Psychiatrie en verstandelijke beperking

basiscursus voor de VGzorg en maatschappelijk werk

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Termen uit de GGZ roepen bij veel medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg koudwatervrees op. Toch wordt van alle disciplines kennis hierover verwacht. Deze basiscursus leert de taal van de GGZ te begrijpen en toe te passen.

De cursus is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg en MEE-consulenten.
U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

doelgroep

De basiscursus psychiatrie en verstandelijke beperking is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, o.a. groepsleiding, gedragswetenschappers/orthopedagogen en ambulant begeleiders. Ook is de basiscursus geschikt voor MEE-consulenten.

doelstelling

U krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses sneller te herkennen, ze in het licht van de beperking te bezien en om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening.

inhoud

De cursus is gericht op mensen die werken met volwassen mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis. Naast algemene uitleg over psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking gaat de basiscursus over o.a.:

  • Uitleg over psychiatrische diagnostiek binnen Kristal (Integratieve diagnostiek Dösen).
  • Differentiëren tussen psychiatrische stoornis, gedragsstoornis, systeemproblematiek.
  • Uitleg over diverse psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten hierin bij mensen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van de vraag kunnen verschillende stoornissen worden besproken (autisme, ADHD, psychotische stoornissen, stemmingen, angst (waaronder trauma), somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen) of wordt de focus gelegd op één stoornis.
  • Methodieken zoals het observeren en registreren en het maken van signaleringsplannen.
  • Aan de hand van een zogenaamd competentieprofiel wordt d.m.v. eigen casussen gewerkt aan het omzetten van de diagnose en de observatie in een passende begeleidingsattitude.

aan te schaffen boek

Het boek 'psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap' van Dösen (ISBN 90-23241-01-0).

andere cursussen die mogelijk ook interessant voor u zijn:

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden