Observatie van ouder-kind interacties

beoordelingsschalen voor kwaliteit van de relatie

eendaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 572

Interesselijst

Izmir (8 maanden) huilt in haar bedje. Het is elf uur ‘s avonds. Moeder heeft haar om half acht naar bed gebracht. Izmir heeft het naar haar zin gehad in haar badje, maar tijdens het aankleden begint ze te huilen.
Het lukte moeder om haar te troosten, maar daarna weigerde Izmir de fles. Moeder maakt zich zorgen omdat Izmir de laatste weken steeds minder gaat eten en drinken. De consultatiebureau-arts maakt zich ongerust omdat Izmir gewicht begint te verliezen.

Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe verschillende korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen.

Doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in verschillende instellingen op het gebied van de jeugdzorg: (BJZ, GGZ-instellingen), (ortho)pedagogen, psychologen, orthopedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers, eerstelijnspsychologen, consultatiebureau artsen en kinderpsychiaters. Kortom: iedereen die met (jonge) kinderen werkt en de mogelijkheid heeft om ouder-kind interacties te observeren.

Doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een beeld hoe korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen. De deelnemers leren welke gedragingen in een interactie van belang zijn en leren deze te observeren met behulp van verschillende schalen.

Inhoud

De belangrijkste schalen die gebruikt worden om de kwaliteit van de ouder-kind relatie te beoordelen komen uitgebreid aan de orde.
Het gaat om:

  • de Emotional Availability Scales (Biringen, Robinson en Emde, 1998);
  • de beoordelingsschalen van Erickson, Sroufe en Egeland (1985).

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten