Psychiatrie en verstandelijke beperking

Eendaagse basiscursus voor professionals in de VG-zorg

eendaagse cursus
Startdata
-
130.24.02
€ 315,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 06 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Termen uit de GGZ roepen bij veel medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg koudwatervrees op. Toch is het niet alleen nuttig maar ook nodig wanneer de medewerkers een zekere basiskennis over psychiatrie bezitten. In deze basiscursus leer je de taal van de GGZ te begrijpen en toe te passen, onderscheid te maken tussen gedragsproblemen enerzijds en psychiatrie anderzijds. Ook leer je het beter herkennen van psychiatrische problematiek

De cursus is geschikt voor (bijna alle) medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg en voor MEE-consulenten. 

Je krijgt handvatten om psychiatrische diagnoses van jouw cliënten om te zetten in een begeleidingswijze en begeleidingshouding die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening of die past in de ambulante begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

De basiscursus psychiatrie en verstandelijke beperking is geschikt voor medewerkers in de verstandelijke gehandicaptenzorg, zoals groeps- en ambulant begeleiders. Ook is deze basiscursus geschikt voor MEE-consulenten en POH-GGZ.

Doelstelling

Je krijgt handvatten om psychiatrische stoornissen sneller te herkennen, ze in het licht van de beperking te bezien en - wanneer er een diagnose is gesteld - dit om te zetten in een begeleidingswijze en effectieve attitude die past in de dagelijkse praktijk van een woonvoorziening of binnen de ambulante begeleiding.

Inhoud

De cursus is gericht op mensen die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) een psychiatrische stoornis. Naast algemene uitleg over psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking gaat de basiscursus over o.a.:

  • Uitleg over psychiatrische diagnostiek bij mensen met een psychiatrische stoornis (integratieve diagnostiek Dösen dient hierbij als basis);
  • Differentiëren tussen psychiatrische stoornis en gedragsstoornis;
  • Uitleg over diverse psychiatrische stoornissen en de specifieke aandachtspunten hierin en uitleg over de uiting hiervan bij mensen met een verstandelijke beperking, waarbij er desgewenst dieper op casuïstiek ingegaan kan worden.

Literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

  • Het boek 'psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap' van Dösen (ISBN 90-23241-01-0).

Zie ook