Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

NVGP

De route tot registratie als groepstherapeut-NVGP is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Zie voor meer specifieke informatie over de vooropleidingseisen de website van de NVGP.

Basiscursus

De route begint met een basiscursus groepsdynamica van 30 uur.
Nieuwe data nog niet bekend. Inschrijven is mogelijk onder voorbehoud data.
(vijfdaagse cursus NVGP)
416.21.02
3 accreditaties
Contact