Begeleiding tijdens opleiding

Tijdens de BIG-opleiding krijgen de opleidelingen op verschillende manieren begeleiding. Lees, kijk en luister naar de uitleg over de rol van praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor tijdens het opleidingstraject. Ook vind je hier de contactroute binnen de BIG afdeling bij RINO amsterdam.

 • Praktijkopleider

  Als praktijkopleider heb je een belangrijke en verantwoordelijke rol te vervullen. Je levert een significante bijdrage aan de vorming van toekomstige BIG-professionals en je bent gedelegeerd verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van de praktijkopleiding binnen jouw praktijkopleidingsinstelling. Tevens ben je hét aanspreekpunt voor de hoofdopleider. 

  Tot slot heb je ook de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de praktijkvisitaties binnen jouw praktijkopleidingsinstelling. 

  In het onderstaande filmpje wordt meer uitleg gegeven over wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn als praktijkopleider:

 • Werkbegeleider

  Als werkbegeleider begeleid je de opleideling op de werkvloer in de dagelijkse praktijk; je bent hét aanspreekpunt van de opleideling. Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden passen binnen het individueel opleidingsplan en houdt daarbij rekening met het cursorisch deel van de opleiding.

  Daarnaast houd je toezicht op het functioneren van de opleideling en tref je maatregelen als er problemen zijn of dreigen te zijn met betrekking tot het leertraject. Als werkbegeleider ben je tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden die de opleideling uitvoert binnen de praktijkopleiding.

  In onderstaand filmpje wordt meer uitleg gegeven over wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn als werkbegeleider:

 • Supervisor

  In tegenstelling tot de taak van de werkbegeleider staat het werk van de supervisor exclusief in het teken van het persoonlijke leerproces van de opleideling. Als supervisor is het jouw taak om de technische en methodische bekwaamheid van de opleideling te begeleiden.

  Je besteedt in de supervisie expliciet aandacht aan de vigerende standaarden en de wetenschappelijke state of the art op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft. Daarnaast geef je op verzoek van de praktijkopleider regelmatig een oordeel over de voortgang van het leertraject en de ontwikkeling en het functioneren van de opleideling in diens interactie met patiënten, alsmede beroepsethische kwesties.

  In onderstaand filmpje wordt meer uitleg gegeven over wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn als supervisor:

 • Contactroute BIG opleidingen RINO amsterdam

  Contactroute

  Bekijk hier de contactroute binnen RINO amsterdam