NVGP

De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.

De route begint met een basiscursus groepsdynamica van 30 uur.

Na afronding van de basiscursus groepsdynamica kiest u een specialistische cursus van in totaal minimaal 40 uur. Bijvoorbeeld onderstaande cursus

Specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP

Interpersoonlijke groepspsychotherapie

7 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Na de cursus - beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische kennis; - beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische vaardigheden; - is de cursist zich meer bewust van zijn eigen stijl en rol als groepstherapeut; - is de cursist zich meer bewust van
-
494.23.01
€ 2.050,00

Het modulepakket moet in totaal uit minimaal 30 uur bestaan. Onderstaande cursussen voldoen aan de eisen van de NVGP. Wanneer u het modulepakket hebt afgerond bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot groepstherapeut NVGP.

Leiding geven aan een behandelteam

versterk je professionaliteit in leiderschap en teammanagement
vijfdaagse cursus

Het sturen en coördineren van een behandelteam is een vak op zich. Naast kennis van de behandeling zijn ook andere vaardigheden nodig. Zoals het kunnen inspelen op de groepsdynamiek in teams, het leidinggeven aan professionals, kennis van en visie op het behandelbeleid en management-organisatiekunde. Al deze facetten komen tijdens de cursus aan bod. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. Een methodische onderbouwing voor professioneel, doelmatig en makkelijk leidinggeven.
-
762.23.01
€ 1.450,00

Affectfobietherapie (AFT) in groepstherapie

interpersoonlijke interactie en groepsdynamiek

driedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
De Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. AFT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.
-
1056.23.01
€ 785,00