Vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

Ouder- en kindgericht werken bij ingrijpende jeugdervaringen

vijfdaagse cursus
Startdata
-
1457.24.01
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 09 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 30 september 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 14 oktober 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 04 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Maandag 18 november 2024 van 10:00 tot 17:00
Accreditaties
ABC1 - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) Toegekend  
herregistratie 30 punten
ABC1 - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) Toegekend  
herregistratie 30 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Iedere professional die in het dagelijks werk met ouders en kinderen te maken heeft krijgt vroeg of laat te maken met signalen die kunnen wijzen op geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing in gezinnen. Wat doe je dan? Hoe ga je hiermee om? Op welke manier maak je dit bespreekbaar? En welke stappen kun je (of moet je) zetten vanuit je professionele verantwoordelijkheid? 

Vanuit wetenschap en praktijk is steeds meer bekend over ingrijpende jeugdervaringen en onveiligheid in gezinnen, hoe dit beleefd wordt door ouders en kinderen, en wat de schadelijke gevolgen hiervan kunnen zijn voor de lange termijn fysieke, mentale en sociale gezondheid. Deze inzichten benadrukken het belang van aandacht voor het voorkómen, terugdringen en (helpen) herstellen van ingrijpende jeugdervaringen. Als professional die werkt met ouders en kinderen kun je hierbij het verschil maken!  

Doelgroep

Iedere hbo+ professional die met ouders en kinderen werkt: artsen, verpleegkundigen, psychiaters / (psycho)therapeuten, (eerste lijns-) zorgprofessionals, POH’ers,  jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg; professionals in onderwijs & kinderopvang, (school)maatschappelijk werk, ouder- en kindcentra, wijk- en buurtteams, gedragswetenschappers in jeugdhulp, GGZ / infant mental health, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. 

Schoolpsychologen die de module Kindermishandeling binnen de opleiding hebben gehad, kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste twee lesdagen. Neem hiervoor contact op met RINO amsterdam.   

Inhoud 

Dag 1: Kindermishandeling en huiselijk geweld: signaleren en bespreekbaar maken. 
Dag 2: Niets doen is geen optie: hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Dag 3: Traumasensitief werken en veerkracht versterken. 
Dag 4: Praten met kinderen en ouders over hoe het thuis gaat. 
Dag 5: Ingrijpende jeugdervaringen en ouderschap: hoe lange termijn gevolgen te helpen voorkómen? 

Doelstelling 

In deze cursus leer je wat je kunt én moet doen als professional om ouders en kinderen te helpen in situaties waarin de stress of onmacht zó hoog oploopt dat de veiligheid en gezonde ontwikkeling van kinderen in gevaar komt. Hierbij ligt de focus op contact maken met ouders en kinderen en hoe je met hen praat over ‘moeilijke onderwerpen’, zoals mishandeling, misbruik, verwaarlozing of geweld in de thuissituatie. Naast concrete handvatten en oefeningen krijg je bruikbare inzichten aangereikt uit de ouderschapstheorie en traumasensitief, herstelgericht werken. Daarnaast leer je hoe je als professional kunt bijdragen aan positieve jeugdervaringen, het versterken van veerkracht en het vergroten van het handelingsperspectief van ouders die ‘belast’ zijn door eigen traumatische jeugdervaringen of die in (chronisch) stressvolle omstandigheden hun kinderen grootbrengen.  

Werkwijze

De presentatie van kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk wordt afgewisseld met interactieve werkvormen, waaronder het oefenen van gesprekstechnieken met een trainingsacteur. De cursus bevat veel concrete tips en handreikingen voor communicatie en contact met ouders en kinderen, die in kwetsbare of onveilige omstandigheden verkeren. Er is ook ruimte voor de cursisten om eigen casuïstiek, dilemma’s en vragen uit de werkpraktijk in te brengen.  

Toetsing

Schriftelijke thuisopdracht.  

Aan te schaffen literatuur  

  • Bruce Perry & Maia Szalavitz, “De jongen die opgroeide als hond; en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater”, Scriptum Psychologie, 2007 (herdruk Scriptum Books, 2016). (260 pag.) 
  • Nadine Burke Harris, “The deepest well; Healing the long-term effects of childhood adversity”, 2018. Of in Nederlandse vertaling: “Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen; het helen van langetermijneffecten van adverse childhood experiences (ACE's)”, uitg Mens!, 2018 (319 pag.) 
  • Marike van Gemert, “Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling”, Bohn Stafleu van Loghum, 2019. (274 pag.) 

Aanbevolen wordt gratis abonnee te worden van Augeo magazine, het online magazine over veilig opgroeien.  

Reviews van oud-cursisten

“Een bevlogen docent met veel kennis en ervaring!”

“Wat een waardevolle cursus was dit. Een aanrader voor iedereen in de jeugdhulpverlening en voor andere professionals die met ouders, kinderen en jongeren werken.”