Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen
driedaagse cursus


Startdata
- (vol)
224.23.02
€ 775,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 13 november 2023 van 10:00 tot 17:00
Maandag 04 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Maandag 18 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
herregistratie 18 punten
extra literatuur 8 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 18 punten
Registerplein Toegekend 47 punten
- (vol)
224.24.01
€ 795,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 12 januari 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 02 februari 2024 van 10:00 tot 17:00
Vrijdag 05 april 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
herregistratie 18 punten
extra literatuur 8 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 18 punten
Registerplein Toegekend 47 punten
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Aan schoolpsychologen wordt geregeld advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen. Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen?

Doelgroep

Orthopedagogen en (school)psychologen werkzaam binnen een onderwijssetting.

Inhoud

 • klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
 • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen;
 • variaties in didactische en instructie modellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
 • groepsdynamica in de klas;
 • motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
 • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling;
 • preventieve interventies;
 • specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

Na afloop van de cursus heeft men kennis van:

Klassenmanagement:

 1. Verschillende didactische modellen
 2. Instructie mogelijkheden (verschillende informatie verwerkingskanalen: uitwerking in verschillende instructiemodellen bv responsieve instructie, model leren).
 3. Klassenmanagement (organisatie)

Pedagogisch klimaat:

 1. Interactie leerkracht leerling  leerkracht stijl (leerkracht als persoon met eigen schema’s en historie en kind zelf dit samen invloed op interactie).
 2. Motivatie/structuur
 3. Groepsdynamica

Houding:

Algemeen

 1. Gaat uit van veelzijdige bepaaldheid van klacht over individuele leerling, niet slechts van leerlingkenmerken, maar ook van de aanpak en handelingsverlegenheid van ouders en leraren.
 2. Staat open voor creatieve oplossingen binnen de handelingsvrijheid van leerkrachten.
 3. Kan gebruik maken van kennis rond orde verstoring in klas en weet deze op een effectieve manier met leerkrachten te bespreken.
 4. Is bekend met verschillende niveaus binnen de school om het gedrag van leerkrachten te beïnvloeden en ziet daarin helder zijn/haar rol als schoolpsycholoog.

 Klassenmanagement:

 1. Een beeld hebben bij verschillende didactische modellen en in kunnen schatten wat dit vraagt van een leerkracht met betrekking tot klassenmanagement en effecten voor zorgleerlingen.
 2. In de begeleiding nagaan wat de verschillende instructie behoeften en mogelijkheden zijn voor een zorgleerling bij deze leerkracht in deze groep.
 3. Is zich bewust van de competentiebeleving van leerkrachten hun mogelijkheden beperkt om adequaat een klas te begeleiden. En is zich daarmee bewust dat dit specifieke interventies vanuit de schoolpsycholoog vraagt in de begeleiding van leerkrachten.
 4. Houdt bij de begeleiding van leerkrachten rekening met organisatorische aspecten van klassenmanagement en met haalbaarheid.

Pedagogisch klimaat:

 1. Houdt rekening met de aard van de interactie tussen leerkracht en leerling bij het taxeren van problemen met leerlingen.
 2. Houdt bij de begeleiding van leerkrachten rekening met de dynamiek van de groep.

Vaardigheid:

 1. In staat zijn vragen die leerling/kind gerelateerd zijn op het niveau van leerkracht handelen te krijgen. De leerkracht in kunnen laten zien dat daar een deel van de sleutel voor verandering van gedrag van de leerling ligt.
 2. Vanuit modellen voor instructie, klassenmanagement en pedagogisch klimaat met de leerkrachten in gesprek kunnen gaan en hierbij naar de haalbaarheid kijken voor deze leerkracht, met deze groep leerlingen, in deze school etc.
 3. Interactie patronen en pedagogisch klimaat in de groep signaleren op basis van een observatie.
 4. Gebruik kunnen maken van verschillende observatie instrumenten ter ondersteuning van het bespreekbaar maken en begeleiden van het gedrag van een leerkracht.
 5. Interactie patronen en pedagogisch klimaat in de groep bespreekbaar kunnen maken met leerkrachten.
 6. Specifieke onderwijsbehoeften van een leerling bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkracht stijl.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden