Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Psychotherapeut voor GZ-psychologen

In het kort

De opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog leidt op tot psychotherapeut met uiteindelijk twee BIG-registraties. De opleiding duurt drie jaar, start jaarlijks en integreert gedragstherapeutische, psychoanalytische en systeemtherapeutische theorieën, concepten en technieken.

Opzet

De opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen is opgezet rond het concept ‘development’ en is meer procesgericht dan klachtgericht. Dit houdt in dat aan de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen aandacht wordt besteed. De opleiding integreert inzichten uit de infant research, de neurowetenschappen, de attachment-theorie en de beschikbare evidence met betrekking tot het behandelen van psychische problemen. In de theorie en de techniek van het behandelen staan ontwikkeling en interactie, attachment en mentaliseren centraal.

Doelstelling

U wordt opgeleid tot psychotherapeut BIG, een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de patiënt is geworteld. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als voor het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.

Doelgroep

Deelname aan deze opleiding is voorbehouden aan GZ-psychologen. Deelnemers dienen bij aanmelding een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. Hebt u een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient u dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.

Erkenning

De opleiding leidt op tot de registratie als psychotherapeut in het BIG-register. Alleen deze registratie geeft het recht de wettelijk beschermde titel psychotherapeut te voeren.

De opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen is een parttime opleiding van drie jaar die bestaat uit:

  1. Theoretisch-technisch onderwijs
  2. Praktijkwerkzaamheden
  3. Supervisie
  4. Leertherapie

Theoretisch-technisch onderwijs

Het cursorische deel van de opleiding beslaat maximaal drie jaar. De omvang in uren hiervan wordt nog vastgesteld.

Praktijkwerkzaamheden

Het praktijkgedeelte bestaat uit drie jaar werkervaring, minimaal 16 uur per week.

Supervisie

De supervisie beslaat in totaal 150 uur, ervan uitgaand dat de eerste 25 uur tijdens de opleiding tot GZ-psycholoog is gedaan.

Leertherapie

In totaal moeten minstens 50 uur leertherapie worden gevolgd tijdens de opleiding. Deze leertherapie moet minstens negen maanden beslaan.

Bij aanvang van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan supervisie en leertherapie.

De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO amsterdam.

Hoofdopleider en hoofddocenten

De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is mw. dr. Willemijn Scholten.

Coordinator en administratie

Toelatingseisen

Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van de BIG-registratie GZ-psycholoog en werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie opleidingen.

Aanmelding en selectie

Om in aanmerking te komen voor een plek in deze opleiding dient u werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie. Deze instelling kan dan een opleidingsplek voor u aanvragen. Nadat u bent voorgedragen door een instelling, ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier met het verzoek om deze in te vullen. Daarbij stuurt u onder andere uw curriculum vitae, een kopie van het bewijs van uw registratie als GZ-psycholoog en een sollicitatiebrief mee, waarin u nader ingaat op uw opleiding en werkervaring, uw persoonlijke ontwikkeling en motivatie voor deze opleiding.

Op basis van uw aanmelding wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de verdere selectieprocedure. Meer informatie over de details van de procedure krijgt u direct na aanmelding. Bij de selectieprocedure worden ook de praktijkwerkzaamheden betrokken. 

Kosten*

De kosten voor de aanmeldings- en selectieprocedure bedragen € 60,-. De kosten voor het cursorische gedeelte in 2022 bedragen € 18.350,-. Daarnaast dient u rekening te houden met kosten voor aan te schaffen boeken en leertherapie.

Data*

De opleiding begint jaarlijks. De exacte startdatum is onder voorbehoud en ook de start van de opleiding in het algemeen is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

Q: Ik heb een eenmanspraktijk. Kan ik daar psychotherapeuten opleiden?

A: In een eenmanspraktijk kan niet worden opgeleid, daarvoor moet u een samenwerking aangaan met andere praktijken. Die samenwerking moet worden geformaliseerd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst, waarin ook de inhoud van de samenwerking wordt beschreven.

Q: Ik heb een te kleine praktijk om opleidelingen in dienst te nemen, en ik vind dat eigenlijk ook veel te riskant. Kan het ook op een andere manier?

A: Jazeker, u mag opleidelingen ook een OvO (overeenkomst van opdracht, een soort zzp-overeenkomst) aanbieden. Daarin moet dan wel een aantal dingen zijn vastgelegd, zoals het betalen van de supervisie en werkbegeleiding door de instelling, en de vergaderingen die plaatsvinden, zodat het leerklimaat gewaarborgd is.

Q: Waarom moeten vergaderingen altijd zo hard worden vastgelegd voor jullie?

A: Omdat wij vinden dat opleidelingen veel kunnen – en moeten – leren van de overwegingen van senior-therapeuten, juist bij het bespreken van een intake en/of lopende behandelingen. Ook het bijwonen van vergaderingen door huisartsen en/of fysiotherapeuten etc. kan een enorme inhoudelijke verbetering betekenen voor uw praktijk.

Q: Waarom zou ik psychotherapeuten willen opleiden?

A: Dat is natuurlijk aan u, maar de vrijgevestigden die wij spreken die begonnen zijn met opleiden, zijn heel enthousiast en vinden het een grote verrijking van hun praktijk. Vaak beginnen ze met het idee dat ze een opleideling veel te bieden hebben aan ervaring – en dat is natuurlijk ook zo – maar merken ze gaande de opleiding dat een opleideling omgekeerd ook veel binnenbrengt aan vernieuwing en verbetering!

Contact