Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Psychiatrie en verstandelijke beperking

basiscursus voor de VGzorg en maatschappelijk werk

eendaagse cursus
130.22.03
€ 295,-

inclusief lunch

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Termen uit de GGZ roepen bij veel medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg koudwatervrees op. Toch wordt van alle disciplines kennis hierover verwacht. Deze basiscursus leert de taal van de GGZ te begrijpen en toe te passen.

De cursus is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg en MEE-consulenten.
U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

doelgroep

De basiscursus psychiatrie en verstandelijke beperking is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, o.a. groepsleiding, gedragswetenschappers/orthopedagogen en ambulant begeleiders. Ook is de basiscursus geschikt voor MEE-consulenten.

doelstelling

U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses sneller te herkennen, ze in het licht van de beperking te bezien en om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

inhoud

De cursus is gericht op mensen die werken met volwassen mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis. Naast algemene uitleg over psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking gaat de basiscursus over o.a.:

  • Uitleg over psychiatrische diagnostiek binnen Kristal (Integratieve diagnostiek Dösen).
  • Differentiëren tussen psychiatrische stoornis, gedragsstoornis, systeemproblematiek.
  • Uitleg over diverse psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten hierin bij mensen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van de vraag kunnen verschillende stoornissen worden besproken (autisme, ADHD, psychotische stoornissen, stemmingen, angst (waaronder trauma), somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen) of wordt de focus gelegd op één stoornis.
  • Methodieken zoals het observeren en registreren en het maken van signaleringsplannen.
  • Aan de hand van een zogenaamd competentieprofiel wordt d.m.v. eigen casussen gewerkt aan het omzetten van de diagnose en de observatie in een passende begeleidingsattitude.

aan te schaffen boek

Het boek 'psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap' van Dösen (ISBN 90-23241-01-0).

andere cursussen die mogelijk ook interessant voor u zijn:

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten
Registerpleintoegekend10 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. S. Kuijpers (Suzie) - docenten - 1901822033

Suzie Kuijpers werkt sinds 2000 in de GGZ en vanaf 2009 als GZ-psycholoog met psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking bij Rivierduinen Kristal polikliniek Volwassenen in Leiden, onderdeel van GGZ Rivierduinen. Haar specialisaties zijn psychose en trauma, in dat kader is zij opgeleid in EMDR.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact