Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Word jij onze nieuwe collega?

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Als we vacatures hebben, dan vind je die op deze pagina. Klik op het tabblad voor meer informatie over de vacature.

Je sollicitatie kun je sturen aan RINO amsterdam, t.a.v. Annemarie van der Linden (HRM), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan annemarievanderlinden@rino.nl.

RINO amsterdam zoekt een Lid van de Raad

Over RINO amsterdam

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en aangrenzende terreinen. RINO amsterdam levert een bijdrage aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten. Dat doet zij door middel van het aanbieden van kortere en langere cursussen en opleidingen (Nascholing en Opleidingen), het aanbieden van opleidingen die leiden tot BIG-registraties (BIG-opleidingen) en door beroeps- en therapieverenigingen te ondersteunen met hun ledenadministratie, registers en congressen (ZonderZorg). Bij de uitvoering van al haar activiteiten heeft RINO amsterdam kwaliteit, gastvrijheid, samenwerking en service hoog in het vaandel, waarbij de waardes Zorgzaam & Zakelijk centraal staan.

Een van de leden van de Raad van Toezicht vertrekt binnenkort waardoor er een vacature ontstaat voor een nieuw lid met expertise op het gebied van organisatieadvies.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de doelstellingen van Stichting RINO amsterdam. De raad bestaat momenteel uit 4 betrokken leden, die ieder vanuit hun expertise, kennis en kunde toezicht houden op het beleid.

De raad vervult zijn functie vanuit samenwerking, integriteit en teamwerk. Bij het samenstellen van de raad draait het om het vinden van de juiste combinatie van mensen.

De Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door de begrippen ‘klein, kritisch en betrokken’ en bestaat uit leden die allen vanuit een intrinsieke overtuiging en maatschappelijke betrokkenheid deze rol bij RINO amsterdam vervullen. Zij vervullen hun taak professioneel op drie kerntaken: werkgeverschap, toezicht houden en sparringpartner zijn voor de 2 Directie- | Bestuursleden. Vooral deze laatste taak is van belang; het op een goede manier bevragen, doorvragen en kritisch benaderen van de thematiek, waardoor Directie | Bestuur haar taken naar beste kunnen kan vervullen.

In de statuten is vastgelegd dat de Raad van Toezicht het beleid van de bestuurders toetst, o.a. door middel van de goedkeuring van de begroting en de jaarcijfers. Beleidsvoornemens m.b.t. samenwerkingsrelaties van enige omvang zijn eveneens aan de goedkeuring door de Raad van Toezicht onderhevig. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende functie. Om deze taken (adviseren, goedkeuren en toetsen) naar behoren te kunnen uitvoeren is nodig dat men 1) de richting van RINO amsterdam kent en een beeld van de omgeving heeft, 2) voldoende besturingsmogelijkheden heeft en 3) over bestuurlijke kwaliteit/capaciteit beschikt.

Hieruit vloeit voort dat in de Raad van Toezicht kennis en ervaring aanwezig dient te zijn met betrekking tot de volgende gebieden:

 • de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en aangrenzende terreinen;
 • de ontwikkelingen m.b.t. nascholing en opleiding voor GGZ-beroepen;
 • marketing van diensten;
 • financiën;
 • ondernemerschap in de not-for-profit sector;
 • organisatieontwikkeling;
 • civiel juridische expertise, mede met het oog op de complexe samenwerkingsverhoudingen.

De raad vergadert minimaal 4 keer per jaar (indien nodig vaker). Zij heeft geen separate commissies geformeerd. Men evalueert met regelmaat het eigen functioneren. De benoeming is voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 2 aanvullende termijnen. De uren worden volgens onderlinge afspraak gedeclareerd, aangevuld met eventuele vergoeding van (reis)kosten.

Alle huidige leden betitelen de raad als een warme, betrokken club mensen, waar sprake is van onderling vertrouwen, die naast een professionele invulling van hun rol ook een prettige informele verbinding met elkaar hebben; de informaliteit waarmee ook RINO amsterdam als organisatie gekenmerkt wordt.

Er is tevens een goede verbinding met de organisatie, men is in contact met medewerkers en professionals uit de organisatie. Dit acht men voor de toekomst ook wenselijk om te blijven doen om ook de zachte kant van de organisatie te kennen en in contact te zijn met de staande organisatie, zonder de rol van de bestuurders over te nemen.

Competenties van de leden

De belangrijkste gewenste competenties voor de Raad van Toezicht als geheel zijn:

 • affiniteit met het werkgebied van RINO amsterdam; intrinsiek gemotiveerd om deze rol te vervullen; niet vanuit financiële prikkel gedreven;
 • inhoudelijke kennis van en ervaring met het vakgebied van de GGZ, inclusief de actuele ontwikkelingen en maatschappelijke discussie;
 • kennis van organisaties en organisatieontwikkeling; kennis van ‘professionele’ organisaties, ervaring in leiding geven aan een organisatie; iemand die zakelijkheid weet te combineren met het aansturen van professionals, visie op leiderschap, kennis van organisatiestructuren en management, ervaren in het stellen van doelen in relatie tot middelen;
 • ervaren in ondernemerschap, commercieel denken, denken in termen van geld verdienen, gezonde business cases, en andere verdienmodellen; kennis van productontwikkeling;
 • kennis van de universitaire, politiek bestuurlijke wereld; op de hoogte zijn van het krachtenspel;
 • juridische expertise;
 • een bijdrage leveren aan de reflectie van de bestuurders en daarmee RINO amsterdam ondersteunen; Directie | Bestuur zo kunnen bevragen dat zij aan het denken wordt gezet; beschouwen, reflecteren en sparren zijn hierbij de belangrijkste rollen;
 • bijdragen aan (behoud van) de cultuur van RINO amsterdam en de Raad van Toezicht: ‘klein, kritisch en betrokken’;
 • aandacht voor zowel de formele rol van toezichthouder alsook het onderschrijven van en bijdragen aan het informele contact, onderling maar ook met Directie | Bestuur;
 • creativiteit en ‘out of the box-denken’; nieuwe invalshoeken en manieren van ‘kijken naar’ toevoegen; de vaardigheid beheersen om van buiten naar binnen te redeneren; commercieel en marketing denken toevoegen; nieuwe werelden en gezichtsvelden binnenbrengen;
 • zorgdragen voor goede balans tussen aandacht op de deelterreinen: financiën, organisatie, kwaliteit, inhoud;
 • evenwichtige verdeling van leeftijd en geslacht.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een lid met een achtergrond in de wereld van organisatieontwikkeling, met kennis van en belangstelling voor onderwijs in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Meer infomatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over deze functie, stuur dan alstublieft een e-mailbericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. Arnoud van Buuren: info@arnoudvanbuuren.nl

Reageren

Uw belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken door voor 17 januari 2021 een e-mail met motivatie en volledig CV te sturen aan moniquehoogvliet@rino.nl. Bij voldoende passende reacties kunnen we de vacature eerder sluiten.

Deze vacature is niet bedoeld voor acquisitie.

RINO amsterdam heeft een vacature voor de functie Financial Controller.

In die functie ben teamlid van de afdeling Financiën en rapporteer je aan het Hoofd Financiën. Je bent aanspreekbaar op het slim, efficiënt en transparant uitvoeren van de dienstverlening. De Financial Controller ziet toe op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten, voert uit en adviseert de organisatie.

Ben jij de inhoudelijke expert die we zoeken en houd je van analyseren en verbeteringen doorvoeren? Dan ontmoeten we jou graag! Lees meer informatie over deze vacature en de procedure.

Bekijk of download de PDF: Vacature Financial Controller

RINO amsterdam zoekt

(hoofd)docenten voor het vak Psychopathologie & Indicatiestelling

Voor de opleiding tot GZ-psycholoog (met accent op volwassenenzorg) zijn we op zoek naar enthousiaste (hoofd)docenten voor het blok Psychopathologie & Indicatiestelling.

Dit onderdeel is een belangrijk basisvak (36 uur) in het eerste jaar van de opleiding en stelt het proces van klinisch redeneren centraal. Het heeft als doelstellingen:

 • de algemene kennis te verbreden van de meest voorkomende psychische stoornissen bij volwassenen (zoals ten aanzien van comorbiditeit, prevalentie en beloop), en
 • de context, waarde en beperkingen van de DSM-5 nader te leren kennen en hanteren.

Daarbij is er veel aandacht voor:

 • de keuzes en dilemma's die onlosmakelijk verbonden zijn aan het proces van intake en indicatiestelling;
 • de mate van evidentie die er is voor de verschillende vormen van psychopathologie;
 • de mate waarin e-health kan worden ingezet;
 • de toepassing van het vak op een diverse doelgroep.

We zoeken (ervaren) docenten met goede didactische vaardigheden die kennis hebben van psychopathologie in DSM-5 verband; in hun onderwijs aandacht voor evidence, e-health en diversiteit weten toe te passen; en onze passie voor het opleiden van psychologen tot GZ-psycholoog delen.

Er is een draaiboek beschikbaar met powerpoint presentaties, de eerste cursus staat gepland op vrijdagen vanaf oktober 2020.

Voor 2021 is de wens om dit vak te gaan aanpassen, samen met de hoofdopleider en de (hoofd)docenten.

Interesse? Stuur een mail naar Martijn Lamberts, hoofd BIG-opleidingen, via martijnlamberts@rino.nl

 

RINO amsterdam zoekt

Jaargroepopleider(s) KP

35-40 uur per jaar

Reageer vóór 15 november 2020

Om de begeleiding van onze opleidingsgroepen te optimaliseren, hebben wij de functie Jaargroepopleider in het leven geroepen. Wij zoeken daarom op korte termijn 2 of 3 jaargroepopleiders.

Wat is uw rol?

Als Jaargroepopleider bent u verantwoordelijk voor het mentoraat over een opleidingsgroep, met daarbij als hoofdtaak de groeps- en individuele ontwikkeling van onze opleidelingen te monitoren. U bent het algemeen aanspreekpunt voor de groep(en), en neemt deel aan de opleidingscommissie, vergaderingen en overleggen met betrekking tot de voortgang van de individuele opleidelingen en de groep. U vertegenwoordigt daarin de stem van de groep(en), waarbij u eventuele knelpunten kunt bespreken met andere jaargroepopleiders. Gedurende de opleiding zijn er periodieke gesprekken waarin u onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdopleider eveneens de voortgang van de opleidelingen in de u toegewezen groep(en) bewaakt. Het gaat hier om selectie-, IOP-, reflectie-, en jaargesprekken. Tenslotte bent u aanwezig bij de afsluiting en diploma-uitreiking van uw groep(en).

Wat verwachten we van u?

De RINO is op zoek naar een Klinisch Psycholoog BIG met verantwoordelijkheidsgevoel die flexibel, tactvol en collegiaal is. Aantoonbare affiniteit met het begeleiden van of werken met groepen is een pré. We verwachten een proactieve houding t.a.v. het welzijn van onze opleidelingen.

Wat bieden wij?

U komt te werken in een nieuwe functie, binnen een goed draaiend team in een organisatie met een informele en collegiale werksfeer. We bieden u op regelmatige basis de mogelijkheid tot intervisie om deze nieuwe rol adequaat te kunnen volbrengen. Hierin is ruimte voor overleg met andere jaargroepopleiders.

Vergoeding

Voor de functie Jaargroepopleider hebben wij een vaste vergoeding van €90 per uur. Gemiddeld zal per groep 35-40 uur per jaar van u gevraagd worden, welk aantal afhankelijk is van de groepsgrootte: een groter aantal opleidelingen wordt uiteraard beloond met meer uren. Wanneer u de functie van Jaargroepopleider bekleedt, krijgt u een opleidingsgroep toegewezen waarna het aantal uur verder gespecificeerd zal worden.

Wie zijn wij?

De RINO is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen. De RINO biedt al 35 jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, midden in Amsterdam.

Wij zijn een not-for-profit organisatie met ruim 60 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Nascholing & Opleidingen, BIG-Opleidingen en ZonderZorg. De functie Jaargroepopleider valt onder de BIG-afdeling en in dit geval specifiek onder de KP-opleiding.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wendy Werkman, coördinator KP opleiding, te bereiken via BIG-opleidingen op 020-625 08 03 of wendywerkman@rino.nl 

Reageren?

Stuur een korte motivatie voorzien van een recent CV vóór 15 november 2020 naar wendywerkman@rino.nl

 

RINO amsterdam zoekt

Beoordelaars
Critically Appraised Topic (CAT)
GZ-opleidingen

Reageer voor 20 oktober 2020. Op 23 oktober staat een training gepland voor nieuw aangenomen beoordelaars.

Wat is een CAT?
Dit curriculum onderdeel omvat nadere reflectie op het begrip evidence-based behandelen en is, meer specifiek, gericht op het in relatief korte tijd leren om op verantwoorde en kritische wijze een gericht literatuuronderzoek uit te voeren en te rapporteren met betrekking tot een klinisch relevant onderwerp, bijvoorbeeld de diagnostische accuratesse van een test, de prognose van een psychische aandoening of de effectiviteit van een bepaalde behandeling.

Wat is uw rol?
Bij RINO amsterdam starten jaarlijks zo’n 200 psychologen aan de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychologen in Opleiding. Zij maken gedurende hun opleiding één CAT. Voor het beoordelen van deze CAT’s zijn wij op zoek naar ter zake kundige beoordelaars.

Wat verwachten we van u?

 • U heeft (bijna) een research master voltooid en/of u bent (bijna) gepromoveerd bij voorkeur in de psychologie of aanverwante discipline, en/of u bent klinisch psycholoog
 • U heeft ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek en schrijven hierover
 • U bent bereid een korte scholing in het beoordelen van de CAT bij RINO amsterdam te volgen

Wat hebben wij te bieden?
U participeert in een boeiend, terugkerend project in een dynamische organisatie. Verder bieden wij onder andere:

 • een passende vergoeding per beoordeelde CAT
 • samenwerking met (hoofd-)opleiders en andere enthousiaste professionals
 • het leveren van een bijdrage aan het kennis- en vaardigheidsniveau van de toekomstige GZ-psychologen
 • betrokken worden bij de nieuwste ontwikkelingen in de BIG-opleidingen
 • scholing van 2 dagdelen als CAT-beoordelaar

Wie zijn wij?
RINO amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen. De RINO biedt al 35 jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, midden in Amsterdam. Wij zijn een not-for-profit organisatie met ruim 60 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Nascholing & Opleidingen, BIG-Opleidingen en ZonderZorg.

Reageren of meer informatie?
Reageren kan door het sturen van een korte motivatiebrief voorzien van een recent CV naar Simone van Kooten, coördinator BIG-opleidingen, voor 20 oktober 2020 via simonevankooten@rino.nl. Wil je meer informatie? Neem dan eveneens contact op met Simone van Kooten.

 

Contact