Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen
driedaagse cursus

1e dag: literatuur (deel 2) in lit.map+ stapel cremekleurige A4+ pakje kleine post-its. Literatuur staat online.

Startdata
-
224.23.02
€ 775,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 13 november 2023 van 10:00 tot 17:00
Maandag 04 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Maandag 18 december 2023 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
herregistratie 18 punten
extra literatuur 8 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 26 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 10 punten
overig 2 punten
extra literatuur 8 punten
herregistratie 18 punten
Registerplein toegekend 47 punten
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Aan schoolpsychologen en orthopedagogen wordt geregeld advies gevraagd over het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt dan al snel op de kindfactoren. Deze nascholingscursus legt juist het accent op de leerkracht als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen.

Effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement, differentiatie en pedagogisch klimaat laat kinderen optimaal functioneren. Hoe motiveer je leerkrachten om op deze manier naar hun eigen gedrag te kijken en, indien gewenst, hun gedrag te veranderen?

doelgroep

Orthopedagogen en (school)psychologen werkzaam binnen het basis- of het voorgezet onderwijs.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

inhoud

  • klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
  • instrumenten voor observatie van leerkrachtstijlen en interactiestijlen;
  • variaties in didactische en instructie modellen. Wat vragen zij van de leerkracht en wat zijn de effecten op de leerlingen;
  • groepsdynamica in de klas;
  • motiveren voor zelfreflectie en gedragsverandering;
  • het gedrag van de leerkracht als sleutel tot verandering van het gedrag van de leerling;
  • preventieve interventies;
  • specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen bezien in het licht van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl.

zelf aan te schaffen literatuur 

Verschuren, K., Koomen H. Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (2016), Garant Uitgeverij, ISBN: 9789044134438.