Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen
driedaagse cursus

Startdata
- (vol)
224.22.01
€ 755.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 21 oktober 2022 om 10:00
Vrijdag 11 november 2022 om 10:00
Vrijdag 09 december 2022 om 10:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 44 punten
registratie 6 punten
registratie 10 punten
registratie 2 punten
herregistratie 18 punten
registratie 8 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 44 punten
registratie 6 punten
registratie 10 punten
registratie 2 punten
registratie 8 punten
herregistratie 18 punten
Registerplein toegekend 47 punten
-
224.23.01
€ 775.00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 17 januari 2023 om 09:30
Dinsdag 31 januari 2023 om 09:30
Dinsdag 07 februari 2023 om 09:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 44 punten
registratie 6 punten
registratie 10 punten
registratie 2 punten
herregistratie 18 punten
registratie 8 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 44 punten
registratie 6 punten
registratie 10 punten
registratie 2 punten
registratie 8 punten
herregistratie 18 punten
Registerplein toegekend 47 punten
Online | Onderwijs - | Zoom

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Aan schoolpsychologen wordt geregeld advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen?

doelgroep

Orthopedagogen en (school)psychologen werkzaam binnen het basis of het voorgezet onderwijs.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

inhoud

  • klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
  • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen;
  • variaties in didactische en instructie modellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
  • groepsdynamica in de klas;
  • motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
  • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling;
  • preventieve interventies;
  • specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Verschuren, K., Koomen H. Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (2016), Garant Uitgeverij, ISBN: 9789044134438.