Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen

driedaagse cursus
224.22.01
€ 755,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boek(en).

.
3 vrijdagen van 10.00 - 17.00 uur, geheel online.

Online | Onderwijs | ZOOM

Aan schoolpsychologen wordt geregeld advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen?

doelgroep

Orthopedagogen en (school)psychologen werkzaam binnen het basis of het voorgezet onderwijs.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

inhoud

  • klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
  • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen;
  • variaties in didactische en instructie modellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
  • groepsdynamica in de klas;
  • motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
  • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling;
  • preventieve interventies;
  • specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Verschuren, K., Koomen H. Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (2016), Garant Uitgeverij, ISBN: 9789044134438.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend18 uren
diagnostiek 6 uren
behandeling 10 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 6 uren
behandeling 10 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Registerpleintoegekend47,5 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige. In haar werk als senior onderwijsadviseur bij onderwijsbegeleidingsdienst Eduniek richt zij zich voornamelijk op diagnostiek en behandeling, vanuit de registratie als NVO-Orthopedagoog-Generalist, en op het begeleiden van schoolveranderingsprocessen, als trainer/onderwijskundige.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact