Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen

Tweedaagse cursus

Startdata
-
1156.22.01
€ 866.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 09 december 2022 om 09:30
Vrijdag 27 januari 2023 om 09:30
Vrijdag 10 maart 2023 om 09:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 12 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog in aanvraag 0 ?
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie in aanvraag 0 ?
Vereniging EMDR Nederland toegekend 12 punten
registratie 6 punten
registratie 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Voor getraumatiseerde kinderen zijn er in Nederland nu evidence based traumabehandelingen beschikbaar, zoals EMDR en TF-CBT. In de literatuur en klinische praktijk valt op dat er een doelgroep kinderen is die niet goed in traumabehandeling komt. Het gaat om kinderen die op jonge leeftijd kindermishandeling en/of ernstige hechtingsbreuken hebben meegemaakt. Dit leidt vaak tot een breder klachtenpatroon dan enkel de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het nieuwe behandelmodel IGT-K vult een hiaat in het behandelaanbod, juist voor kinderen die vanwege sterke vermijding, gebrek aan zelfregulatie, of een combinatie van PTSS-klachten, gehechtheidsklachten en gedragsproblemen, en een ingewikkeld systeem, moeilijk in behandeling komen. 

Een eerste onderzoek naar IGT-K laat gunstige effecten zien, verder onderzoek wordt momenteel gedaan.

wat is IGT-K?

IGT-K is een in Amerika ontwikkelde behandeling. De oorspronkelijke naam is The integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children. In Nederland heeft de behandeling de naam Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling gekregen, afkorting IGT-K.

De behandeling is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar die problemen hebben met hun gedrag en/of gevoelens als gevolg van een langdurige periode van ingrijpende, traumatische ervaringen in het verleden.

Tijdens de behandeling worden 2 soorten therapie geïntegreerd: gezinsbehandeling en traumabehandeling middels EMDR. De behandeling wordt dan ook door een team van twee therapeuten gegeven, een EMDR therapeut en een gezinstherapeut.

Deze opleiding kan worden gevolgd door zowel de therapeuten die gezinsbehandeling gaan geven als door de therapeuten die het EMDR-onderdeel van de behandeling gaan geven. Één therapeut volgt de opleiding voor de EMDR-lijn van de behandeling en de andere therapeut de gezins-lijn.

doelgroep

EMDR-lijn: Jeugdprofessionals die (in opleiding tot) EMDR practitioner zijn, kunnen zich aanmelden voor de EMDR-lijn. Dit betreft altijd WO geschoolde jeugdprofessionals met een GZ-opleiding of hogere kwalificatie.

Gezins-lijn: Jeugdprofessionals die NVRG systeemtherapeut zijn of WO geschoolde jeugdprofessionals met een GZ-opleiding of hogere kwalificatie met een basis van systeeminterventies.

Deelnemers aan de EMDR-lijn worden gestimuleerd ook de Gezins-lijn te volgen, zodat zij breed inzetbaar zijn in de behandeling, dit kan voor een meerprijs van 250 euro.

voorbereidingen

Voorafgaand aan de eerste lesdag dient u een online workshop te hebben afgerond. De online workshop die u dient te volgen hangt af van uw professie.

Wanneer u als EMDR-practitioner (of i.o. tot) deelneemt aan de cursus, volgt u voorafgaand aan de eerste lesdag een 12-urige online workshop, aangeboden door The Attachment Trauma Center Institute, gericht op de EMDR-component van IATP-C. De kosten hiervoor bedragen $355, gelijk aan zo'n €336,-. Deze kosten zijn voor eigen rekening en niet inbegrepen in de cursusprijs. U ontvangt bij inschrijving verdere informatie.

Wanneer u als gezinstherapeut deelneemt aan de cursus, volgt u voorafgaand aan de eerste lesdag een 12-urige online workshop, aangeboden door The Attachment Trauma Center Institute, gericht op het integratieve protocol in IATP-C. De kosten hiervoor bedragen $235, gelijk aan zo'n €223,-. Deze kosten zijn voor eigen rekening en niet inbegrepen in de cursusprijs. U ontvangt bij inschrijving verdere informatie.

Wanneer u als EMDR-practitioner (of i.o. tot) deelneemt aan beide lijnen van de cursus, dient u beide online workshops te voltooien voorafgaand aan de eerste lesdag. U betaalt dan ook voor beide online workshops. Deze kosten zijn voor eigen rekening en niet inbegrepen in de cursusprijs.

doelstelling

Na afloop van deze cursus

 • ben je in staat om onder supervisie een IGT-K behandeling vorm te geven;
 • heb je hebt vernieuwende technieken geleerd voor het werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en hun ouders;
 • kan je de oudergids Integratief Opvoeden inzetten in je behandeling;
 • heb je handvatten voor het werken met zeer vermijdende of snel gedysreguleerde getraumatiseerde kinderen.
 • weet je  hoe je de kinderen kan voorbereiden op traumabehandeling (Gezins-lijn) en hoe je aanpassingen kan doen in je EMDR behandeling (EMDR-lijn) bij deze kinderen.

Tijdens de opleiding krijg je informatie over het IGT-K register en de mogelijkheden voor supervisie.

inhoud

Een IGT-K behandeling wordt gegeven door twee therapeuten, een traumatherapeut en een gezinstherapeut, die nauw samenwerken. In de behandelbeschrijving is precies aangegeven wie welke taken heeft. Na de sessie(s) met de gezinstherapeut vindt de sessie(s) met de traumatherapeut plaats.

De gezinstherapeut doet voorwerk voor de traumatherapeut en verzorgt daarnaast de psycho-educatie en werkt aan het bevorderen van de hechtingsrelatie tussen (pleeg)ouder en kind. De traumatherapeut gebruikt in de eerste fase van de behandeling versterkende EMDR-technieken gericht op het bevorderen van de gehechtheidsrelatie en zelfregulatie, en past daarna het standaard protocol EMDR voor traumaverwerking toe.

Dit geïntegreerde model voor multidisciplinaire behandeling na kindermishandeling biedt een oplossing voor kinderen en (pleeg)ouders bij wie het inzetten van traumaverwerking nog niet direct haalbaar, maar wel wenselijk is. IGT-K biedt de behandelaren van verschillende disciplines een goed beschreven protocol, waarmee zij effectief kunnen samenwerken.

opbouw van de opleiding

Training algemeen gedeelte voor beide doelgroepen, therapeuten van de EMDR-lijn en de gezins-lijn, dag I

 • IGT-K in Nederland en de situatie en context waarbinnen kind zich bevindt (juridisch, gezag, perspectief, toestemming)
 • Voorwaarden: kind en omgeving, iedereen aan boord, levensverhaal
 • Diagnostiek en vragenlijsten kind, screening opvoeders
 • Voorwaarden voor en afspraken bij start IGT-K behandeling
 • Attitude in werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)ouders
 • Betrekken school, inzet van medebehandelaren

 

Training EMDR-lijn, dag II

Op deze dag wordt geoefend met verschillende aanvullende en nieuwe EMDR gerelateerde technieken en met aanpassingen op het EMDR standaardprotocol die worden toegepast binnen de IGT-K.

 • Oefenen met de nieuwe technieken H-RDI
 • Oefenen met de nieuwe technieken Z-RDI
 • Creatief omgaan met werkgeheugenbelasting
 • Oefenen met de EMDR verhalenmethode
 • Specifieke interweaves
 • Trigger tolerantie protocol
 • aanpassingen op het EMDR standaardprotocol

 

Training gezins-lijn, dag II

Op deze dag wordt geoefend met de taken van de gezinstherapeut bij het aanleren van vaardigheden aan ouders en kind, gericht op het verbeteren van de relatie tussen beiden, de regulatie van het kind, en de voorbereiding op traumaverwerking.

 • Plan van aanpak gebruik oudergids (Integratief Opvoeden)
 • Hoe om te gaan met crisis
 • Voorgeschiedenis van ouders zelf, opvoedtrauma’s
 • Oefenen met  aanleren van technieken voor zelfregulatie vaardigheden
 • Oefenen met technieken voor communicatie en interactie
 • Oefenen met psycho-educatie technieken specifiek voor IGT-K
 • Betrekken van (biologische) familie of belangrijk netwerk
 • Behulpzame materialen

 

Werkvormen:

 • Literatuurstudie en bespreking
 • Theoretische uitleg middels PPT presentatie
 • Demonstratie door docenten in vivo en middels videofragmenten
 • Oefenen met de IGT-K specifieke technieken in subgroepjes aan de hand van casuïstiek

literatuur

De deelnemers moeten kunnen beschikken over

 • Therapeutenboek IGT-K (eind 2022 beschikbaar in print, voor die tijd online).

 

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden