Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen

Tweedaagse cursus

tweedaagse cursus inclusief twee e-learnings
Startdata
-
1156.23.01
€ 790,00
Data en accreditaties
Inschrijven

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Vrijdag 23 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 22 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 03 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 12 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 20 punten
herregistratie 12 punten
behandeling 12 punten
extra literatuur 8 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie toegekend 12 punten
Vereniging EMDR Nederland toegekend 12 punten
basis 6 punten
overig 6 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 20 punten
extra literatuur 8 punten
behandeling 12 punten
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Voor getraumatiseerde kinderen zijn er in Nederland nu evidence based traumabehandelingen beschikbaar, zoals EMDR en TF-CBT. In de literatuur en klinische praktijk valt op dat er een doelgroep kinderen is die niet goed in traumabehandeling komt. Het gaat om kinderen die op jonge leeftijd kindermishandeling en/of ernstige hechtingsbreuken hebben meegemaakt. Dit leidt vaak tot een breder klachtenpatroon dan enkel de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het nieuwe behandelmodel IGT-K vult een hiaat in het behandelaanbod, juist voor kinderen die vanwege sterke vermijding, gebrek aan zelfregulatie, of een combinatie van PTSS-klachten, gehechtheidsklachten en gedragsproblemen, en een ingewikkeld systeem, moeilijk in behandeling komen. 

Een eerste onderzoek naar IGT-K laat gunstige effecten zien, verder onderzoek wordt momenteel gedaan.

wat is IGT-K?

IGT-K is een in Amerika ontwikkelde behandeling. De oorspronkelijke naam is The integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children. In Nederland heeft de behandeling de naam Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling gekregen, afkorting IGT-K.

De behandeling is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar die problemen hebben met hun gedrag en/of gevoelens als gevolg van een langdurige periode van ingrijpende, traumatische ervaringen in het verleden.

Tijdens de behandeling worden 2 soorten therapie geïntegreerd: gezinsbehandeling en traumabehandeling middels EMDR. De behandeling wordt dan ook door een team van twee therapeuten gegeven, een EMDR therapeut en een gezinstherapeut.

Deze opleiding kan worden gevolgd door zowel de therapeuten die gezinsbehandeling gaan geven als door de therapeuten die het EMDR-onderdeel van de behandeling gaan geven. Één therapeut volgt de opleiding voor de EMDR-lijn van de behandeling en de andere therapeut de gezins-lijn.

doelgroep

Gezins-lijn: Jeugdprofessionals die NVRG systeemtherapeut zijn of WO geschoolde jeugdprofessionals met een GZ-opleiding of hogere kwalificatie met een basis van systeeminterventies.

EMDR-lijn: Jeugdprofessionals die (in opleiding tot) EMDR-practitioner zijn, kunnen zich aanmelden voor de EMDR-lijn. Dit betreft altijd WO geschoolde jeugdprofessionals met een GZ-opleiding of hogere kwalificatie. Na aanmelding voor de EMDR-lijn wordt gevraagd om het certificaat van de EMDR-vervolg opleiding te mailen. Het EMDR-vervolg certificaat is minimaal nodig om toelaatbaar te zijn tot de EMDR-lijn.

Deelnemers aan de EMDR-lijn worden gestimuleerd ook de Gezins-lijn te volgen, zodat zij breed inzetbaar zijn in de behandeling, dit kan voor een meerprijs van 322,50 euro (inclusief een e-learning).

De cursus kent een wat hogere maximumcapaciteit. Dit is vanuit de intentie om ruimte te bieden aan therapeutenkoppels om mee te doen, daar het om een behandelwijze gaat die in therapeutenkoppels wordt aangeboden. Er is plek voor maximaal 30 cursisten/maximaal 15 therapeutenkoppels. Het is niet vereist om je als koppel in te schrijven. Individuele inschrijvingen zijn ook welkom. Er staan minimaal twee docenten voor de groep om voldoende aandacht te kunnen besteden aan vragen van de cursisten. Tijdens het uitvoeren van de oefeningen is er voldoende tijd voor een ieders begeleiding en vragen, mochten plenaire momenten hier te weinig ruimte voor laten.

voorbereidingen

Voorafgaand aan elke lesdag volg je een e-learning. Elke e-learning duurt ongeveer 3 uur. Ongeveer 3 weken voor de start van elke cursusdag krijg je via onze digitale leeromgeving toegang tot de e-learning die hoort bij de betreffende dag.
 

doelstelling

Na afloop van deze cursus

 • ben je in staat om onder supervisie een IGT-K behandeling vorm te geven;
 • heb je hebt vernieuwende technieken geleerd voor het werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en hun ouders;
 • kan je de oudergids Integratief Opvoeden inzetten in je behandeling;
 • heb je handvatten voor het werken met zeer vermijdende of snel gedysreguleerde getraumatiseerde kinderen.
 • weet je  hoe je de kinderen kan voorbereiden op traumabehandeling (Gezins-lijn) en hoe je aanpassingen kan doen in je EMDR behandeling (EMDR-lijn) bij deze kinderen.

Tijdens de opleiding krijg je informatie over het IGT-K register en de mogelijkheden voor supervisie.

inhoud

Een IGT-K behandeling wordt gegeven door twee therapeuten, een traumatherapeut en een gezinstherapeut, die nauw samenwerken. In de behandelbeschrijving is precies aangegeven wie welke taken heeft. Na de sessie(s) met de gezinstherapeut vindt de sessie(s) met de traumatherapeut plaats.

De gezinstherapeut doet voorwerk voor de traumatherapeut en verzorgt daarnaast de psycho-educatie en werkt aan het bevorderen van de hechtingsrelatie tussen (pleeg)ouder en kind. De traumatherapeut gebruikt in de eerste fase van de behandeling versterkende EMDR-technieken gericht op het bevorderen van de gehechtheidsrelatie en zelfregulatie, en past daarna het standaard protocol EMDR voor traumaverwerking toe.

Dit geïntegreerde model voor multidisciplinaire behandeling na kindermishandeling biedt een oplossing voor kinderen en (pleeg)ouders bij wie het inzetten van traumaverwerking nog niet direct haalbaar, maar wel wenselijk is. IGT-K biedt de behandelaren van verschillende disciplines een goed beschreven protocol, waarmee zij effectief kunnen samenwerken.

opbouw van de opleiding

Training algemeen gedeelte voor beide doelgroepen, therapeuten van de EMDR-lijn en de gezins-lijn, dag I

 • IGT-K in Nederland en de situatie en context waarbinnen kind zich bevindt (juridisch, gezag, perspectief, toestemming)
 • Voorwaarden: kind en omgeving, iedereen aan boord, levensverhaal
 • Diagnostiek en vragenlijsten kind, screening opvoeders
 • Voorwaarden voor en afspraken bij start IGT-K behandeling
 • Attitude in werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)ouders
 • Betrekken school, inzet van medebehandelaren

Training gezins-lijn, dag II

Op deze dag wordt geoefend met de taken van de gezinstherapeut bij het aanleren van vaardigheden aan ouders en kind, gericht op het verbeteren van de relatie tussen beiden, de regulatie van het kind, en de voorbereiding op traumaverwerking.

 • Plan van aanpak gebruik oudergids (Integratief Opvoeden)
 • Hoe om te gaan met crisis
 • Voorgeschiedenis van ouders zelf, opvoedtrauma’s
 • Oefenen met  aanleren van technieken voor zelfregulatie vaardigheden
 • Oefenen met technieken voor communicatie en interactie
 • Oefenen met psycho-educatie technieken specifiek voor IGT-K
 • Betrekken van (biologische) familie of belangrijk netwerk
 • Behulpzame materialen

Training EMDR-lijn, dag III

Op deze dag wordt geoefend met verschillende aanvullende en nieuwe EMDR gerelateerde technieken en met aanpassingen op het EMDR standaardprotocol die worden toegepast binnen de IGT-K.

 • Oefenen met de nieuwe technieken H-RDI
 • Oefenen met de nieuwe technieken Z-RDI
 • Creatief omgaan met werkgeheugenbelasting
 • Oefenen met de EMDR verhalenmethode
 • Specifieke interweaves
 • Trigger tolerantie protocol
 • aanpassingen op het EMDR standaardprotocol

Werkvormen:

 • Literatuurstudie en bespreking
 • Theoretische uitleg middels PPT presentatie
 • Demonstratie door docenten in vivo en middels videofragmenten
 • Oefenen met de IGT-K specifieke technieken in subgroepjes aan de hand van casuïstiek

literatuur

De deelnemers moeten kunnen beschikken over

zie ook:

cursus Tem je Draak