Psychiatrie en verstandelijke beperking

Eendaagse basiscursus voor professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg (MBO-4 en hoger)

Startdata
-
130.23.01
€ 305,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 14 april 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 3 punten
behandeling 3 punten
herregistratie 6 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 3 punten
herregistratie 6 punten
behandeling 3 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Termen uit de GGZ roepen bij veel medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg koudwatervrees op. Toch wordt van alle disciplines kennis hierover verwacht. Deze basiscursus leert de taal van de GGZ te begrijpen en toe te passen, onderscheid maken tussen gedragsproblemen en psychiatrie en het beter herkennen van psychiatrische problematiek

De cursus is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg en MEE-consulenten. 

Je krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses om te zetten in een begeleidingswijze en -attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening of in de ambulante begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

doelgroep

De basiscursus psychiatrie en verstandelijke beperking is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, o.a. groeps- en ambulant begeleiders. Ook is de basiscursus geschikt voor MEE-consulenten.

doelstelling

Je krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses sneller te herkennen, ze in het licht van de beperking te bezien en om te zetten in een begeleidingswijze en attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening of binnen de ambulante begeleiding.

inhoud

De cursus is gericht op mensen die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Naast algemene uitleg over psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking gaat de basiscursus over o.a.:

- Uitleg over psychiatrische diagnostiek bij mensen met een psychiatrische stoornis (integratieve diagnostiek Dösen dient hierbij als basis);

- Differentiëren tussen psychiatrische stoornis, gedragsstoornis;

- Uitleg over diverse psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten hierin en uiting hiervan bij mensen met een verstandelijke beperking, waarbij er desgewenst dieper op casuïstiek ingegaan kan worden.

aan te schaffen boek

Het boek 'psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap' van Dösen (ISBN 90-23241-01-0).

andere cursussen die mogelijk ook interessant:

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden