NVGP

De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.

De route begint met een basiscursus groepsdynamica van 30 uur.

Na afronding van de basiscursus groepsdynamica kiest u een specialistische cursus van in totaal minimaal 40 uur. Bijvoorbeeld onderstaande cursus

Het modulepakket moet in totaal uit minimaal 30 uur bestaan. Onderstaande cursussen voldoen aan de eisen van de NVGP. Wanneer u het modulepakket hebt afgerond bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot groepstherapeut NVGP.