisch te kijken en te werken, zeker na diverse transities binnen de zorg. Maar wat dit écht betekent en hoe je dit doet is vaak onduidelijk. De opleiding Systeemtherapeutisch werker is dé opleiding voor HBO-plussers, die in veel verschillende contexten met mensen werken en het systemisch denken willen omarmen.

In de opleiding worden de basisbeginselen van het systeemtherapeutisch werken en  verschillende perspectieven van waaruit gewerkt kan worden, overgedragen. Deelnemers leren systemisch te werken in het gehele proces van de hulpverlening. Hoe doe je een systemische intake, hoe voer je gesprekken met meerdere gezinsleden en/of andere betrokkenen, welke hypothesen geven richting en hoe sluit je een proces af? Deelnemers spelen met de verschillende perspectieven en ontwikkelen hun eigen stijl.

Onze opleiding bij de RINO onderscheidt zich van de andere STW-opleidingen door de expliciete aandacht voor transculturaliteit. Ook worden de lessen bij ons verzorgd door een divers docententeam, met verschillende (geografische en beroepsmatige) achtergronden en specifieke specialismes. Het zijn allen systeemdenkers met een grote passie voor het vak en een rijke praktijkervaring. Dit zorgt voor veelstemmigheid in de lessen en geeft ruimte voor meerdere perspectieven. Ook wordt de diversiteit in de groep benut.

Er wordt aangesloten bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, multi-gestresseerde gezinnen, somatische en psychiatrische problemen en andere kwetsbaarheden zoals  verslavingsproblematiek, partner relatieproblemen, complexe scheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling. De doelgroep betreft de hele levenscyclus: van voor conceptie tot na overlijden. Er is aandacht voor de complexiteit van samenwerking in de hulpverlening en de maatschappelijke context waarin wij bewegen. Het geleerde systemisch kader is toepasbaar op allerlei systemen, dus ook op teams en organisaties.

Er is expliciete aandacht voor doelgroepen die onderbelicht worden in andere opleidingen, waaronder nieuwkomers, ouderen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. Aangezien veel deelnemers werken met multi-gestresseerde gezinnen, worden er handvaten geboden om met deze doelgroep te werken. We gaan op zoek naar niet vertelde en rijkere verhalen, die mogelijkheden bieden. We werken narratief, dialogisch en samenwerkingsgericht. De gedeelde kennis is goed toepasbaar op de dagelijkse complexiteit van het werk. De theorie en praktijk worden goed geïntegreerd. Door de voorbeelden van de docenten, door inbreng van deelnemers en door praktijkopdrachten.

Naast deskundigheidsbevordering is het een opleiding voor persoonlijke groei. Je onderzoekt je eigen socialisatie en systeem, waardoor het geleerde gaat leven. Deelnemers geven aan het te ervaren als een persoonlijk ontwikkeltraject.

Opleiders Systeem Therapeutisch Werker (STW)

De hoofdopleiders van de STW opleiding zijn Mirjam Jansen en Indra Bimmel, beide erkend opleider en supervisor NVRG. Samen met Roxane Warring dragen zij de groep en opleiding. Daarnaast zijn er andere docenten verbonden aan de STW opleiding, om de diversiteit te waarborgen. De docenten zijn bevlogen mensen met veel ervaring met de verschillende doelgroepen in diverse werksettings binnen de kind-, jeugd- , volwassen- en ouderenzorg, de gespecialiseerde GGZ en binnen de context van consultatie.

Programma Opleiding STW

De opleiding bestaat uit een combinatie van cursorische bijeenkomsten en supervisiebijeenkomsten. De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 24 uur groepssupervisie.

Er zijn zeventien lesdagen van half tien tot vier uur, met een pauze tussen de middag. Vanaf de vierde lesdag vindt er twaalf keer 2 uur , grotendeels aansluitend, een groepssupervisie plaats. Aan een supervisiegroep nemen steeds maximaal vier cursisten deel.

Erkenning en registratie

Wij adviseren alle deelnemers vooraf te toetsen of er voldaan wordt aan de vooropleidingseisen van de NVRG.  Onze opleiding tot Systeemtherapeutisch werker geeft namelijk toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG). Zie voor de vooropleidingseisen en het opleidingspad het e-magazine van de NVRG of de website www.NVRG.nl.

De door de vereniging opgestelde vooropleidingseisen:

  • Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding op hbo- of universitair niveau gericht op de zorg- of welzijnssector.
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging.

Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies, bij een NVRG erkende supervisor, kun je de registratie bij de NVRG aanvragen. De tweede reeks supervisie kan bij één van de hoofddocenten van de opleiding worden gevolgd of bij een andere door de NVRG erkende supervisor.

Literatuur

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken die je zelf dient aan te schaffen:

  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2014 ); Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2018); Systemisch werken: Een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
  • Jessurun, N., Warring, R. (2018); Verschillen omarmen. Transcultureel systemisch werken. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Daarnaast is er aanvullende literatuur beschikbaar via de digitale leeromgeving

Aanmelding & informatie opleiding

Na inschrijving zal aan de hand van je cv en een korte motivatie worden bepaald of je tot de opleiding wordt toegelaten. Wil je meer informatie over de opleiding, dan kun je mailen naar one@rino.nl.

Ervaringen van cursisten

Colette: Maatschappelijk werker 52 jaar "Ik heb in de STW opleiding handvatten aangereikt gekregen om in gesprek met cliënten middels vraagstellingstechnieken (beter)te kunnen exploreren. (…) Als er helderheid ontstaat over het probleem, kan ik samen met cliënten zoeken naar hoe dat probleem opgelost kan worden en wie daaraan bij kunnen dragen."

Manon: Gezinswerker 29 jaar "Ik heb erg veel geleerd van deze opleiding en ben heel erg blij met de persoonlijke ontwikkeling/groei die ik afgelopen jaar heb doorgemaakt. Waarvan ik in het begin van de opleiding dacht dat al deze nieuwe informatie nooit zou gaan landen, kan ik nu zeggen dat ik weet waar het systemisch denken en handelen over gaat en wat er van een systeem therapeutisch werker verwacht wordt."

Marja: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 58 jaar “Ik denk dat ik mij goed op de kaart gezet hebt als STW binnen mijn eigen instelling. Ik wordt steeds vaker gevraagd voor systeemgesprekken. En ik maak deel uit van het systeemteam.”