Psychiatrie en verstandelijke beperking

basiscursus voor de VGzorg en maatschappelijk werk

eendaagse cursus
130.19.01
€ 195,-
inclusief literatuurklapper en lunch.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Termen uit de GGZ roepen bij veel medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg koudwatervrees op. Toch wordt van alle disciplines kennis hierover verwacht. Deze basiscursus leert de taal van de GGZ te begrijpen en toe te passen.

doelgroep

De basiscursus psychiatrie en verstandelijke beperking is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, o.a. groepsleiding, gedragswetenschappers/orthopedagogen en ambulant begeleiders. Ook is de basiscursus geschikt voor MEE-consulenten.

doelstelling

U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

inhoud

De cursus is gericht op mensen die werken met volwassen mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis. Naast algemene uitleg over psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking gaat de basiscursus over o.a.:

integratieve diagnostiek;
differentiëren tussen psychiatrische stoornis, gedragsstoornis en systeemproblematiek;
methodieken zoals observeren, registreren en het maken van signaleringsplannen;
eigen casuïstiek: diagnose en observatie worden omgezet in een passende begeleidingsattitude (op basis van het zogenaamde competentieprofiel);
afhankelijk van uw vraag ligt de focus op één ziektebeeld of worden verschillende ziektebeelden besproken (autisme, ADHD, psychotische stoornissen, stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek).

facultatief

Het boek ‘psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap’ van Dösen (ISBN 90-23241-01-0) wordt aangeraden, maar is geen must.

andere cursussen die mogelijk ook interessant voor u zijn:

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Registerpleintoegekend10 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Suzie Muis werkt sinds 2009 als GZ-psycholoog met psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking bij Kristal in Leiden, onderdeel van GGZ Rivierduinen. Haar specialisaties zijn psychose en trauma, in dat kader is zij opgeleid in EMDR en ze is nu in de laatste fase tot het verkrijgen van het EMDR practitionerschap. Met collega’s heeft ze een psycho-educatie module psychose ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Daarnaast geeft ze vanuit Kristal de training Psychiatrie en Verstandelijke beperking bij diverse organisaties. Eerder heeft ze vanuit haar werk in de ouderenpsychiatrie cursussen gegeven bij de Rino.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact