Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
224.24.02
€ 850,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 01 juli 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 08 juli 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 03 oktober 2024 van 09:00 tot 12:00
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
behandeling 10 punten
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 16 punten
overig 2 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
behandeling 10 punten
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 16 punten
overig 2 punten
Registerplein Toegekend  
herregistratie 26 punten
-
224.25.01
€ 850,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 27 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 15 mei 2025 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 19 juni 2025 van 09:00 tot 12:00
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
behandeling 10 punten
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 16 punten
overig 2 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
behandeling 10 punten
diagnostiek 6 punten
extra literatuur 16 punten
overig 2 punten
Registerplein Toegekend  
herregistratie 26 punten
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Aan schoolpsychologen wordt regelmatig advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen. Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen?

Doelgroep

Orthopedagogen en (school)psychologen werkzaam binnen een onderwijssetting. Ook als locatiedirecteur, teamleider zorg, ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleider/docent, etc. ben je van harte uitgenodigd om mee te doen (hbo masterniveau). Laat het ons dan van te voren even weten; dan past de docent het programma erop aan. 

Werkwijze 

De cursus bestaat uit twee interactieve en enthousiasmerende online lesdagen gevolgd door een e-learning gemaakt in samenwerking met Helma Koomen, hoogleraar Professionele Pedagogische Relaties van de UvA. Deze e-learning maak je in je eigen tijd tussen de tweede en derde lesdag in. De derde online lesdag beslaat drie uur en vindt enkele maanden na de tweede lesdag plaats. 

Inhoud

 • klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
 • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen;
 • variaties in didactische en instructiemodellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
 • groepsdynamica in de klas;
 • motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
 • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling;
 • preventieve interventies;
 • specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus ben je in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

Na afloop van de cursus heb je kennis van:

Klassenmanagement:

 1. Verschillende didactische modellen
 2. Instructiemogelijkheden (verschillende informatie verwerkingskanalen: uitwerking in verschillende instructiemodellen bv responsieve instructie, model leren)
 3. Klassenmanagement (organisatie)

Pedagogisch klimaat:

 1. Interactie tussen leerkracht en leerling & leerkrachtstijl 
 2. Motivatie/structuur
 3. Groepsdynamica

Houding:

a) algemeen

 1. Je gaat uit van veelzijdige bepaaldheid van klacht over individuele leerling, niet slechts van leerlingkenmerken, maar ook van de aanpak en handelingsverlegenheid van ouders en leraren.
 2. Je staat open voor creatieve oplossingen binnen de handelingsvrijheid van leerkrachten.
 3. Je kunt gebruik maken van kennis rond ordeverstoring in klas en weet deze op een effectieve manier met leerkrachten te bespreken.
 4. Je bent bekend met verschillende niveaus binnen de school om het gedrag van leerkrachten te beïnvloeden en ziet daarin helder zijn/haar rol als schoolpsycholoog.

 b) klassenmanagement:

 1. Je hebt een beeld bij verschillende didactische modellen en kunt inschatten wat dit vraagt van een leerkracht met betrekking tot klassenmanagement en effecten voor zorgleerlingen.
 2. Je gaat in de begeleiding na wat de verschillende instructie behoeften en mogelijkheden zijn voor een zorgleerling bij deze leerkracht in deze groep.
 3. Je bent je bewust van de competentiebeleving van leerkrachten en wat hun mogelijkheden beperkt om adequaat een klas te begeleiden. Ook ben je je bewust dat dit specifieke interventies vanuit de schoolpsycholoog vraagt in de begeleiding van leerkrachten.
 4. Je houdt bij de begeleiding van leerkrachten rekening met organisatorische aspecten van klassenmanagement en met haalbaarheid.

c) pedagogisch klimaat:

 1. Je houdt rekening met de aard van de interactie tussen leerkracht en leerling bij het taxeren van problemen met leerlingen.
 2. Je houdt bij de begeleiding van leerkrachten rekening met de dynamiek van de groep.

Vaardigheid:

 1. Je bent in staat vragen die leerling/kind gerelateerd zijn op het niveau van leerkracht handelen te krijgen. Je kunt de leerkracht in laten zien dat daar een deel van de sleutel voor verandering van gedrag van de leerling ligt.
 2. Vanuit modellen voor instructie, klassenmanagement en pedagogisch klimaat met de leerkrachten kun je in gesprek gaan en hierbij naar de haalbaarheid kijken voor deze leerkracht, met deze groep leerlingen, in deze school etc.
 3. Je leert interactiepatronen en pedagogisch klimaat in de groep signaleren op basis van een observatie.
 4. Je maakt gebruik van verschillende observatie instrumenten ter ondersteuning van het bespreekbaar maken en begeleiden van het gedrag van een leerkracht.
 5. Je maakt interactiepatronen en pedagogisch klimaat in de groep bespreekbaar met leerkrachten.
 6. Je beziet specifieke onderwijsbehoeften van een leerling in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkracht stijl.

Reviews van oud-cursisten

“Geweldig! Zeer verfrissend. Eentje die eigenlijk iedereen binnen het onderwijs zou moeten volgen. Heeft me geïnspireerd." (april 2024) 

“Mirella heeft ons in haar enthousiasme helemaal meegenomen en heeft mij echt geactiveerd om aan de slag te gaan." (april 2024)