Psychotherapeut voor GZ-psychologen

De opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog leidt op tot psychotherapeut met uiteindelijk twee BIG-registraties. De opleiding duurt drie jaar, start jaarlijks en integreert gedragstherapeutische, psychoanalytische en systeemtherapeutische theorieën, concepten en technieken.

De opleiding begint jaarlijks. De exacte startdatum is onder voorbehoud en ook de start van de opleiding in het algemeen is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 

Opzet

De opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen is opgezet rond het concept ‘development’ en is meer procesgericht dan klachtgericht. Dit houdt in dat aan de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen aandacht wordt besteed. De opleiding integreert inzichten uit de infant research, de neurowetenschappen, de attachment-theorie en de beschikbare evidence met betrekking tot het behandelen van psychische problemen. In de theorie en de techniek van het behandelen staan ontwikkeling en interactie, attachment en mentaliseren centraal.

Doelstelling

U wordt opgeleid tot psychotherapeut BIG, een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de patiënt is geworteld. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als voor het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.

Doelgroep

Deelname aan deze opleiding is voorbehouden aan GZ-psychologen. Deelnemers dienen bij aanmelding een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. Hebt u een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient u dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.

Erkenning

De opleiding leidt op tot de registratie als psychotherapeut in het BIG-register. Alleen deze registratie geeft het recht de wettelijk beschermde titel psychotherapeut te voeren.

 • Programma

  De opleiding begint jaarlijks. De exacte startdatum is onder voorbehoud en ook de start van de opleiding in het algemeen is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 

  De opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen is een parttime opleiding van drie jaar die bestaat uit:

  1. Theoretisch-technisch onderwijs
  2. Praktijkwerkzaamheden
  3. Supervisie
  4. Leertherapie

  Theoretisch-technisch onderwijs

  Het cursorische deel van de opleiding beslaat maximaal drie jaar. De omvang in uren hiervan wordt nog vastgesteld.

  Praktijkwerkzaamheden

  Het praktijkgedeelte bestaat uit drie jaar werkervaring, minimaal 16 uur per week.

  Supervisie

  De supervisie beslaat in totaal 150 uur, ervan uitgaand dat de eerste 25 uur tijdens de opleiding tot GZ-psycholoog is gedaan.

  Leertherapie

  In totaal moeten minstens 50 uur leertherapie worden gevolgd tijdens de opleiding. Deze leertherapie moet minstens negen maanden beslaan.

  Bij aanvang van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan supervisie en leertherapie.

   

 • Hoofdopleider

  De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is mw. dr. Willemijn Scholten.

 • Kosten

  De kosten voor de aanmeldings- en selectieprocedure bedragen € 60,-. De kosten voor het cursorische gedeelte in 2022 bedragen € 18.350,-*. Daarnaast dient u rekening te houden met kosten voor aan te schaffen boeken en leertherapie.

  *Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

 • FAQ's

  Q: Ik heb een eenmanspraktijk. Kan ik daar psychotherapeuten opleiden?

  A: In een eenmanspraktijk kan niet worden opgeleid, daarvoor moet u een samenwerking aangaan met andere praktijken. Die samenwerking moet worden geformaliseerd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst, waarin ook de inhoud van de samenwerking wordt beschreven.

  Q: Ik heb een te kleine praktijk om opleidelingen in dienst te nemen, en ik vind dat eigenlijk ook veel te riskant. Kan het ook op een andere manier?

  A: Jazeker, u mag opleidelingen ook een OvO (overeenkomst van opdracht, een soort zzp-overeenkomst) aanbieden. Daarin moet dan wel een aantal dingen zijn vastgelegd, zoals het betalen van de supervisie en werkbegeleiding door de instelling, en de vergaderingen die plaatsvinden, zodat het leerklimaat gewaarborgd is.

  Q: Waarom moeten vergaderingen altijd zo hard worden vastgelegd voor jullie?

  A: Omdat wij vinden dat opleidelingen veel kunnen – en moeten – leren van de overwegingen van senior-therapeuten, juist bij het bespreken van een intake en/of lopende behandelingen. Ook het bijwonen van vergaderingen door huisartsen en/of fysiotherapeuten etc. kan een enorme inhoudelijke verbetering betekenen voor uw praktijk.

  Q: Waarom zou ik psychotherapeuten willen opleiden?

  A: Dat is natuurlijk aan u, maar de vrijgevestigden die wij spreken die begonnen zijn met opleiden, zijn heel enthousiast en vinden het een grote verrijking van hun praktijk. Vaak beginnen ze met het idee dat ze een opleideling veel te bieden hebben aan ervaring – en dat is natuurlijk ook zo – maar merken ze gaande de opleiding dat een opleideling omgekeerd ook veel binnenbrengt aan vernieuwing en verbetering!

 • Toelatingseisen

  Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van de BIG-registratie GZ-psycholoog en werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie opleidingen.

 • Vrijstellingen voor psychiaters

  Voor psychiaters die willen worden ingeschreven in het BIG-Register Psychotherapeut, geldt een vrijstellingenregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een verzoek in bij de subcommissie van het HCO-PT. U legt de commissie alle gegevens voor, waarna een opleidingsplan of een advies wordt opgesteld. Met daarin opgenomen de eventuele vrijstellingen, zoals beoordeeld door de commissie.

  Verzoek indienen

  Psychiaters kunnen in aanmerking komen voor een psychotherapieregistratie op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de actuele eisen voor de registratie als psychotherapeut.

  Dit betekent dat de registratie als psychiater niet langer dan 10 jaar geleden is gehaald en dat de aanvrager aan alle actuele PT-eisen voldoet zowel qua omvang en inhoud van het cursorisch als het praktijkonderwijs (zie hieronder voor de uitgebreide toelichting).

  Om de registratie aan te vragen dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een actueel CV
  • Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief de gevraagde verklaringen van gevolgde onderdelen
  • Een motivatie waarom men op dit moment de registratie tot psychotherapeut aanvraagt

  De kosten van een studieadvies zijn ca. € 250,--. Bij meerwerk kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht.

  Alle verzoeken lopen via RINO Zuid in samenwerking met RINO amsterdam. Download hier het aanvraagformulier, vul het in en mail het vervolgens naar pt@rinozuid.nl. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet het formulier voorzien zijn van álle gevraagde bijlagen.

  Kosten voor studieadvies

  De kosten voor een studieadvies zijn in totaal ca. € 250,-.
  RINO Zuid zal € 175,- in rekening brengen en RINO amsterdam € 75,-. Dit is een gemiddelde voor de tijd die eraan wordt besteed, bij meer werk kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht.

  Na het afronden van het opleidingsplan/advies wordt het dossioma voorgelegd aan de Examencommissie psychotherapie-opleiding van de opleidingsinstelling waar de psychiater de opleiding gevolgd heeft.

 • Aanmelding en selectie

  Om in aanmerking te komen voor een plek in deze opleiding dient u werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie. Deze instelling kan dan een opleidingsplek voor u aanvragen. Nadat u bent voorgedragen door een instelling, ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier met het verzoek om deze in te vullen. Daarbij stuurt u onder andere uw curriculum vitae, een kopie van het bewijs van uw registratie als GZ-psycholoog en een sollicitatiebrief mee, waarin u nader ingaat op uw opleiding en werkervaring, uw persoonlijke ontwikkeling en motivatie voor deze opleiding.

  Op basis van uw aanmelding wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de verdere selectieprocedure. Meer informatie over de details van de procedure krijgt u direct na aanmelding. Bij de selectieprocedure worden ook de praktijkwerkzaamheden betrokken. 

 • Organisatie

  De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO amsterdam.

  Contact

 • Onderwijs- en examenregeling (OER) PT

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER) PT:

   

 • Visiedocument Hoofdopleiders

  Hier vind je het document Naar toekomstbestendige GZ- KP- en PT- opleidingen: visiedocument Hoofdopleiders