Verdiepende opleiding FloorPlay

Drie lesdagen van 9.30 - 16.30 uur op: 23, 24 & 26 januari 2024. Op de overige data staan de online supervisiegroepen gepland. Een overzicht tref je verderop in de tekst aan.
Startdata
-
1172.24.01
€ 1.520,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 23 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 24 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 26 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 15 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 18 maart 2024 van 13:00 tot 16:30
Dinsdag 19 maart 2024 van 09:00 tot 12:30
Vrijdag 12 april 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 15 april 2024 van 13:00 tot 16:30
Dinsdag 16 april 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 27 mei 2024 van 09:00 tot 12:30
Dinsdag 28 mei 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 29 mei 2024 van 13:00 tot 16:30
Vrijdag 31 mei 2024 van 09:00 tot 12:30
Maandag 24 juni 2024 van 09:00 tot 12:30
Dinsdag 25 juni 2024 van 09:00 tot 12:30
Woensdag 26 juni 2024 van 13:00 tot 16:30
Vrijdag 28 juni 2024 van 09:00 tot 12:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend 41 punten
behandeling 22 punten
diagnostiek 10 punten
extra literatuur 9 punten
herregistratie 32 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend 41 punten
herregistratie 32 punten
diagnostiek 10 punten
extra literatuur 9 punten
behandeling 22 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend 32 punten
DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health Toegekend 18 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Cursusprijs: € 1520,00

FloorPlay is een op interactie- en ontwikkeling gerichte behandelmethodiek voor jonge kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. De doelgroep van FloorPlay is breed, alle jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen of een bedreigde ontwikkeling, bijvoorbeeld samenhangend met een autisme spectrum stoornis, taalontwikkelingsstoornis of bredere ontwikkelingsproblematiek, kunnen profiteren van deze behandeling.

FloorPlay biedt daarnaast een ontwikkelingsgericht denkkader en gemeenschappelijke taal om transdisciplinair te werken en ingangen voor eventueel nadere diagnostiek en behandeling in kaart te brengen. Het DIR-model dat aan de basis ligt van elke behandeling kan helpen om informatie te ordenen en de focus van behandeling duidelijk te krijgen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers.

Er is een vooropleiding op minimaal HBO- of WO-niveau vereist.

De Introductie FloorPlay: E-Learning + Praktijkdag en de Basisopleiding FloorPlay moeten afgerond zijn voordat je met de Verdiepende opleiding FloorPlay start.

Doelstelling

Na de Introductiecursus FloorPlay en de basisopleiding FloorPlay waarin je zelf leert FloorPlay als behandelmethodiek toe te passen in individuele begeleiding van kinderen, kan de verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist gevolgd worden. De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

Werkwijze

Onderdeel 1. In 3 aaneengesloten dagen ligt het accent op het verdergaand eigen maken van de methodiek FloorPlay: van het in kaart brengen van het DIR profiel (onder meer m.b.v. de FEAS en Learning Tree) tot het opstellen van een behandelplan en coaching van ouders. Theoretische verdieping vindt plaats m.b.t. inzicht in ouderschap bij een kind dat zich minder vanzelfsprekend ontwikkelt; wat is het effect op het ouderschap en hoe zijn eventuele kwetsbaarheden in ouderschap te herkennen. Er wordt praktisch geoefend met diverse manieren van coaching. Tot slot is er aandacht voor de implementatie van de FloorPlay methodiek binnen de eigen werksetting.

Onderdeel 2: in 4 groepssupervisie bijeenkomsten wordt kennis en praktijk geïntegreerd. Van de cursist wordt verwacht dat zij/hij elke bijeenkomst een casus kan inbrengen (minimaal 1 keer een nieuwe casus en minimaal 1 keer een lopende casus zodat zicht wordt verkregen op het behandelproces). De cursist brengt persoonlijke doelen in t.a.v. de coaching en reflecteert hierop binnen de supervisie.

Onderdeel 3: in een afsluitende toets reflecteert de cursist op haar/zijn functioneren als FloorPlay- specialist en komt hierbij terug op eerder gestelde doelen.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur: FloorPlay-een praktisch handboek, drs. Natasja van Kollenburg, drs. Judith Hoevenaars en dr. Claudine Dietz, uitgave van Stichting FloorPlay, 2021. Dit boek is hier te bestellen: Handboek FloorPlay

Inhalen les/supervisie

Om het certificaat van deze module te krijgen is het noodzakelijk dat je 90% van de lessen hebt gevolgd én alle supervisiebijeenkomsten. Mocht je onverhoopt toch een onderdeel gemist hebben, dan moet dit worden ingehaald. Afhankelijk van het aantal uren én het onderdeel dat je hebt gemist, krijg je een opdracht of moet je les inhalen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Data lesdagen en supervisiegroepen:

Drie lesdagen van 9.30 - 16.30 uur op: 23, 24 & 26 januari 2024. 
De online supervisiegroepjes staan gepland op:

  • Groep 1 – 15 maart, 12 april, 31 mei en 28 juni van 9.00 - 12.30 uur
  • Groep 2 – 18 maart, 15 april, 27 mei en 24 juni van 9.00 - 12.30 uur
  • Groep 3 – 18 maart, 15 april, 29 mei en 26 juni van 13.00 - 16.30 uur
  • Groep 4 – 19 maart, 16 april, 28 mei en 25 juni van 9.00 - 12.30 uur

Geef in je aanmelding meerdere keuzes aan!

Registratie FloorPlay specialist

Na afronding van de introductie FloorPlay, de basisopleiding en de verdiepende opleiding, kan je je registreren als FloorPlay specialist.

register FloorPlay specialist